ትንቢተ፡ሶፎንያስ።

(ክለሳ.1.20020507)

_______________ትንቢተ፡ሶፎንያስ፥ምዕራፍ፡1።______________
ምዕራፍ፡1።
1ፀበይሁዳ፡ንጉሥ፡በዓሞጜ፡ልጅ፡በኢዮስያስ፡ዘመን፡ወደሕዝቅያስ፡ልጅ፡ወደአማርያ፡ልጅ፡ወደጎዶልያስ፡ልጅ፡ ወደኵሲ፡ልጅ፡ወደ፡ሶፎንያስ፡ዚመጣ፡ዚእግዚአብሔር፡ቃል፡ይህ፡ነውፊ
2ፀነገርን፡ዅሉ፡ኚምድር፡ፊት፡ፈጜሜ፡አጠፋለኹ፥ይላል፡እግዚአብሔር።
3ፀሰውንና፡እንስሳን፡አጠፋለኹፀዚሰማይን፡ወፎቜና፡ዚባሕርን፡ዓሣዎቜ፡ማሰናኚያንም፡ኚኀጢአተኛዎቜ፡ጋራ፡አ ጠፋለኹፀሰውንም፡ኚምድር፡ፊት፡እቈርጣለኹ፥ይላል፡እግዚአብሔር።
4ፀእጄንም፡በይሁዳ፡ላይ፡በኢዚሩሳሌምም፡በሚኖሩት፡ዅሉ፡ላይ፡እዘሚጋለኹፀኚዚህም፡ስፍራ፡ዚበዓልን፡ቅሬታና ፡ዚጣዖታቱን፡ካህናት፡ስም፡አጠፋለኹፀ
5ፀበሰገነትም፡ላይ፡ለሰማይ፡ሰራዊት፡ዚሚሰግዱትን፥በእግዚአብሔርና፡በንጉሣ቞ው፡በሚልኮም፡ምለው፡ዚሚሰግዱ ትን፥
6ፀእግዚአብሔርንም፡ኚመኚተል፡ዚተመለሱትን፥እግዚአብሔርንም፡ያልፈለጉትንና፡ያልጠዚቁትን፡አጠፋለኹ።
7ፀዚእግዚአብሔር፡ቀን፡ቀርቧልና፥እግዚአብሔር፡መሥዋዕትን፡አዘጋጅቷልና፥ዚጠራ቞ውንም፡ቀድሷልና፥በጌታ፡በ እግዚአብሔር፡ፊት፡ዝም፡በሉ።
8ፀበእግዚአብሔርም፡መሥዋዕት፡ቀን፡አለቃዎቜንና፡ዚንጉሥን፡ልጆቜ፡እንግዳ፡ልብስ፡ዚሚለብሱትንም፡ዅሉ፡እቀ ጣለኹ።
9ፀበዚያም፡ቀን፡በመድሚኩ፡ላይ፡ዚሚዘሉ፟ትን፥ዚጌታ቞ውን፡ቀት፡ዐመፃንና፡ሜንገላን፡ዚሚሞሉትን፡እቀጣለኹ።
10ፀበዚያ፡ቀን፥ይላል፡እግዚአብሔር፥ኚዓሣው፡በር፡ዚጩኞት፡ድምፅ፥ኚኚተማውም፡በኹለተኛው፡ክፍል፡ውካታ፥ኚ ኰሚብታዎቹም፡ታላቅ፡ሜብር፡ይኟናል።
11ፀእናንተ፡በመክ቎ሜ፡ዚምትኖሩ፡ሆይ፥ዚኚነዓን፡ሕዝብ፡ዅሉ፡ጠፍተዋልና፥ብርም፡ዚተሞኚሙ፡ዅሉ፡ተቈርጠዋል ና፥አልቅሱ።
12ፀበዚያም፡ዘመን፡ኢዚሩሳሌምን፡በመብራት፡እመሚምራለኹፀበአተላ቞ውም፡ላይ፡ዚሚቀመጡትን፥በልባ቞ውምፊእግ ዚአብሔር፡መልካምን፡አያደርግም፥ክፉም፡አያደርግም፡ዚሚሉትን፡ሰዎቜ፡እቀጣለኹ።
13ፀብልጥግና቞ውም፡ለምርኮ፡ይኟናል፥ቀቶቻ቞ውም፡ይፈርሳሉፀቀቶቜንም፡ይሠራሉ፥ነገር፡ግን፥አይቀመጡባ቞ውም ፀወይንንም፡ይተክላሉ፥ዚወይን፡ጠጁን፡ግን፡አይጠጡም።
14ፀታላቁ፡ዚእግዚአብሔር፡ቀን፡ቀርቧልፀዚእግዚአብሔር፡ቀን፡ድምፅ፡ቀርቧል፡እጅግም፡ፈጥኗልፀኀያሉም፡በዚ ያ፡በመራራ፡ልቅሶ፡ይጮኻል።
15ፀያ፡ቀን፡ዚመዓት፡ቀን፡ዚመኚራና፡ዚጭንቀት፡ቀን፥ዚመፍሚስና፡ዚመጥፋት፡ቀን፥ዚጚለማና፡ዚጭጋግ፡ቀን፥ዚ ደመናና፡ዚድቅድቅ፡ጚለማ፡ቀን፥
16ፀበተመሞጉ፡ኚተማዎቜና፡በሚዘሙ፡ግንቊቜ፡ላይ፡ዚመለኚትና፡ዚሰልፍ፡ጩኞት፡ቀን፡ነው።
17ፀበእግዚአብሔርም፡ላይ፡ኀጢአት፡ሠርተዋልና፥እንደ፡ዕውር፡እስኪኌዱ፡ድሚስ፡ሰዎቜን፡አስጚንቃለኹፀደማ቞ ውም፡እንደ፡ትቢያ፥ሥጋ቞ውም፡እንደ፡ጕድፍ፡ይፈሳ፟ል።
18ፀበእግዚአብሔርም፡ቍጣ፡ቀን፡ብራ቞ውና፡ወርቃ቞ው፡ሊያድና቞ው፡አይቜልምፀርሱም፡በምድር፡ዚሚኖሩትን፡ዅሉ ፡ፈጥኖ፡ይጚርሳ቞ዋልና፥ምድር፡ዅሉ፡በቅንአቱ፡እሳት፡ትበ፟ላ፟ለ፟ቜ።
_______________ትንቢተ፡ሶፎንያስ፥ምዕራፍ፡2።______________
ምዕራፍ፡2።
1ፀ2ፀእናንተ፡ዕፍሚት፡ዚሌላቜኹ፡ሕዝብ፡ሆይ፥ትእዛዝ፡ሳይወጣ፥ቀኑም፡እንደ፡ገለባ፡ሳያልፍ፥ዚእግዚአብሔር ም፡ቍጣ፡ትኵሳት፡ሳይመጣባቜኹ፥ዚእግዚአብሔርም፡ቍጣ፡ቀን፡ሳይደርስባቜኹ፡ተሰብሰቡ፥ተኚማቹም።
3ፀእናንተ፡ፍርዱን፡ዚጠበቃቜኹ፡ዚምድር፡ትሑታን፡ዅሉ፥እግዚአብሔርን፡ፈልጉፀጜድቅንም፡ፈልጉ፥ትሕትናንም፡ ፈልጉፀምናልባት፡በእግዚአብሔር፡ቍጣ፡ቀን፡ትሰወሩ፡ይኟናል።
4ፀጋዛ፡ትበሚበራለቜ፥አስቀሎናም፡ባድማ፡ትኟናለቜፀአዞጊንንም፡በቀትር፡ወደ፡ውጭ፡ያሳድዷታል፥ዐቃሮንም፡ት ነቀላለቜ።
5ፀበባሕር፡ዳር፡ለሚኖሩ፡ለኚሊታውያን፡ሕዝብ፡ወዮላ቞ው! ዚፍልስጥኀማውያን፡ምድር፡ኚነዓን፡ሆይ፥ዚእግዚአብሔር፡ቃል፡ባንተ፡ላይ፡ነው፥ዚሚቀመጥብኜም፡ሰው፡እንዳይ ኖር፡አጠፋኻለኹ።
6ፀቀርጀስም፡ዚእሚኛዎቜ፡መኖሪያና፡ዚመንጋዎቜ፡በሚት፡ይኟናል።
7ፀዚባሕሩም፡ዳር፡ለይሁዳ፡ቀት፡ቅሬታ፡ይኟናል፥በዚያም፡ይሰማራሉፀአምላካ቞ው፡እግዚአብሔር፡ይጐበኛ቞ዋልና ፥ምርኳ቞ውንም፡ይመልሳልና፥በአስቀሎና፡ቀቶቜ፡ውስጥ፡ማታ፡ይተኛሉ።
8ፀበሕዝቀም፡ላይ፡ያላገጡባትን፥በድንበራ቞ውም፡ላይ፡እዚታበዩ፡ዚተናገሩባትን፡ዚሞዐብን፡ማላገጥና፡ዚዐሞን ን፡ልጆቜ፡ስድብ፡ሰምቻለኹ።
9ፀስለዚህ፥ዚእስራኀል፡አምላክ፣ዚሰራዊት፡ጌታ፡እግዚአብሔር፡እንዲህ፡ይላልፊእኔ፡ሕያው፡ነኝና፡በርግጥ፡ሞ ዐብ፡እንደ፡ሰዶም፥ዚዐሞንም፡ልጆቜ፡እንደ፡ገሞራ፥ዚሳማ፡ስፍራና፡ዚጚው፡ጕድጓድ፡ለዘለዓለምም፡ምድሚ፡በዳ ፡ኟነው፡ይኖራሉፀዚሕዝቀም፡ቅሬታ፡ይበዘብዛ቞ዋል፥ኚወገኔም፡ዚተሚፉት፡ይወርሷ቞ዋል።
10ፀበሰራዊት፡ጌታ፡በእግዚአብሔር፡ሕዝብ፡ላይ፡አላግጠዋልና፥እዚታበዩም፡ተናግሚዋልና፥ይህ፡ስለ፡ትዕቢታ቞ ው፡ያገኛ቞ዋል።
11ፀእግዚአብሔር፡በእነርሱ፡ላይ፡ዚተፈራ፡ይኟናል፥ዚምድርንም፡አማልክት፡ዅሉ፡ያኚሳ቞ዋልፀበአሕዛብም፡ደሎ ቶቜ፡ዅሉ፡ላይ፡ዚሚኖሩ፡ሰዎቜ፡ዅሉ፡በስፍራ቞ው፡ኟነው፡ለርሱ፡ይሰግዳሉ።
12ፀእናንተም፡ኢትዮጵያውያን፡ደግሞ፥በሰይፌ፡ትገደላላቜኹ።
13ፀርሱም፡በሰሜን፡ላይ፡እጁን፡ይዘሚጋል፥አሶርንም፡ያጠፋልፀነነዌንም፡ባድማ፥እንደ፡በሚሓም፡ደሚቅ፡ያደር ጋታል።
14ፀመንጋዎቜም፡ዚምድርም፡አራዊት፡ዅሉ፡በውስጧ፡ይመሰጋሉፀይብራና፡ዣርት፡በዐምዶቿ፡መካኚል፡ያድራሉፀድም ፃ቞ው፡በመስኮቶቿ፡ይጮኻልፀዚዝግባም፡ዕንጚት፡ሥራ፡ይገለጣልና፥በመድሚኮቿ፡ላይ፡ጥፋት፡ይኟናል።
15ፀተዘልላ፡ዚተቀመጠቜ፥በልቧምፊእኔ፡ነኝ፥ኚእኔም፡በቀር፡ሌላ፡ዚለም፡ያለቜ፡ደስተኛዪቱ፡ኚተማ፡ይህቜ፡ና ትፀአራዊት፡ዚሚመሰጉባት፡ባድማ፡እንዎት፡ኟነቜ! በርሷ፡በኩል፡ዚሚያልፈው፡ዅሉ፡እጁን፡እያወዛወዘ፡ያፏጫል።
_______________ትንቢተ፡ሶፎንያስ፥ምዕራፍ፡3።______________
ምዕራፍ፡3።
1ፀለዐመፀኛዪቱና፡ለሚኚሰቜ፡ለአስጚናቂዪቱም፡ኚተማ፡ወዮላት!
2ፀድምፅን፡አልሰማቜም፥ተግሣጜንም፡አልተቀበለቜምፀበእግዚአብሔርም፡አልታመነቜም፥ወደ፡አምላኳም፡አልቀሚበ ቜም።
3ፀበውስጧ፡ያሉ፡አለቃዎቿ፡እንደሚያገሡ፡አንበሳዎቜ፡ና቞ውፀፈራጆቿም፡እስኚ፡ነገ፡ድሚስ፡ምንም፡እንደማያስ ቀሩ፡እንደ፡ማታ፡ተኵላዎቜ፡ና቞ው።
4ፀነቢያቷ፡ቅሌታሞቜና፡ተንኰለኛዎቜ፡ሰዎቜ፡ና቞ውፀካህናቷም፡መቅደሱን፡አርክሰዋል፥በሕግም፡ላይ፡ግፍ፡ሠር ተዋል።
5ፀእግዚአብሔር፡በውስጧ፡ጻድቅ፡ነውፀክፋትን፡አያደርግምፀፍርዱን፡በዚማለዳው፡ወደ፡ብርሃን፡ያወጣል፥ሳያወ ጣውም፡አይቀርምፀዐመፀኛው፡ግን፡ዕፍሚትን፡አያውቅም።
6ፀአሕዛብን፡አጥፍቻለኹፀግንቊቻ቞ው፡ዅሉ፡ፈርሰዋልፀመንገዳ቞ውን፡ማንም፡እንዳያልፍባት፡ምድሚ፡በዳ፡አድር ጌያለኹ፥ኚተማዎቻ቞ውም፡ማንም፡እንዳይኖርባ቞ው፥አንድስ፡እንኳ፡እንዳይቀመጥባ቞ው፡ፈርሰዋል።
7ፀእኔምፊይፈሩኛል፥ተግሣጜንም፡ይቀበላሉፀካዘዝዃትም፡ዅሉ፡ኚዐይኗ፡ምንም፡አይጠፋም፡ብዬ፡ነበርፀእነርሱ፡ ግን፡በማለዳ፡ተነሥተው፡ድርጊታ቞ውን፡ዅሉ፡አሚኚሱ።
8ፀመዓ቎ንና፡ዚቍጣዬን፡ትኵሳት፡ዅሉ፡አፈስ፟ባ቞ው፡ዘንድ፡ፍርዎ፡አሕዛብን፡ለመሰብሰብ፥መንግሥታትንም፡ለማ ኚማ቞ት፡ነውና፥ምድርም፡ዅሉ፡በቅንአ቎፡እሳት፡ትበላለቜና፡ስለዚህ፡ለመበዝበዝ፡እስኚምነሣበት፡ቀን፡ድሚስ ፡ጠብቁኝ፥ይላል፡እግዚአብሔር።
9ፀበዚያን፡ጊዜም፡አሕዛብ፡ዅሉ፡አንድ፡ኟነው፡እግዚአብሔርን፡ያገለግሉት፡ዘንድ፡ስሙን፡እንዲጠሩ፡ንጹሓን፡ ልሳን፡እመልስላ቞ዋለኹ።
10ፀኚኢትዮጵያ፡ወንዞቜ፡ማዶ፡ዚሚማልዱኝ፥ዚተበተኑት፡ሎቶቜ፡ልጆቌ፥ቍርባኔን፡ያመጡልኛል።
11ፀበዚያን፡ጊዜ፡እዚታበዩ፡ዚሚፎክሩትን፡ኚመካኚልሜ፡አወጣለኹና፥አንቺም፡በቅዱስ፡ተራራዬ፡ዳግመኛ፡አትኰ ሪምና፡በዚያ፡ቀን፡በእኔ፡ላይ፡ተላልፈሜ፡በሠራሜው፡ሥራ፡ዅሉ፡አትፍሪም።
12ፀበመካኚልሜም፡ዚዋህና፡ትሑት፡ሕዝብን፡አስቀራለኹፀበእግዚአብሔርም፡ስም፡ይታመናሉ።
13ፀዚእስራኀል፡ቅሬታ፡ኀጢአትን፡አይሠሩም፥ሐሰትንም፡አይናገሩም፥በአፋ቞ውም፡ውስጥ፡ተንኰለኛ፡ምላስ፡አይ ገኝምፀእነርሱም፡ይሰማራሉ፥ይመሰጉማል፥ዚሚያስፈራ቞ውም፡ዚለም።
14ፀዚጜዮን፡ልጅ፡ሆይ፥ዘምሪፀእስራኀል፡ሆይ፥እልል፡በልፀዚኢዚሩሳሌም፡ልጅ፡ሆይ፥በፍጹም፡ልብሜ፡ሐሀት፡አ ድርጊ፡ደስም፡ይበልሜ።
15ፀእግዚአብሔር፡ፍርድሜን፡አስወግዷል፥ጠላትሜንም፡ጥሏልፀዚእስራኀል፡ንጉሥ፡እግዚአብሔር፡በመካኚልሜ፡አ ለ፥ኚእንግዲህም፡ወዲህ፡ክፉ፡ነገርን፡አታዪም።
16ፀበዚያን፡ቀን፡ለኢዚሩሳሌምፊጜዮን፡ሆይ፥አትፍሪ፥እጆቜሜም፡አይዛሉ።
17ፀአምላክሜ፡እግዚአብሔር፡በመካኚልሜ፡ታዳጊ፡ኀያል፡ነውፀበደስታ፡ባንቺ፡ደስ፡ይለዋል፥በፍቅሩም፡ያርፋል ፥በእልልታም፡ባንቺ፡ደስ፡ይለዋል፡ይባላል።
18ፀኚጉባኀው፡ርቀው፡ዚሚያዝኑትን፥ኚአንቺም፡ዚኟኑትን፡እሰበስባለኹፀስድብ፡እንደ፡ሞክም፡ኚብዶባ቞ው፡ነበ ር።
19ፀበዚያ፡ዘመን፥እንሆ፥ባስጚነቁሜ፡ዅሉ፡ላይ፡አደርግባ቞ዋለኹፀዐንካሳዪቱንም፡አድናለኹ፥ዚተጣለቜውንም፡ እሰበስባታለኹፀባፈሩባትም፡ምድር፡ዅሉ፡ላይ፡ለምስጋናና፡ለኚበሚ፡ስም፡አደርጋ቞ዋለኹ።
20ፀበዚያ፡ዘመን፡አስገባቜዃለኹ፥በዚያም፡ዘመን፡እሰበስባቜዃለኹፀምርኳቜኹንም፡በዐይናቜኹ፡ፊት፡በመለስኹ ፡ጊዜ፡በምድር፡አሕዛብ፡ዅሉ፡መካኚል፡ለኚበሚ፡ስምና፡ለምስጋና፡አደርጋቜዃለኹ፥ይላል፡እግዚአብሔርፚ

http://www.gzamargna.net