ትንቢተ፡ሆሎዕ።

(ክለሳ.1.20020507)

_______________ትንቢተ፡ሆሎዕ፥ምዕራፍ፡1።______________
ምዕራፍ፡1።
1ፀበይሁዳ፡ነገሥታት፡በዖዝያንና፡በኢዮአታም፡በአካዝና፡በሕዝቅያስም፡ዘመን፡በእስራኀልም፡ንጉሥ፡በዮአስ፡ ልጅ፡በኢዮርብዓም፡ዘመን፡ወደብኀሪ፡ልጅ፡ወደ፡ሆሎዕ፡ዚመጣ፡ዚእግዚአብሔር፡ቃል፡ይህ፡ነውፊ
2ፀእግዚአብሔር፡መዠመሪያ፡በሆሎዕ፡በተናገሚ፡ጊዜ፥እግዚአብሔር፡ሆሎዕንፊምድሪቱ፡ኚእግዚአብሔር፡ርቃ፡ታላ ቅ፡ግልሙትና፡ታደርጋለቜና፡ኺድፀጋለሞታን፡ሎትና፡ዚግልሙትናን፡ልጆቜ፡ለአንተ፡ውሰድ፡አለው።
3ፀርሱም፡ኌዶ፡ዚዎቀላይምን፡ልጅ፡ጎሜርን፡አገባፀርሷም፡ፀነሰቜ፡ወንድ፡ልጅንም፡ወለደቜለት።
4ፀእግዚአብሔርምፊኚጥቂት፡ዘመን፡በዃላ፡ዚኢይዝራኀልን፡ደም፡በኢዩ፡ቀት፡ላይ፡እበቀላለኹና፥ኚእስራኀልም፡ ቀት፡መንግሥትን፡እሜራለኹና፡ስሙን፡ኢይዝራኀል፡ብለኜ፡ጥራውፀ
5ፀበዚያም፡ቀን፡በኢይዝራኀል፡ሞለቆ፡ውስጥ፡ዚእስራኀልን፡ቀስት፡እሰብራለኹ፡አለው።
6ፀደግሞ፡ፀነሰቜ፡ሎት፡ልጅንም፡ወለደቜ።እግዚአብሔርምፊይቅር፡እላ቞ው፡ዘንድ፡ዚእስራኀልን፡ቀት፡ኚእንግዲ ህ፡ወዲህ፡አልምርምና፡ስሟን፡ሎሩሃማ፡ብለኜ፡ጥራትፀ
7ፀነገር፡ግን፥ዚይሁዳን፡ቀት፡እምራለኹፀበአምላካ቞ውም፡በእግዚአብሔር፡አድና቞ዋለኹ፡እንጂ፡በቀስት፡ወይም ፡በሰይፍ፡ወይም፡በሰልፍ፡ወይም፡በፈሚሶቜ፡ወይም፡በፈሚሰኛዎቜ፡አላድና቞ውም፡አለው።
8ፀሎሩሃማም፡ጡት፡ባስጣለቜ፡ጊዜ፥ደግሞ፡ፀነሰቜ፡ወንድ፡ልጅንም፡ወለደቜ።
9ፀእግዚአብሔርምፊሕዝቀ፡አይደላቜኹምና፥እኔም፡አምላክ፡አልኟናቜኹምና፡ስሙን፡ሎዓሚ፡ብለኜ፡ጥራው፡አለው።
_______________ትንቢተ፡ሆሎዕ፥ምዕራፍ፡2።______________
ምዕራፍ፡2።
1ፀዚእስራኀልም፡ልጆቜ፡ቍጥር፡እንደማይሰፈርና፡እንደማይቈጠር፡እንደ፡ባሕር፡አሞዋ፡ይኟናልፀእንዲህም፡ይኟ ናልፀእናንተ፡ሕዝቀ፡አይደላቜኹም፡ተብሎ፡በተነገሚበት፡በዚያ፡ስፍራ፡ዚሕያው፡አምላክ፡ልጆቜ፡ይባላሉ።
2ፀዚይሁዳ፡ልጆቜና፡ዚእስራኀል፡ልጆቜ፡በአንድነት፡ይሰበሰባሉ፥ለእነርሱም፡አንድ፡አለቃ፡ይሟማሉ፥ኚምድሪቱ ም፡ይወጣሉፀዚኢይዝራኀል፡ቀን፡ታላቅ፡ይኟናልና።
3ፀወንድሞቻቜኹንፊዓሚ፥እኅቶቻቜኹንምፊሩሃማ፡በሏ቞ው።
4ፀእናታቜኹ፡ሚስ቎፡አይደለቜምና፥እኔም፡ባሏ፡አይደለኹምና፡ተሟገቱፀኚእናታቜኹ፡ጋራ፡ተሟገቱ።ግልሙትናዋን ፡ኚፊቷ፥ምንዝርናዋንም፡ኚጡቶቿ፡መካኚል፡ታስወግድፀ
5ፀዕራቍቷን፡እንዳልገፋ፟ት፥እንደተወለደቜበትም፡ቀን፡እንዳላደርጋት፥እንደ፡ምድሚ፡በዳና፡እንደ፡ደሚቅ፡ም ድር፡እንዳላደርጋት፥በጥማትም፡እንዳልገድላትፀ
6ፀዚግልሙትናዋ፡ልጆቜ፡ና቞ውና፥ልጆቿን፡አልምርም።
7ፀእናታ቞ው፡አመንዝራለቜፀዚፀነሰቻ቞ውምፊእንጀራዬንና፡ውሃዬን፥ጥጀንና፡ዚተልባ፡እግሬን፥ዘይ቎ንና፡መጠጀ ን፡ኚሚሰጡኝ፡ኚውሜማዎቌ፡በዃላ፡እኌዳለኹ፡ብላ፡አስነወሚቻ቞ው።
8ፀስለዚህ፥እንሆ፥መንገድሜን፡በሟኜ፡እዘጋለኹ፥መንገዷንም፡እንዳታገኝ፡ቅጥርን፡እቀጥርባታለኹ።
9ፀውሜማዎቿንም፡ትኚተላለቜ፥ነገር፡ግን፥አትደርስባ቞ውምፀትፈልጋ቞ውማለቜ፥ነገር፡ግን፥አታገኛ቞ውምፀርሷም ፊኚዛሬ፡ይልቅ፡ዚዚያን፡ጊዜ፡ይሻለኝ፡ነበርና፥ተመልሌ፡ወደቀደመው፡ባሌ፡እኌዳለኹ፡ትላለቜ።
10ፀርሷም፡እኜልንና፡ወይንን፡ጠጅ፡ዘይትንም፡ዚሰጠዃት፥ለበዓልም፡ዚተሠራውን፡ብርና፡ወርቅ፡ያበዛኹላት፡እ ኔ፡እንደ፡ኟንኹ፡አላወቀቜም።
11ፀስለዚህ፥እኜሌን፡በጊዜዋ፥ወይን፡ጠጄንም፡በወሚቷ፡እወስዳለኹ፥ዕራቍትነቷንም፡እንዳትሞፍን፡ጥጀንና፡ዚ ተልባ፡እግሬን፡እገፋ፟ታለኹ።
12ፀአኹንም፡ውሜማዎቿ፡እያዩ፡ነውሯን፡እገልጣለኹፀኚእጄም፡ማንም፡አያድናትም።
13ፀደስታዋንም፡ዅሉ፥በዓላቷንም፥መባቻዎቿንም፥ሰንበቶቿንም፥ዚተቀደሱትንም፡ጉባኀዎቜን፡ዅሉ፡አስቀራለኹ።
14ፀርሷምፊውሜማዎቌ፡ዚሰጡኝ፡ዋጋዬ፡ይህ፡ነው፡ያለቜውን፡ወይኗንና፡በለሷን፡አጠፋለኹፀዱርም፡አደርገዋለኹ ፥ዚምድሚ፡በዳም፡አራዊት፡ይበሉታል።
15ፀእኔን፡ሚስታ፡ውሜማዎቿን፡እዚተኚተለቜ፥በጕት቟ቿና፡በጌጧም፡እያጌጠቜ፡ለበዓሊም፡ያጠነቜበትን፡ወራት፡ እበቀልባታለኹ፥ይላል፡እግዚአብሔር።
16ፀስለዚህ፥እንሆ፥አባብላታለኹ፥ወደ፡ምድሚ፡በዳም፡አመጣታለኹ፥ለልቧም፡እናገራለኹ።
17ፀኚዚያም፡ዚወይን፡ቊታዋን፥ዚተስፋ፡በርም፡እንዲኟንላት፡ዚዐኮርን፡ሞለቆ፡እሰጣታለኹፀበዚያም፡ኚግብጜ፡ ምድር፡እንደ፡ወጣቜበት፡ቀን፡እንደ፡ሕፃንነቷ፡ወራት፡ትዘምራለቜ።
18ፀበዚያ፡ቀን፡ባሌ፡ብለሜ፡ትጠሪኛለሜ፡እንጂ፡ዳግመኛ፡በኣሌ፡ብለሜ፡አትጠሪኝም፥ይላል፡እግዚአብሔርፀ
19ፀዚበዓሊምን፡ስም፡ኚአፏ፡አስወግደዋለኹና፥በስማ቞ውም፡እንግዲህ፡አይታሰቡምና።
20ፀበዚያም፡ቀን፡ኚምድር፡አራዊትና፡ኚሰማይ፡ወፎቜ፡ኚመሬትም፡ተንቀሳቃሟቜ፡ጋራ፡ቃል፡ኪዳን፡አደርግላ቞ዋ ለኹፀቀስትንና፡ሰይፍን፡ሰልፍንም፡ኚምድሩ፡እሰብራለኹ፥ተኚልለውም፡እንዲኖሩ፡አስተኛ቞ዋለኹ።
21ፀለዘለዓለምም፡ለእኔ፡እንድትኟኚ፡ዐጭሻለኹፀበጜድቅና፡በፍርድ፡በምሕሚትና፡በርኅራኄ፡ዐጭሻለኹ።
22ፀለኔም፡እንድትኟኚ፡በመታመን፡ዐጭሻለኹፀአንቺም፡እግዚአብሔርን፡ታውቂያለሜ።
23ፀበዚያንም፡ቀን፡እመልሳለኹ፥ይላል፡እግዚአብሔርፀለሰማይ፡እመልሳለኹ፥ሰማይም፡ለምድር፡ይመልሳልፀ
24ፀምድርም፡ለእኜልና፡ለወይን፡ጠጅ፡ለዘይትም፡ትመልሳለቜፀእነርሱም፡ለኢይዝራኀል፡ይመልሳሉ።
25ፀበምድርም፡ላይ፡ለእኔ፡እዘራታለኹፀምሕሚትም፡ዚሌላትን፡እምራለኹ፥ሕዝቀም፡ያልኟነውንፊአንተ፡ሕዝቀ፡ነ ኜ፡እለዋለኹፀርሱምፊአንተ፡አምላኬ፡ነኜ፡ይለኛል።
_______________ትንቢተ፡ሆሎዕ፥ምዕራፍ፡3።______________
ምዕራፍ፡3።
1ፀእግዚአብሔርምፊዚእስራኀል፡ልጆቜ፡ወደ፡ሌላዎቜ፡አማልክት፡ቢመለሱና፡ዚዘቢብ፡ጥፍጥፍን፡ቢወዱ፡እንኳ፥እ ግዚአብሔር፡እንደሚወዳ቞ው፡አንተም፡ውሜማዋን፡ዚምትወደ፟ውን፡አመንዝራዪትን፡ሎት፡ውደድ፡አለኝ።
2ፀእኔም፡በዐሥራ፡ዐምስት፡ብርና፡ባንድ፡ቆሮስ፡መስፈሪያ፡ተኩል፡ገብስ፡ገዛዃት።
3ፀኚእኔ፡ጋራ፡ብዙ፡ወራት፡ተቀመጪ፥አታመንዝሪም፥ለሌላ፡ሰውም፡አትኹኚፀእኔም፡እንዲሁ፡እኟንልሻለኹ፡አልዃ ት።
4ፀዚእስራኀል፡ልጆቜ፡ያለንጉሥና፡ያለአለቃ፥ያለመሥዋዕትና፡ያለዐምድ፥ያለኀፉድና፡ያለተራፊም፡ብዙ፡ወራት፡ ይቀመጣሉናፀ
5ፀኚዚያም፡በዃላ፡ዚእስራኀል፡ልጆቜ፡ተመልሰው፡አምላካ቞ውን፡እግዚአብሔርንና፡ንጉሣ቞ውን፡ዳዊትን፡ይፈልጋ ሉፀበዃለኛውም፡ዘመን፡ፈርተው፡ወደ፡እግዚአብሔርና፡ወደ፡በሚኚቱ፡ይመጣሉ።
_______________ትንቢተ፡ሆሎዕ፥ምዕራፍ፡4።______________
ምዕራፍ፡4።
1ፀእናንተ፡ዚእስራኀል፡ልጆቜ፡ሆይ፥እውነትና፡ምሕሚት፡እግዚአብሔርንም፡ማወቅ፡በምድር፡ስለሌለ፡እግዚአብሔ ር፡በምድሩ፡ላይ፡ኚሚኖሩ፡ጋራ፡ክርክር፡አለውና፡ዚእግዚአብሔርን፡ቃል፡ስሙ።
2ፀርግማንና፡ሐሰት፡ግዳይና፡ስርቆት፡ምንዝርናም፡ወጥተዋልፀደምም፡ወደ፡ደም፡ደርሷል።
3ፀስለዚህ፥ምድሪቱ፡ታለቅሳለቜ፥በርሷም፡ዚሚቀመጡ፡ዅሉ፡ኚምድር፡አራዊትና፡ኚሰማይ፡ወፎቜ፡ጋራ፡ይደክማሉፀ ዚባሕሩም፡ዓሣዎቜ፡ያልቃሉ።
4ፀነገር፡ግን፥ሕዝብኜ፡ኚካህን፡ጋራ፡እንደሚኚራኚሩ፡ና቞ውና፥ማንም፡አይኚራኚር፥ማንም፡አይዝለፍ።
5ፀበቀንም፡ትሰናኚላለኜ፥ነቢዩም፡ኚአንተ፡ጋራ፡በሌሊት፡ይሰናኚላልፀእናትኜንም፡አጠፋታለኹ።
6ፀሕዝቀ፡ዕውቀት፡ኚማጣቱ፡ዚተነሣ፡ጠፍቷልፀአንተም፡ዕውቀትን፡ጠልተኻልና፥እኔ፡ካህን፡እንዳትኟነኝ፡እጠላ ኻለኹፀዚአምላክኜንም፡ሕግ፡ሚስተኻልና፥እኔ፡ደግሞ፡ልጆቜኜን፡እሚሳለኹ።
7ፀእንደ፡ብዛታ቞ው፡መጠን፡ኀጢአት፡ሠሩብኝፀእኔም፡ክብራ቞ውን፡ወደ፡ነውር፡እለውጣለኹ።
8ፀዚሕዝቀም፡ኀጢአት፡መብል፡ኟኖላ቞ዋል፥ልባ቞ውንም፡ወደ፡በደላ቞ው፡አድርገዋል።
9ፀእንደ፡ሕዝቡም፡እንዲሁ፡ካህኑ፡ይኟናልፀበመንገዳ቞ውም፡እበቀላ቞ዋለኹ፥ሥራ቞ውንም፡እመልስባ቞ዋለኹ።
10ፀእግዚአብሔርንም፡መጠበቅ፡ትተዋልና፥ሲበሉ፡አይጠግቡም፥ሲያመነዝሩም፡አይበዙም።
11ፀግልሙትናና፡ዚወይን፡ጠጅ፡ስካርም፡አእምሮን፡ያጠፋል።
12ፀዚግልሙትና፡መንፈስ፡ሕዝቀን፡አስቷ቞ዋልና፥እነርሱም፡ኚአምላካ቞ው፡ርቀው፡አመንዝሚዋልና፥በትራ቞ውን፡ ይጠይቃሉ፥ዘንጋ቞ውም፡ይመልስላ቞ዋል።
13ፀበተራራዎቜም፡ራስ፡ላይ፡ይሠዋሉፀጥላውም፡መልካም፡ነውና፥ኚኮምበልና፡ኚልብን፣ኚአሆማም፡ዛፍ፡በታቜ፡በ ኰሚብታዎቜ፡ላይ፡ያጥናሉፀስለዚህ፥ሎቶቜ፡ልጆቻቜኹ፡ይገለሙታሉ፥ሙሜሮቻቜኹም፡ያመነዝራሉ።
14ፀወንዶቜም፡ደግሞ፡ኚጋለሞታዎቜ፡ጋራ፡ይጫወታሉና፥ኚጋለሞታዎቜም፡ጋራ፡ይሠዋሉና፡ሎቶቜ፡ልጆቻቜኹ፡በገለ ሞቱ፡ጊዜ፥ሙሜሮቻቜኹም፡ባመነዘሩ፡ጊዜ፡አልቀጣ቞ውምፀዚማያስተውልም፡ሕዝብ፡ይገለበጣል።
15ፀእስራኀል፡ሆይ፥አንተ፡ብታመነዝር፡ይሁዳ፡አይበድልፀእናንተም፡ወደ፡ገልገላ፡አትግቡ፥ወደ፡ቀትአዌንም፡ አትውጡ፥ወይምፊሕያው፡እግዚአብሔርን! ብላቜኹ፡አትማሉ።
16ፀእስራኀል፡እንደ፡እልኚኛ፡ጊደር፡እንቢ፡ብሏልፀእግዚአብሔርስ፡በሰፊው፡ቊታ፡እንደ፡ጠቊት፡ያሰማራዋልን ፧
17ፀኀፍሬም፡ኚጣዖታት፡ጋራ፡ተጋጠመፀተወው።
18ፀስካርን፡ፈጜመዋል፥ግልሙትናንም፡አብዝተዋልፀአለቃዎቿም፡ነውርን፡እጅግ፡ወደዱ።
19ፀነፋስ፡በክንፏ፡አስሯታልፀኚመሥዋዕታ቞ውም፡ዚተነሣ፡ያፍራሉ።
_______________ትንቢተ፡ሆሎዕ፥ምዕራፍ፡5።______________
ምዕራፍ፡5።
1ፀካህናት፡ሆይ፥ይህን፡ስሙፀዚእስራኀል፡ቀት፡ሆይ፥አድምጡፀዚንጉሥ፡ቀት፡ሆይ፥ልብ፡አድርጉፀበምጜጳ፡ላይ፡ ወጥመድ፥በታቊርም፡ላይ፡ዚተዘሚጋ፡አሜክላ፡ኟናቜዃልና፥ፍርድ፡በእናንተ፡ላይ፡ነው።
2ፀዐመፀኛዎቜም፡ዕርድ፡አብዝተዋልፀእኔ፡ግን፡እነዚያን፡ዅሉ፡እዘልፋለኹ።
3ፀኀፍሬምን፡ዐውቀዋለኹ፥እስራኀልም፡ኚእኔ፡አልተሰወሚምፀኀፍሬም፡ሆይ፥ዛሬ፡አመንዝሚኻል፥እስራኀልም፡ሚክ ሷል።
4ፀወደ፡አምላካ቞ው፡ይመለሱ፡ዘንድ፡ሥራ቞ውን፡አላቀኑምፀዚግልሙትና፡መንፈስ፡በውስጣ቞ው፡አለናፀእግዚአብሔ ርንም፡አላወቁምና።
5ፀዚእስራኀልም፡ትዕቢት፡በፊቱ፡ይመሰክራልፀስለዚህ፥እስራኀልና፡ኀፍሬም፡በኀጢአታ቞ው፡ይሰናኚላሉፀይሁዳም ፡ደግሞ፡ኚነሱ፡ጋራ፡ይሰናኚላል።
6ፀእግዚአብሔርንም፡ለመሻት፡በጎቻ቞ውንና፡ላሞቻ቞ውን፡ነድተው፡ይኌዳሉፀነገር፡ግን፥ርሱ፡ኚነርሱም፡ተመልሷ ልና፥አያገኙትም።
7ፀዲቃላዎቜን፡ልጆቜ፡ወልደዋልና፥እግዚአብሔርን፡ወንጅለዋልፀአኹንም፡አንድ፡ወር፡እነርሱንና፡ርስታ቞ውን፡ ይበላ቞ዋል።
8ፀበጊብዓ፡መለኚትን፥በራማ፡እንቢልታን፡ንፉናፊብንያም፡ሆይ፥ኚአንተ፡በዃላ፥እያላቜኹ፡በቀትአዌን፡ላይ፡እ ሪ፡በሉ።
9ፀኀፍሬም፡በዘለፋ፡ቀን፡ዚፈሚሰ፡ይኟናል።በእስራኀል፡ነገዶቜ፡ዘንድ፡በርግጥ፡ዚሚኟነውን፡ነገር፡ገልጫለኹ ።
10ፀዚይሁዳ፡አለቃዎቜ፡ድንበርን፡እንደሚነቅሉ፡ኟነዋልፀእኔም፡መዓ቎ን፡እንደ፡ውሃ፡አፈስ፟ባ቞ዋለኹ።
11ፀኀፍሬም፡ኚትእዛዝ፡በዃላ፡መኌድን፡ወዷ፟ልና፥ዚተገፋና፡በፍርድ፡ዚተጐዳ፡ኟኗል።
12ፀእኔም፡ለኀፍሬም፡እንደ፡ብል፥ለይሁዳም፡ቀት፡እንደ፡ነቀዝ፡ኟኛለኹ።
13ፀኀፍሬምም፡ደዌውን፥ይሁዳም፡ቍስሉን፡ባዚ፡ጊዜ፡ኀፍሬም፡ወደ፡አሶር፡ኌደ፡ወደ፡ንጉሡም፡ወደ፡ኢያሪም፡መ ልእክተኛን፡ላኚፀርሱ፡ግን፡ይፈውሳቜኹ፡ዘንድ፥ኚቍስላቜኹም፡ያድናቜኹ፡ዘንድ፡አልቻለም።
14ፀእኔም፡ለኀፍሬም፡እንደ፡አንበሳ፥ለይሁዳም፡ቀት፡እንደ፡አንበሳ፡ደቊል፡እኟናለኹናፀእኔም፡ነጥቄ፡እኌዳ ለኹ፡እወስድማለኹ፥ዚሚያድንም፡አይገኝም።
15ፀበደላ቞ውንም፡እስኪያውቁ፡ድሚስ፥ፊ቎ንም፡እስኪሹ፡ድሚስ፡ኌጄ፡ወደ፡ስፍራዬ፡እመለሳለኹፀበመኚራ቞ው፡ጊ ዜ፡እጅግ፡አድርገው፡ፊ቎ን፡ይፈልጋሉ።
_______________ትንቢተ፡ሆሎዕ፥ምዕራፍ፡6።______________
ምዕራፍ፡6።
1ፀኑ፥ወደ፡እግዚአብሔር፡እንመለስፀርሱ፡ሰብሮናልና፥ርሱም፡ይፈውሰናልፀርሱ፡መቶ፟ናል፥ርሱም፡ይጠግነናል።
2ፀኚኹለት፡ቀን፡በዃላ፡ያድነናልፀበሊስተኛውም፡ቀን፡ያስነሣናል፥በፊቱም፡በሕይወት፡እንኖራለን።
3ፀእንወቅፀእናውቀውም፡ዘንድ፡እግዚአብሔርን፡እንኚተልፀእንደ፡ወገግታም፡ተዘጋጅቶ፡እናገኘዋለንፀእንደ፡ዝ ናብም፡ምድርንም፡እንደሚያጠጣ፡እንደ፡መጚሚሻ፡ዝናብ፡ይመጣል።
4ፀምሕሚታቜኹ፡እንደ፡ማለዳ፡ደመና፥በማለዳም፡እንደሚያልፍ፡ጠል፡ነውና፥ኀፍሬም፡ሆይ፥ምን፡ላድርግልኜ፧ይሁ ዳ፡ሆይ፥ምን፡ላድርግልኜ፧
5ፀስለዚህ፥በነቢያት፡እጅ፡ቈሚጥዃ቞ው፥በአፌም፡ቃል፡ገደልዃ቞ውፀፍርዎም፡እንደ፡ብርሃን፡ይወጣል።
6ፀኚመሥዋዕት፡ይልቅ፡ምሕሚትን፥ኚሚቃጠልም፡መሥዋዕት፡ይልቅ፡እግዚአብሔርን፡ማወቅ፡እወዳለኹና።
7ፀእነርሱ፡ግን፡እንደ፡አዳም፡ቃል፡ኪዳንን፡ተላልፈዋልፀበዚያም፡ላይ፡ወንጅለውኛል።
8ፀገለዓድ፡ኀጢአትን፡ዚሚሠሩ፡ሰዎቜ፡ኚተማ፥በደምም፡ዚተቀባ፡ነው።
9ፀለሰውም፡እንደሚያደቡ፡ወንበዎዎቜ፥እንዲሁ፡ዚካህናት፡ወገኖቜ፡በሎኬም፡መንገድ፡ላይ፡ይገድላሉፀሎሰኝነት ንም፡ያደርጋሉ።
10ፀበእስራኀል፡ቀት፡ዚሚያስፈራን፡ነገር፡አይቻለኹፀበዚያ፡በኀፍሬም፡ውስጥ፡ግልሙትና፡ተገኘ፥እስራኀልም፡ ሚክሷል።
11ፀይሁዳ፡ሆይ፥ዚሕዝቀን፡ምርኮ፡በምመልስበት፡ጊዜ፡ለአንተ፡ደግሞ፡መኚር፡ተወስኖልኻል።
_______________ትንቢተ፡ሆሎዕ፥ምዕራፍ፡7።______________
ምዕራፍ፡7።
1ፀበሐሰት፡አድርገዋልና፥ሌባም፡ገብቷልና፥በውጭም፡ወንበዎዎቜ፡ቀምተዋልና፥እስራኀልን፡እፈውስ፡ዘንድ፡በወ ደድኹ፡ጊዜ፡ዚኀፍሬም፡ኀጢአትና፡ዚሰማርያ፡ክፋት፡ተገለጠ።
2ፀእኔም፡ክፋታ቞ውን፡ዅሉ፡እንዳሰብኹ፡በልባ቞ው፡አያስቡም፡አኹንም፡ሥራ቞ው፡ኚባ፟቞ዋለቜ፥በፊ቎ም፡አለቜ።
3ፀንጉሡን፡በክፋታ቞ው፥አለቃዎቹንም፡በሐሰታ቞ው፡ደስ፡አሰኝተዋል።
4ፀዅሉም፡አመንዝራዎቜ፡ና቞ውፀጋጋሪ፡እንደሚያነድ፟በት፡እንደ፡ምድጃ፡ና቞ውፀዅሉ፡እስኪቊካ፡ድሚስ፡እሳትን ፡መቈስቈስና፡ርሟን፡መለወስ፡ይቈያል።
5ፀበንጉሣቜን፡ቀን፡አለቃዎቜ፡ኚወይን፡ጠጅ፡ሙቀት፡ዚተነሣ፡ታመሙፀርሱም፡ኚዋዘኛዎቜ፡ጋራ፡እጁን፡ዘሚጋ።
6ፀእያደቡ፡ልባ቞ውን፡እንደ፡ምድጃ፡አዘጋጅተዋልፀአበዛ቞ውም፡ሌሊቱን፡ዅሉ፡አንቀላፋፀበጠባም፡ጊዜ፡እንደ፡ እሳት፡ነበልባል፡ይነዳል።
7ፀዅሉም፡እንደ፡ምድጃ፡ግለዋል፥ፈራጆቻ቞ውንም፡በሉፀነገሥታታ቞ውም፡ዅሉ፡ወደቁፀኚነርሱም፡ወደ፡እኔ፡ዚሚጮ ኜ፡ዚለም።
8ፀኀፍሬም፡ኚአሕዛብ፡ጋራ፡ተደባለቀፀኀፍሬም፡እንዳልተገላበጠ፡ቂጣ፡ነው።
9ፀእንግዳዎቜ፡ጕልበቱን፡በሉት፥ርሱም፡አላወቀምፀሜበትም፡ወጣበት፥ርሱም፡አላወቀም።
10ፀዚእስራኀልም፡ትዕቢቱ፡በፊቱ፡መሰኚሚፀወደ፡አምላካ቞ው፡ወደ፡እግዚአብሔር፡ግን፡አልተመለሱም፥በዚህም፡ ዅሉ፡አልፈለጉትም።
11ፀኀፍሬምም፡አእምሮ፡እንደሌላት፡እንደ፡ሰነፍ፡ርግብ፡ነውፀግብጜን፡ጠሩ፥ወደ፡አሶርም፡ኌዱ።
12ፀሲኌዱ፡አሜክላዬን፡እዘሚጋባ቞ዋለኹፀእንደሰማይ፡ወፎቜ፡አወርዳ቞ዋለኹፀመኚራ቞ውን፡ሲሰሙ፡እገሥጻ቞ዋለ ኹ።
13ፀኚእኔ፡ፈቀቅ፡ብለዋልና፥ወዮላ቞ው! በእኔም፡ላይ፡ዐምፀዋልና፥ጥፋት፡ይምጣባ቞ው! እኔ፡ልታደጋ቞ው፡ወደድኹ፥እነርሱ፡ግን፡በሐሰት፡ተናገሩብኝ።
14ፀበመኝታ቞ው፡ላይ፡ኟነው፡ያለቅሱ፡ነበር፡እንጂ፡በልባ቞ው፡ወደ፡እኔ፡አልጮኹምፀስለ፡እኜልና፡ስለ፡ወይን ፡ጠጅ፡ይሰበሰቡ፡ነበርፀበእኔም፡ላይ፡ዐመፁ።
15ፀእኔም፡ክንዳ቞ውን፡አስተማርኹና፡አጞናኹፀእነርሱ፡ግን፡ክፉ፡ነገርን፡መኚሩብኝ።
16ፀወደ፡ኚንቱ፡ነገር፡ተመለሱፀእንደ፡ተንኰለኛ፡ቀስት፡ኟኑፀአለቃዎቻ቞ው፡ኚምላሳ቞ው፡ቍጣ፡ዚተነሣ፡በሰይ ፍ፡ይወድቃሉፀይህ፡በግብጜ፡ምድር፡ውስጥ፡መሳለቂያ፡ይኟንባ቞ዋል።
_______________ትንቢተ፡ሆሎዕ፥ምዕራፍ፡8።______________
ምዕራፍ፡8።
1ፀመለኚትን፡ወደ፡አፍኜ፡አቅርብፀቃል፡ኪዳኔን፡ተላልፈዋልና፥በሕጌም፡ላይ፡ዐምፀዋልና፥በእግዚአብሔር፡ቀት ፡ላይ፡እንደ፡ንስር፡ይመጣል።
2ፀእነርሱምፊአምላክ፡ሆይ፥እኛ፡እስራኀል፡ዐወቅንኜ፡ብለው፡ወደ፡እኔ፡ይጮኻሉ።
3ፀእስራኀል፡ደግነትን፡ጥሏልፀጠላትም፡ያሳድዱታል።
4ፀለራሳ቞ው፡ነገሥታትን፡አነገሡ፥ኚእኔም፡ዘንድ፡አይደለምፀአለቃዎቜንም፡አደሚጉ፥እኔም፡አላወቅኹምፀለጥፋ ታ቞ውም፡ኚብራ቞ውና፡ኚወርቃ቞ውፀጣዖታትን፡ለራሳ቞ው፡አደሚጉ።
5ፀሰማርያ፡ሆይ፥እንቊሳኜንፀጥሏልፀቍጣዬ፡በላያ቞ው፡ነዷ፟ልፀእስኚ፡መቌ፡ድሚስ፡ንጹሕ፡ሊኟኑ፡አይቜሉም፧
6ፀይህ፡ደግሞ፡ኚእስራኀል፡ዘንድ፡ነውፀሠራተኛ፡ሠራው፥ርሱም፡አምላክ፡አይደለምፀዚሰማርያም፡እንቊሳ፡ይቈራ ሚጣል።
7ፀነፍስን፡ዘርተዋል፥ዐውሎ፡ነፍስንም፡ያጭዳሉፀአገዳ፡ዚለውም፥ኚፍሬውም፡ዱቄት፡አይገኝምፀቢገኝም፡እንግዳ ዎቜ፡ይበሉታል።
8ፀእስራኀል፡ተውጧል፥በአሕዛብም፡መካኚል፡ዛሬ፡እንደ፡ሚኚሰ፡ዕቃ፡ኟኗል።
9ፀለብቻውም፡እንደሚቀመጥ፡እንደ፡ምድሚ፡በዳ፡አህያ፡ወደ፡አሶር፡ወጥተዋልፀኀፍሬምም፡ወዳጆቹን፡በእጅ፡መን ሻ፡ገዛ።
10ፀነገር፡ግን፥ለአሕዛብ፡እጅ፡መንሻ፡ቢሰጡ፡እኔ፡አኹን፡እሰበስባ቞ዋለኹፀኚንጉሥና፡ኚአለቃዎቜም፡ሞክም፡ ዚተነሣ፡ይደክማሉ።
11ፀኀፍሬም፡ኀጢአትን፡ለመሥራት፡መሠዊያ፡አብዝቷልና፥መሠዊያ፡ለኀጢአት፡ይኟንለታል።
12ፀዚሕጌን፡ብዛት፡ጜፌለታለኹፀእነርሱ፡ግን፡እንደ፡እንግዳ፡ነገር፡ቈጥሚውታል።
13ፀመሥዋዕ቎ን፡ያቀርባሉ፥ሥጋንም፡ያርዳሉ፥ይበላሉምፀእግዚአብሔር፡ግን፡አይቀበላ቞ውምፀበደላ቞ውንም፡ያስ ባል፥ኀጢአታ቞ውንም፡ይቀጣልፀእነርሱም፡ወደ፡ግብጜ፡ይመለሳሉ።
14ፀእስራኀል፡ፈጣሪውን፡ሚስቷል፥መስገጃዎቜንም፡ሠርቷልፀይሁዳም፡ዚተመሞጉትን፡ኚተማዎቜ፡አብዝቷልፀእኔ፡ ግን፡በኚተማዎቜ፡ላይ፡እሳትን፡እሰዳለኹ፥አዳራሟቜንም፡ትበላለቜ።
_______________ትንቢተ፡ሆሎዕ፥ምዕራፍ፡9።______________
ምዕራፍ፡9።
1ፀእስራኀል፡ሆይ፥ኚአምላክኜ፡ተለይተኜ፡አመንዝሚኻልና፥እንደ፡አሕዛብ፡ደስ፡አይበልኜ፥ሐሎትንም፡አታድርግ ፀበእኜሉ፡ዐውድማ፡ዅሉ፡ላይ፡ዚግልሙትናን፡ዋጋ፡ወደ፟ኻል።
2ፀዐውድማውና፡መጥመቂያው፡አይመግባ቞ውም፥ጕሜ፡ጠጅም፡ይጐድልባታል።
3ፀበእግዚአብሔር፡ምድር፡ላይ፡አይቀመጡምፀኀፍሬምም፡ወደ፡ግብጜ፡ይመለሳል፥በአሶርም፡ርኩስን፡ነገር፡ይበላ ሉ።
4ፀለእግዚአብሔርም፡ዚወይን፡ጠጅን፡ቍርባን፡አያፈሱ፟ም፥መሥዋዕታ቞ውም፡ደስ፡አያሠኘውምፀዚሐዘንም፡እንጀራ ፡ይኟንላ቞ዋል፥ዚሚበላውም፡ዅሉ፡ይሚክሳልፀእንጀራ቞ውም፡ለሰውነታ቞ው፡ይኟናል፡እንጂ፡ወደእግዚአብሔር፡ቀ ት፡አይገባም።
5ፀበዓመት፡በዓል፡ቀንና፡በእግዚአብሔር፡በዓል፡ቀን፡ምን፡ታደርጋላቜኹ፧
6ፀእንሆ፥ኚጥፋት፡ሞሜተው፡ኌዱ፥ግብጜም፡ትሰበስባ቞ዋለቜ፥ሜምፎስም፡ትቀብራ቞ዋለቜፀሳማም፡ዚብራ቞ውን፡ጌጥ ፡ይወርሳል፥ሟኜም፡በድንኳኖቻ቞ው፡ውስጥ፡ይበቅላል።
7ፀዚበቀል፡ወራት፡መጥቷል፥ዚፍዳም፡ወራት፡ደርሷል፥እስራኀልም፡ያውቃልፀኚኀጢአትኜና፡ኚጠላትነትኜ፡ብዛት፡ ዚተነሣ፡ነቢዩ፡ሰንፏል፥መንፈስም፡ያለበት፡ሰው፡አብዷል።
8ፀኀፍሬም፡ኚአምላኬ፡ጋራ፡ተመልካቜ፡ነበሚፀአኹን፡ግን፡ነቢዩ፡በመንገዱ፡ዅሉ፡ላይ፡ዚወፍ፡ወጥመድ፡ኟነ፥በ አምላኩም፡ቀት፡ጠላትነት፡አለ።
9ፀበጊብዓ፡ዘመን፡እንደ፡ነበሚ፡እጅግ፡ሚኚሱፀርሱም፡በደላ቞ውን፡ያስባል፥ኀጢአታ቞ውንም፡ይበቀላል።
10ፀእስራኀልን፡በምድሚ፡በዳ፡እንዳለ፡ወይን፡ኟኖ፡አገኘኹትፀአባቶቻቜኹንም፡ኚመዠመሪያዋ፡ዓመት፡እንደ፡በ ለስ፡በኵራት፡ኟነው፡አዚዃ቞ውፀእነርሱ፡ግን፡ወደ፡ብዔልፌጎር፡መጡ፥ለነውርም፡ተለዩ፥እንደ፡ወደዱትም፡ርኩ ስ፡ኟኑ፥
11ፀዚኀፍሬምም፡ክብር፡እንደ፡ወፍ፡በሮ፟፡ይጠፋልፀመውለድና፡መፅነስ፡ማርገዝም፡አይኟንላ቞ውም።
12ፀልጆቻ቞ውንም፡ቢያሳድጉ፡ሰው፡እንዳይቀርላ቞ው፡ልጅ፡አልባ፡አደርጋ቞ዋለኹፀኚነርሱም፡በራቅኹ፡ጊዜ፡ወዮ ላቾው!
13ፀእኔ፡እንዳዚኹ፡ዚኀፍሬም፡ልጆቜ፡ለምርኮ፡ተሰጥተዋልፀኀፍሬምም፡ልጆቹን፡ወደ፡ገዳዩቜ፡ያወጣል።
14ፀአቀቱ፥ስጣ቞ውፀምን፡ትሰጣ቞ዋለኜ፧ዚሚጚነግፍን፡ማሕፀን፡ዚደሚቀውንም፡ጡት፡ስጣ቞ው።
15ፀክፋታ቞ው፡ዅሉ፡በገልገላ፡አለፀበዚያ፡ጠልቻ቞ዋለኹፀስለሠሩት፡ክፋት፡ኚቀ቎፡አሳድዳ቞ዋለኹፀኚእንግዲህ ፡ወዲያ፡አልወዳ቞ውምፀአለቃዎቻ቞ው፡ዅሉ፡ዐመፀኛዎቜ፡ና቞ው።
16ፀኀፍሬም፡ተመታ፥ሥሩም፡ደሚቀ፥ፍሬም፡አያፈራምፀደግሞም፡ቢወልዱ፡ዚማሕፀና቞ውን፡ፍሬ፡እገድላለኹ።
17ፀአልሰሙትምና፡አምላኬ፡ይጥላ቞ዋልፀበአሕዛብም፡መካኚል፡ተቅበዝባዊቜ፡ይኟናሉ።
_______________ትንቢተ፡ሆሎዕ፥ምዕራፍ፡10።______________
ምዕራፍ፡10።
1ፀእስራኀል፡ፍሬው፡ዚበዛለት፡ዚለመለመ፡ወይን፡ነውፀእንደ፡ፍሬው፡ብዛት፡መሠዊያውን፡አብዝቷልፀእንደ፡ምድ ሩም፡ማማር፡መጠን፡ሐውልቶቜን፡እያሳመሩ፡ሠርተዋል።
2ፀልባ቞ው፡ተኚፈለፀአኹንም፡በደላ቞ውን፡ይሞኚማሉፀርሱ፡መሠዊያ቞ውን፡ያፈርሳል፥ሐውልቶቻ቞ውን፡ያጠፋል።
3ፀአኹንምፊንጉሥ፡ዚለንም፥እግዚአብሔርን፡አልፈራንምናፀንጉሥስ፡ምን፡ያደርግልናል፧ይላሉ።
4ፀዚማይሚባውን፡ቃል፡ይናገራሉፀቃል፡ኪዳን፡በገቡ፡ጊዜ፡በሐሰት፡ይምላሉፀስለዚህ፥መርዛም፡ሣር፡በዕርሻ፡ት ልም፡ላይ፡እንደሚበቅል፥መቅሠፍት፡ይበቅልባ቞ዋል።
5ፀዚሰማርያ፡ሰዎቜ፡ስለቀትአዌን፡እንቊሳ፡ይፈራሉፀክብሩም፡ኚርሱ፡ዘንድ፡ወጥቷልና፥ሕዝቡ፡ያለቅሱለታል፥ዚ ጣዖቱ፡ካህናትም፡በሐዘን፡ይንተባተባሉ።
6ፀለንጉሡ፡ለኢያሪም፡እጅ፡መንሻ፡ይኟን፡ዘንድ፡ወደ፡አሶር፡ይማሚካልፀኀፍሬምን፡ዕፍሚት፡ይይዘዋል፥እስራኀ ልም፡በምክሩ፡ያፍራል።
7ፀሰማርያ፡ኚንጉሧ፡ጋራ፡በውሃ፡ላይ፡እንዳለ፡ዐሚፋ፡ጠፍታለቜ።
8ፀዚእስራኀል፡ኀጢአት፡ዚኟኑት፡ዚአዌን፡ዚኰሚብታው፡መስገጃዎቜ፡ይፈርሳሉፀሟኜና፡አሜኚላ፡በመሠዊያዎቻ቞ው ፡ላይ፡ይበቅላልፀተራራዎቜንምፊክደኑን፥ኰሚብታዎቜንምፊውደቁብን፡ይሏ቞ዋል።
9ፀእስራኀል፡ሆይ፥ኚጊብዓ፡ዘመን፡ዠምሚኜ፡ኀጢአትን፡ሠርተኻልፀበዚያ፡ጞንተዋልፀበጊብዓ፡ላይ፡ሰልፍ፡አይደ ርስባ቞ውምን፧
10ፀበፈቀድኹም፡ጊዜ፡እገሥጻ቞ዋለኹፀስለ፡ኹለቱም፡ኀጢአታ቞ው፡በታሰሩ፡ጊዜ፡አሕዛብ፡ይሰበሰቡባ቞ዋል።
11ፀኀፍሬም፡ማበራዚት፡እንደ፡ለመደቜ፡ጊደር፡ነው፥እኔ፡ግን፡በዐንገቱ፡ውበት፡እጫንበታለኹፀበኀፍሬም፡ላይ ፡እጠምድበታለኹ፥ይሁዳም፡ያርሳል፥ያዕቆብም፡ዐፈሩን፡ያለሰልሳል።
12ፀእግዚአብሔር፡መጥቶ፡ጜድቅን፡እስኪያዘንብላቜኹ፡ድሚስ፡ርሱን፡ዚምትሹበት፡ዘመን፡ነውና፥ለእናንተ፡በጜ ድቅ፡ዝሩ፥እንደ፡ምሕሚቱም፡መጠን፡ዕጚዱ፥ጥጋታቜኹንም፡ዕሚሱ።
13ፀክፋትን፡ዐርሳቜዃል፥ኀጢአትንም፡ዐጭዳቜዃል፥ዚሐሰትንም፡ፍሬ፡በልታቜዃልፀበኀያላንኜ፡ብዛት፥በመንገድ ኜም፡ላይ፡ታምነኻልና።
14ፀበሕዝብኜም፡መካኚል፡ሜብር፡ይነሣልፀእናትም፡ኚልጆቿ፡ጋራ፡በተፈጠፈጠቜ፡ጊዜ፡ሰልማን፡ቀትአርብኀልን፡ በሰልፍ፡ቀን፡እንዳፈሚሰ፥ዐምባዎቜኜ፡ዅሉ፡ይፈርሳሉ።
15ፀኚኀጢአታቜኹም፡ክፋት፡ዚተነሣ፡ቀ቎ል፡እንዲሁ፡ያደርግባቜዃልፀበነጋ፡ጊዜ፡ዚእስራኀል፡ንጉሥ፡ፈጜሞ፡ይ ጠፋል።
_______________ትንቢተ፡ሆሎዕ፥ምዕራፍ፡11።______________
ምዕራፍ፡11።
1ፀእስራኀል፡ሕፃን፡በነበሚ፡ጊዜ፡ወደድኹት፥ልጄንም፡ኚግብጜ፡ጠራኹት።
2ፀአብዝቌ፡ብጠራ቞ው፡አጥብቀው፡ኚፊ቎፡ራቁፀለበዓሊምም፡ይሠዉ፡ነበር፥ለተቀሚጹ፡ምስሎቜም፡ያጥኑ፡ነበር።
3ፀእኔም፡ኀፍሬምን፡ክንዱን፡ይዀ፡በእግሩ፡እንዲኌድ፡መራኹትፀእኔም፡እፈውሳ቞ው፡እንደ፡ነበር፡አላወቁም።
4ፀበሰው፡ገመድ፡በፍቅርም፡እስራት፡ሳብዃ቞ውፀለእነርሱም፡ቀምበርን፡ኚጫንቃ቞ው፡ላይ፡እንደሚያነሣ፡ኟንኹ፥ ድርቆሜም፡ጣልኹላ቞ው።
5ፀወደ፡እኔ፡ይመለሱ፡ዘንድ፡አልወደዱምና፡ወደ፡ግብጜ፡ምድር፡ይመለሳሉ፥አሶርም፡ንጉሣ቞ው፡ይኟናል።
6ፀኚመኚሩትም፡ምክር፡ዚተነሣ፡ሰይፍ፡በኚተማዎቻ቞ው፡ላይ፡ይወድቃል፥ኚበር቎ዎቜንም፡ያጠፋል።
7ፀሕዝቀም፡ኚእኔ፡ይመለሱ፡ዘንድ፡ወደዱፀወደ፡ላይም፡ቢጠሯ቞ው፡ማንም፡ኚፍ፡ኚፍ፡ያደርጋ቞ው፡ዘንድ፡አይቜል ም።
8ፀኀፍሬም፡ሆይ፥እንዎት፡እጥልኻለኹ፧እስራኀል፡ሆይ፥እንዎትስ፡አሳልፌ፡እሰጥኻለኹ፧እንዎትስ፡እንደ፡አዳማ ፡እጥልኻለኹ፧እንዎትስ፡እንደ፡ሲባዮ፡አደርግኻለኹ፧ልቀ፡በውስጀ፡ተናውጣለቜ፥ምሕሚ቎ም፡ተነሣሥታለቜ።
9ፀእኔ፡አምላክ፡ነኝ፡እንጂ፡ሰው፡አይደለኹምና፥በመካኚልኜም፡ቅዱሱ፡ነኝና፡ዚቍጣዬን፡መቅሠፍት፡አላደርግም ፥ኀፍሬምንም፡አጠፋ፡ዘንድ፡አልመለስምፀበመዓትም፡አልመጣም።
10ፀእግዚአብሔርን፡ይኚተላሉ፥ርሱም፡እንደ፡አንበሳ፡ያገሣልፀባገሣም፡ጊዜ፡ልጆቜ፡እዚተንቀጠቀጡ፡ኚምዕራብ ፡ይመጣሉ።
11ፀእንደ፡ወፍም፡ኚግብጜ፥እንደ፡ርግብም፡ኚአሶር፡ምድር፡እዚተንቀጠቀጡ፡ይመጣሉፀበቀታ቞ውም፡አኖራ቞ዋለኹ ፥ይላል፡እግዚአብሔር።
_______________ትንቢተ፡ሆሎዕ፥ምዕራፍ፡12።______________
ምዕራፍ፡12።
1ፀኀፍሬም፡በሐሰት፥ዚእስራኀልም፡ቀት፡በተንኰል፡ኚበበኝፀይሁዳም፡ኚታመነው፡ቅዱሱ፡ኚእግዚአብሔር፡ጋራ፡አ ይጞናም።
2ፀኀፍሬም፡ነፋስን፡ይበላል፥ዚምሥራቅንም፡ነፋስ፡ይኚተላልፀዅልጊዜም፡ሐሰትንና፡ተንኰልን፡ያበዛልፀኚአሶር ፡ጋራ፡ቃል፡ኪዳን፡ያደርጋሉ፥ወደ፡ግብጜም፡ዘይት፡ይወስዳሉ።
3ፀእግዚአብሔርም፡ደግሞ፡ኚይሁዳ፡ጋራ፡ክርክር፡አለው፥ያዕቆብንም፡እንደ፡መንገዱ፡ይቀጣልፀእንደ፡ሥራውም፡ ይመልስለታል።
4ፀበማሕፀን፡ውስጥ፡ወንድሙን፡በተሚኚዙ፡ያዘው፥በጕልማሳነቱም፡ጊዜ፡ኚአምላክ፡ጋራ፡ታገለፀ
5ፀኚመልአኩም፡ጋራ፡ታግሎ፡አሞነፈፀአልቅሶም፡ለመነው።በቀ቎ልም፡አገኘው፥በዚያም፡ኚእኛ፡ጋራ፡ተነጋገሚ።
6ፀርሱም፡ዚሰራዊት፡አምላክ፡እግዚአብሔር፡ነውፀዚመታሰቢያው፡ስም፡እግዚአብሔር፡ነው።
7ፀስለዚህ፥ወደ፡አምላክኜ፡ተመለስፀምሕሚትንና፡ፍርድን፡ጠብቅ፥ዘወትርም፡በአምላክኜ፡ታመን።
8ፀኚኚነዓን፡ወገን፡ነውፀበእጁ፡ዚተንኰል፡ሚዛን፡አለ፥ሜንገላንም፡ይወዳል።
9ፀኀፍሬምምፊባለጠጋ፡ኟኛለኹ፥ሀብትንም፡አግኝቻለኹ፥በድካሜም፡ዅሉ፡ኀጢአት፡ዚሚኟን፡በደል፡አይገኝብኝም፡ አለ።
10ፀእኔም፡ኚግብጜ፡ዠምሬ፡አምላክኜ፡እግዚአብሔር፡ነኝፀእንደ፡ዓመት፡በዓል፡ቀን፡እንደ፡ገና፡በድንኳን፡እ ንድትኖር፡አደርግኻለኹ።
11ፀለነቢያትም፡ተናግሬያለኹ፥ራእይንም፡አብዝቻለኹፀበነቢያትም፡እጅ፡ምሳሌዎቜን፡አውጥቻለኹ።
12ፀኀጢአት፡በገለዓድ፡አለፀፈጜመው፡ኚንቱ፡ና቞ውፀወይፈኖቜ፡በገልገላ፡ይሠዋሉ፥መሠዊያዎቻ቞ውም፡በዕርሻ፡ ትልም፡ላይ፡ዚድንጋይ፡ክምር፡ይኟናሉ።
13ፀያዕቆብ፡ወደሶርያ፡አገር፡ሞሞ፥እስራኀልም፡ስለ፡ሚስት፡አገለገለ፥ስለ፡ሚስትም፡ጠባቂ፡ነበሚ።
14ፀእግዚአብሔርም፡በነቢይ፡እጅ፡እስራኀልን፡ኚግብጜ፡አወጣ፥በነቢይም፡እጅ፡ጠበቀው።
15ፀኀፍሬም፡አስመርሮ፡አስቈጣውፀስለዚህ፥ደሙ፡በላዩ፡ላይ፡ነውፀጌታውም፡ስድቡን፡በራሱ፡ላይ፡ይመልሳል።
_______________ትንቢተ፡ሆሎዕ፥ምዕራፍ፡13።______________
ምዕራፍ፡13።
1ፀኀፍሬም፡በተናገሚ፡ጊዜ፡ፍርሀት፡ነበሚ፥በእስራኀልም፡ዘንድ፡ታበዚፀነገር፡ግን፥በዓልን፡በማምለክ፡በበደ ለ፡ጊዜ፡ሞተ።
2ፀአኹንም፡ኀጢአትን፡ይሠሩ፡ዘንድ፡ጚመሩፀበብራ቞ውም፡ለራሳ቞ው፡ቀልጊ፡ዚተሠራ፡ምስልን፥እንደ፡ጥበባ቞ውም ፡ጣዖታትን፡ሠርተዋልፀዅሉም፡ዚሠራተኛ፡ሥራ፡ና቞ው።ስለ፡እነርሱምፊዚሚሠዉ፡ሰዎቜ፡እንቊሳውን፡ይሳሙ፡ይላ ሉ።
3ፀስለዚህም፡እንደ፡ማለዳ፡ደመና፥በጧትም፡እንደሚያልፍ፡ጠል፥በዐውሎ፡ነፍስም፡ኚዐውድማ፡እንደሚበተን፡እብ ቅ፥ኚመስኮትም፡እንደሚወጣ፡ጢስ፡ይኟናሉ።
4ፀእኔ፡ግን፡ኚግብጜ፡ምድር፡ዠምሬ፡አምላክኜ፡እግዚአብሔር፡ነኝፀኚእኔም፡በቀር፡ሌላ፡አምላክ፡አታውቅም፥ኚ እኔም፡በቀር፡ሌላ፡መድኀኒት፡ዚለም።
5ፀበምድሚ፡በዳ፥እጅግ፡በደሚቀ፡ምድር፡ዐውቄኜ፡ነበር።
6ፀኚተሰማሩ፡በዃላ፡ጠገቡ፥በጠገቡም፡ጊዜ፡ልባ቞ው፡ታበዚፀስለዚህ፥ሚሱኝ።
7ፀስለዚህም፡እኔ፡እንደ፡አንበሳ፡ኟንኹባ቞ው፥እንደ፡ነብርም፡በመንገድ፡አጠገብ፡አደባባ቞ዋለኹፀ
8ፀልጇ፡እንደ፡ተነጠቀባት፡ድብ፡እገጥማ቞ዋለኹ፥ዚልባ቞ውንም፡ስብ፡እቀዳ፟ለኹፀበዚያም፡እንደ፡አንበሳ፡እበ ላ቞ዋለኹ፥ዚምድሚ፡በዳም፡አውሬ፡ይነጣጠቃ቞ዋል።
9ፀእስራኀል፡ሆይ፥በእኔ፡በሚዳትኜ፡ላይ፡በመነሣትኜ፡ጥፋትኜ፡ነው።
10ፀበዚኚተማኜ፡ዅሉ፡ያድንኜ፡ዘንድ፡ንጉሥኜ፡ወዎት፡አለ፧ስለ፡እነርሱምፊንጉሥንና፡አለቃዎቜን፡ስጠኝ፡ብለ ኜ፡ዚተናገርኞው፡መሳፍንቶቜኜ፡ወዎት፡አሉ፧
11ፀበቍጣዬ፡ንጉሥን፡ሰጠኹኜ፥በመዓ቎ም፡ሻርኹት።
12ፀዚኀፍሬም፡በደል፡ታስሯል፥ኀጢአቱም፡ተኚማቜቷል።
13ፀምጥ፡እንደ፡ያዛት፡ሎት፡ጭንቅ፡ይመጣበታልፀበሚወለድበት፡ጊዜ፡በማሕፀን፡አፍ፡ቀጥ፡ብሎ፡አይወጣምና፡አ እምሮ፡ዚሌለው፡ልጅ፡ነው።
14ፀኚሲኊል፡እጅ፡እታደጋ቞ዋለኹ፥ኚሞትም፡እቀዣ቞ዋለኹፀሞት፡ሆይ፥቞ነፈርኜ፡ወዎት፡አለ፧ሲኊል፡ሆይ፥ማጥፋ ትኜ፡ወዎት፡አለ፧ርኅራኄ፡ኚዐይኔ፡ተሰወሚቜ።
15ፀበወንድሞቹ፡መካኚል፡ፍሬያማ፡ቢኟን፡ዚምሥራቅ፡ነፋስ፡ይመጣል፥ዚእግዚአብሔር፡ነፋስ፡ኚምድሚ፡በዳ፡ይመ ጣልፀምንጩንም፡ያደርቃል፥ፈሳሹንም፡ያጠፋል፥ዚተኚበሩ፡ዕቃዎቜ፡ዅሉ፡ያሉበትን፡መዝገብ፡ይበዘብዛል።
16ፀሰማርያ፡በአምላኳ፡ላይ፡ዐምፃለቜና፡በደሏን፡ትሞኚማለቜፀበሰይፍ፡ይወድቃሉ፥ሕፃኖቻ቞ውም፡ይፈጠፈጣሉ፥ እርጕዞቻ቞ውም፡ይቀደዳሉ።
_______________ትንቢተ፡ሆሎዕ፥ምዕራፍ፡14።______________
ምዕራፍ፡14።
1ፀእስራኀል፡ሆይ፥በኀጢአትኜ፡ወድቀኻልና፥ወደ፡አምላክኜ፡ወደ፡እግዚአብሔር፡ተመለስ።
2ፀኚእናንተ፡ጋራ፡ቃልን፡ውሰዱ፥ወደ፡እግዚአብሔርም፡ተመልሳቜኹፊኀጢአትን፡ዅሉ፡አስወግድ፥በ቞ርነትም፡ተቀ በለን፥በወይፈንም፡ፋንታ፡ዚኚንፈራቜንን፡ፍሬ፡እንሰጣለን።
3ፀአሶር፡አያድነንምፀበፈሚስ፡ላይ፡አንቀመጥምፀድኻ፡አደጉም፡ባንተ፡ዘንድ፡ምሕሚትን፡ያገኛልና፥ኚእንግዲህ ፡ወዲህ፡ለእጆቻቜን፡ሥራ።አምላኮቻቜን፡ናቜኹ፡አንላ቞ውም፡በሉት።
4ፀቍጣዬ፡ኚርሱ፡ዘንድ፡ተመልሷልና፥ዐመፃ቞ውን፡እፈውሳለኹ፥በገዛ፡ፈቃዎ፡እወዳ፟቞ዋለኹ።
5ፀለእስራኀልም፡እንደ፡ጠል፡እኟነዋለኹፀእንደ፡አበባም፡ያብባል፥እንደ፡ሊባኖስም፡ሥሩን፡ይሰዳ፟ል።
6ፀቅርንጫፎቹም፡ይዘሚጋሉ፥ውበቱም፡እንደ፡ወይራ፥ሜታውም፡እንደ፡ሊባኖስ፡ይኟናል።
7ፀኚጥላውም፡በታቜ፡ዚሚቀመጡ፡ይመለሳሉፀኚእኜሉም፡ዚተነሣ፡ይጠግባሉፀእንደ፡ወይንም፡ዐሚግ፡ያብባሉፀመታሰ ቢያውም፡እንደ፡ሊባኖስ፡ወይን፡ጠጅ፡ይኟናል።
8ፀኚእንግዲህ፡ወዲያ፡ጣዖት፡ለኀፍሬም፡ምንድር፡ነው፧እኔ፡ሰምቌዋለኹ፥ወደ፡ርሱም፡እመለኚታለኹፀእኔ፡እንደ ፡ለመለመ፡ጥድ፡ነኝፀፍሬኜ፡በእኔ፡ዘንድ፡ይገኛል።
9ፀይህን፡ነገር፡ዚሚያስተውል፡ጠቢብ፥ዚሚያውቃትም፡አስተዋይ፡ማን፡ነው፧ዚእግዚአብሔር፡መንገድ፡ቅን፡ነው፥ ጻድቃንም፡ይኌዱበታልፀተላላፊዎቜ፡ግን፡ይወድቁበታልፚ

http://www.gzamargna.net