ትንቢተ፡ሚልክያስ።

(ክለሳ.1.20020507)

_______________ትንቢተ፡ሚልክያስ፥ምዕራፍ፡1።______________
ምዕራፍ፡1።
1ፀበሚልክያስ፡እጅ፡ለእስራኀል፡ዚኟነ፡ዚእግዚአብሔር፡ቃል፡ሞክም፡ይህ፡ነው።
2ፀወድጃቜዃለኹ፥ይላል፡እግዚአብሔርፀእናንተ፡ግንፊበምን፡ወደድኞን፧ብላቜዃል።ዔሳው፡ዚያዕቆብ፡ወንድም፡አ ልነበሚምን፧ይላል፡እግዚአብሔርፀያዕቆብንም፡ወደድኹ፥ዔሳውንም፡ጠላኹፀ
3ፀተራራዎቹንም፡በሚሓ፡አደሚግዃ቞ው፥ርስቱንም፡ለምድሚ፡በዳ፡ቀበሮዎቜ፡አሳልፌ፡ሰጠዃ቞ው።
4ፀኀዶምያስፊእኛ፡ፈርሰናል፥ነገር፡ግን፥ዚፈሚሰውን፡መልሰን፡እንሠራለን፡ቢል፥ዚሰራዊት፡ጌታ፡እግዚአብሔር ፡እንዲህ፡ይላልፊእነርሱ፡ይሠራሉ፥እኔ፡ግን፡አፈርሳለኹፀበሰዎቜም፡ዘንድፊዚበደል፡ዳርቻና፡እግዚአብሔር፡ ለዘለዓለም፡ዚተቈጣው፡ሕዝብ፡ይባላል።
5ፀዐይኖቻቜኹም፡ያያሉ፥እናንተምፊእግዚአብሔር፡ኚእስራኀል፡ዳርቻ፡ወዲያ፡ታላቅ፡ይኹን፡ትላላቜኹ።
6ፀእናንተ፡ስሜን፡ዚምታቃልሉ፡ካህናት፡ሆይ፥ልጅ፡አባቱን፥ባሪያም፡ጌታውን፡ያኚብራልፀእኔስ፡አባት፡ኚኟንኹ ፡ክብሬ፡ወዎት፡አለ፧ጌታስ፡ኚኟንኹ፡መፈራ቎፡ወዎት፡አለ፧ይላል፡ዚሰራዊት፡ጌታ፡እግዚአብሔር።እናንተምፊስ ምኜን፡ያቃለልን፡በምንድር፡ነው፧ብላቜዃል።
7ፀበመሠዊያዬ፡ላይ፡ርኩስ፡እንጀራ፡ታቀርባላቜኹ።እናንተምፊያሚኚስንኜ፡በምንድር፡ነው፧ብላቜዃል።ዚእግዚአ ብሔር፡ገበታ፡ዚተነቀፈ፡ነው፡በማለታቜኹ፡ነው።
8ፀዕውር፡መሥዋዕትንም፡ስታቀርቡ፡ይህ፡ክፉ፡አይደለምን፧ዐንካሳውንና፡ዚታመመውን፡ስታቀርቡ፡ይህ፡ክፉ፡አይ ደለምን፧ያንን፡ለአለቃኜ፡አቅርብፀበእውኑ፡ባንተ፡ደስ፡ይለዋልን፧ወይስ፡ፊትኜን፡ይቀበላልን፧ይላል፡ዚሰራ ዊት፡ጌታ፡እግዚአብሔር።
9ፀአኹንም፡ጞጋን፡ይሰጠን፡ዘንድ፡እግዚአብሔርን፡ለምኑፀይህ፡ኚእጃቜኹ፡ዚተሰጠ፡ሲኟን፡ኚቶ፡ፊታቜኹን፡ይቀ በላልን፧ይላል፡ዚሰራዊት፡ጌታ፡እግዚአብሔር።
10ፀበመሠዊያዬ፡ላይ፡እሳትን፡በኚንቱ፡እንዳታቃጥሉ፡ኚእናንተ፡ዘንድ፡ደጅ፡ዚሚዘጋ፡ሰው፡ምነው፡በተገኘ! በእናንተ፡ደስ፡አይለኝም፥ቍርባንንም፡ኚእጃቜኹ፡አልቀበልም፥ይላል፡ዚሰራዊት፡ጌታ፡እግዚአብሔር።
11ፀኚፀሓይ፡መውጫ፡ዠምሮ፡እስኚ፡መግቢያዋ፡ድሚስ፡ስሜ፡በአሕዛብ፡ዘንድ፡ታላቅ፡ይኟናልናፀበዚስፍራውም፡ለ ስሜ፡ዕጣን፡ያጥናሉ፥ንጹሕም፡ቍርባን፡ያቀርባሉፀስሜ፡በአሕዛብ፡ዘንድ፡ታላቅ፡ይኟናልና፥ይላል፡ዚሰራዊት፡ ጌታ፡እግዚአብሔር።
12ፀእናንተ፡ግንፊዚእግዚአብሔር፡ገበታ፡ርኩስ፡ነውፀፍሬውና፡መብሉም፡ዚተናቀ፡ነው፡በማለታቜኹ፡አስነቀፋቜ ኹት።
13ፀእናንተፊእንሆ፥ይህ፡ድካም፡ነው፡ብላቜኹ፡ጢቅ፡አላቜኹበት፥ይላል፡ዚሰራዊት፡ጌታ፡እግዚአብሔርፀበቅሚያ ፡ዚያዛቜኹትንም፡ዐንካሳውንም፡ዚታመመውንም፡አቅርባቜዃልፀእንዲሁ፡ቍርባንን፡ታመጣላቜኹፀበእውኑ፡ኚእጃቜ ኹ፡ይህን፡ልቀበለውን፧ይላል፡እግዚአብሔር።
14ፀእኔ፡ታላቅ፡ንጉሥ፡ነኝና፥ይላል፡ዚሰራዊት፡ጌታ፡እግዚአብሔር፥ስሜም፡በአሕዛብ፡ዘንድ፡ዚተፈራ፡ነውና፥ በመንጋው፡ውስጥ፡ተባት፡እያለው፡ለጌታ፡ተስሎ፡ነውሚኛውን፡ዚሚሠዋ፡ሞንጋይ፡ሰው፡ርጉም፡ይኹን።
_______________ትንቢተ፡ሚልክያስ፥ምዕራፍ፡2።______________
ምዕራፍ፡2።
1ፀአኹንም፡እናንተ፡ካህናት፡ሆይ፥ይህ፡ትእዛዝ፡ለእናንተ፡ነው።
2ፀለስሜ፡ክብር፡ትሰጡ፡ዘንድ፡ባትሰሙ፥በልባቜኹም፡ባታደርጉት፥ይላል፡ዚሰራዊት፡ጌታ፡እግዚአብሔር፥ርግማን ፡እሰድ፟ባቜዃለኹ፥በሚኚታቜኹንም፡እሚግማታለኹፀአኹንም፡በልባቜኹ፡አላደሚጋቜኹትምና፡እኔ፡ሚግሜያታለኹ።
3ፀእንሆ፥ክንዳቜኹን፡እገሥጻለኹ፥ዚመሥዋዕታቜኹንም፡ፋንድያ፡በፊታቜኹ፡ላይ፡እበትናለኹፀኚርሱም፡ጋራ፡በአ ንድነት፡ትወሰዳላቜኹ።
4ፀቃል፡ኪዳኔ፡ኚሌዊ፡ጋራ፡ይኟን፡ዘንድ፡ይህን፡ትእዛዝ፡እንደ፡ሰደድኹላቜኹ፡ታውቃላቜኹ፥ይላል፡ዚሰራዊት፡ ጌታ፡እግዚአብሔር።
5ፀቃል፡ኪዳኔ፡ኚርሱ፡ጋራ፡ዚሕይወትና፡ዚሰላም፡ቃል፡ኪዳን፡ነበሚፀይፈራ፡ዘንድም፡እነርሱን፡ሰጠኹትፀርሱም ፡ፈራኝ፥ኚስሜም፡ዚተነሣ፡ደነገጠ።
6ፀዚእውነት፡ሕግ፡በአፉ፡ውስጥ፡ነበሚቜ፥በኚንፈሩም፡ውስጥ፡በደል፡አልተገኘበትምፀኚእኔም፡ጋራ፡በሰላምና፡ በቅንነት፡ኌደ፥ብዙ፡ሰዎቜንም፡ኚኀጢአት፡መለሰ።
7ፀካህኑ፡ዚሰራዊት፡ጌታ፡ዚእግዚአብሔር፡መልእክተኛ፡ነውና፥ኚንፈሮቹ፡ዕውቀትን፡ይጠብቁ፡ዘንድ፡ይገ፟ባ፟቞ ዋል፥ሰዎቜም፡ሕግን፡ኚአፉ፡ይፈልጉ፡ዘንድ፡ይገ፟ባ፟቞ዋል።
8ፀእናንተ፡ግን፡ኚመንገዱ፡ፈቀቅ፡ብላቜዃልፀበሕግም፡ብዙ፡ሰዎቜን፡አሰናክላቜዃልፀዚሌዊንም፡ቃል፡ኪዳን፡አ ስነውራቜዃል፥ይላል፡ዚሰራዊት፡ጌታ፡እግዚአብሔር።
9ፀስለዚህ፥መንገዎን፡እንዳልጠበቃቜኹ፥በሕግም፡ለሰው፡ፊት፡እንዳዳላቜኹ፡መጠን፥እኔ፡ደግሞ፡በሕዝብ፡ዅሉ፡ ፊት፡ዚተናቃቜኹና፡ዚተዋሚዳቜኹ፡አድርጌያቜዃለኹ።
10ፀለዅላቜን፡አንድ፡አባት፡ያለን፡አይደለምን፧አንድ፡አምላክስ፡ዚፈጠሚን፡አይደለምን፧ዚአባቶቻቜንን፡ቃል ፡ኪዳን፡ለማስነቀፍ፡እኛ፡እያንዳንዳቜን፡ወንድማቜንን፡ስለ፡ምን፡አታለልን፧
11ፀእግዚአብሔር፡ዚወደደውን፡መቅደስ፡ይሁዳ፡አርክሷልና፥ዚእንግዳውንም፡አምላክ፡ልጅ፡ሚስት፡አድርጎ፡አግ ብቷልና፥ይሁዳ፡አታ፟ሏ፟ል፥በእስራኀልና፡በኢዚሩሳሌም፡ውስጥ፡ርኵሰት፡ተሠርቷል።
12ፀይህን፡ኚሚያደርግ፡ሰው፥እግዚአብሔር፡ዚሚጠራውንና፡ዚሚመልሰውን፡ለሰራዊትም፡ጌታ፡ለእግዚአብሔር፡ቍር ባን፡ዚሚያቀርበውን፡ኚያዕቆብ፡ድንኳን፡ያጠፋል።
13ፀይህንም፡ደግሞ፡አድርጋቜዃልፀእግዚአብሔር፡ቍርባኑን፡ዳግመኛ፡እንዳይመለኚት፥ኚእጃቜኹም፡በደስታ፡እን ዳይቀበለው፡መሠዊያውን፡በእንባና፡በልቅሶ፡በሐዘንም፡ትኚድናላቜኹ።
14ፀእናንተምፊስለ፡ምንድር፡ነው፧ብላቜዃል።ሚስትኜ፡ባልንጀራኜና፡ዚቃል፡ኪዳንኜ፡ሚስት፡ኟና፡ሳለቜ፡ርሷን ፡አታ፟ለ፟ኻታልና፥እግዚአብሔር፡በአንተና፡በልጅነት፡ሚስትኜ፡መካኚል፡ምስክር፡ስለ፡ኟነ፡ነው።
15ፀእግዚአብሔር፡ዚሕይወትን፡መንፈስ፡አንድ፡አድርጎ፡ጠብቆልን፡ዚለምን፧ርሱም፡ዚሚፈልገው፡ምንድር፡ነው፧ ዘር፡አይደለምን፧ስለዚህ፡መንፈሳቜኹን፡ጠብቁ፥ማንም፡ዚልጅነት፡ሚስቱን፡አያታል፟።
16ፀመፋታትን፡እጠላለኹ፥ይላል፡ዚእስራኀል፡አምላክ፡እግዚአብሔር፥ልብሱንም፡በግፍ፡ሥራ፡ዚሚኚድነውን፡ሰው ፡እጠላለኹ፥ይላል፡ዚሰራዊት፡ጌታ፡እግዚአብሔርፀስለዚህ፥እንዳታታልሉ፡መንፈሳቜኹን፡ጠብቁ።
17ፀእግዚአብሔርን፡በቃላቜኹ፡አታክታቜዃል።እናንተምፊያታኚትነው፡በምንድር፡ነው፧ብላቜዃል።ክፉን፡ዚሚያደ ርግ፡ዅሉ፡በእግዚአብሔር፡ዘንድ፡መልካም፡ነው፥ርሱም፡በእነርሱ፡ደስ፡ይለዋልፀወይስ።ዚፍርድ፡አምላክ፡ወዎ ት፡አለ፧በማለታቜኹ፡ነው።
_______________ትንቢተ፡ሚልክያስ፥ምዕራፍ፡3።______________
ምዕራፍ፡3።
1ፀእንሆ፥መልእክተኛዬን፡እልካለኹ፥መንገድንም፡በፊ቎፡ያስተካክላልፀእናንተም፡ዚምትፈልጉት፡ጌታ፡በድንገት ፡ወደ፡መቅደሱ፡ይመጣልፀዚምትወዱትም፡ዚቃል፡ኪዳን፡መልእክተኛ፥እንሆ፥ይመጣል፥ይላል፡ዚሰራዊት፡ጌታ፡እግ ዚአብሔር።
2ፀነገር፡ግን፥ርሱ፡እንደ፡አንጥሚኛ፡እሳትና፡እንደ፡ዐጣቢ፡ሳሙና፡ነውና፥ዚሚመጣበትን፡ቀን፡መታገሥ፡ዚሚቜ ል፡ማን፡ነው፧ርሱስ፡በተገለጠ፡ጊዜ፡ዚሚቆም፡ማን፡ነው፧
3ፀርሱም፡ብርን፡እንደሚያነጥርና፡እንደሚያጠራ፡ሰው፡ይቀመጣል፥ዚሌዊንም፡ልጆቜ፡ያጠራል፥እንደ፡ወርቅና፡እ ንደ፡ብርም፡ያነጥራ቞ዋልፀእነርሱም፡ለእግዚአብሔር፡በጜድቅ፡ቍርባንን፡ዚሚያቀርቡ፡ይኟናሉ።
4ፀእግዚአብሔርም፡እንደ፡ዱሮው፡ዘመንና፡እንደ፡ቀደሙት፡ዓመታት፡በይሁዳና፡በኢዚሩሳሌም፡ቍርባን፡ደስ፡ይለ ዋል።
5ፀለፍርድ፡ወደ፡እናንተ፡እቀርባለኹፀበመተተኛዎቜና፡በአመንዝራዎቜ፥በሐሰትም፡በሚምሉ፥ዚምንደኛውን፡ደመ፡ ወዝ፡በሚኚለክሉ፥መበለቲቱንና፡ድኻ፡አደጉን፡በሚያስጚንቁ፥ዚመጻተኛውንም፡ፍርድ፡በሚያጣምሙ፥እኔንም፡በማ ይፈሩ፡ላይ፡ፈጣን፡ምስክር፡እኟንባ቞ዋለኹ፥ይላል፡ዚሰራዊት፡ጌታ፡እግዚአብሔር።
6ፀእኔ፡እግዚአብሔር፡አልለወጥምፀእናንተ፡ዚያዕቆብ፡ልጆቜ፡ሆይ፥ስለዚህ፡ዚጠፋቜኹ፡አይደላቜኹም።
7ፀኚአባቶቻቜኹ፡ዘመን፡ዠምር፡ኚሥርዐ቎፡ፈቀቅ፡ብላቜዃል፥ርሷንም፡አልጠበቃቜኹምፊወደ፡እኔ፡ተመለሱ፥እኔም ፡ወደ፡እናንተ፡እመለሳለኹ፥ይላል፡ዚሰራዊት፡ጌታ፡እግዚአብሔር።እናንተ፡ግንፊዚምንመለሰው፡በምንድር፡ነው ፧ብላቜዃል።
8ፀሰው፡እግዚአብሔርን፡ይሰርቃልን፧እናንተ፡ግን፡እኔን፡ሰርቃቜዃል።እናንተምፊዚሰሚቅንኜ፡በምንድር፡ነው፧ ብላቜዃል።በዓሥራትና፡በበኵራት፡ነው።
9ፀእናንተ፥ይህ፡ሕዝብ፡ዅሉ፥እኔን፡ሰርቃቜዃልና፥በርግማን፡ርጉሞቜ፡ናቜኹ።
10ፀበቀ቎፡ውስጥ፡መብል፡እንዲኟን፡ዓሥራቱን፡ዅሉ፡ወደ፡ጐተራ፡አግቡፀዚሰማይንም፡መስኮት፡ባልኚፍትላቜኹ፥ በሚኚትንም፡አትሚፍርፌ፡ባላፈስ፟ላቜኹ፡በዚህ፡ፈትኑኝ፥ይላል፡ዚሰራዊት፡ጌታ፡እግዚአብሔር።
11ፀስለ፡እናንተ፡ነቀዙን፡እገሥጻለኹ፥ዚምድራቜኹንም፡ፍሬ፡አያጠፋምፀበዕርሻቜኹም፡ያለው፡ወይን፡ፍሬውን፡ አያሚግፍም፥ይላል፡ዚሰራዊት፡ጌታ፡እግዚአብሔር።
12ፀዚተድላ፡ምድር፡ትኟናላቜኹና፡አሕዛብ፡ዅሉ፡ብፁዓን፡ብለው፡ይጠሯቜዃል፥ይላል፡ዚሰራዊት፡ጌታ፡እግዚአብ ሔር።
13ፀቃላቜኹ፡በእኔ፡ላይ፡ድፍሚት፡ኟኗል፥ይላል፡እግዚአብሔር።እናንተ፡ግንፊባንተ፡ላይ፡ደፍሚን፡ዚተናገርነ ው፡በምንድር፡ነው፧ብላቜዃል።
14ፀእናንተምፊእግዚአብሔርን፡ማገልገል፡ኚንቱ፡ነውፀትእዛዙንስ፡በመጠበቅ፥በሰራዊት፡ጌታ፡በእግዚአብሔር፡ ፊት፡ሐዘንተኛዎቜ፡ኟነን፡በመኌድ፡ምን፡ይሚባናል፧
15ፀአኹንም፡ዚሚታበዩትን፡ሰዎቜ፡ብፁዓን፡ብለን፡እንጠራ቞ዋለንፀክፉንም፡ዚሚሠሩ፡ጞንተዋል፡እግዚአብሔርን ም፡ይፈታተናሉ፥ያመልጣሉም፡ብላቜዃል።
16ፀዚዚያን፡ጊዜ፡እግዚአብሔርን፡ዚሚፈሩ፡ርስ፡በርሳ቞ው፡ተነጋገሩፀእግዚአብሔርም፡አደመጠ፥ሰማም፥እግዚአ ብሔርንም፡ለሚፈሩ፡ስሙንም፡ለሚያስቡ፡ዚመታሰቢያ፡መጜሐፍ፡በፊቱ፡ተጻፈ።
17ፀእኔ፡በምሠራበት፡ቀን፡እነርሱ፡ዚእኔ፡ገንዘብ፡ይኟናሉ፥ይላል፡ዚሰራዊት፡ጌታ፡እግዚአብሔርፀሰውም፡ዚሚ ያገለግለውን፡ልጁን፡እንደሚምር፥እንዲሁ፡እምራ቞ዋለኹ።
18ፀተመልሳቜኹም፡በጻድቁና፡በኀጢአተኛው፡መካኚል፥ለእግዚአብሔር፡በሚገዛውና፡በማይገዛው፡መካኚል፡ትለያላ ቜኹ።
_______________ትንቢተ፡ሚልክያስ፥ምዕራፍ፡4።______________
ምዕራፍ፡4።
1ፀእንሆ፥እንደ፡ምድጃ፡እሳት፡ዚሚነድ፟፡ቀን፡ይመጣልፀትዕቢተኛዎቜና፡ኀጢአትን፡ዚሚሠሩ፡ዅሉ፡ገለባ፡ይኟና ሉፀዚሚመጣውም፡ቀን፡ያቃጥላ቞ዋል፥ሥርንና፡ቅርንጫፍንም፡አይተውላ቞ውም፥ይላል፡ዚሰራዊት፡ጌታ፡እግዚአብሔ ር።
2ፀነገር፡ግን፥ስሜን፡ለምትፈሩት፡ለእናንተ፡ዚጜድቅ፡ፀሓይ፡ትወጣላቜዃለቜ፥ፈውስም፡በክንፎቿ፡ውስጥ፡ይኟና ልፀእናንተም፡ትወጣላቜኹ፥እንደ፡ሰባ፟ም፡እንቊሳ፡ትፈነጫላቜኹ።
3ፀበምሠራበት፡ቀን፡በደለኛዎቜ፡ኚእግራቜኹ፡ጫማ፡በታቜ፡ዐመድ፡ይኟናሉና፡እናንተ፡ትሚግጧ቞ዋላቜኹ፥ይላል፡ ዚሰራዊት፡ጌታ፡እግዚአብሔር።
4ፀለእስራኀል፡ዅሉ፡ሥርዐትንና፡ፍርድን፡አድርጌ፡በኰሬብ፡ያዘዝኹትን፡ዚባሪያዬን፡ዚሙሎን፡ሕግ፡ዐስቡ።
5ፀእንሆ፥ታላቁና፡ዚሚያስፈራው፡ዚእግዚአብሔር፡ቀን፡ሳይመጣ፡ነቢዩን፡ኀልያስን፡እልክላቜዃለኹ።
6ፀመጥቌም፡ምድርን፡በርግማን፡እንዳልመታ፡ርሱ፡ዚአባቶቜን፡ልብ፡ወደ፡ልጆቜ፥ዚልጆቜንም፡ልብ፡ወደ፡አባቶቜ ፡ይመልሳልፚ

http://www.gzamargna.net