ትንቢተ፡ዓሞጜ።

(ክለሳ.1.20020507)

_______________ትንቢተ፡ዓሞጜ፥ምዕራፍ፡1።______________
ምዕራፍ፡1።
1ፀበ቎ቁሔ፡ኚላም፡ጠባቂዎቜ፡መካኚል፡ዚነበሚ፡ዓሞጜ፡በይሁዳ፡ንጉሥ፡በዖዝያን፡ዘመን፥በእስራኀልም፡ንጉሥ፡ በዮአስ፡ልጅ፡በኢዮርብዓም፡ዘመን፥ዚምድር፡መናወጥ፡ኚኟነበቱ፡ኚኹለት፡ዓመት፡በፊት፡ስለ፡እስራኀል፡ያዚው ፡ቃል፡ይህ፡ነውፊ
2ፀእንዲህም፡አለፊእግዚአብሔር፡በጜዮን፡ኟኖ፡ድምፁን፡ኚፍ፡አድርጎ፡ይጮኻል፥በኢዚሩሳሌምም፡ኟኖ፡ቃሉን፡ይ ሰጣልፀዚእሚኛዎቜም፡ማሰማሪያዎቜ፡ያለቅሳሉ፥ዚቀርሜሎስም፡ራስ፡ይደርቃል።
3ፀእግዚአብሔር፡እንዲህ፡ይላልፊገለዓድን፡በብሚት፡መንኰራኵር፡አኺዷልና፥ስለ፡ሊስት፡ወይም፡ስለ፡አራት፡ዚ ደማስቆ፡ኀጢአት፡መቅሠፍ቎ን፡ኚማድሚግ፡አልመለስም።
4ፀበአዛሄል፡ቀት፡እሳትን፡እሰዳ፟ለኹ፥ዚወልደ፡አዎርንም፡አዳራሟቜ፡ትበላለቜ።
5ፀዚደማስቆንም፡መወርወሪያ፡እሰብራለኹ፥ተቀማጮቜንም፡ኚአዌን፡ሞለቆ፡አጠፋለኹ፥በትር፡ዚያዘውንም፡ኚዔዎን ፡ቀት፡አጠፋለኹፀዚሶርያም፡ሕዝብ፡ወደ፡ቂር፡ይማሚካል፥ይላል፡እግዚአብሔር።
6ፀእግዚአብሔር፡እንዲህ፡ይላልፊለኀዶምያስ፡አሳልፈው፡ይሰጧ቞ው፡ዘንድ፡ምርኮኛዎቜን፡ዅሉ፡ማርኚዋልና፥ስለ ፡ሊስት፡ወይም፡ስለ፡አራት፡ዚጋዛ፡ኀጢአት፡መቅሠፍ቎ን፡ኚማድሚግ፡አልመለስም።
7ፀበጋዛ፡ቅጥር፡ላይ፡እሳትን፡እሰዳ፟ለኹ፥አዳራሟቿንም፡ትበላለቜ።
8ፀተቀማጮቜን፡ኚአዛጊን፡አጠፋለኹ፥በትር፡ዚያዘውንም፡ኚአስቀሎና፡አጠፋለኹፀእጄንም፡በዐቃሮን፡ላይ፡እመል ሳለኹ፥ኚፍልስጥኀማውያንም፡ዚቀሩት፡ይጠፋሉ፥ይላል፡ጌታ፡እግዚአብሔር።
9ፀእግዚአብሔር፡እንዲህ፡ይላልፊምርኮኛዎቜን፡ዅሉ፡ለኀዶምያስ፡አሳልፈው፡ሰጥተዋልና፥ዚወንድሞቜንም፡ቃል፡ ኪዳን፡አላሰቡምና፡ስለ፡ሊስት፡ወይም፡ስለ፡አራት፡ዚጢሮስ፡ኀጢአት፡መቅሠፍ቎ን፡ኚማድሚግ፡አልመለስም።
10ፀበጢሮስ፡ቅጥር፡ላይ፡እሳትን፡እሰዳ፟ለኹ፥አዳራሟቿንም፡ትበላለቜ።
11ፀእግዚአብሔር፡እንዲህ፡ይላልፊወንድሙን፡በሰይፍ፡አሳዶ፟ታልና፥ርኅራኄንም፡ዅሉ፡ጥሏልና፥ቍጣውም፡ዅልጊ ዜ፡ቀዷ፟ልና፥መዓቱንም፡ለዘለዓለም፡ጠብቋልና፥ስለ፡ሊስት፡ወይም፡ስለ፡አራት፡ዚኀዶምያስ፡ኀጢአት፡መቅሠፍ ቎ን፡ኚማድሚግ፡አልመለስም።
12ፀበ቎ማን፡ላይ፡እሳትን፡እሰዳ፟ለኹ፥ዚባሶራንም፡አዳራሟቜ፡ትበላለቜ።
13ፀእግዚአብሔር፡እንዲህ፡ይላልፊዳርቻ቞ውን፡ያሰፉ፡ዘንድ፡ዚገለዓድን፡እርጕዞቜ፡ቀደ፟ዋልና፥ስለ፡ሊስት፡ ወይም፡ስለ፡አራት፡ዚዐሞን፡ልጆቜ፡ኀጢአት፡መቅሠፍ቎ን፡ኚማድሚግ፡አልመለስም።
14ፀበሚባት፡ቅጥር፡ላይ፡እሳትን፡አነዳ፟ለኹፀበሰልፍም፡ቀን፡በጩኞት፡በዐውሎ፡ነፋስም፡ቀን፡በሁኚት፡አዳራ ሟቿን፡ትበላለቜፀ
15ፀንጉሣ቞ውም፡ኚአለቃዎቹ፡ጋራ፡በአንድነት፡ይማሚካል፥ይላል፡እግዚአብሔር።
_______________ትንቢተ፡ዓሞጜ፥ምዕራፍ፡2።______________
ምዕራፍ፡2።
1ፀእግዚአብሔር፡እንዲህ፡ይላልፊዚኀዶምያስን፡ንጉሥ፡ዐጥንት፡ዐመድ፡እስኪኟን፡ድሚስ፡አቃጥሎታልና፥ስለ፡ሊ ስት፡ወይም፡ስለ፡አራት፡ዚሞዐብ፡ኀጢአት፡መቅሠፍ቎ን፡ኚማድሚግ፡አልመለስም።
2ፀበሞዐብ፡ላይ፡እሳትን፡እሰዳ፟ለኹ፥ዚቂርዮትንም፡አዳራሟቜ፡ትበላለቜፀሞዐብም፡በውካታና፡በጩኞት፡በመለኚ ትም፡ድምፅ፡ይሞታልፀ
3ፀፈራጅንም፡ኚመካኚሏ፡አጠፋለኹ፥ኚርሱም፡ጋራ፡አለቃዎቿን፡ዅሉ፡እገድላለኹ፥ይላል፡እግዚአብሔር።
4ፀእግዚአብሔር፡እንዲህ፡ይላልፊዚእግዚአብሔርን፡ሕግ፡ጥለዋልና፥ትእዛዙንም፡አልጠበቁምና፥አባቶቻ቞ውም፡ዚ ተኚተሉት፡ሐሰታ቞ው፡አስቷ቞ዋልና፥ስለ፡ሊስት፡ወይም፡ስለ፡አራት፡ዚይሁዳ፡ኀጢአት፡መቅሠፍ቎ን፡ኚማድሚግ፡ አልመለስም።
5ፀበይሁዳ፡ላይ፡እሳትን፡እሰዳ፟ለኹ፥ዚኢዚሩሳሌምንም፡አዳራሟቜ፡ትበላለቜ።
6ፀእግዚአብሔር፡እንዲህ፡ይላልፊጻድቁን፡ስለ፡ብር፥ቜጋሚኛውንም፡ስለ፡አንድ፡ጥንድ፡ጫማ፡ሜጠውታልና፥ስለ፡ ሊስት፡ወይም፡ስለ፡አራት፡ዚእስራኀል፡ኀጢአት፡መቅሠፍ቎ን፡ኚማድሚግ፡አልመለስም።
7ፀዚድኻዎቜን፡ራስ፡በምድር፡ትቢያ፡ላይ፡ይሚግጣሉ፥ዚትሑታንንም፡መንገድ፡ያጣምማሉፀቅዱሱንም፡ስሜን፡ያሚክ ሱ፡ዘንድ፡አባትና፡ልጁ፡ወደ፡አንዲት፡ሎት፡ይገባሉፀ
8ፀበመሠዊያውም፡ዅሉ፡አጠገብ፡ለመያዣነት፡በተወሰደው፡ልብስ፡ላይ፡ይተኛሉፀበአምላካ቞ውም፡ቀት፡ውስጥ፡በካ ሣ፡ዚተወሰደውን፡ወይን፡ጠጅ፡ይጠጣሉ።
9ፀእኔ፡ግን፡ቁመቱ፡እንደ፡ዝግባ፡ቁመት፥ብርታቱም፡እንደ፡ኮምበል፡ዛፍ፡ዚነበሚውን፡አሞራዊውን፡ኚፊታ቞ው፡ አጠፋኹፀፍሬውንም፡ኚላዩ፥ሥሩንም፡ኚታቹ፡አጠፋኹ።
10ፀዚአሞራዊውንም፡ምድር፡ትወርሱ፡ዘንድ፡ኚግብጜ፡ምድር፡አወጣዃቜኹ፥በምድሚ፡በዳም፡አርባ፡ዓመት፡መራዃቜ ኹ።
11ፀኚወንድ፡ልጆቻቜኹም፡ነቢያትን፥ኚጐበዛዝታቜኹም፡ናዝራውያንን፡አስነሣኹፀእናንተ፡ዚእስራኀል፡ልጆቜ፡ሆ ይ፥ይህ፡እንደዚህ፡አይደለምን፧ይላል፡እግዚአብሔር።
12ፀእናንተ፡ግን፡ናዝራውያኑን፡ዚወይን፡ጠጅ፡አጠጣቜዃ቞ውፀነቢያቱንምፊትንቢትን፡አትናገሩ፡ብላቜኹ፡አዘዛ ቜዃ቞ው።
13ፀእንሆ፥ነዶ፡ዚተሞላቜ፡ሠሚገላ፡እንደምትደቀድቅ፡እንዲሁ፡እደቀድቃቜዃለኹ።
14ፀኚሯጪም፡ሜሜት፡ይጠፋል፥ብርቱውም፡በብርታቱ፡አይበሚታም፥ኀያሉም፡ነፍሱን፡አያድንምፀ
15ፀቀስተኛውም፡አይቆምም፥ፈጣኑም፡አይድንም፥ፈሚሰኛውም፡ነፍሱን፡አያድንምፀ
16ፀበኀያላኑም፡መካኚል፡ልበ፡ሙሉው፡በዚያ፡ቀን፡ዕራቍቱን፡ኟኖ፡ይሞሻል፥ይላል፡እግዚአብሔር።
_______________ትንቢተ፡ዓሞጜ፥ምዕራፍ፡3።______________
ምዕራፍ፡3።
1ፀዚእስራኀል፡ልጆቜ፡ሆይ፥እግዚአብሔር፡በእናንተ፥ኚግብጜ፡ምድር፡ባወጣኹት፡ወገን፡ዅሉ፡ላይ፡ዚተናገሚውን ፡ይህን፡ቃል፡ስሙፀ
2ፀእንዲህም፡ብሏልፊእኔ፡ኚምድር፡ወገን፡ዅሉ፡እናንተን፡ብቻቜኹን፡ዐውቄያቜዃለኹፀስለዚህ፥ስለ፡ኀጢአታቜኹ ፡ዅሉ፡እበቀላቜዃለኹ።
3ፀበእውኑ፡ኹለት፡ሰዎቜ፡ሳይስማሙ፡በአንድነት፡ይኌዳሉን፧
4ፀወይስ፡አንበሳ፡ዚሚነጥቀው፡ነገር፡ሳያገኝ፡በጫካ፡ውስጥ፡ያገሣልን፧ወይስ፡ዚአንበሳ፡ደቊል፡አንዳቜ፡ሳይ ዝ፡በመደቡ፡ኟኖ፡ይጮኻልን፧
5ፀወይስ፡ወፍ፥አጥማጅ፡ኚሌለው፥በምድር፡ላይ፡በወጥመድ፡ይያዛልን፧ወይስ፡ወስፈንጠር፡አንዳቜ፡ሳይዝ፡ኚምድ ር፡ይፈነጠራልን፧
6ፀወይስ፡በኚተማ፡ውስጥ፡መለኚት፡ሲነፋ፡ሕዝቡ፡አይፈራምን፧ወይስ፡ክፉ፡ነገር፡በኚተማ፡ላይ፡ዚመጣ፡እንደ፡ ኟነ፡ያደሚገው፡እግዚአብሔር፡አይደለምን፧
7ፀበእውነት፡ጌታ፡እግዚአብሔር፡ምስጢሩን፡ለባሪያዎቹ፡ለነቢያት፡ካልነገሚ፡በቀር፡ምንም፡አያደርግም።
8ፀአንበሳው፡አገሣፀዚማይፈራ፡ማን፡ነው፧ጌታ፡እግዚአብሔር፡ተናገሚፀትንቢት፡ዚማይናገር፡ማን፡ነው፧
9ፀበአዛጊን፡አዳራሟቜና፡በግብጜ፡ምድር፡አዳራሟቜ፡አውሩናፊበሰማርያ፡ተራራዎቜ፡ላይ፡ተሰብሰቡ፥በውስጧም፡ ዚኟነውን፡ታላቁን፡ውካታ፥በመካኚሏም፡ያለውን፡ግፍ፡ተመልኚቱ፡በሉ።
10ፀግፍንና፡ቅሚያን፡በአዳራሟቻ቞ው፡ዚሚያኚማቹት፡ቅን፡ነገርን፡ያደርጉ፡ዘንድ፡አያውቁም፥ይላል፡እግዚአብ ሔር።
11ፀስለዚህ፥ጌታ፡እግዚአብሔር፡እንዲህ፡ይላልፊበምድሪቱ፡ዙሪያ፡ጠላት፡ይመጣልፀብርታትሜንም፡ኚአንቺ፡ያወ ርዳል፥አዳራሟቜሜም፡ይበዘበዛሉ።
12ፀእግዚአብሔር፡እንዲህ፡ይላልፊእሚኛ፡ኚአንበሳ፡አፍ፡ኹለት፡እግርን፡ወይም፡ዚዊሮን፡ጫፍ፡እንደሚያድን፥ እንዲሁ፡በሰማርያ፡በዐልጋ፡ማእዘን፥በደማስቆም፡በምንጣፍ፡ላይ፡ዚተቀመጡት፡ዚእስራኀል፡ልጆቜ፡ይድናሉ።
13ፀስሙ፥በያዕቆብም፡ቀት፡ላይ፡መስክሩ፥ይላል፡ዚሰራዊት፡አምላክ፡ጌታ፡እግዚአብሔር።
14ፀእስራኀልን፡ስለ፡ኀጢአቱ፡በምበቀልበት፡ቀን፡ዚቀ቎ልን፡መሠዊያዎቜ፡ደግሞ፡እበቀላለኹፀዚመሠዊያው፡ቀን ዶቜ፡ይሰበራሉ፥ወደ፡ምድርም፡ይወድቃሉ።
15ፀዚክሚምቱንና፡ዚበጋውን፡ቀት፡እመታለኹፀበዝኆንም፡ጥርስ፡ዚተለበጡት፡ቀቶቜ፡ይጠፋሉ፥ታላላቆቜም፡ቀቶቜ ፡ይፈርሳሉ፥ይላል፡እግዚአብሔር።
_______________ትንቢተ፡ዓሞጜ፥ምዕራፍ፡4።______________
ምዕራፍ፡4።
1ፀበሰማርያ፡ተራራ፡ዚምትኖሩ፥ድኻዎቜንም፡ዚምትበድሉ፥ቜጋሚኛዎቜንም፡ዚምታሰጚንቁ፥ጌታዎቻ቞ውንምፊአምጡ፡ እንጠጣ፡ዚምትሉ፡እናንተ፡ዚባሳን፡ላሞቜ፡ሆይ፥ይህን፡ቃል፡ስሙ።
2ፀጌታ፡እግዚአብሔርፊእናንተን፡በሰልፍ፡ዕቃ፥ቅሬታቜኹንም፡በመቃጥን፡ዚሚወስዱበት፡ቀን፥እንሆ፥በላያቜኹ፡ ይመጣል፡ብሎ፡በቅዱስነቱ፡ምሏል።
3ፀእያንዳንዳቜኹ፡በዚፊታቜኹ፡በተነደለ፡ስፍራ፡ትወጣላቜኹፀበሬማንም፡ትጣላላቜኹ፥ይላል፡እግዚአብሔር።
4ፀዚእስራኀል፡ልጆቜ፡ሆይ፥ይህን፡ወዳ፟ቜዃልና፥ወደ፡ቀ቎ል፡ኑና፡ኀጢአትን፡ሥሩፀወደ፡ገልገላ፡ኑና፡ኀጢአት ን፡አብዙፀበዚማለዳውም፡መሥዋዕታቜኹን፥በዚሊስተኛውም፡ቀን፡ዐሥራታቜኹን፡አቅርቡፀ
5ፀርሟ፡ካለበትም፡ዚምስጋናውን፡መሥዋዕት፡አቅርቡ፥በፈቃዳቜኹም፡ዚምታቀርቡትን፡ዐውጁና፡አውሩ፥ይላል፡ጌታ ፡እግዚአብሔር።
6ፀበኚተማቜኹ፡ዅሉ፡ጥርስን፡ማጥራት፥በስፍራቜኹም፡ዅሉ፡እንጀራን፡ማጣት፡ሰጠዃቜኹፀእናንተ፡ግን፡ወደ፡እኔ ፡አልተመለሳቜኹም፥ይላል፡እግዚአብሔር።
7ፀመኚር፡ሳይደርስ፡ገና፡ኚሊስት፡ወር፡በፊት፡ዝናብ፡ኚለኚልዃቜኹፀበአንድም፡ኚተማ፡ላይ፡አዘነብኹ፥በሌላው ም፡ኚተማ፡ላይ፡እንዳይዘንብ፡አደሚግኹፀባንድ፡ወገን፡ዘነበ፥ያልዘነበበትም፡ወገን፡ደሚቀ።
8ፀዚኹለት፡ወይም፡ዚሊስት፡ኚተማዎቜ፡ሰዎቜ፡ወደ፡አንዲት፡ኚተማ፡ውሃ፡ይጠጡ፡ዘንድ፡ኌዱ፥ነገር፡ግን፥አልሚ ኩምፀእናንተ፡ግን፡ወደ፡እኔ፡አልተመለሳቜኹም፥ይላል፡እግዚአብሔር።
9ፀበዋግና፡በዐሚማሞ፡መታዃቜኹፀዚአታክልታቜኹንም፡ብዛት፡ወይኖቻቜኹንም፡በለሶቻቜኹንም፡ወይራዎቻቜኹንም፡ ተምቜ፡በልቷልፀእናንተ፡ግን፡ወደ፡እኔ፡አልተመለሳቜኹም፥ይላል፡እግዚአብሔር።
10ፀበግብጜ፡እንደ፡ነበሚው፡቞ነፈርን፡ሰደድኹባቜኹፀጐበዛዝታቜኹን፡በሰይፍ፡ገደልኹ፥ፈሚሶቻቜኹንም፡አስማ ሚክኹፀዚሰፈራቜኹንም፡ግማት፡ወደ፡አፍንጫቜኹ፡አወጣኹፀእናንተ፡ግን፡ወደ፡እኔ፡አልተመለሳቜኹም፥ይላል፡እ ግዚአብሔር።
11ፀሰዶምንና፡ገሞራን፡እግዚአብሔር፡እንደ፡ገለበጣ቞ው፥እንዲሁ፡ገለበጥዃቜኹ፥እናንተም፡ኚእሳት፡ውስጥ፡እ ንደ፡ተነጠቀ፡ትንታግ፡ኟናቜኹፀነገር፡ግን፥ወደ፡እኔ፡አልተመለሳቜኹም፥ይላል፡እግዚአብሔር።
12ፀስለዚህ፥እስራኀል፡ሆይ፥እንደዚህ፡አደርግብኻለኹፀእስራኀልም፡ሆይ፥እንደዚህ፡ስለማደርግብኜ፡አምላክኜ ን፡ለመገናኘት፡ተዘጋጅ።
13ፀእንሆ፥ተራራዎቜን፡ዚሠራ፥ነፋስንም፡ዚፈጠሚ፥ዚልቡንም፡ዐሳብ፡ለሰው፡ዚሚነግር፥ንጋትን፡ጚለማ፡ዚሚያደ ርግ፥በምድርም፡ኚፍታዎቜ፡ላይ፡ዚሚሚግጥ፥ስሙ፡ዚሰራዊት፡አምላክ፡እግዚአብሔር፡ነው።
_______________ትንቢተ፡ዓሞጜ፥ምዕራፍ፡5።______________
ምዕራፍ፡5።
1ፀዚእስራኀል፡ቀት፡ሆይ፥በእናንተ፡ላይ፡ለሙሟ፡ዚማነሣውን፡ይህን፡ቃል፡ስሙ።
2ፀዚእስራኀል፡ድንግል፡ወደቀቜ፥ኚእንግዲህም፡ወዲህ፡አትነሣምፀበምድሯ፡ላይ፡ተጣለቜ፥ዚሚያስነሣትም፡ዚለም ።
3ፀጌታ፡እግዚአብሔርም፡እንዲህ፡ይላልናፊሺሕ፡ኚሚወጣባት፡ኚተማ፡መቶ፡ይቀርላታል፥መቶም፡ኚሚወጣባት፡ኚተማ ፡ለእስራኀል፡ቀት፡ዐሥር፡ይቀርላታል።
4ፀእግዚአብሔርም፡ለእስራኀል፡ቀት፡እንዲህ፡ይላልናፊእኔን፡ፈልጉ፥በሕይወትም፡ትኖራላቜኹፀ
5ፀነገር፡ግን፥ገልገላ፡ፈጜሞ፡ትማሚካለቜና፥ቀ቎ልም፡ኚንቱ፡ትኟናለቜና፡ቀ቎ልን፡አትፈልጉ፥ወደ፡ገልገላም፡ አትግቡ፥ወደ፡ቀርሳቀሕም፡አትለፉ።
6ፀበዮሎፍ፡ቀት፡እሳት፡እንዳትቃጠል፥በቀ቎ል፡ዚሚያጠፋትም፡ሳይኖር፡እንዳትበላ፥እግዚአብሔርን፡ፈልጉ፥በሕ ይወትም፡ትኖራላቜኹ።
7ፀፍርድን፡ወደ፡ሬት፡ዚምትለውጡ፥ጜድቅንም፡በምድር፡ላይ፡ዚምትጥሉ፡እናንተ፡ሆይ፥
8ፀሰባቱን፡ኚዋክብትና፡ኊሪዮን፡ዚተባለውን፡ኮኚብ፡ዚፈጠሚውን፥ዚሞትን፡ጥላ፡ወደ፡ንጋት፡ዚሚለውጠውን፥ቀኑ ንም፡በሌሊት፡ዚሚያጚልመውን፥ዚባሕሩንም፡ውሃዎቜ፡ጠርቶ፡በምድር፡ፊት፡ላይ፡ዚሚያፈሳ፟቞ውን፥
9ፀዐምባውም፡እንዲፈርስ፡በብርቱ፡ላይ፡ዚድንገት፡ጥፋት፡ዚሚያመጣውን፡ፈልጉፀስሙ፡እግዚአብሔር፡ነው።
10ፀበበሩ፡አደባባይ፡ዚሚገሥጞውን፡ጠሉ፥እውነትም፡ዚሚናገሚውን፡ተጞዚፉ።
11ፀድኻውንም፡ደብድባቜዃልና፥ዚስንዎውንም፡ቀሚጥ፡ኚርሱ፡ወስዳቜዃልና፥ኚተጠሚበ፡ድንጋይ፡ቀቶቜን፡ሠርታቜ ዃል፥ነገር፡ግን፥አትቀመጡባ቞ውምፀያማሩ፡ዚወይን፡ቊታዎቜ፡ተክላቜዃል፥ነገር፡ግን፥ኚወይን፡ጠጃ቞ው፡አትጠ ጡም።
12ፀጻድቁን፡ዚምታስጚንቁ፥ጕቊንም፡ዚምትቀበሉ፥በበሩም፡አደባባይ፡ዚቜጋሚኛውን፡ፍርድ፡ዚምታጣምሙ፡እናንተ ፡ሆይ፥በደላቜኹ፡እንዎት፡እንደ፡በዛ፥ኀጢአታቜኹም፡እንዎት፡እንደ፡ጞና፡እኔ፡ዐውቃለኹና።
13ፀስለዚህ፥ክፉ፡ዘመን፡ነውና፥በዚያ፡ዘመን፡አስተዋይ፡ዚሚኟን፡ዝም፡ይላል።
14ፀበሕይወት፡ትኖሩ፡ዘንድ፡መልካሙን፡እንጂ፡ክፉውን፡አትፈልጉፀእንዲህም፡እናንተ፡እንደ፡ተናገራቜኹ፡ዚሰ ራዊት፡አምላክ፡እግዚአብሔር፡ኚእናንተ፡ጋራ፡ይኟናል።
15ፀክፉውን፡ጥሉ፥መልካሙንም፡ውደዱ፥በበሩም፡አደባባይ፡ፍርድን፡አጜኑፀምናልባት፡ዚሰራዊት፡አምላክ፡እግዚ አብሔር፡ለዮሎፍ፡ቅሬታ፡ይራራ፡ይኟናል።
16ፀስለዚህ፥ጌታ፡ዚሰራዊት፡አምላክ፡እግዚአብሔር፡እንዲህ፡ይላልፊበያደባባዩ፡ዅሉ፡ላይ፡ዋይታ፡ይኟናልፀበ ዚመንገዱም፡ዅሉ፡ላይ፡ወዮ፡ወዮ፡ይባላልፀገበሬዎቹም፡ወደ፡ልቅሶ፥አልቃሟቹም፡ወደ፡ዋይታ፡ይጠራሉ።
17ፀበመካኚልኜ፡ዐልፋለኹና፡በወይኑ፡ቊታ፡ዅሉ፡ልቅሶ፡ይኟናል፥ይላል፡እግዚአብሔር።
18ፀዚእግዚአብሔርን፡ቀን፡ለምትፈልጉ፡ወዮላቜኹ! ዚእግዚአብሔርን፡ቀን፡ለምን፡ትፈልጋላቜኹ፧ጚለማ፡ነው፡እንጂ፡ብርሃን፡አይደለም።
19ፀኚአንበሳ፡ፊት፡እንደ፡ሞሞ፡ድብም፡እንዳገኘው፡ሰው፥ወይም፡ወደ፡ቀት፡ገብቶ፡እጁን፡በግድግዳ፡ላይ፡እን ዳስደገፈና፡እባብ፡እንደ፡ነደፈው፡ሰው፡ነው።
20ፀዚእግዚአብሔር፡ቀን፡ብርሃን፡ሳይኟን፡ጚለማ፡አይደለምን፧ጞዳል፡ዚሌለውም፡ድቅድቅ፡ጚለማ፡አይደለምን፧
21ፀዓመት፡በዓላቜኹን፡ጠልቌዋለኹ፡ተጞይፌውማለኹፀዚተቀደሰውም፡ጉባኀያቜኹ፡ደስ፡አያሠኘኝም።
22ፀዚሚቃጠለውን፡መሥዋዕታቜኹና፡ዚእኜሉን፡ቍርባናቜኹን፡ብታቀርቡልኝም፡እንኳ፡አልቀበለውምፀለምስጋና፡መ ሥዋዕት፡ዚምታቀርቡልኝን፡ዚሰቡትን፡እንስሳዎቜ፡አልመለኚትም።
23ፀዚዝማሬኜንም፡ጩኞት፡ኚእኔ፡ዘንድ፡አርቅፀዚመሰንቆኜንም፡ዜማ፡አላደምጥም።
24ፀነገር፡ግን፥ፍርድ፡እንደ፡ውሃ፥ጜድቅም፡እንደማይደርቅ፡ፈሳሜ፡ይፍሰስ።
25ፀዚእስራኀል፡ቀት፡ሆይ፥በእውኑ፡በምድሚ፡በዳ፡አርባ፡ዓመት፡ሙሉ፡መሥዋዕትንና፡ቍርባንን፡አቅርባቜኹልኛ ልን፧
26ፀለራሳቜኹም፡ዚሠራቜዃ቞ውን፡ምስሎቜ፥ዚሞሎክን፡ድንኳንና፡ዚአምላካቜኹን፡ዚሬፋን፡ኮኚብ፡አነሣቜኹ።
27ፀስለዚህ፥ኚደማስቆ፡ወደዚያ፡አስማርካቜዃለኹ፥ይላል፡ስሙ፡ዚሰራዊት፡አምላክ፡ዚተባለ፡እግዚአብሔር።
_______________ትንቢተ፡ዓሞጜ፥ምዕራፍ፡6።______________
ምዕራፍ፡6።
1ፀበጜዮን፡ላሉ፡ዓለመኛዎቜ፥በሰማርያም፡ተራራ፡ላይ፡ተዘልለው፡ለተቀመጡ፥ዚእስራኀልም፡ቀት፡ወደ፡እነርሱ፡ ለመጡባ቞ው፡ለአሕዛብ፡አለቃዎቜ፡ወዮላ቞ው!
2ፀወደ፡ካልኔ፡ዐልፋቜኹ፡ተመልኚቱፀኚዚያም፡ወደ፡ታላቂቱ፡ሐማት፡ኺዱፀኚዚያም፡ወደ፡ፍልስጥኀም፡ጌት፡ውሚዱ ፀእነርሱ፡ኚነዚህ፡መንግሥታት፡ይሻላሉን፧ወይስ፡ድንበራ቞ው፡ኚድንበራቜኹ፡ይሰፋልን፧
3ፀክፉውን፡ቀን፡ኚእናንተ፡ለምታርቁ፥ዚግፍንም፡ወንበር፡ለምታቀርቡ፥
4ፀኚዝኆን፡ጥርስ፡በተሠራ፡ዐልጋ፡ላይ፡ለምትተኙ፥በምንጣፋቜኹም፡ላይ፡ተደላድላቜኹ፡ለምትቀመጡ፥ኚበጎቜም፡ መንጋ፡ጠቊትን፡ኚጋጥም፡ውስጥ፡ጥጃን፡ለምትበሉ፥
5ፀበመሰንቆም፡ድምፅ፡ለምትንጫጩ፥እንደ፡ዳዊትም፡ዚዜማን፡ዕቃ፡ለምታዘጋጁ፥
6ፀበፋጋ፡ዚወይን፡ጠጅ፡ለምትጠጡ፥እጅግ፡ባማሚ፡ሜቱም፡ለምትቀቡ፥ስለዮሎፍ፡መኚራ፡ግን፡ለማታዝኑ፡ለእናንተ ፡ወዮላቜኹ!
7ፀስለዚህ፥በምርኮ፡መዠመሪያ፡ይማሚካሉ፥ተደላድለው፡ኚተቀመጡትም፡ዘንድ፡ዘፈን፡ይርቃል።
8ፀጌታ፡እግዚአብሔርፊዚያዕቆብን፡ትዕቢት፡ተጞይፌያለኹ፥አዳራሟቹንም፡ጠልቻለኹፀስለዚህ፥ኚተማዪቱንና፡ዚሚ ኖሩባትን፡ዅሉ፡አሳልፌ፡እሰጣለኹ፡ብሎ፡በራሱ፡ምሏል፥ይላል፡ዚሰራዊት፡አምላክ፡እግዚአብሔር።
9ፀእንዲህም፡ይኟናልፀዐሥር፡ሰዎቜ፡ባንድ፡ቀት፡ውስጥ፡ቢቀሩ፡እነርሱ፡ይሞታሉ።
10ፀዐጥንቱንም፡ኚቀቱ፡ያወጡ፡ዘንድ፡ዚሰው፡ዘመድና፡አቃጣዩ፡ባነሡት፡ጊዜ፥በቀቱም፡ውስጥ፡ያለውንፊእስኚ፡ አኹን፡ድሚስ፡ገና፡ሰው፡ባንተ፡ዘንድ፡አለን፧ባለው፡ጊዜ፥ርሱምፊማንም፡ዚለም፡ባለ፡ጊዜፀያን፡ጊዜፊዚእግዚ አብሔርን፡ስም፡እንጠራ፡ዘንድ፡አይገ፟ባ፟ንምና፥ዝም፡በል፡ይለዋል።
11ፀእንሆም፥እግዚአብሔር፡ያዛ፟ልፀታላቁንም፡ቀት፡በማፍሚስ፥ታናሹንም፡ቀት፡በመሰባበር፡ይመታል።
12ፀ13ፀፍርድን፡ወደ፡ሐሞት፥ዚጜድቅንም፡ፍሬ፡ወደ፡ሬት፡ዚለወጣቜኹ፥በኚንቱም፡ነገር፡ደስ፡ዚሚላቜኹፊበኀይ ላቜን፡ቀንድ፡ዚወሰድን፡አይደለምን፧ዚምትሉ፥እናንተ፡ሆይ፥በእውኑ፡ፈሚሶቜ፡በጭንጫ፡ላይ፡ይጋልባሉን፧ወይ ስ፡በሬዎቜ፡በዚያ፡ላይ፡ያርሳሉን፧
14ፀዚእስራኀል፡ቀት፡ሆይ፥እንሆ፥እኔ፡ሕዝብን፡አስነሣባቜዃለኹ፥ይላል፡ዚሰራዊት፡አምላክ፡እግዚአብሔርፀእ ነርሱም፡ኚሐማት፡መግቢያ፡ዠምሚው፡እስኚዐሚባ፡ወንዝ፡ድሚስ፡ያስጚንቋቜዃል።
_______________ትንቢተ፡ዓሞጜ፥ምዕራፍ፡7።______________
ምዕራፍ፡7።
1ፀጌታ፡እግዚአብሔር፡እንዲህ፡አሳዚኝፀእንሆም፥ዚዃለኛው፡ሣር፡በሚበቅልበት፡መዠመሪያ፡ላይ፡አንበጣን፡ፈጠ ሚፀእንሆም፥ኚንጉሡ፡ዐጚዳ፡በዃላ፡ዚበቀለ፡ዚገቊ፡ነበሚ።
2ፀዚምድሩንም፡ሣር፡በልተው፡ኚጚሚሱ፡በዃላ፥እኔፊጌታ፡እግዚአብሔር፡ሆይ፥ይቅር፡እንድትል፡እለምንኻለኹፀያ ዕቆብ፡ታናሜ፡ነውና፥እንዎት፡ይቆማል፧አልኹ።
3ፀእግዚአብሔርም፡ስለዚህ፡ነገር፡ተጞጞተፀይህ፡አይኟንም፥ይላል፡እግዚአብሔር።
4ፀጌታ፡እግዚአብሔርም፡እንዲህ፡አሳዚኝፀእንሆም፥ጌታ፡እግዚአብሔር፡በእሳት፡ለመፍሚድ፡ጠራፀርሷም፡ታላቁን ፡ቀላይና፡ምድርን፡በላቜ።
5ፀእኔምፊጌታ፡እግዚአብሔር፡ሆይ፥እንድትተው፡እለምንኻለኹፀያዕቆብ፡ታናሜ፡ነውና፥እንዎት፡ይቆማል፧አልኹ።
6ፀእግዚአብሔርም፡ስለዚህ፡ነገር፡ተጞጞተፀይህ፡ደግሞ፡አይኟንም፥ይላል፡ጌታ፡እግዚአብሔር።
7ፀእንዲህም፡አሳዚኝፀእንሆም፥ጌታ፡ቱንቢውን፡ይዞ፡በቱንቢ፡በተሠራ፡ቅጥር፡ላይ፡ቆሞ፡ነበር።
8ፀእግዚአብሔርምፊዓሞጜ፡ሆይ፥ዚምታዚው፡ምንድር፡ነው፧አለኝ።እኔምፊቱንቢ፡ነው፡አልኹ።ጌታምፊእንሆ፥በሕዝ ቀ፡በእስራኀል፡መካኚል፡ቱንቢ፡አደርጋለኹፀኚእንግዲህም፡ወዲህ፡ደግሞ፡አላልፋ቞ውምፀ
9ፀዚይሥሐቅም፡ዚኰሚብታው፡መስገጃዎቜ፡ይፈርሳሉ፥ዚእስራኀልም፡መቅደሶቜ፡ባድማ፡ይኟናሉፀበኢዮርብዓምም፡ቀ ት፡ላይ፡በሰይፍ፡እነሣለኹ፡አለ።
10ፀ11ፀዚቀ቎ልም፡ካህን፡አሜስያስ፡ወደእስራኀል፡ንጉሥ፡ወደ፡ኢዮርብዓም፡ልኮፊዓሞጜፊኢዮርብዓም፡በሰይፍ፡ ይሞታል፥እስራኀልም፡ኚአገሩ፡ተማርኮ፡ይኌዳል፡ብሏልና፥ዓሞጜ፡በእስራኀል፡ቀት፡መካኚል፡ዐምፆብኻልፀምድሪ ቱም፡ቃሉን፡ዅሉ፡ልትሞኚም፡አትቜልም፡አለ።
12ፀአሜስያስም፡ዓሞጜንፊባለራእዩ፡ሆይ፥ኺድ፡ወደይሁዳም፡ምድር፡ሜሜ፥በዚያም፡እንጀራን፡ብላ፥
13ፀበዚያም፡ትንቢትን፡ተናገርፀነገር፡ግን፥ቀ቎ል፡ዚንጉሥ፡መቅደስና፡ዚመንግሥት፡ቀት፡ናትና፥ኚእንግዲህ፡ ወዲህ፡በዚህ፡ደግሞ፡ትንቢት፡አትናገር፡አለው።
14ፀዓሞጜም፡መልሶ፡አሜስያስን፡አለውፊእኔ፡ላም፡ጠባቂና፡ወርካ፡ለቃሚ፡ነኝ፡እንጂ፡ነቢይ፡ወይም፡ዚነቢይ፡ ልጅ፡አይደለኹምፀ
15ፀእግዚአብሔርም፡በጎቹን፡ኚመኚተል፡ወሰደኝ፥እግዚአብሔርምፊኺድ፥ለሕዝቀም፡ለእስራኀል፡ትንቢት፡ተናገር ፡አለኝ።
16ፀአኹንም፡ዚእግዚአብሔርን፡ቃል፡ስማፀአንተፊበእስራኀል፡ላይ፡ትንቢት፡አትናገር፥በይሥሐቅም፡ቀት፡ላይ፡ አትስበክ፡ብለኻልፀ
17ፀስለዚህ፥እግዚአብሔር፡እንዲህ፡ይላልፊሚስትኜ፡በኚተማዪቱ፡ውስጥ፡ጋለሞታ፡ትኟናለቜ፥ወንዶቜና፡ሎቶቜ፡ ልጆቜኜም፡በሰይፍ፡ይወድቃሉ፥ምድርኜም፡በገመድ፡ትኚፈላለቜፀአንተም፡በሚኚሰቜ፡ምድር፡ትሞታለኜ፥እስራኀል ም፡ኚምድሩ፡ተማርኮ፡ይኌዳል።
_______________ትንቢተ፡ዓሞጜ፥ምዕራፍ፡8።______________
ምዕራፍ፡8።
1ፀጌታ፡እግዚአብሔር፡እንዲህ፡አሳዚኝ፡እንሆም፥ዚቃርሚያ፡ፍሬ፡ዚሞላበት፡እንቅብ፡ነበሚ።
2ፀርሱምፊዓሞጜ፡ሆይ፥ዚምታዚው፡ምንድር፡ነው፧አለኝ።እኔምፊዚቃርሚያ፡ፍሬ፡ዚሞላበት፡እንቅብ፡ነው፡አልኹት ።እግዚአብሔርም፡አለኝፊፍጻሜ፡በሕዝቀ፡በእስራኀል፡ላይ፡መጥቷልፀኚእንግዲህ፡ወዲህ፡ደግሞ፡አላልፋ቞ውም።
3ፀዚመቅደሱ፡ዝማሬ፡በዚያ፡ቀን፡ዋይታ፡ይኟናል፥ይላል፡ጌታ፡እግዚአብሔርፀዚሰዎቜም፡ሬሳ፡ይበዛል፥በስፍራው ም፡ዅሉ፡በዝምታ፡ይጣላል።
4ፀቜጋሚኛውን፡ዚምትውጡ፥ዚአገሩንም፡ድኻ፡ዚምታጠፉ፡እናንተ፡ሆይፊ
5ፀእኜልን፡እንሞጥ፡ዘንድ፡መባቻው፡መቌ፡ያልፋል፧ዚኢፍ፡መስፈሪያውንም፡እያሳነስን፥ሰቅሉንም፡እያበዛን፥በ ሐሰተኛም፡ሚዛን፡እያታለልን፥
6ፀድኻውን፡በብር፡ቜጋሚኛውንም፡ባንድ፡ጥንድ፡ጫማ፡እንገዛ፡ዘንድ፥ዚስንዎውን፡ግርድ፡እንሞጥ፡ዘንድ፡ስንዎ ውን፡እንድንሞምት፡ሰንበት፡መቌ፡ያልፋል፧ዚምትሉ፡እናንተ፡ሆይ፥ይህን፡ስሙ።
7ፀእግዚአብሔር፡በያዕቆብ፡ክብር፡እንዲህ፡ብሎ፡ምሏል።ሥራ቞ውን፡ዅሉ፡ለዘለዓለም፡ምንም፡አልሚሳም።
8ፀበእውኑ፡ምድሪቱ፡ስለዚህ፡ነገር፡አትናወጥምን፧በርሷም፡ዚሚኖር፡ዅሉ፡አያለቅስምን፧መላ፟ዋም፡እንደ፡ወን ዙ፡ትነሣለቜፀእንደ፡ግብጜም፡ወንዝ፡ትነሣለቜ፡ደግሞም፡ትወርዳለቜ።
9ፀበዚያም፡ቀን፡ፀሓይ፡በቀትር፡እንድትገባ፡አደርጋለኹ፥ይላል፡ጌታ፡እግዚአብሔርፀበብርሃንም፡ቀን፡ምድሩን ፡አጚልማለኹ።
10ፀዓመት፡በዓላቜኹንም፡ወደ፡ልቅሶ፥ዝማሬያቜኹንም፡ወደ፡ዋይታ፡እለውጣለኹፀማቅንም፡በወገብ፡ዅሉ፥ራስ፡መ ንጚትንም፡በዅሉ፡ላይ፡አመጣለኹፀእንደ፡አንድያ፡ልጅም፡ልቅሶ፥ፍጻሜውንም፡እንደ፡መራራ፡ቀን፡አደርገዋለኹ ።
11ፀእንሆ፥በምድር፡ላይ፡ራብን፡ዚምሰድ፟በት፡ዘመን፡ይመጣል፥ይላል፡ጌታ፡እግዚአብሔርፀርሱም፡ዚእግዚአብሔ ርን፡ቃል፡ኚመስማት፡እንጂ፡እንጀራን፡ኚመራብና፡ውሃን፡ኚመጠማት፡አይደለም።
12ፀኚባሕርም፡እስኚ፡ባሕር፡ድሚስ፥ኚሰሜንም፡እስኚ፡ምሥራቅ፡ድሚስ፡ይቅበዘበዛሉፀዚእግዚአብሔርን፡ቃል፡ለ መሻት፡ይሯሯጣሉ፥አያገኙትምም።
13ፀበዚያ፡ቀን፡መልካካሞቜ፡ደናግል፡ጐበዛዝትም፡በጥም፡ይዝላሉ።
14ፀበሰማርያ፡ኀጢአት፡ዚሚምሉናፊዳን፡ሆይ፥ሕያው፡አምላክኜን! ደግሞፊሕያው፡ዚቀርሳቀሕን፡መንገድ! ብለው፡ዚሚሉ፥እነርሱ፡ይወድቃሉ፥ደግሞም፡አይነሡም።
_______________ትንቢተ፡ዓሞጜ፥ምዕራፍ፡9።______________
ምዕራፍ፡9።
1ፀጌታን፡በመሠዊያው፡አጠገብ፡ቆሞ፡አዚኹትፀርሱም፡እንዲህ፡አለፊመድሚኮቹ፡ይናወጡ፡ዘንድ፡ጕልላቶቹን፡ምታ ፥በራሳ቞ውም፡ዅሉ፡ላይ፡ሰባብራ቞ውፀእኔም፡ኚነርሱ፡ዚቀሩትን፡በሰይፍ፡እገድላለኹፀዚሚሞሜ፡አያመልጥም፥ዚ ሚያመልጥም፡አይድንም።
2ፀወደ፡ሲኊል፡ቢወርዱ፡እጄ፡ኚዚያ፡ታወጣ቞ዋለቜፀወደ፡ሰማይም፡ቢወጡ፡ኚዚያ፡አወርዳ቞ዋለኹፀ
3ፀበቀርሜሎስም፡ራስ፡ውስጥ፡ቢሞሞጉ፡ፈልጌ፡ኚዚያ፡አወጣ቞ዋለኹፀበጥልቅ፡ባሕርም፡ውስጥ፡ኚዐይኔ፡ቢደበቁ፡ ኚዚያ፡እባቡን፡አዛ፟ለኹ፥ርሱም፡ይነድፋ቞ዋልፀ
4ፀበጠላቶቻ቞ውም፡ፊት፡ተማርኚው፡ቢኌዱ፡ኚዚያ፡ሰይፍን፡አዛ፟ለኹ፥ርሱም፡ይገድላ቞ዋልፀዐይኔንም፡በእነርሱ ፡ላይ፡ለክፋት፡እንጂ፡ለመልካም፡አላደርግም።
5ፀዚሰራዊት፡ጌታ፡እግዚአብሔር፡ምድርን፡ይዳስሳል፡ርሷም፡ትቀልጣለቜ፥ዚሚኖሩባትም፡ዅሉ፡ያለቅሳሉፀመላ፟ዋ ም፡እንደ፡ግብጜ፡ወንዝ፡ትነሣለቜ፥ደግሞ፡እንደ፡ግብጜ፡ወንዝ፡ትወርዳለቜ።
6ፀአዳራሹን፡በሰማይ፡ዚሠራ፥ጠፈሩንም፡በምድር፡ላይ፡ዚመሠሚተ፥ዚባሕርንም፡ውሃ፡ጠርቶ፡በምድር፡ፊት፡ላይ፡ ዚሚያፈሰ፟ው፡ርሱ፡ነውፀስሙም፡እግዚአብሔር፡ነው።
7ፀዚእስራኀል፡ልጆቜ፡ሆይ፥እናንተ፡ለእኔ፡እንደ፡ኢትዮጵያ፡ልጆቜ፡አይደላቜኹምን፧ይላል፡እግዚአብሔርፊእስ ራኀልን፡ኚግብጜ፡ምድር፥ፍልስጥኀማውያንንም፡ኚኚፍቶር፥ሶርያውያንንም፡ኚቂር፡አላወጣኹምን፧
8ፀእንሆ፥ዚጌታ፡ዚእግዚአብሔር፡ዐይኖቜ፡በኀጢአተኛ፡መንግሥት፡ላይ፡ና቞ው፥ኚምድርም፡ፊት፡አጠፋታለኹፀነገ ር፡ግን፥ዚያዕቆብን፡ቀት፡ፈጜሜ፡አላጠፋም፥ይላል፡እግዚአብሔር።
9ፀእንሆ፥አዛ፟ለኹ፥እኜልም፡በወንፊት፡እንዲነፋ፡ዚእስራኀልን፡ቀት፡በአሕዛብ፡ዅሉ፡መካኚል፡እነፋለኹፀነገ ር፡ግን፥አንዲት፡ቅንጣት፡በምድር፡ላይ፡አትወድቅም።
10ፀክፉው፡ነገር፡አይደርስብንም፥አያገኘንምም፡ዚሚሉ፡ዚሕዝቀ፡ኀጢአተኛዎቜ፡ዅሉ፡በሰይፍ፡ይሞታሉ።
11ፀበዚያ፡ቀን፡ዚወደቀቜውን፡ዚዳዊትን፡ድንኳን፡አነሣለኹ፥ዚተናደውንም፡ቅጥሯን፡እጠግናለኹፀዚፈሚሰውንም ፡ዐድሳለኹ፥እንደ፡ቀደመውም፡ዘመን፡እሠራታለኹፀ
12ፀይኞውም፡ዚኀዶምያስን፡ቅሬታ፥ስሜም፡ዚተጠራባ቞ውን፡አሕዛብን፡ዅሉ፡ይወርሱ፡ዘንድ፡ነው፥ይላል፡ይህን፡ ዚሚያደርግ፡እግዚአብሔር።
13ፀእንሆ፥አራሹ፡ዐጫጁን፥ወይን፡ጠማቂውም፡ዘሪውን፡ዚሚያገኝበት፡ወራት፡ይመጣል፥ይላል፡እግዚአብሔርፀተራ ራዎቜም፡በተሓውን፡ዚወይን፡ጠጅ፡ያንጠባጥባሉ፥ኰሚብታዎቜም፡ዅሉ፡ይቀልጣሉ።
14ፀዚሕዝቀን፡ዚእስራኀልን፡ምርኮ፡እመልሳለኹ፥ዚፈሚሱትንም፡ኚተማዎቜ፡ሠርተው፡ይቀመጡባ቞ዋልፀወይንንም፡ ይተክላሉ፥ዚወይን፡ጠጁንም፡ይጠጣሉፀአታክልትንም፡ያበጃሉ፥ፍሬውንም፡ይበላሉ።
15ፀበምድራ቞ውም፡እተክላ቞ዋለኹ፥ኚእንግዲህም፡ወዲህ፡ኚሰጠዃ቞ው፡ኚምድራ቞ው፡አይነቀሉም፥ይላል፡አምላክኜ ፡እግዚአብሔርፚ

http://www.gzamargna.net