ትንቢተ፡ሚክያስ።

(ክለሳ.1.20020507)

_______________ትንቢተ፡ሚክያስ፥ምዕራፍ፡1።______________
ምዕራፍ፡1።
1ፀበይሁዳ፡ነገሥታት፡በኢዮአታምና፡በአካዝ፡በሕዝቅያስም፡ዘመን፡ወደ፡ሞሬታዊው፡ወደ፡ሚክያስ፡ዚመጣው፥ስለ ፡ሰማርያና፡ስለ፡ኢዚሩሳሌም፡ያዚው፥ዚእግዚአብሔር፡ቃል፡ይህ፡ነውፊ
2ፀእናንተ፡አሕዛብ፡ዅሉ፥ስሙፀምድርም፡መላ፟ዋም፡ታድምጥፀጌታ፡እግዚአብሔርም፥ርሱም፡በቅዱስ፡መቅደሱ፡ዚኟ ነ፡ጌታ፥ይመስክርባቜኹ።
3ፀእንሆ፥እግዚአብሔር፡ኚስፍራው፡ይወጣል፥ወርዶም፡በምድር፡ኚፍታዎቜ፡ላይ፡ይሚግጣል።
4ፀተራራዎቜም፡በእሳት፡ፊት፡እንዳለ፡ሠም፥በገደልም፡ወርዶ፡እንደሚፈስ፟፡ውሃ፥በበታቹ፡ይቀልጣሉ፥ሞለቆዎቜ ም፡ይሰነጠቃሉ።
5ፀይህ፡ዅሉ፡ስለያዕቆብ፡በደልና፡ስለእስራኀል፡ቀት፡ኀጢአት፡ነው።ዚያዕቆብም፡በደል፡ምንድር፡ነው፧ሰማርያ ፡አይደለቜምን፧ዚይሁዳስ፡ዚኰሚብታው፡መስገጃ፡ምንድር፡ነው፧ኢዚሩሳሌም፡አይደለቜምን፧
6ፀስለዚህ፥ሰማርያን፡በሜዳ፡እንደሚገኝ፡ዚድንጋይ፡ክምር፥ወይን፡እንደሚተኚልበትም፡ስፍራ፡አደርጋታለኹፀድ ንጋዮቿንም፡ወደ፡ሞለቆ፡እወሚውራለኹ፥መሠሚቶቿንም፡እገልጣለኹ።
7ፀዚተቀሚጹትም፡ምስሎቿ፡ይደቃ፟ሉ፥በግልሙትና፡ያገኘቜው፡ዋጋ፡ዅሉ፡በእሳት፡ይቃጠላል፥ጣዖታቷንም፡ዅሉ፡አ ጠፋለኹፀበግልሙትና፡ዋጋ፡ሰበሰበቻ቞ው፥ወደ፡ግልሙትናም፡ዋጋ፡ይመለሳሉና።
8ፀስለዚህ፡ነገር፡ዋይ፡ብላ፡ታለቅሳለቜ፥ባዶ፡እግሯንና፡ዕራቍቷን፡ኟና፡ትኌዳለቜፀእንደ፡ቀበሮ፡ታለቅሳለቜ ፥እንደ፡ሰጐንም፡ዋይ፡ትላለቜፀ
9ፀቍስሏ፡ዚማይፈወስ፡ነውናፀእስኚ፡ይሁዳም፡ደርሷልና፥ወደሕዝቀም፡በር፡ወደ፡ኢዚሩሳሌም፡ቀርቧልና።
10ፀበጌት፡ላይ፡አታውሩፀበአኮ፡ላይ፡እንባን፡አታድርጉፀበቀትዓፍራ፡በትቢያ፡ላይ፡ተንኚባለሉ።
11ፀበሻፊር፡ዚምትቀመጪ፡ሆይ፥በዕራቍትነትሜና፡በዕፍሚት፡ዕለፊፀበጞዓናን፡ዚምትቀመጠው፡አልወጣቜምፀዚቀት ኀጌል፡ልቅሶ፡ኚእናንተ፡ዘንድ፡መኖሪያውን፡ይወስዳል።
12ፀክፉ፡ነገር፡ኚእግዚአብሔር፡ዘንድ፡እስኚኢዚሩሳሌም፡በር፡ድሚስ፡ወርዷልና፥በማሮት፡ዚምትቀመጠው፡በጎነ ትን፡ትጠባበቃለቜ።
13ፀበለኪሶ፡ዚምትቀመጪ፡ሆይ፥ሠሚገላውን፡ለፈሚስ፡እሰሪፀርሷ፡ለጜዮን፡ሎት፡ልጅ፡ዚኀጢአት፡መዠመሪያ፡ነበ ሚቜፀዚእስራኀል፡በደል፡ባንቺ፡ዘንድ፡ተገኝቷልና።
14ፀስለዚህ፥ትሎት፡ለሞሬሌትጌት፡ትሰጪያለሜፀዚአክዚብ፡ቀቶቜ፡ለእስራኀል፡ነገሥታት፡አታላይ፡ይኟናሉ።
15ፀበመሪሳ፡ዚምትቀመጪ፡ሆይ፥ወራሜ፡አመጣብሻለኹፀዚእስራኀል፡ክብር፡ወደ፡ዓዶላም፡ይመጣል።
16ፀተማርኚው፡ኚአንቺ፡ዘንድ፡ወጥተዋልና፥ስለተድላሜ፡ልጆቜ፡ራስሜን፡ንጪ፥ጠጕርሜንም፡ተቈሚጪፀቡሓነትሜን ም፡እንደ፡ንስር፡አስፊ።
_______________ትንቢተ፡ሚክያስ፥ምዕራፍ፡2።______________
ምዕራፍ፡2።
1ፀበመኝታ቞ው፡ላይ፡በደልን፡ለሚያስቡ፡ክፋትንም፡ለሚያደርጉ፡ወዮላ቞ው! ኀይል፡በእጃ቞ው፡ነውና፥ሲነጋ፡ይፈጜሙታል።
2ፀበዕርሻው፡ላይ፡ይመኛሉ፥በግዎታም፡ይይዙታልፀበቀቶቜም፡ላይ፡ይመኛሉ፥ይወስዷ቞ውማልፀሰውንና፡ቀቱን፥ሰው ንና፡ርስቱንም፡ይነጥቃሉ።
3ፀስለዚህ፥እግዚአብሔር፡እንዲህ፡ይላልፊእንሆ፥በዚህ፡ወገን፡ላይ፡በክፉ፡ዐስባለኹ፥ኚዚያም፡ዐንገታቜኹን፡ አታነሡምፀዘመኑም፡ክፉ፡ነውና፥ቀጥ፡ብላቜኹ፡አትኌዱም።
4ፀበዚያ፡ቀን፡በምሳሌ፡ይመስሉባቜዃል፥በጜኑ፡ልቅሶም፡ያለቅሱላቜዃልፀእነርሱምፊፈጜመን፡ጠፍተናልፀዚሕዝቀ ን፡ዕድል፡ፈንታ፡ይሰፍራል፥ርሱንም፡ዚሚኚለክል፡ዚለምፀዕርሻቜንን፡ለዐመፀኛዎቜ፡ይኚፍላል፡ይላሉ።
5ፀስለዚህ፥በእግዚአብሔር፡ጉባኀ፡መካኚል፡በዕጣ፡ገመድ፡ዚሚጥል፡አይኖርኜም።
6ፀትንቢት፡አትናገሩ፡ብለው፡ይናገራሉፀበእነዚህ፡ላይ፡ትንቢት፡አይናገሩም፥ስድብም፡አይርቅም።
7ፀዚያዕቆብ፡ቀት፡ዚተባልኜ፡ሆይ፥በእውኑ፡ዚእግዚአብሔር፡መንፈስ፡ዚማይታገሥ፡ነውን፧ወይስ፡ሥራው፡እንደዚ ቜ፡ናትን፧ቃሌስ፡በቅን፡ለሚኌድ፡በጎነት፡አያደርግምን፧
8ፀነገር፡ግን፥ኚቅርብ፡ጊዜ፡ዠምሮ፡ሕዝቀ፡እንደ፡ጠላት፡ኟኖ፡ተነሥቷልፀቀሚስንና፡መጐናጞፊያን፡ገፈፋቜኹፀ ሳይፈሩምፀዚሚያልፉትን፡ኚሰልፍ፡እንደሚመለሱ፡አደሚጋቜዃ቞ው።
9ፀዚሕዝቀንም፡ሎቶቜ፡ኚተሞለሙ፡ቀቶቻ቞ው፡አሳደዳቜዃ቞ውፀኚሕፃናታ቞ውም፡ክብሬን፡ለዘለዓለም፡ወሰዳቜኹ።
10ፀበዚህ፡ዕሚፍት፡ዚላቜኹምና፡ተነሥታቜኹ፡ኺዱፀበርኵሰት፡ምክንያት፡ክፉ፡ጥፋት፡ታጠፋቜዃለቜ።
11ፀነፋስንም፡ተኚትሎፊስለወይን፡ጠጅና፡ስለ፡ስካር፡ትንቢት፡እናገርልኻለኹ፡ብሎ፡ሐሰትን፡ዚሚናገር፡ሰው፡ ቢኖር፡ርሱ፡ለዚህ፡ሕዝብ፡ነቢይ፡ይኟናል።
12ፀያዕቆብ፡ሆይ፥ዅለንተናኜን፡ፈጜሞ፡እሰበስባለኹ፥ዚእስራኀልንም፡ቅሬታ፡ፈጜሞ፡አኚማቻለኹፀእንደ፡ባሶራ ፡በጎቜና፡እንደ፡መንጋ፡በማሰማሪያ቞ው፡ውስጥ፡በአንድነት፡አኖራ቞ዋለኹፀኚሰው፡ብዛት፡ዚተነሣ፡ድምፃ቞ውን ፡ያሰማሉ።
13ፀሰባሪው፡በፊታ቞ው፡ወጥቷልፀእነርሱም፡ሰብሚው፡ወደ፡በሩ፡አልፈዋል፥በርሱም፡በኩል፡ወጥተዋልፀንጉሣ቞ው ም፡በፊታ቞ው፡ዐልፏል፥እግዚአብሔርም፡በራሳ቞ው፡ላይ፡ነው።
_______________ትንቢተ፡ሚክያስ፥ምዕራፍ፡3።______________
ምዕራፍ፡3።
1ፀእንዲህም፡አልኹ።ዚያዕቆብ፡አለቃዎቜና፡ዚእስራኀል፡ቀት፡ገዢዎቜ፡ሆይ፥እባካቜኹ፡ስሙኝፀፍርድን፡ታውቁ፡ ዘንድ፡አይገ፟ባ፟ቜኹምን፧
2ፀመልካሙን፡ጠልታቜዃል፥ክፉውንም፡ወዳ፟ቜዃልፀቍርበታ቞ውን፡ገፋ፟ቜዃ቞ዋል፥ሥጋ቞ውንም፡ኚዐጥንታ቞ው፡ለያ ይታቜዃልፀ
3ፀዚሕዝቀን፡ሥጋ፡በልታቜዃል፥ቍርበታ቞ውንም፡ገፋ፟ቜዃ቞ዋል፥ዐጥንታ቞ውንም፡ሰብራቜዃልፀለአፍላል፡እንደሚ ኟን፡ሥጋ፡ለድስትም፡እንደሚኟን፡ሙዳ፡ቈራሚጣቜዃ቞ው።
4ፀዚዚያን፡ጊዜ፡ወደ፡እግዚአብሔር፡ይጮኻሉ፥ርሱም፡አይሰማ቞ውምፀሥራ቞ውንም፡ክፉ፡አድርገዋልና፥በዚያን፡ጊ ዜ፡ፊቱን፡ኚነርሱ፡ይሰውራል።
5ፀእግዚአብሔር፡ሕዝቀን፡ስለሚያስቱ፡ነቢያት፡እንዲህ፡ይላልፀበጥርሳ቞ው፡ሲነክሱ፡በሰላም፡ይሰብካሉፀበአፋ ቞ው፡ግን፡አንዳቜ፡በማይሰጥ፡ሰው፡ላይ፡ሰልፍን፡ያስቡበታል።
6ፀስለዚህ፥ሌሊት፡ይኟንባቜዃል፡እንጂ፡ራእይ፡አይኟንላቜኹምፀጚለማም፡ይኟንባቜዃል፡እንጂ፡አታሟርቱምፀፀሓ ይም፡በነቢያት፡ላይ፡ትገባለቜ፥ቀኑም፡ይጠቍርባ቞ዋል።
7ፀኚእግዚአብሔርም፡ዘንድ፡መልስ፡ዚለምና፡ባለራእዩቹ፡ያፍራሉ፥ሟርተኛዎቜም፡ይዋሚዳሉፀዅሉም፡ኚንፈራ቞ውን ፡ይሞፍናሉ።
8ፀእኔ፡ግን፡በደሉን፡ለያዕቆብ፥ኀጢአቱንም፡ለእስራኀል፡እነግር፡ዘንድ፡በእግዚአብሔር፡መንፈስ፡ኀይልንና፡ ፍርድን፡ብርታትንም፡ተሞልቻለኹ።
9ፀፍርድን፡ዚምትጠሉ፡ቅን፡ነገርንም፡ዅሉ፡ዚምታጣምሙ፡እናንተ፡ዚያዕቆብ፡ቀት፡አለቃዎቜና፡ዚእስራኀል፡ቀት ፡ገዢዎቜ፡ሆይ፥እባካቜኹ፡ይህን፡ስሙ።
10ፀጜዮንን፡በደም፥ኢዚሩሳሌምንም፡በኀጢአት፡ይሠራሉ።
11ፀአለቃዎቿ፡በጕቊ፡ይፈርዳሉ፥ካህናቷም፡በዋጋ፡ያስተምራሉ፥ነቢያቷም፡በገንዘብ፡ያሟርታሉፀኚዚህም፡ጋራ። እግዚአብሔር፡በመካኚላቜን፡አይደለምን፧ክፉ፡ነገር፡ምንም፡አይመጣብንም፡እያሉ፡በእግዚአብሔር፡ይታመናሉ።
12ፀስለዚህ፥በእናንተ፡ምክንያት፡ጜዮን፡እንደ፡ዕርሻ፡ትታሚሳለቜ፥ኢዚሩሳሌምም፡ዚድንጋይ፡ክምር፡ትኟናለቜ ፥ዚቀቱም፡ተራራ፡እንደ፡ዱር፡ኚፍታ፡ይኟናል።
_______________ትንቢተ፡ሚክያስ፥ምዕራፍ፡4።______________
ምዕራፍ፡4።
1ፀበመጚሚሻውም፡ዘመን፡ዚእግዚአብሔር፡ቀት፡ተራራ፡በተራራዎቜ፡ራስ፡ላይ፡ጞንቶ፡ይቆማል፥ኚኰሚብታዎቜም፡በ ላይ፡ኚፍ፡ኚፍ፡ይላልፀአሕዛብም፡ወደ፡ርሱ፡ይጐርፋሉ።
2ፀኚጜዮን፡ሕግ፥ኚኢዚሩሳሌምም፡ዚእግዚአብሔር፡ቃል፡ይወጣልና፥ብዙዎቜ፡አሕዛብ፡ኌደውፊኑ፥ወደእግዚአብሔር ፡ተራራ፥ወደያዕቆብ፡አምላክ፡ቀት፡እንውጣፀርሱም፡መንገዱን፡ያስተምሚናል፥በፍለጋውም፡እንኌዳለን፡ይላሉ።
3ፀበብዙዎቜም፡አሕዛብ፡መካኚል፡ይፈርዳል፥በሩቅም፡ባሉ፡በብርቱዎቜ፡አሕዛብ፡ላይ፡ይበይናልፀሰይፋ቞ውንም፡ ማሚሻ፥ጊራ቞ውንም፡ማጭድ፡ለማድሚግ፡ይቀጠቅጣሉፀሕዝብም፡በሕዝብ፡ላይ፡ሰይፍ፡አያነሣም፡ኚእንግዲህም፡ወዲ ህ፡ሰልፍ፡አይማሩም።
4ፀዚሰራዊት፡ጌታ፡ዚእግዚአብሔር፡አፍም፡ተናግሯልና፥ሰው፡እያንዳንዱ፡ኚወይኑና፡ኚበለሱ፡በታቜ፡ይቀመጣል፥ ዚሚያስፈራውም፡ዚለም።
5ፀሕዝብም፡ዅሉ፡እያንዳንዱ፡በያምላኩ፡ስም፡ይኌዳል፥እኛም፡በአምላካቜን፡በእግዚአብሔር፡ስም፡ለዘለዓለም፡ እንኌዳለን።
6ፀበዚያ፡ቀን፡ዐንካሳዪቱን፡እሰበስባለኹ፥ይላል፡እግዚአብሔር፥ዚባኚነቜውንና፡ያስጚነቅዃትንም፡አኚማቻለኹ ፀ
7ፀዐንካሳዪቱንም፡ለቅሬታ፥ወደ፡ሩቅም፡ዚተጣለቜውን፡ለብርቱ፡ሕዝብ፡አደርጋታለኹፀኚዚያም፡ወዲያ፡እስኚ፡ዘ ለዓለም፡ድሚስ፡እግዚአብሔር፡በጜዮን፡ተራራ፡በእነርሱ፡ላይ፡ይነግሣል።
8ፀአንተም፡ዚመንጋ፡ግንብ፡ሆይ፥ዚጜዮን፡ሎት፡ልጅ፡ዐምባ፥ወዳንተ፡ትመጣለቜፀዚቀደመቜው፡ግዛት፥ዚኢዚሩሳሌ ም፡ሎት፡ልጅ፡መንግሥት፡ትደርሳለቜ።
9ፀአኹንስ፡ለምን፡ትጮኺያለሜ፧እንደምትወልድ፡ሎት፡ምጥ፡ዚደሚሰብሜ፥ንጉሥ፡ስለሌለሜ፡ነውን፧ወይስ፡መካሪ፡ ስለ፡ጠፋብሜ፡ነውን፧
10ፀዚጜዮን፡ልጅ፡ሆይ፥እንደምትወልድ፡ሎት፡አምጠሜ፡ውለጂፀአኹን፡ኚኚተማ፡ትወጫለሜና፥በሜዳም፡ትቀመጫለሜ ፥ወደ፡ባቢሎንም፡ትደርሻለሜፀበዚያም፡ያድንሻል፥በዚያም፡እግዚአብሔር፡ኚጠላቶቜሜ፡እጅ፡ይቀዥሻል።
11ፀአኹንምፊርኩስ፡ትኹን፥ዐይናቜንም፡በጜዮን፡ላይ፡ይይ፡ዚሚሉ፡ብዙ፡አሕዛብ፡ባንቺ፡ላይ፡ተሰብስበዋል።
12ፀነገር፡ግን፥ዚእግዚአብሔርን፡ዐሳብ፡አያውቁም፥ምክሩንም፡አያስተውሉምፀእንደ፡ነዶ፡ወደ፡ዐውድማ፡አኚማ ቜቷ቞ዋልና።
13ፀዚጜዮን፡ልጅ፡ሆይ፥ቀንድሜን፡ብሚት፥ጥፍርሜንም፡ናስ፡አደርጋለኹና፡ተነሺ፥አኺጂፀብዙ፡አሕዛብንም፡ታደ ቂ፟ያለሜፀትርፋ቞ውንም፡ለእግዚአብሔር፥ሀብታ቞ውንም፡ለምድር፡ዅሉ፡ጌታ፡ትቀድሻለሜ።
_______________ትንቢተ፡ሚክያስ፥ምዕራፍ፡5።______________
ምዕራፍ፡5።
1ፀዚጭፍራዎቜ፡ሎት፡ልጅ፡ሆይ፥ጭፍራዎቜሜን፡አኹን፡ሰብስቢፀኚቊ፟፡አስጚንቆናልፀዚእስራኀልን፡ፈራጅ፡ጕንጩ ን፡በበትር፡ይመታሉ።
2ፀአንቺም፡ቀተ፡ልሔም፡ኀፍራታ፡ሆይ፥አንቺ፡በይሁዳ፡አእላፋት፡መካኚል፡ትኟኚ፡ዘንድ፡ታናሜ፡ነሜፀኚአንቺ፡ ግን፡አወጣጡ፡ኚቀድሞ፡ዠምሮ፡ኚዘለዓለም፡ዚኟነ፥በእስራኀልም፡ላይ፡ገዢ፡ዚሚኟን፡ይወጣልኛል።
3ፀስለዚህ፥ወላጂቱ፡እስኚምትወልድበት፡ጊዜ፡ድሚስ፡አሳልፎ፡ይሰጣ቞ዋልፀዚቀሩትም፡ወንድሞቹ፡ወደ፡እስራኀል ፡ልጆቜ፡ይመለሳሉ።
4ፀርሱም፡ይቆማል፥በእግዚአብሔርም፡ኀይል፡በአምላኩ፡በእግዚአብሔር፡ስም፡ግርማ፡መንጋውን፡ይጠብቃልፀእነር ሱም፡ይኖራሉፀርሱ፡አኹን፡እስኚምድር፡ዳርቻ፡ድሚስ፡ታላቅ፡ይኟናልና።
5ፀይህም፡ለሰላም፡ይኟናልፀአሶራዊውም፡ወደ፡አገራቜን፡በገባ፡ጊዜ፥ምድራቜንንም፡በሚገጠ፡ጊዜ፡ሰባት፡እሚኛ ዎቜና፡ስምንት፡አለቃዎቜ፡እናስነሣበታለን።
6ፀዚአሶርንም፡አገር፡በሰይፍ፥ዚናምሩድንም፡አገር፡በመግቢያው፡ውስጥ፡ያፈርሳሉፀአሶራዊውም፡ወደ፡አገራቜን ፡በገባ፡ጊዜ፥ዳርቻዎቻቜንንም፡በሚገጠ፡ጊዜ፡ርሱ፡ይታደገናል።
7ፀዚያዕቆብም፡ቅሬታ፡በብዙ፡አሕዛብ፡መካኚል፡ኚእግዚአብሔር፡ዘንድ፡እንደሚወርድ፡ጠል፥በሣር፡ላይ፡እንደሚ ወርድ፡ካፊያፀሰውንም፡እንደማይጠብቅ፥ዚሰውንም፡ልጆቜ፡ተስፋ፡እንደማያደርግ፡ይኟናል።
8ፀበዱር፡አራዊትም፡መካኚል፡እንዳለ፡አንበሳ፥በበጎቜ፡መንጋም፡መካኚል፡ዐልፎ፡እንደሚሚግጥ፥ዚሚታደግም፡ሳ ይኖር፡እንደሚነጥቅ፡እንደ፡አንበሳ፡ደቊል፥እንዲሁ፡ዚያዕቆብ፡ቅሬታ፡በአሕዛብና፡በብዙ፡ወገኖቜ፡መካኚል፡ ይኟናል።
9ፀእጅኜ፡በጠላቶቜኜ፡ላይ፡ኚፍ፡ኚፍ፡ትበል፥ጠላቶቜኜም፡ዅሉ፡ይጥፉ።
10ፀበዚያም፡ቀን፡ፈሚሶቜኜን፡ኚመካኚልኜ፡አጠፋለኹ፥ሠሚገላዎቜኜንም፡እሰብራለኹ፥ይላል፡እግዚአብሔርፀ
11ፀዚምድርኜንም፡ኚተማዎቜ፡አጠፋለኹ፥ምሜጎቜኜንም፡ዅሉ፡አፈርሳለኹፀ
12ፀመተትንም፡ኚእጅኜ፡አጠፋለኹ፥ሟርተኛዎቜም፡ኚእንግዲህ፡ወዲህ፡አይኟኑልኜምፀ
13ፀዚተቀሚጹትን፡ምስሎቜኜንና፡ሐውልቶቜኜን፡ኚመካኚልኜ፡አጠፋለኹ፥ለእጅኜም፡ሥራ፡ኚእንግዲህ፡ወዲህ፡አት ሰግድምፀ
14ፀዚማምለኪያ፡ዐጞዶቜኜንም፡ኚመካኚልኜ፡እነቅላለኹ፥ኚተማዎቜኜንም፡አፈርሳለኹ።
15ፀባልሰሙም፡አሕዛብ፡ላይ፡በቍጣና፡በመዓት፡እበቀላለኹ።
_______________ትንቢተ፡ሚክያስ፥ምዕራፍ፡6።______________
ምዕራፍ፡6።
1ፀአኹንፊተነሣ፥በተራራዎቜም፡ፊት፡ተፋሚድ፥ኰሚብታዎቜም፡ቃልኜን፡ይስሙ፡ብሎ፡እግዚአብሔር፡ዚሚለውን፡ስሙ ።
2ፀተራራዎቜ፡ሆይ፥ጠንካራዎቜ፡ዚምድር፡መሠሚቶቜም፡ሆይ፥እግዚአብሔር፡ኚሕዝቡ፡ጋራ፡ክርክር፡አለውና፥ኚእስ ራኀልም፡ጋራ፡ይፋሚዳልና፥ዚእግዚአብሔርን፡ክርክር፡ስሙ።
3ፀሕዝቀ፡ሆይ፥ምን፡አድርጌኻለኹ፧በምንስ፡አድክሜኻለኹ፧መስክርብኝ።
4ፀኚግብጜ፡ምድር፡አውጥቌኻለኹ፥ኚባርነት፡ቀትም፡ተቀዥቌኻለኹፀበፊትኜም፡ሙሎንና፡አሮንን፡ማርያምንም፡ልኬ ልኜ፡ነበር።
5ፀሕዝቀ፡ሆይ፥ዚሞዐብ፡ንጉሥ፡ባላቅ፡ዚመኚሚውን፥ዚቢዖርም፡ልጅ፡በለዓም፡ዚመለሰለትን፡አኹን፡ዐስብፀዚእግ ዚአብሔርንም፡ዚጜድቅ፡ሥራ፡ታውቅ፡ዘንድ፡ኚሰጢም፡ዠምሮ፡እስኚ፡ገልገላ፡ድሚስ፡ዐስብ።
6ፀምን፡ይዀ፡ወደእግዚአብሔር፡ፊት፡ልምጣና፡በልዑል፡አምላክ፡ፊት፡ልስገድ፧ዚሚቃጠለውን፡መሥዋዕትና፡ዚአን ዱን፡ዓመት፡ጥጃ፡ይዀ፡በፊቱ፡ልምጣን፧
7ፀእግዚአብሔርስ፡በሺሕ፡አውራ፡በጎቜ፡ወይስ፡በእልፍ፡ዚዘይት፡ፈሳሟቜ፡ደስ፡ይለዋልን፧ወይስ፡ዚበኵር፡ልጄ ን፡ስለ፡በደሌ፥ዚሆዎንም፡ፍሬ፡ስለነፍሎ፡ኀጢአት፡እሰጣለኹን፧
8ፀሰው፡ሆይ፥መልካሙን፡ነግሮኻልፀእግዚአብሔርም፡ኚአንተ፡ዘንድ፡ዚሚሻው፡ምንድር፡ነው፧ፍርድን፡ታደርግ፡ዘ ንድ፥ምሕሚትንም፡ትወድ፟፡ዘንድ፥ኚአምላክኜም፡ጋራ፡በትሕትና፡ትኌድ፡ዘንድ፡አይደለምን፧
9ፀዚእግዚአብሔር፡ድምፅ፡ኚተማዪቱን፡ይጠራታልፀስምኜን፡መፍራት፡ጥበብ፡ነውፀዚመቅሠፍትን፡በትር፥ርሱንም፡ ያዘጋጀ፡ማን፡እንደ፡ኟነ፡ስሙ።
10ፀበእውኑ፡በኀጢአተኛ፡ቀት፡ዚኀጢአት፡መዝገብ፥ዚተጞዚፈም፡ውሞተኛ፡መስፈሪያ፡ገና፡አለ፡ይኟን፧
11ፀበአባይ፡ሚዛንና፡በኚሚጢት፡ባለ፡በተንኰል፡መመዘኛ፡ንጹሕ፡እኟናለኹን፧
12ፀባለጠጋዎቿን፡ግፍ፡ሞልቶባ቞ዋልፀበርሷም፡ዚሚኖሩ፡በሐሰት፡ተናግሚዋል፥ምላሳ቞ውም፡በአፋ቞ው፡ውስጥ፡ተ ንኰለኛ፡ነው።
13ፀስለዚህ፥እኔ፡ደግሞ፡በክፉ፡ቍስል፡መታኹኜፀስለ፡ኀጢአትኜም፡አፈሚስኹኜ።
14ፀትበላለኜ፥ነገር፡ግን፥አትጠግብምፀቜጋርኜም፡በመካኚልኜ፡ይኟናልፀትወስዳለኜ፥ነገር፡ግን፥አታድንምፀዚ ምታድነውንም፡ለሰይፍ፡እሰጣለኹ።
15ፀትዘራለኜ፥ነገር፡ግን፥አታጭድምፀወይራውንም፡ትጚምቃለኜ፥ነገር፡ግን፥ዘይቱን፡አትቀባምፀወይኑንም፡ትጚ ምቃለኜ፥ነገር፡ግን፥ዚወይን፡ጠጁን፡አትጠጣም።
16ፀአንተን፡ለጥፋት፥በርሷም፡ዚሚኖሩትን፡ለማፏጫ፡እሰጥ፡ዘንድ፡ዚዘንበሪን፡ሥርዐትና፡ዚአክአብን፡ቀት፡ሥ ራ፡ዅሉ፡ጠብቃቜዃል፥በምክራ቞ውም፡ኌዳቜዃልፀዚሕዝቀንም፡ስድብ፡ትሞኚማላቜኹ።
_______________ትንቢተ፡ሚክያስ፥ምዕራፍ፡7።______________
ምዕራፍ፡7።
1ፀዚዛፍ፡ፍሬና፡ዚወይን፡ፍሬ፡ኚተለቀሙ፡በዃላ፡እንደ፡ቀሚው፡ቃርሚያ፡ኟኛለኹና፡ወዮልኝ! መብል፡ዚሚኟን፡ዘለላ፥ነፍሎም፡ዚተመኘቜው፡በመዠመሪያ፡ዚበሰለው፡በለስ፡ዚለም።
2ፀደግ፡ሰው፡ኚምድር፡ጠፍቷል፥በሰውም፡መካኚል፡ቅን፡ዚለምፀዅሉ፡ደምን፡ለማፍሰስ፡ያደባሉ፥ሰውም፡ዅሉ፡ወን ድሙን፡በመሚብ፡ለመያዝ፡ይኚታተለዋል።
3ፀእጆቻ቞ውን፡ለክፋት፡ያነሣሉፀአለቃውና፡ፈራጁ፡ጕቊን፡ይፈልጋሉ፥ትልቁም፡ሰው፡እንደ፡ነፍሱ፡ምኞት፡ይናገ ራልፀእንዲሁም፡ክፋትን፡ይጐነጕናሉ።
4ፀኚነርሱም፡ዅሉ፡ዚተሻለው፡ርሱ፡እንደ፡አሜኚላ፡ነው፥ኚዅሉም፡ቅን፡ዚኟነው፡እንደ፡ኵርንቜት፡ነውፀጠባቂዎ ቜኜ፡ዚሚጐበኙበት፡ቀን፡መጥቷልፀአኹን፡ይሞበራሉ።
5ፀባልንጀራን፡አትመኑ፥በወዳጅም፡አትታመኑፀዚአፍኜን፡ደጅ፡በብብትኜ፡ኚምትተኛው፡ጠብቅ።
6ፀወንድ፡ልጅ፡አባቱን፡ይንቃልና፥ሎት፡ልጅ፡በእናቷ፡ላይ፥ምራቲቱም፡በአማቷ፡ላይ፡ትነሣለቜና፥ዚሰው፡ጠላቶ ቜ፡ዚቀቱ፡ሰዎቜ፡ና቞ውና።
7ፀእኔ፡ግን፡ወደ፡እግዚአብሔር፡እመለኚታለኹ፥ዚመድኀኒ቎ንም፡አምላክ፡ተስፋ፡አደርጋለኹፀአምላኬም፡ይሰማኛ ል።
8ፀጠላ቎፡ሆይ፥ብወድቅ፡እነሣለኹና፥በጚለማም፡ብቀመጥ፡እግዚአብሔር፡ብርሃን፡ይኟንልኛልና፥በእኔ፡ላይ፡ደስ ፡አይበልሜ።
9ፀበእግዚአብሔር፡ላይ፡ኀጢአት፡ሠርቻለኹና፡እስኪሟገትልኝ፡ድሚስ፥ፍርድን፡ለእኔ፡እስኪያደርግ፡ድሚስ፡ቍጣ ውን፡እታገሣለኹ።ወደ፡ብርሃን፡ያወጣኛል፥ጜድቅንም፡አያለኹ።
10ፀጠላ቎ም፡ታያለቜ፥እኔንምፊአምላክኜ፡እግዚአብሔር፡ወዎት፡ነው፧ያለቜ፡በዕፍሚት፡ትኚደናለቜ።
11ፀዐይኖቌ፡ይመለኚቷታልፀአኹን፡እንደ፡መንገድ፡ጭቃ፡ትሚገጣለቜ።ቅጥርሜ፡በሚሠራበት፡በዚያ፡ቀን፡ድንበር ሜ፡ትስፋፋለቜ።
12ፀበዚያ፡ቀን፡ኚአሶርና፡ኚግብጜ፡ኚተማዎቜ፥ኚግብጜ፡እስኚ፡ወንዙ፥ኚባሕርም፡እስኚ፡ባሕር፥ኚተራራም፡እስ ኚ፡ተራራ፡ድሚስ፡ወደ፡አንቺ፡ይመጣሉ።
13ፀምድሪቱ፡ግን፡በሚኖሩባት፡በሥራ቞ው፡ፍሬ፡ምክንያት፡ባድማ፡ትኟናለቜ።
14ፀበቀርሜሎስ፡መካኚል፡ባለው፡ዱር፡ብቻ቞ውን፡ዚተቀመጡት፡ሰዎቜኜ፥ዚርስትኜን፡በጎቜ፥በበትርኜ፡አግድፀእ ንደ፡ቀደመውም፡ዘመን፡በበሳንና፡በገለዓድ፡ይሰማሩ።
15ፀኚግብጜ፡ምድር፡እንደ፡ወጣኜበት፡ዘመን፡ተኣምራትን፡አሳያ቞ዋለኹ።
16ፀአሕዛብ፡አይተው፡በጕልበታ቞ው፡ዅሉ፡ያፍራሉፀእጃ቞ውን፡በአፋ቞ው፡ላይ፡ያኖራሉ፥ዊሯ቞ውም፡ትደነቍራለቜ ፀ
17ፀእንደ፡እባብም፡መሬት፡ይልሳሉ፥እንደምድርም፡ተንቀሳቃሟቜ፡እዚተንቀጠቀጡ፡ኚግንባ቞ው፡ይመጣሉፀፈርተው ም፡ወደ፡አምላካቜን፡ወደ፡እግዚአብሔር፡ይመጣሉ፥ስለ፡አንተም፡ይፈራሉ።
18ፀበደልን፡ይቅር፡ዚሚል፥ዚርስቱንም፡ቅሬታ፡ዐመፅ፡ዚሚያሳልፍ፡እንደ፡አንተ፡ያለ፡አምላክ፡ማን፡ነው፧ምሕ ሚትን፡ይወዳ፟ልና፥ቍጣውን፡ለዘለዓለም፡አይጠብቅም።
19ፀተመልሶ፡ይምሚናልፀክፋታቜንንም፡ይጠቀጥቃል፥ኀጢአታቜንንም፡በባሕሩ፡ጥልቅ፡ይጥለዋል።
20ፀኚቀድሞ፡ዘመን፡ዠምሚኜ፡ለአባቶቻቜን፡ዚማልኜላ቞ውን፡እውነት፡ለያዕቆብ፥ምሕሚትንም፡ለአብርሃም፡ታደር ጋለኜፚ

http://www.gzamargna.net