ትንቢተ፡ኢዮኀል።

(ክለሳ.1.20020507)

_______________ትንቢተ፡ኢዮኀል፥ምዕራፍ፡1።______________
ምዕራፍ፡1።
1ፀወደባቱኀል፡ልጅ፡ወደ፡ኢዮኀል፡ዚመጣው፡ዚእግዚአብሔር፡ቃል፡ይህ፡ነውፊ
2ፀእናንተ፡ሜማግሌዎቜ፥ይህን፡ስሙፀበምድርም፡ዚምትኖሩ፡ዅሉ፥አድምጡ።ይህ፡በዘመናቜኹ፡ወይስ፡በአባቶቻቜኹ ፡ዘመን፡ኟኖ፡ነበርን፧
3ፀይህን፡ለልጆቻቜኹ፡ንገሩፀልጆቻቜኹም፡ለልጆቻ቞ው፥ልጆቻ቞ውም፡ለዃለኛው፡ትውልድ፡ይንገሩ።
4ፀኚተምቜ፡ዚቀሚውን፡አንበጣ፡በላውፀኚአንበጣም፡ዚቀሚውን፡ደጐብያ፡በላውፀኚደጐብያም፡ዚቀሚውን፡ኵብኵባ፡ በላው።
5ፀበተሓ፡ወይን፡ጠጃቜኹ፡ኚአፋቜኹ፡ተወግዷልና፥እናንተ፡ሰካራሞቜ፥ነቅታቜኹ፡አልቅሱፀእናንተም፡ዚወይን፡ጠ ጅ፡ዚምትጠጡ፡ዅሉ፥ዋይ፡በሉ።
6ፀቍጥርም፡ዚሌለው፡ብርቱ፡ሕዝብ፡በምድሬ፡ላይ፡ወጥቷልናፀጥርሳ቞ው፡እንደ፡አንበሳ፡ጥርስ፥መንጋጋ቞ውም፡እ ንደ፡እንስቲቱ፡አንበሳ፡መንጋጋ፡ነው።
7ፀወይኔን፡ባዶ፡ምድር፡አደሚገው፥በለሎንም፡ሰበሚውፀባዶም፡አደሚገው፥ጣለውምፀቅርንጫፎቹም፡ነጡ።
8ፀለቍንዥናዋ፡ባል፡ማቅ፡ለብሳ፡እንደምታለቅስ፡ድንግል፡አልቅሺ።
9ፀዚእኜሉ፡ቍርባንና፡ዚመጠጡ፡ቍርባን፡ኚእግዚአብሔር፡ቀት፡ተወግዷልፀዚእግዚአብሔርም፡አገልጋዮቜ፡ካህናቱ ፡አለቀሱ።
10ፀእኜሉ፡ጠፍቷልና፥ወይኑም፡ደርቋልና፥ዘይቱም፡ጐድሏልና፥ዕርሻው፡ምድሚ፡በዳ፡ኟኗል፥ምድሪቱም፡አልቅሳለ ቜ።
11ፀመኚሩ፡ኚዕርሻ቞ው፡ጠፍቷልና፥ገበሬዎቜ፡ስለ፡ስንዎውና፡ስለ፡ገብሱ፡ዐፈሩፀዚወይን፡አትክልተኛዎቜም፡አ ለቀሱ።
12ፀወይኑ፡ደርቋል፥በለሱም፡ጠውልጓልፀሮማኑና፡ተምሩ፡እንኰዩም፡ዚምድርም፡ዛፎቜ፡ዅሉ፡ደርቀዋልፀደስታም፡ ኚሰው፡ልጆቜ፡ዘንድ፡ርቋል።
13ፀዚእኜሉ፡ቍርባንና፡ዚመጠጡ፡ቍርባን፡ኚአምላካቜኹ፡ቀት፡ቀርቷልና፥እናንተ፡ካህናት፥ማቅ፡ታጥቃቜኹ፡አል ቅሱፀእናንተም፡ዚመሠዊያ፡አገልጋዮቜ፥ዋይ፡በሉፀእናንተ፡ዚአምላኬ፡አገልጋዮቜ፥ኑ፥ሌሊቱን፡ዅሉ፡በማቅ፡ላ ይ፡ተኙ።
14ፀጟምን፡ቀድሱ፥ጉባኀውንም፡ዐውጁፀሜማግሌዎቜንና፡በምድር፡ዚሚኖሩትን፡ዅሉ፡ወደ፡አምላካቜኹ፡ወደእግዚአ ብሔር፡ቀት፡ሰብስቡ፥ወደ፡እግዚአብሔርም፡ጩኹ።
15ፀዚእግዚአብሔር፡ቀን፡ቀርቧልና፥ለቀኑ፡ወዮ! ርሱም፡ዅሉን፡ኚሚቜል፡ኚአምላክ፡ዘንድ፡እንደ፡ጥፋት፡ይመጣል።
16ፀኚዐይናቜን፡ፊት፡ምግብ፥ኚአምላካቜንም፡ቀት፡ደስታና፡እልልታ፡ዚጠፋ፡አይደለምን፧
17ፀዘሩ፡በምድር፡ውስጥ፡በሰበሰፀእኜሉ፡ደርቋልና፥ጐተራዎቹ፡ባዶ፡ና቞ው፥ጐታዎቹም፡ፈርሰዋል።
18ፀእንስሳዎቜ፡እጅግ፡ጮኹፀዚላምም፡መንጋዎቜ፡ማሰማሪያ፡ዚላ቞ውምና፡ተጠራጠሩፀዚበግም፡መንጋዎቜ፡ጠፍተዋ ል።
19ፀአቀቱ፥እሳት፡ዚምድሚ፡በዳውን፡ማሰማሪያ፡በልቷልና፥ነበልባሉም፡ዚዱሩን፡ዛፍ፡ዅሉ፡አቃጥሏልና፥ወዳንተ ፡እጮኻለኹ።
20ፀፈሳሹ፡ውሃ፡ደርቋልና፥እሳቱም፡ዚምድሚ፡በዳውን፡ማሰማሪያ፡በልቷልና፥ዚምድር፡አራዊት፡ወዳንተ፡አለኚለ ኩ።
_______________ትንቢተ፡ኢዮኀል፥ምዕራፍ፡2።______________
ምዕራፍ፡2።
1ፀዚእግዚአብሔር፡ቀን፡መጥቷልና፥ርሱም፡ቀርቧልና፥በጜዮን፡መለኚትን፡ንፉ፥በቅዱሱም፡ተራራዬ፡ላይ፡እሪ፡በ ሉፀበምድርም፡ዚሚኖሩ፡ዅሉ፡ይንቀጥቀጡፀዚእግዚአብሔር፡ቀን፡መጥቷልናፀ
2ፀዚጚለማና፡ዚጭጋግ፡ቀን፥ዚደመናና፡ዚድቅድቅ፡ጚለማ፡ቀን፡ነውፀታላቅና፡ብርቱ፡ሕዝብ፡በተራራዎቜ፡ላይ፡እ ንደ፡ወገግታ፡ተዘርግቷልፀኚዘለዓለምም፡ዠምሮ፡እንደ፡እነርሱ፡ያለ፡አልነበሚም፥ኚነርሱም፡በዃላ፡እስኚ፡ብ ዙ፡ትውልድ፡ድሚስ፡እንደ፡እነርሱ፡ያለ፡ኚእንግዲህ፡ወዲህ፡አይኟንም።
3ፀእሳት፡በፊታ቞ው፡ትባላለቜ፥በዃላ቞ውም፡ነበልባል፡ታቃጥላለቜፀምድሪቱ፡በፊታ቞ው፡እንደ፡ዔዎን፡ገነት፥በ ዃላ቞ውም፡ዚምድሚ፡በዳ፡በሚሓ፡ናትፀኚነርሱም፡ዚሚያመልጥ፡ዚለም።
4ፀመልካ቞ው፡እንደ፡ፈሚስ፡መልክ፡ነው፥እንደ፡ፈሚሶቜም፡ይሮጣሉ።
5ፀበተራራ፡ላይ፡እንዳሉ፡ሠሚገላዎቜ፡ድምፅ፥ገለባውንም፡እንደሚበላ፡እንደ፡እሳት፡ነበልባል፡ድምፅ፥ለሰልፍ ም፡እንደ፡ተዘጋጀ፡እንደ፡ብርቱ፡ሕዝብ፡ያኰበኵባሉ።
6ፀኚፊታ቞ው፡አሕዛብ፡ይንቀጠቀጣሉፀዚሰውም፡ፊት፡ዅሉ፡ይጠቍራል።
7ፀእንደ፡ኀያላን፡ይሮጣሉ፥እንደ፡ሰልፈኛዎቜም፡በቅጥሩ፡ላይ፡ይወጣሉፀእያንዳንዱም፡በመንገዱ፡ላይ፡ይራመዳ ል፥ኚርምጃ቞ውም፡አያፈገፍጉም።
8ፀአንዱ፡ካንዱ፡ጋራ፡አይጋፉም፥እያንዳንዱም፡መንገዱን፡ይጠበጥባልፀበሰልፍ፡መካኚል፡ያልፋሉ፥እነርሱም፡አ ይቈስሉም።
9ፀበኚተማም፡ያኰበኵባሉ፥በቅጥሩም፡ላይ፡ይሮጣሉፀወደ፡ቀቶቜም፡ይወጣሉ፥እንደ፡ሌባም፡በመስኮቶቜ፡ይገባሉ።
10ፀምድሪቱም፡ኚፊታ቞ው፡ትናወጣለቜ፥ሰማያትም፡ይንቀጠቀጣሉፀፀሓይና፡ጚሚቃም፡ይጚልማሉ፥ኚዋክብትም፡ብርሃ ና቞ውን፡ይሰውራሉ።
11ፀእግዚአብሔርም፡በሰራዊቱ፡ፊት፡ድምፁን፡ይሰጣልፀሰፈሩ፡እጅግ፡ብዙ፡ነውና፥ቃሉንም፡ዚሚያደርግ፡ርሱ፡ኀ ያል፡ነውናፀዚእግዚአብሔርም፡ቀን፡ታላቅና፡እጅግ፡ዚሚያስፈራ፡ነውና፥ማንስ፡ይቜለዋል፧
12ፀአኹንስ፥ይላል፡እግዚአብሔር፥በፍጹም፡ልባቜኹ፥በጟምም፥በልቅሶና፡በዋይታ፡ወደ፡እኔ፡ተመለሱ።
13ፀልባቜኹን፡እንጂ፡ልብሳቜኹን፡አትቅደዱፀአምላካቜኹም፡እግዚአብሔር፡቞ርና፡መሓሪ፥ቍጣው፡ዚዘገዚ፥ምሕሚ ቱም፡ዚበዛ፥ለክፋትም፡ዚተጞጞተ፡ነውና፥ወደ፡ርሱ፡ተመለሱ።
14ፀዚሚመለስና፡ዚሚጞጞት፡እንደ፡ኟነ፥ለአምላካቜኹም፡ለእግዚአብሔር፡ዚእኜልና፡ዚመጠጥ፡ቍርባን፡ዚሚኟነው ን፡በሚኚት፡ዚሚያተርፍ፡እንደ፡ኟነ፡ማን፡ያውቃል፧
15ፀበጜዮን፡መለኚትን፡ንፉ፥ጟምንም፡ቀድሱ፥ጉባኀውንም፡ዐውጁ፥
16ፀሕዝቡንም፡አኚማቹ፥ማኅበሩንም፡ቀድሱ፥ሜማግሌዎቹንም፡ሰብስቡ፥ሕፃናቱንና፡ጡት፡ዚሚጠቡትን፡አኚማቹፀሙ ሜራው፡ኚዕልፍኙ፥ሙሜራዪቱም፡ኚጫጕላዋ፡ይውጡ።
17ፀዚእግዚአብሔርም፡አገልጋዮቜ፡ካህናት፡ኚወለሉና፡ኚመሠዊያው፡መካኚል፡እያለቀሱፊአቀቱ፥ለሕዝብኜ፡ራራ፥ አሕዛብም፡እንዳይነቅፏ቞ው፡ርስትኜን፡ለማላገጫ፡አሳልፈኜ፡አትስጥፀኚአሕዛብ፡መካኚልፊአምላካ቞ው፡ወዎት፡ ነው፧ስለ፡ምን፡ይላሉ፧ይበሉ።
18ፀእግዚአብሔርም፡ስለ፡ምድሩ፡ቀና፥ለሕዝቡም፡ራራለት።
19ፀእግዚአብሔርም፡መልሶ፡ሕዝቡንፊእንሆ፥እኜልንና፡ወይንን፡ዘይትንም፡እሰድ፟ላቜዃለኹ፥እናንተም፡በርሱ፡ ትጠግባላቜኹፀኚእንግዲህም፡ወዲያ፡በአሕዛብ፡መካኚል፡መሰደቢያ፡አላደርጋቜኹም።
20ፀዚሰሜንንም፡ሰራዊት፡ኚእናንተ፡ዘንድ፡አርቃለኹ፥ወደ፡በሚሓና፡ወደ፡ምድሚ፡በዳ፥ፊቱን፡ወደምሥራቁ፡ባሕ ር፡ዠርባውንም፡ወደምዕራቡ፡ባሕር፡አድርጌ፡አሳድደዋለኹፀርሱም፡ትዕቢትን፡አድርጓልና፥ግማቱ፡ይወጣል፥ክር ፋቱም፡ይነሣል፡አለ።
21ፀምድር፡ሆይ፥እግዚአብሔር፡ታላቅ፡ነገር፡አድርጓልና፥አትፍሪ፥ደስም፡ይበልሜ፥እልልም፡በዪ።
22ፀእናንተ፡ዚምድር፡እንስሳዎቜ፡ሆይ፥ዚምድሚ፡በዳው፡ማሰማሪያ፡ለምልሟልና፥ዛፉም፡ፍሬውን፡አፍርቷልና፥በ ለሱና፡ወይኑም፡ኀይላ቞ውን፡ሰጥተዋልና፥አትፍሩ።
23ፀእናንተ፡ዚጜዮን፡ልጆቜ፥አምላካቜኹ፡እግዚአብሔር፡ዚፊተኛውን፡ዝናብ፡በጜድቅ፡ሰጥቷቜዃልና፥እንደ፡ቀድ ሞውም፡ዚፊተኛውንና፡ዚዃለኛውን፡ዝናብ፡አዝንቊላቜዃልና፥በርሱ፡ደስ፡ይበላቜኹ፥ለርሱም፡እልል፡በሉ።
24ፀዐውድማዎቜም፡እኜልን፡ይሞላሉ፥መጥመቂያዎቜም፡ዚወይን፡ጠጅንና፡ዘይትን፡አትሚፍርፈው፡ያፈሳ፟ሉ።
25ፀዚሰደድኹባቜኹ፡ታላቁ፡ሰራዊ቎፡አንበጣና፡ደጐብያ፡ኵብኵባና፡ተምቜ፡ዚበላ቞ውን፡ዓመታት፡እመልስላቜዃለ ኹ።
26ፀብዙ፡መብል፡ትበላላቜኹ፥ትጠግቡማላቜኹፀኚእናንተም፡ጋራ፡ተኣምራትን፡ዚሠራውን፡ዚአምላካቜኹን፡ዚእግዚ አብሔርን፡ስም፡ታመሰግናላቜኹፀሕዝቀም፡ለዘለዓለም፡አያፍርም።
27ፀእኔም፡በእስራኀል፡መካኚል፡እንዳለኹ፥እኔም፡አምላካቜኹ፡እግዚአብሔር፡እንደ፡ኟንኹ፥ኚእኔም፡በቀር፡ሌ ላ፡አምላክ፡እንደሌለ፡ታውቃላቜኹፀሕዝቀም፡ለዘለዓለም፡አያፍርም።
28ፀኚዚህም፡በዃላ፡እንዲህ፡ይኟናልፀመንፈሎን፡በሥጋ፡ለባሜ፡ዅሉ፡ላይ፡አፈሳ፟ለኹፀወንዶቜና፡ሎቶቜ፡ልጆቻ ቜኹም፡ትንቢት፡ይናገራሉ፥ሜማግሌዎቻቜኹም፡ሕልምን፡ያልማሉ፥ጐበዞቻቜኹም፡ራእይ፡ያያሉፀ
29ፀደግሞም፡በዚያ፡ወራት፡በወንዶቜና፡በሎቶቜ፡ባሪያዎቜ፡ላይ፡መንፈሎን፡አፈሳ፟ለኹፀ
30ፀበላይ፡በሰማይ፡ድንቆቜን፡አሳያለኹ፥በታቜ፡በምድርም፡ደምና፣እሳት፣ዚጢስም፡ጭጋግ።
31ፀታላቁና፡ዚሚያስፈራው፡ዚእግዚአብሔር፡ቀን፡ሳይመጣ፡ፀሓይ፡ወደ፡ጚለማ፥ጚሚቃም፡ወደ፡ደም፡ይለወጣል።
32ፀእንዲህም፡ይኟናልፀዚእግዚአብሔር፡ስም፡ዚሚጠራ፡ዅሉ፡ይድናልፀእግዚአብሔርም፡እንደ፡ተናገሚ፥በጜዮን፡ ተራራና፡በኢዚሩሳሌም፡መድኀኒት፡ይገኛል።ደግሞም፡እግዚአብሔር፡ዚጠራ቞ው፥ዚምሥራቜ፡ዚሚሰበኚላ቞ው፡ይገኛ ሉ።
_______________ትንቢተ፡ኢዮኀል፥ምዕራፍ፡3።______________
ምዕራፍ፡3።
1ፀእንሆም፥በዚያ፡ወራትና፡በዚያ፡ዘመን፥ዚይሁዳንና፡ዚኢዚሩሳሌምን፡ምርኮ፡በምመልስበት፡ጊዜ፥
2ፀአሕዛብን፡ዅሉ፡ሰብስቀ፡ወደኢዮሳፍጥ፡ሞለቆ፡አወርዳ቞ዋለኹፀበዚያም፡ስለ፡ሕዝቀና፡ስለ፡ርስ቎፡ስለ፡እስ ራኀል፡በአሕዛብ፡መካኚል፡ዚበተኗ቞ውን፡ምድሬንም፡ዚተካፈሏትን፡እፋሚድባ቞ዋለኹ።
3ፀበሕዝቀም፡ላይ፡ዕጣ፡ተጣጣሉፀወንድ፡ልጅን፡ለጋለሞታ፡ዋጋ፡ሰጡ፥ሎት፡ልጅን፡ለወይን፡ጠጅ፡ሞጡ፥ጠጡም።
4ፀጢሮስና፡ሲዶና፡ዚፍልስጥኀምም፡ግዛት፡ዅሉ፡ሆይ፥ኚእናንተ፡ጋራ፡ለእኔ፡ምን፡አለኝ፧በእውኑ፡ብድራትን፡ት መልሱልኛላቜኹን፧ብድራትን፡ብትመልሱልኝ፡ፈጥኜ፡በቜኰላ፡ብድራታቜኹን፡በራሳቜኹ፡ላይ፡እመልሳለኹ።
5ፀብሬንና፡ወርቄን፡ወስዳቜዃልና፥ዚተወደደውንም፡መልካሙን፡ዕቃዬን፡ወደ፡መቅደሳቜኹ፡አግብታቜዃልና፥
6ፀኚዳርቻ቞ውም፡ታርቋ቞ው፡ዘንድ፡ዚይሁዳንና፡ዚኢዚሩሳሌምን፡ልጆቜ፡ለግሪክ፡ሰዎቜ፡ሞጣቜዃልና፥
7ፀእንሆ፥እነርሱን፡ኚሞጣቜኹበት፡ስፍራ፡አስነሣ቞ዋለኹ፥ብድራታቜኹንም፡በራሳቜኹ፡ላይ፡እመልሳለኹ።
8ፀእግዚአብሔር፡ተናግሯልና፥ወንዶቜና፡ሎቶቜ፡ልጆቻቜኹን፡በይሁዳ፡ልጆቜ፡እጅ፡እሞጣለኹ፥እነርሱም፡ለሩቆቹ ፡ሕዝብ፡ለሳባ፡ሰዎቜ፡ይሞጧቜዃል።
9ፀይህን፡በአሕዛብ፡መካኚል፡ዐውጁ፡ለሰልፍ፡ተዘጋጁ፡ኀያላንን፡አስነሡ፡ሰልፈኛዎቜ፡ዅሉ፡ይቅሚቡ፡ይውጡም።
10ፀማሚሻቜኹን፡ሰይፍ፥ማጭዳቜኹንም፡ጊር፡ለማድሚግ፡ቀጥቅጡፀደካማውምፊእኔ፡ብርቱ፡ነኛ፡ይበል።
11ፀእናንተ፡በዙሪያ፡ያላቜኹ፡አሕዛብ፡ዅሉ፥቞ኵላቜኹ፡ኑ፥ተሰብሰቡፀአቀቱ፥ኀያላንኜን፡ወደዚያ፡አውርድ።
12ፀአሕዛብ፡ይነሡ፥ወደኢዮሳፍጥ፡ሞለቆም፡ይውጡፀበዙሪያ፡ባሉ፡አሕዛብ፡ዅሉ፡ላይ፡እፈርድ፡ዘንድ፡በዚያ፡እ ቀመጣለኹና።
13ፀመኚሩ፡ደርሷልና፥ማጭድ፡ስደዱፀመጥመቂያውም፡ሞልቷልና፥ኑ፡ርገጡፀክፋታ቞ውም፡በዝቷልና፥መጥመቂያ፡ዅሉ ፡ፈርሷል።
14ፀዚእግዚአብሔር፡ቀን፡በፍርድ፡ሞለቆ፡ቀርቧልና፥ዚብዙ፡ብዙ፡ሕዝብ፡ውካታ፡በፍርድ፡ሞለቆ፡አለ።
15ፀፀሓይና፡ጚሚቃ፡ጚልመዋል፥ኚዋክብትም፡ብርሃና቞ውን፡ሰውሚዋል።
16ፀእግዚአብሔርም፡በጜዮን፡ኟኖ፡ድምፁን፡ኚፍ፡አድርጎ፡ይጮኻል፥በኢዚሩሳሌምም፡ኟኖ፡ቃሉን፡ይሰጣልፀሰማይ ና፡ምድርም፡ይናወጣሉፀእግዚአብሔር፡ግን፡ለሕዝቡ፡መሞሞጊያ፥ለእስራኀልም፡ልጆቜ፡መጠጊያ፡ይኟናል።
17ፀእኔም፡በተቀደሰው፡ተራራዬ፡በጜዮን፡ዚምቀመጥ፡አምላካቜኹ፡እግዚአብሔር፡እንደ፡ኟንኹ፡ታውቃላቜኹፀዚዚ ያን፡ጊዜም፡ኢዚሩሳሌም፡ዚተቀደሰቜ፡ትኟናለቜ፥እንግዳዎቜም፡ኚእንግዲህ፡ወዲህ፡አያልፉባትም።
18ፀበዚያም፡ቀን፡እንዲህ፡ይኟናልፀተራራዎቜ፡በተሓ፡ጠጅ፡ያንጠባጥባሉ፥ኰሚብታዎቜም፡ወተትን፡ያፈሳ፟ሉ፥በ ይሁዳም፡ያሉት፡ፈፋዎቜ፡ዅሉ፡ውሃን፡ያጐርፋሉ፡ኚእግዚአብሔርም፡ቀት፡ምንጭ፡ትፈልቃለቜ፥ዚሰጢምንም፡ሞለቆ ፡ታጠጣለቜ።
19ፀበአገራ቞ው፡ንጹሑን፡ደም፡አፍሰ፟ዋልና፥በይሁዳ፡ልጆቜ፡ላይ፡ስላደሚጉት፡ግፍ፡ግብጜ፡ምድሚ፡በዳ፥ኀዶም ያስም፡በሚሓ፡ይኟናል።
20ፀነገር፡ግን፥ይሁዳ፡ለዘለዓለም፥ኢዚሩሳሌምም፡ለልጅ፡ልጅ፡መኖሪያ፡ይኟናል።
21ፀእኔም፡ንጹሕ፡ያላደሚግኹትን፡ደማ቞ውን፡ንጹሕ፡አደርገዋለኹ፥እግዚአብሔርም፡በጜዮን፡ያድራልፚ

http://www.gzamargna.net