ሰቆቃወ፡ኀርምያስ።

(ክለሳ.1.20020507)

_______________ሰቆቃወ፡ኀርምያስ፥ምዕራፍ፡1።______________
ምዕራፍ፡1።
1ፀአሌፍ።ሕዝብ፡ሞልቶባት፡ዚነበሚቜ፡ኚተማ፡ብቻዋን፡እንዎት፡ተቀመጠቜ! በአሕዛብ፡መካኚል፡ታላቅ፡ዚነበሚቜ፡እንደ፡መበለት፡ኟናለቜፀበአውራጃዎቜ፡መካኚል፡ልዕልት፡ዚነበሚቜ፡ተገ ዢ፡ኟናለቜ።
2ፀቀት።በሌሊት፡እጅግ፡ታላቅሳለቜ፥እንባዋም፡በጕንጯ፡ላይ፡አለፀኚውሜማዎቿ፡ዅሉ፡ዚሚያጜናናት፡ዚለምፀወዳ ጆቿ፡ዅሉ፡ወነጀሏት፡ጠላቶቜም፡ኟኗት።
3ፀጋሜል።ይሁዳ፡ስለመጚነቅና፡ስለባርነት፡ብዛት፡ተማሚኚቜፀበአሕዛብ፡መካኚል፡ተቀመጠቜ፡ዕሚፍትም፡አላገኘ ቜምፀዚሚያስጚንቋት፡ዅሉ፡ተጚንቃ፡አገኟት።
4ፀዳሌጥ።ወደ፡ዓመት፡በዓልም፡ዚሚመጣ፡ዚለምና፡ዚጜዮን፡መንገዶቜ፡አለቀሱፀበሮቿ፡ዅሉ፡ፈርሰዋል፡ካህናቷም ፡እዚጮኹ፡ያለቅሳሉፀደናግሎቿም፡ተጚነቁ፡ርሷም፡በምሬት፡አለቜ።
5ፀሄ።ስለኀጢአቷ፡ብዛት፡እግዚአብሔር፡አስጚንቋታልና፥አስጚናቂዎቿ፡ራስ፡ኟኑ፥ጠላቶቿም፡ተኚናወነላ቞ውፀሕ ፃናቷ፡ባስጚናቂዎቜ፡ፊት፡ተማርኚዋል።
6ፀዋው።ኚጜዮን፡ሎት፡ልጅ፡ውበቷ፡ዅሉ፡ወጥቷልፀአለቃዎቿ፡ማሰማሪያ፡እንደማያገኙ፡ዋላዎቜ፡ኟኑፀኚሚያባርሯ ቞ው፡ፊት፡ተዳክመው፡ኌዱ።
7ፀዛይ።ኢዚሩሳሌም፡በጭንቀቷና፡በመኚራዋ፡ወራት፡ኚጥንት፡ዠምሮ፡ዚነበሚላትን፡ዚኚበሚን፡ነገር፡ዅሉ፡ዐሰበ ቜፀሕዝቧ፡በአስጚናቂዎቜ፡እጅ፡በወደቀ፡ጊዜ፡ዚሚሚዳትም፡በሌላት፡ጊዜ፥አስጚናቂዎቜ፡አይዋት፡በመፍሚሷም፡ ሣቁ።
8ፀሔት።ኢዚሩሳሌም፡እጅግ፡ኀጢአት፡ሠርታለቜፀስለዚህ፥ሚክሳለቜፀያኚብሯት፡ዚነበሩ፡ዅሉ፡ኀፍሚተ፡ሥጋዋን፡ አይተዋታልና፥አቃለሏትፀርሷም፡እዚጮኞቜ፡ታለቅሳለቜ፥ወደ፡ዃላም፡ዘወር፡አለቜ።
9ፀጀት።አደፏ፡በልብሷ፡ዘርፍ፡ነበሚፀፍጻሜዋን፡አላሰበቜምፀስለዚህ፥በድንቅ፡ተዋርዳለቜ፥ዚሚያጜናናትም፡ዚ ለምፀአቀቱ፥ጠላት፡ኚፍ፡ኚፍ፡ብሏልና፥መኚራዬን፡ተመልኚት።
10ፀዮድ።አስጚናቂው፡በኚበሚ፡ነገሯ፡ዅሉ፡ላይ፡እጁን፡ዘሚጋፀወደ፡ጉባኀኜ፡እንዳይገቡ፡ያዘዝኻ቞ው፡አሕዛብ ፡ወደ፡መቅደሷ፡ሲገቡ፡አይታለቜና።
11ፀካፍ።ሕዝቧ፡ዅሉ፡እዚጮኹ፡ያለቅሳሉ፡እንጀራም፡ይፈልጋሉፀሰውነታ቞ውን፡ለማበርታት፡ዚኚበሚ፡ሀብታ቞ውን ፡ስለ፡መብል፡ሰጥተዋልፀአቀቱ፥ተጐሳቍያለኹና፡እይ፥ተመልኚትም።
12ፀላሜድ።እናንተ፡መንገድ፡ዐላፊዎቜ፡ዅሉ፥በእናንተ፡ዘንድ፡ምንም፡ዚለምን፧እግዚአብሔር፡በጜኑ፡ቍጣው፡ቀ ን፡እኔን፡እንዳስጚነቀበት፡በእኔ፡ላይ፡እንደተደሚገው፡እንደእኔ፡መኚራ፡ዚሚመስል፡መኚራ፡እንዳለ፡ተመልኚ ቱ፥እዩ።
13ፀሜም።ኚላይ፡እሳትን፡ወደ፡ዐጥን቎፡ሰደደ፡በሚታቜበትምፀለእግሬ፡ወጥመድ፡ዘሚጋ፡ወደ፡ዃላም፡መለሰኝ፥አ ጠፋኝም፡ቀኑንም፡ዅሉ፡አደኚመኝ።
14ፀኖን።ዚኀጢአቶቌ፡ቀንበር፡በእጁ፡ተይዛለቜፀታስሚው፡በዐንገ቎፡ላይ፡ወጥተዋልፀጕልበ቎ን፡አደኚመ።ጌታ፡ በፊታ቞ው፡እቆም፡ዘንድ፡በማልቜላ቞ው፡እጅ፡አሳልፎ፡ሰጠኝ።
15ፀሳምኬት።ጌታ፡ኀያላኔን፡ዅሉ፡ኚውስጀ፡አስወገዳ቞ውፀጕልማሳዎቌን፡ያደቅ፟፡ዘንድ፡ጉባኀን፡ጠራብኝፀጌታ ፡ድንግሊቱን፡ዚይሁዳን፡ልጅ፡በመጥመቂያ፡እንደሚሚገጥ፡አድርጎ፡ሚገጣት።
16ፀዔ።ዚሚያጜናናኝ፡ነፍሎንም፡ዚሚያበሚታት፡ኚእኔ፡ርቋልና፥ስለዚህ፡አለቅሳለኹፀዐይኔ፥ዐይኔ፡ውሃ፡ያፈሳ ፟ል።ጠላት፡በርትቷልና፥ልጆቌ፡ጠፍተዋል።
17ፀፌ።ጜዮን፡እጇን፡ዘሚጋቜፀዚሚያጜናናት፡ዚለምፀእግዚአብሔር፡በያዕቆብ፡ዙሪያ፡ያሉትን፡እንዲያስጚንቁት ፡አዘዘፀኢዚሩሳሌም፡በመካኚላ቞ው፡እንደ፡ርኩስ፡ነገር፡ኟናለቜ።
18ፀጻዎ።በአፉ፡ነገር፡ላይ፡ዐመፅ፡አድርጌያለኹና፥እግዚአብሔር፡ጻድቅ፡ነው።እናንተ፡አሕዛብ፡ዅሉ፥እባካቜ ኹ፡ስሙ፥መኚራዬንም፡ተመልኚቱፀደናግሎቌና፡ጐበዛዝ቎፡ተማርኚው፡ኌዱ።
19ፀቆፍ።ውሜማዎቌን፡ጠራኹ፥እነርሱም፡አታለሉኝፀካህና቎ና፡ሜማግሌዎቌ፡ሰውነታ቞ውን፡ያበሚቱ፡ዘንድ፡መብል ፡ሲፈልጉ፡በኚተማ፡ውስጥ፡ሞቱ።
20ፀሬስ።አቀቱ፥ተጚንቄያለኹና፥አንዠ቎ም፡ታውኮብኛልና፥ተመልኚትፀዐመፃን፡ፈጜሞ፡አድርጌያለኹና፡ልቀ፡በው ስጀ፡ተገላበጠብኝፀበሜዳ፡ሰይፍ፡ልጆቌን፡አጠፋ፡በቀትም፡ሞት፡አለ።
21ፀሳን።እኔ፡እዚጮኜኹ፡እንደማለቅስ፡ሰምተዋልፀዚሚያጜናናኝ፡ዚለምፀጠላቶቌ፡ዅሉ፡ስለ፡መኚራዬ፡ሰምተዋል ፀአንተ፡አድርገኞዋልና፥ደስ፡አላ቞ውፀስለ፡ርሱ፡ዚተናገርኞውን፡ቀን፡ታመጣለኜ፡እነርሱም፡እንደ፡እኔ፡ይኟ ናሉ።
22ፀታው።ልቅሶዬ፡እጅግ፡ነውና፥ልቀም፡ደክሟልና፥ክፋታ቞ው፡ዅሉ፡ወደ፡ፊትኜ፡ይድሚስ፥ስለ፡ኀጢአ቎፡ዅሉ፡እ ንዳደሚግኜብኝ፡አድርግባ቞ው።
_______________ሰቆቃወ፡ኀርምያስ፥ምዕራፍ፡2።______________
ምዕራፍ፡2።
1ፀአሌፍ።ጌታ፡በቍጣው፡ዚጜዮንን፡ሎት፡ልጅ፡እንደ፡ምን፡አደመናት! ዚእስራኀልን፡ውበት፡ኚሰማይ፡ወደ፡ምድር፡ጣለ፥በቍጣውም፡ቀን፡ዚእግሩን፡መሚገጫ፡አላሰበም።
2ፀቀት።ጌታ፡ዚያዕቆብን፡ማደሪያዎቜ፡ዅሉ፡ዋጠ፥አልራራምምፀበመዓቱ፡ዚይሁዳን፡ሎት፡ልጅ፡ዐምባዎቜ፡አፈሚሰ ፥ወደ፡ምድርም፡አወሚዳ቞ውፀመንግሥቱንና፡አለቃዎቿን፡አሚኚሰ።
3ፀጋሜል።በጜኑ፡ቍጣው፡ዚእስራኀልን፡ቀንድ፡ዅሉ፡ቀጠቀጠፀቀኝ፡እጁን፡ኚጠላት፡ፊት፡ወደ፡ዃላ፡መለሰ፥በዙሪ ያውም፡እንደሚባላ፡እንደ፡እሳት፡ነበልባል፡ያዕቆብን፡አቃጠለ።
4ፀዳሌጥ።ቀስቱን፡እንደ፡ጠላት፡ገተሚ፥እንደ፡አስጚናቂ፡ቀኝ፡እጁን፡አጞና፥ለዐይንም፡ዚሚያምሚውን፡ዅሉ፡ገ ደለፀበጜዮን፡ሎት፡ልጅ፡ድንኳን፡መዓቱን፡እንደ፡እሳት፡አፈሰሰ።
5ፀሄ።ጌታ፡እንደ፡ጠላት፡ኟነ፥እስራኀልን፡ዋጠፀአዳራሟቿን፡ዅሉ፡ዋጠ፥ዐምባዎቿን፡አጠፋፀበይሁዳም፡ሎት፡ል ጅ፡ሐዘንና፡ልቅሶ፡አበዛ።
6ፀዋው።ማደሪያውን፡እንደ፡አትክልት፡ነቀለፀዚበዓሉን፡ስፍራ፡አጠፋፀእግዚአብሔር፡በጜዮን፡ዓመት፡በዓሉንና ፡ሰንበቱን፡አስሚሳ፥በቍጣውም፡መዓት፡ንጉሡንና፡ካህኑን፡አቃለለ።
7ፀዛይ።ጌታ፡መሠዊያውን፡ጣለ፥መቅደሱን፡ጠላ፥ዚአዳራሟቿንም፡ቅጥር፡በጠላት፡እጅ፡አሳልፎ፡ሰጠፀድምፃ቞ውን ፡እንደ፡ዓመት፡በዓል፡ቀን፡በእግዚአብሔር፡ቀት፡ኚፍ፡ኚፍ፡አደሚጉ።
8ፀሔት።እግዚአብሔር፡ዚጜዮንን፡ሎት፡ልጅ፡ቅጥር፡ያፈርስ፡ዘንድ፡ዐሰበፀዚመለኪያውን፡ገመድ፡ዘሚጋ፥እጁን፡ ኚማጥፋት፡አልመለሰምፀምሜጉና፡ቅጥሩ፡እንዲያለቅሱ፡አደሚገፀበአንድነት፡ደኚሙ።
9ፀጀት።በሮቿ፡በመሬት፡ውስጥ፡ሰጠሙ፥መወርወሪያዎቿን፡አጠፋ፡ሰበሚምፀንጉሧና፡አለቃዎቿ፡ሕግ፡በሌለባ቞ው፡ በአሕዛብ፡መካኚል፡አሉፀነቢያቷም፡ኚእግዚአብሔር፡ዘንድ፡ራእይ፡አላገኙም።
10ፀዮድ።ዚጜዮን፡ሎት፡ልጅ፡ሜማግሌዎቜ፡ዝም፡ብለው፡በመሬት፡ላይ፡ተቀምጠዋልፀትቢያን፡በራሳ቞ው፡ላይ፡ነሰ ነሱ፥ማቅም፡ታጠቁፀዚኢዚሩሳሌም፡ደናግል፡ራሳ቞ውን፡ወደ፡ምድር፡አዘነበሉ።
11ፀካፍ።ሕፃኑና፡ጡት፡ዚሚጠባው፡በኚተማዪቱ፡ጐዳና፡ላይ፡ሲዝሉ፥ዐይኔ፡በእንባ፡ደኚመቜ፥አንዠ቎ም፡ታወኚፀ ስለወገኔ፡ሎት፡ልጅ፡ቅጥቃጀ፡ጕበ቎፡በምድር፡ላይ፡ተዘሚገፈ።
12ፀላሜድ።በኚተማ፡ጐዳና፡እንደ፡ተወጋ፡ሰው፡በዛሉ፡ጊዜ፥ነፍሳ቞ውም፡በእናቶቻ቞ው፡ብብት፡በወጣቜ፡ጊዜ፥እ ናቶቻ቞ውንፊእኜልና፡ዚወይን፡ጠጅ፡ወዎት፡አለ፧ይሏ቞ዋል።
13ፀሜም።ዚኢዚሩሳሌም፡ሎት፡ልጅ፡ሆይ፥ምን፡እመሰክርልሻለኹ፧በምንስ፡እመስልሻለኹ፧ድንግሊቱ፡ዚጜዮን፡ልጅ ፡ሆይ፥አጜናናሜ፡ዘንድ፡በምን፡አስተካክልሻለኹ፧ስብራትሜ፡እንደ፡ባሕር፡ታላቅ፡ነውናፀዚሚፈውስሜ፡ማን፡ነ ው፧
14ፀኖን።ነቢያትሜ፡ኚንቱና፡ሐሰተኛ፡ራእይ፡አይተውልሻልፀምርኮሜንም፡ይመልሱ፡ዘንድ፡በደልሜን፡አልገለጡም ፀኚንቱና፡ዚማይሚባ፡ነገርንም፡አይተውልሻል።
15ፀሳምኬት።መንገድ፡ዐላፊዎቜ፡ዅሉ፡እጃ቞ውን፡ያጚበጭቡብሻልናፊበእውኑ፡ዚውበት፡ፍጻሜና፡ዚምድር፡ዅሉ፡ደ ስታ፡ዚሚሏት፡ኚተማ፡ይህቜ፡ናትን፧እያሉ፥በኢዚሩሳሌም፡ሎት፡ልጅ፡ላይ፡ያፏጫሉ፥ራሳ቞ውንም፡ያነቃንቃሉ።
16ፀዔ።ጠላቶቜሜ፡ዅሉ፡አፋ቞ውን፡አላቀቁብሜፀእያፏጩና፡ጥርሳ቞ውን፡እያፋ፟ጩፊውጠናታልፀነገር፡ግን፥ተስፋ ፡ያደሚግናት፡ቀን፡ይህቜ፡ናትፀአግኝተናታል፥አይተናትማል፡ይላሉ።
17ፀፌ።እግዚአብሔር፡ያሰበውን፡አደሚገፀበቀድሞ፡ዘመን፡ያዘዘውን፡ቃል፡ፈጞመፀአፈሚሰ፡አልራራምምፀጠላትን ም፡ደስ፡አሠኘብሜ፥ዚሚያስጚንቁሜንም፡ቀንድ፡ኚፍ፡ኚፍ፡አደሚገ።
18ፀጻዎ።ልባ቞ው፡ወደ፡ጌታ፡ጮኞፊዚጜዮን፡ሎት፡ልጅ፡ቅጥር፡ሆይ፥እንባሜን፡እንደ፡ፈሳሜ፡ቀንና፡ሌሊት፡አፍ ሺ፟ፀለሰውነትሜ፡ዕሚፍት፡አትስጪፀዚዐይንሜ፡ብሌን፡አታቋርጥ።
19ፀቆፍ።ተነሺ፥በሌሊት፡በመዠመሪያ፡ክፍል፡ጩኺ፥በጌታም፡ፊት፡ልብሜን፡እንደ፡ውሃ፡አፍሺ፟ፀበጐዳና፡ዅሉ፡ ራስ፡ላይ፡በራብ፡ስለደኚሙ፡ስለሕፃናትሜ፡ነፍስ፡እጆቜሜን፡ወደ፡ርሱ፡አንሺ።
20ፀሬስ።አቀቱ፥እይፀበማን፡ላይ፡እንደዚህ፡እንዳደሚግኜ፡ተመልኚት።በእውኑ፡ሎቶቜ፡ፍሬያ቞ውን፥ያቀማጠሏ቞ ውን፡ሕፃናት፥ይበላሉን፧በእውኑ፡ካህኑና፡ነቢዩ፡በጌታ፡መቅደስ፡ውስጥ፡ይገደላሉን፧
21ፀሳን።ብላ቎ናውና፡ሜማግሌው፡በመንገዶቜ፡ላይ፡ተጋደሙፀደናግሎቌና፡ጐበዛዝ቎፡በሰይፍ፡ወድቀዋልፀበቍጣኜ ፡ቀን፡ገደልኻ቞ውፀሳትራራ፡ዐሚድኻ቞ው።
22ፀታው።እንደ፡በዓል፡ቀን፡ዚሚያስፈሩኝን፡ኚዙሪያዬ፡ጠራኜ፥በእግዚአብሔር፡ቍጣ፡ቀንም፡ያመለጠ፡ወይም፡ዚ ቀሚ፡አልተገኘምፀያቀማጠልዃ቞ውንና፡ያሳደግዃ቞ውን፡ጠላ቎፡በላ቞ው።
_______________ሰቆቃወ፡ኀርምያስ፥ምዕራፍ፡3።______________
ምዕራፍ፡3።
1ፀአሌፍ።በቍጣው፡በትር፡መኚራ፡ያዚ፡ሰው፡እኔ፡ነኝ።
2ፀብርሃን፡ወደሌለበት፡ወደ፡ጚለማ፡መርቶ፡ወሰደኝ።
3ፀዘወትር፡ቀኑን፡ዅሉ፡እጁን፡በላዬ፡መለሰ።
4ፀቀት።ሥጋዬንና፡ቍርበ቎ን፡አስሚጀ፥ዐጥን቎ን፡ሰበሚ።
5ፀቅጥር፡ሠራብኝ፡በሐሞትና፡በድካምም፡ኚበበኝ።
6ፀቀድሞ፡ሞተው፡እንደ፡ነበሩ፡በጚለማ፡አኖሚኝ።
7ፀጋሜል።እንዳልወጣ፡በዙሪያዬ፡ቅጥር፡ሠራብኝፀሰንሰለ቎ን፡አኚበደ።
8ፀበጠራኹና፡በጮኜኹ፡ጊዜ፡ጞሎ቎ን፡ኚለኚለ።
9ፀመንገዎን፡በተጠሚበ፡ድንጋይ፡ዘጋ፥ጐዳናዬንም፡አጣመመ።
10ፀዳሌጥ።እንደሚሞምቅ፡ድብ፡እንደ፡ተሞሞገም፡አንበሳ፡ኟነብኝ።
11ፀመንገዎን፡ለወጠ፥ገነጣጠለኝምፀባድማ፡አደሚገኝ።
12ፀቀስቱን፡ገተሚ፡ለፍላጻውም፡እንደ፡ጊጀ፡አደሚገኝ።
13ፀሄ።ዚሰገባውን፡ፍላጻዎቜ፡በኵላሊ቎፡ውስጥ፡ተኚለ።
14ፀለወገኔ፡ዅሉ፡ማላገጫ፡ቀኑንም፡ዅሉ፡መሳለቂያ፡ኟንኹ።
15ፀምሬት፡ሞላብኝ፡በሬትም፡አጠገበኝ።
16ፀዋው።ጥርሎን፡በጭንጫ፡ሰበሚ፥በዐመድም፡ኚደነኝ።
17ፀነፍሎን፡ኚሰላም፡አራቅኜፀበጎ፡ነገርን፡ሚሳኹ።
18ፀእኔምፊኀይሌ፡ኚእግዚአብሔርም፡ዘንድ፡ያለው፡ተስፋዬ፡ጠፋ፡አልኹ።
19ፀዛይ።መኚራዬንና፡ቜግሬን፡ሬትንና፡ሐሞትን፡ዐስብ።
20ፀነፍሎ፡እያሰበቜው፡በውስጀ፡ፈዘዘቜ።
21ፀይህቜን፡በልቀ፡አኖራለኹ፥ስለዚህ፡እታገሣለኹ።
22ፀሔት።ያልጠፋነው፡ኚእግዚአብሔር፡ምሕሚት፡ዚተነሣ፡ነውፀርኅራኄው፡አያልቅምና።
23ፀማለዳ፡ማለዳ፡ዐዲስ፡ነውፀታማኝነትኜ፡ብዙ፡ነው።
24ፀነፍሎፊእግዚአብሔር፡ዕድል፡ፈንታዬ፡ነውፀስለዚህ፥ተስፋ፡አደርገዋለኹ፡አለቜ።
25ፀጀት።እግዚአብሔር፡በተስፋ፡ለሚጠብቁት፡ለምትሻውም፡ነፍስ፡መልካም፡ነው።
26ፀሰው፡ዝም፡ብሎ፡ዚእግዚአብሔርን፡ማዳን፡ተስፋ፡ቢያደርግ፡መልካም፡ነው።
27ፀሰው፡በታናሜነቱ፡ቀንበር፡ቢሞኚም፡መልካም፡ነው።
28ፀዮድ።ርሱ፡አሞክሞታልና፥ዝም፡ብሎ፡ለብቻው፡ይቀመጥ።
29ፀተስፋ፡ዚኟነው፡እንደ፡ኟነ፡አፉን፡በዐፈር፡ውስጥ፡ያኑር።
30ፀጕንጩን፡ለሚመታው፡ይስጥ፥ስድብንም፡ይጥገብ።
31ፀካፍ።ጌታ፡ለዘለዓለም፡አይጥልምናፀ
32ፀቢያሳዝንም፡እንደ፡ምሕሚቱ፡ብዛት፡ይራራልናፀ
33ፀዚሰውን፡ልጆቜ፡ኚልቡ፡አያስጚንቅም፥አያሳዝንምም።
34ፀላሜድ።በምድር፡ዚተጋዙትን፡ዅሉ፡ኚእግሩ፡በታቜ፡ይሚግጣ቞ው፡ዘንድ፥
35ፀዚሰውን፡ፍርድ፡በልዑል፡ፊት፡ይመልስ፡ዘንድ፥
36ፀዚሰውን፡ፍርድ፡ያጣምም፡ዘንድ፡ጌታ፡ዕሺ፡አይልም።
37ፀሜም።ጌታ፡ያላዘዘውን፡ዚሚልና፡ዚሚፈጜም፡ማን፡ነው፧
38ፀኚልዑል፡አፍ፡ክፉና፡መልካም፡ነገር፡አይወጣምን፧
39ፀሕያው፡ሰው፡ዚሚያጕሚመርም፥ሰው፡ስለኀጢአቱ፡ቅጣት፡ዚሚያጕሚመርም፡ስለ፡ምንድር፡ነው፧
40ፀኖን።መንገዳቜንን፡እንመርምርና፡እንፈትን፥ወደ፡እግዚአብሔርም፡እንመለስ።
41ፀልባቜንን፡ኚእጃቜን፡ጋራ፡በሰማይ፡ወዳለው፡ወደ፡እግዚአብሔር፡እናንሣ።
42ፀበድለናል፡ዐምፀናልም፥አንተም፡ይቅር፡አላልኜም።
43ፀሳምኬት።በቍጣ፡ኚደንኞን፡አሳደድኞንምፀገደልኞን፥አልራራኜም።
44ፀጞሎት፡እንዳያልፍ፡ራስኜን፡በደመና፡ኚደንኜ።
45ፀበአሕዛብ፡መካኚል፡ጕድፍና፡ውዳቂ፡አደሚግኞን።
46ፀዔ።ጠላቶቻቜን፡ዅሉ፡አፋ቞ውን፡አላቀቁብን።
47ፀድንጋጀና፡ቍጣ፥ጥፋትና፡ቅጥቃጀ፡ኟነብን።
48ፀስለወገኔ፡ሎት፡ልጅ፡ቅጥቃጀ፡ዐይኔ፡ዚውሃ፡ፈሳሜ፡አፈሰሰቜ።
49ፀ50ፀፌ።እግዚአብሔር፡ኚሰማይ፡እስኪጐበኝና፡እስኪመለኚት፡ድሚስ፡ዐይኔ፡ሳታቋርጥ፡ዝም፡ሳትል፡እንባ፡ታ ፈሳ፟ለቜ።
51ፀስለኚተማዬ፡ቈነዣዥት፡ዅሉ፡ዐይኔ፡ነፍሎን፡አሳዘነቜ።
52ፀጻዎ።በኚንቱ፡ነገር፡ጠላቶቜ፡ዚኟኑኝ፡እንደ፡ወፍ፡ማደንን፡አደኑኝ።
53ፀሕይወ቎ን፡በጕድጓድ፡አጠፉ፥በላዬም፡ድንጋይ፡ጣሉ።
54ፀበራሎ፡ላይ፡ውሃዎቜ፡ተኚነበሉፀእኔምፊጠፋኹ፡ብዬ፡ነበር።
55ፀቆፍ።አቀቱ፥በጠለቀ፡ጕድጓድ፡ውስጥ፡ኟኜ፡ስምኜን፡ጠራኹ።
56ፀድምፄን፡ሰማኜፀዊሮኜን፡ኚልመናዬ፡አትመልስ።
57ፀበጠራኹኜ፡ቀን፡ቀርበኜፊአትፍራ፡አልኜ።
58ፀሬስ።ጌታ፡ሆይ፥ስለ፡ነፍሎ፡ተሟግተኜ፡ሕይወ቎ን፡ተቀዠኜ።
59ፀአቀቱ፥ጭንቀ቎ን፡አይተኻል፥ፍርዎን፡ፍሚድልኝ።
60ፀበቀላ቞ውን፡ዅሉና፡በእኔ፡ላይ፡ያለውን፡ዐሳባ቞ውን፡ዅሉ፡አዚኜ።
61ፀሳን።አቀቱ፥ስድባ቞ውንና፡በእኔ፡ላይ፡ያለውን፡ዐሳባ቞ውን፡ዅሉ፥
62ፀዚተነሡብኝን፡ሰዎቜ፡ኚንፈሮቜ፡ቀኑንም፡ዅሉ፡ያሰቡብኝን፡ዐሳባ቞ውን፡ሰማኜ።
63ፀመቀመጣ቞ውንና፡መነሣታ቞ውን፡ተመልኚትፀእኔ፡መሳለቂያ቞ው፡ነኝ።
64ፀታው።አቀቱ፥እንደ፡እጃ቞ው፡ሥራ፡ፍዳ቞ውን፡ትኚፍላ቞ዋለኜ።
65ፀዚልብ፡ዕውርነትንና፡ርግማንኜን፡ትሰጣ቞ዋለኜ።
66ፀአቀቱ፥በቍጣ፡ታሳድዳ቞ዋለኜ፡ኚሰማይም፡በታቜ፡ታጠፋ቞ዋለኜ።
_______________ሰቆቃወ፡ኀርምያስ፥ምዕራፍ፡4።______________
ምዕራፍ፡4።
1ፀአሌፍ።ወርቁ፡እንዎት፡ደበሰ! ጥሩው፡ወርቅ፡እንዎት፡ተለወጠ! ዚመቅደሱ፡ድንጋዮቜ፡በጐዳና፡ዅሉ፡ራስ፡ተበተኑ።
2ፀቀት።ጥሩ፡ወርቅ፡ዚሚመስሉ፡ዚኚበሩ፡ዚጜዮን፡ልጆቜ፥ዚሞክላ፡ሠሪ፡እጅ፡እንደ፡ሠራው፡እንደ፡ሞክላ፡ዕቃ፡ እንዎት፡ተቈጠሩ!
3ፀጋሜል።ቀበሮዎቜ፡እንኳ፡ጡቶታ቞ውን፡ገልጠው፡ግልገሎቻ቞ውን፡አጠቡፀዚወገኔ፡ልጅ፡ግን፡እንደ፡ምድሚ፡በዳ ፡ሰጐን፡ጚካኝ፡ኟነቜ።
4ፀዳሌጥ።ጡት፡ዚሚጠባው፡ዚሕፃን፡ምላስ፡ኚጥም፡ዚተነሣ፡ወደ፡ትናጋው፡ተጣበቀፀሕፃናት፡እንጀራ፡ለመኑ፥ዚሚ ቈርስላ቞ውም፡ዚለም።
5ፀሄ።ዚጣፈጠ፡ነገር፡ይበሉ፡ዚነበሩ፡በመንገድ፡ጠፉፀበቀይ፡ግምጃ፡ያድጉ፡ዚነበሩ፡ዚፍግ፡ክምር፡ዐቀፉ።
6ፀዋው።ዚማንም፡እጅ፡ሳይወድቅባት፡ድንገት፡ኚተገለበጠቜ፡ኚሰዶም፡ኀጢአት፡ይልቅ፡ዚወገኔ፡ሎት፡ልጅ፡ኀጢአ ት፡በዛቜ።
7ፀዛይ።አለቃዎቿ፡ኚበሚዶ፡ይልቅ፡ጥሩ፥ኚወተት፡ይልቅ፡ነጭ፡ነበሩፀገላ቞ው፡ኚቀይ፡ዕንቍ፡ይልቅ፡ቀይ፡ነበሚ ፥መልካ቞ውም፡እንደ፡ሰንፔር፡ነበሚ።
8ፀሔት።ፊታ቞ው፡ኚጥቀርሻ፡ይልቅ፡ጠቍሯል፥በመንገድም፡አልታወቁምፀቍርበታ቞ው፡ወደ፡ዐጥንታ቞ው፡ተጣብቋልፀ ደርቋልፀእንደ፡ዕንጚት፡ኟኗል።
9ፀጀት።በሰይፍ፡ዚሞቱ፡በራብ፡ኚሞቱት፡ይሻላሉፀእነዚህ፡ዚምድርን፡ፍሬ፡ዐጥተው፡ተወግተውም፡ቀጥነዋል።
10ፀዮድ።ዚርኅሩኆቜ፡ሎቶቜ፡እጆቜ፡ልጆቻ቞ውን፡ቀቅለዋልፀዚወገኔ፡ሎት፡ልጅ፡በመቀጥቀጧ፡መብል፡ኟኗ቞ው።
11ፀካፍ።እግዚአብሔር፡መዓቱን፡ፈጜሟል፥ጜኑ፡ቍጣውን፡አፍስሷልፀእሳትን፡በጜዮን፡ውስጥ፡አቃጠለ፥መሠሚቷን ም፡በላቜ።
12ፀላሜድ።ዚምድር፡ነገሥታት፡በዓለምም፡ዚሚኖሩ፡ዅሉ፡አስጚናቂና፡ጠላት፡በኢዚሩሳሌም፡በር፡እንዲገባ፡አላ መኑም።
13ፀሜም።ዚጻድቃንን፡ደም፡በውስጧ፡ስላፈሰሱ፡ስለነቢያቷ፡ኀጢአትና፡ስለካህናት፡በደል፡ነው።
14ፀኖን።ታውሚው፡በመንገድ፡ላይ፡ተቅበዘበዙፀልብሳ቞ው፡እንዳይዳሰስ፡በደም፡ሚክሰዋል።
15ፀሳምኬት።እናንተ፡ርኩሳን፥ራቁ፥ርቃቜኹም፡ኺዱ፥አትንኩ፡ብለው፡ጮኹባ቞ው።በሞሹና፡በተቅበዘበዙ፡ጊዜ፥በ አሕዛብ፡መካኚል።በዚህ፡ኚእንግዲህ፡ወዲህ፡አይኖሩም፡ተባለ።
16ፀዔ።ዚእግዚአብሔር፡ፊት፡በተና቞ው፡ርሱም፡ኚእንግዲህ፡ወዲህ፡አይመለኚታ቞ውምፀዚካህናቱን፡ፊት፡አላፈሩ ም፥ሜማግሌዎቹንም፡አላኚበሩም።
17ፀፌ።ዐይናቜን፡ወደ፡ኚንቱ፡ሚዳታቜን፡ገና፡ሲመለኚት፡ጠፍቷልፀበመቈዚታቜን፡ማዳን፡ዚማይቻለውን፡ሕዝብ፡ ጠብቀናል።
18ፀጻዎ።በአደባባያቜን፡እንዳንኌድ፡ፍለጋቜንን፡ተኚተሉፀፍጻሜያቜን፡ቀርቧል፥ዕድሜያቜን፡አልቋል፥ፍጻሜያ ቜን፡ደርሷል።
19ፀቆፍ።አሳዳጆቻቜን፡ኚሰማይ፡ንስር፡ይልቅ፡ፈጣኖቜ፡ኟኑፀበተራራዎቜ፡ላይ፡አሳደዱን፥በምድሚ፡በዳ፡ሞመቁ ብን።
20ፀሬስ።ስለ፡ርሱፊበአሕዛብ፡መካኚል፡በጥላው፡በሕይወት፡እንኖራለን፡ያልነው፡በእግዚአብሔር፡ዚተቀባ፥ዚሕ ይወታቜን፡እስትንፋስ፥በጕድጓዳ቞ው፡ተያዘ።
21ፀሳን።በዖፅ፡ምድር፡ዚምትኖሪ፡ዚኀዶምያስ፡ልጅ፡ሆይ፥ደስ፡ይበልሜ፡ሐሀትም፡አድርጊፀጜዋው፡ደግሞ፡ወደ፡ አንቺ፡ያልፋል፥አንቺም፡ትሰክሪያለሜ፡ትራቈቻለሜም።
22ፀታው።ዚጜዮን፡ልጅ፡ሆይ፥ዚበደልሜ፡ቅጣት፡ተፈጞመፀኚእንግዲህ፡ወዲህ፡አያስማርክሜም።ዚኀዶምያስ፡ልጅ፡ ሆይ፥በደልሜን፡ይቀጣልፀኀጢአትሜን፡ይገልጣል።
_______________ሰቆቃወ፡ኀርምያስ፥ምዕራፍ፡5።______________
ምዕራፍ፡5።
1ፀአቀቱ፥ዚኟነብንን፡ዐስብፀተመልኚት፡ስድባቜንንም፡እይ።
2ፀርስታቜን፡ለእንግዳዎቜ፥ቀቶቻቜን፡ለሌላዎቜ፡ኟኑ።
3ፀድኻ፡አደጎቜና፡አባት፡ዚሌለን፡ኟነናልፀእናቶቻቜን፡እንደ፡መበለቶቜ፡ኟነዋል።
4ፀውሃቜንን፡በብር፡ጠጣን፡ዕንጚታቜንን፡በዋጋ፡ገዛን።
5ፀአሳዳጆቻቜን፡በዐንገታቜን፡ላይ፡ና቞ውፀእኛ፡ደክመናል፡ዕሚፍትም፡ዚለንም።
6ፀለግብጻውያንና፡ለአሶራውያን፡እንጀራ፡እንጠግብ፡ዘንድ፡እጅ፡ሰጠን።
7ፀአባቶቻቜን፡ኀጢአትን፡ሠሩ፡ዛሬም፡ዚሉምፀእኛም፡በደላ቞ውን፡ተሞኚምን።
8ፀባሪያዎቜ፡ሠልጥነውብናልፀኚእጃ቞ው፡ዚሚታደገን፡ዚለም።
9ፀኚምድሚ፡በዳ፡ሰይፍ፡ዚተነሣ፡በሕይወታቜን፡እንጀራቜንን፡እናመጣለን።
10ፀኚሚያቃጥል፡ኚራብ፡ትኵሳት፡ዚተነሣ፡ቍርበታቜን፡እንደ፡ምድጃ፡ጠቈሚ።
11ፀበጜዮን፡ሎቶቜን፥በይሁዳም፡ኚተማዎቜ፡ደናግልን፡አጐሰቈሉ።
12ፀአለቃዎቜ፡በእጃ቞ው፡ተሰቀሉፀዚሜማግሌዎቜ፡ፊት፡አልታፈሚም።
13ፀጕልማሳዎቜ፡ወፍጮን፡ተሞኚሙ፥ልጆቜም፡ኚዕንጚት፡በታቜ፡ተሰናኚሉ።
14ፀሜማግሌዎቜ፡ኚአደባባይ፥ጕልማሳዎቜ፡ኚበገና቞ው፡ተሻሩ።
15ፀዚልባቜን፡ደስታ፡ቀርቷልፀዘፈናቜን፡ወደ፡ልቅሶ፡ተለውጧል።
16ፀአክሊል፡ኚራሳቜን፡ወድቋልፀኀጢአት፡ሠርተናልና፥ወዮልን!
17ፀስለዚህ፥ልባቜን፡ታሟ፟ልፀስለዚህም፡ነገር፡ዐይናቜን፡ፈዟ፟ልፀ
18ፀስለጜዮን፡ተራራ፥ባድማ፡ኟናለቜና፥ቀበሮዎቜም፡ተመላልሰውባታልና።
19ፀአቀቱ፥አንተ፡ለዘለዓለም፡ትኖራለኜፀዙፋንኜ፡ኚትውልድ፡እስኚ፡ትውልድ፡ነው።
20ፀስለ፡ምን፡ለዘለዓለም፡ትሚሳናለኜ፧ስለ፡ምንስ፡ለሚዥም፡ዘመን፡ትተወናለኜ፧
21ፀአቀቱ፥ወዳንተ፡መልሰን፡እኛም፡እንመለሳለንፀዘመናቜንን፡እንደ፡ቀድሞ፡ዐድስ።
22ፀነገር፡ግን፥ፈጜመኜ፡ጥለኞናልፀእጅግ፡ተቈጥተኞናልፚ

http://www.gzamargna.net