የጌታችንና፡የመድኀኒታችን፡የኢየሱስ፡ክርስቶስ፡ዐዲስ፡ኪዳን።
(ክለሳ.1.20020507)

 

 

http://www.gzamargna.net