ዚሐዋርያው፡ጳውሎስ፡መልእክት፡
ወደኀፌሶን፡ሰዎቜ።

(ክለሳ.1.20020507)

_______________ኀፌሶን፥ምዕራፍ፡1።______________
ምዕራፍ፡1ፀ
1ፀበእግዚአብሔር፡ፈቃድ፡ዚኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡ሐዋርያ፡ዚኟነ፡ጳውሎስ፥በኀፌሶን፡ላሉት፡ቅዱሳን፡በክርስቶስ ፡ኢዚሱስም፡ላሉት፡ምእመናንፀ
2ፀኚእግዚአብሔር፡ኚአባታቜን፡ኚጌታም፡ኚኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡ጞጋና፡ሰላም፡ለእናንተ፡ይኹን።
3ፀበክርስቶስ፡በሰማያዊ፡ስፍራ፡በመንፈሳዊ፡በሚኚት፡ዅሉ፡ዚባሚኚን፡ዚጌታቜን፡ዚኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡አምላክ ና፡አባት፡ይባሚክ።
4ፀዓለም፡ሳይፈጠር፥በፊቱ፡ቅዱሳንና፡ነውር፡ዚሌለን፡በፍቅር፡እንኟን፡ዘንድ፡በክርስቶስ፡መሚጠን።
5ፀበበጎ፡ፈቃዱ፡እንደ፡ወደደ፥በኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡ሥራ፡ለርሱ፡ልጆቜ፡ልንኟን፡አስቀድሞ፡ወሰነን።
6ፀበውድ፡ልጁም፡እንዲያው፡ዚሰጠን፡ዚጞጋው፡ክብር፡ይመሰገን፡ዘንድ፡ይህን፡አደሚገ።
7ፀበውድ፡ልጁም፥እንደ፡ጞጋው፡ባለጠግነት፡መጠን፥በደሙ፡ዚተደሚገ፡ቀዛነታቜንን፡አገኘን፡ርሱም፡ዚበደላቜን ፡ስርዚት።
8ፀጞጋውንም፡በጥበብና፡በአእምሮ፡ዅሉ፡አበዛልን።
9ፀበክርስቶስ፡ለማድሚግ፡እንደ፡ወደደ፡እንደ፡ዐሳቡ፥ዚፈቃዱን፡ምስጢር፡አስታውቆናልናፀ
10ፀበዘመን፡ፍጻሜ፡ይደሚግ፡ዘንድ፡ያለው፡ዐሳቡም፡በሰማይና፡በምድር፡ያለውን፡ዅሉ፡በክርስቶስ፡ለመጠቅለል ፡ነው።
11ፀእንደ፡ፈቃዱ፡ምክር፡ዅሉን፡ዚሚሠራ፡እንደ፡ርሱ፡ዐሳብ፥አስቀድመን፡ዚተወሰን፟፡በክርስቶስ፡ደግሞ፡ርስ ትን፡ተቀበልን።
12ፀይኞውም፥በክርስቶስ፡አስቀድመን፡ተስፋ፡ያደሚግን፡እኛ፡ለክብሩ፡ምስጋና፡እንኟን፡ዘንድ፡ነው።
13ፀእናንተም፡ደግሞ፡ዚእውነትን፡ቃል፥ይኞውም፡ዚመዳናቜኹን፡ወንጌል፥ሰምታቜኹ፡ደግሞም፡በክርስቶስ፡አምና ቜኹ፥በተስፋው፡መንፈስ፡በመንፈስ፡ቅዱስ፡ታተማቜኹፀ
14ፀርሱም፡ዚርስታቜን፡መያዣ፡ነው፥ለእግዚአብሔር፡ያለውን፡ዅሉ፡እስኪዋጅ፡ድሚስ፥ይህም፡ለክብሩ፡ምስጋና፡ ይኟናል።
15ፀስለዚህ፥እኔ፡ደግሞ፡በእናንተ፡ዘንድ፡ስለሚኟን፡በጌታ፡በኢዚሱስ፡ስለ፡ማመንና፡ለቅዱሳን፡ዅሉ፡ስለሚኟ ን፡መውደድ፡ሰምቌ፥
16ፀስለ፡እናንተ፡እያመሰገንኹ፡ስጞልይ፡ስለ፡እናንተ፡ማሳሰብን፡አልተውምፀ
17ፀዚክብር፡አባት፡ዚጌታቜን፡ዚኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡አምላክ፡ርሱን፡በማወቅ፡ዚጥበብንና፡ዚመገለጥን፡መንፈስ ፡እንዲሰጣቜኹ፡እለምናለኹ።
18-19ፀይህም፡ዚልባቜኹ፡ዐይኖቜ፡ሲበሩ፡ዚመጥራቱ፡ተስፋ፡ምን፡እንዲኟን፡በቅዱሳንም፡ዘንድ፡ያለው፡ዚርስት፡ ክብር፡ባለጠግነት፡ምን፡እንዲኟን፡ለምናምን፡ኚዅሉ፡ዚሚበልጥ፡ዚኀይሉ፡ታላቅነት፡ምን፡እንዲኟን፡ታውቁ፡ዘ ንድ፡ነውፀ
20-21ፀክርስቶስንም፡ኚሙታን፡ሲያስነሣው፥ኚአለቅነትና፡ኚሥልጣንም፡ኚኀይልም፡ኚጌትነትም፡ዅሉ፡በላይና፡በዚ ህ፡ዓለም፡ብቻ፡ሳይኟን፥ነገር፡ግን፥ሊመጣ፡ባለው፡ዓለም፥ደግሞ፡ኚሚጠራው፡ስም፡ዅሉ፡በላይ፥በሰማያዊ፡ስፍ ራ፡በቀኙ፡ሲያስቀምጠው፥በክርስቶስ፡ባደሚገው፡ሥራ፡ዚብርታቱ፡ጕልበት፡ይታያልፀ
22ፀዅሉንም፡ኚእግሩ፡በታቜ፡አስገዛለት፥ኚዅሉ፡በላይም፡ራስ፡እንዲኟን፡ለቀተ፡ክርስቲያን፡ሰጠው።
23ፀርሷም፡አካሉና፡ዅሉን፡በዅሉ፡ዚሚሞላ፡ዚርሱ፡ሙላቱ፡ናት።
_______________ኀፌሶን፥ምዕራፍ፡2።______________
ምዕራፍ፡2ፀ
1-2ፀበበደላቜኹና፡በኀጢአታቜኹ፡ሙታን፡ነበራቜኹፀበእነርሱም፥በዚህ፡ዓለም፡እንዳለው፡ኑሮ፥በማይታዘዙትም፡ ልጆቜ፡ላይ፡አኹን፡ለሚሠራው፡መንፈስ፡አለቃ፡እንደኟነው፡በአዚር፡ላይ፡ሥልጣን፡እንዳለው፡አለቃ፡ፈቃድ፥በ ፊት፡ተመላለሳቜኹባ቞ው።
3ፀበእነዚህም፡ልጆቜ፡መካኚል፡እኛ፡ዅላቜን፡ደግሞ፥ዚሥጋቜንንና፡ዚልቡናቜንን፡ፈቃድ፡እያደሚግን፥በሥጋቜን ፡ምኞት፡በፊት፡እንኖር፡ነበርን፡እንደ፡ሌላዎቹም፡ደግሞ፡ኚፍጥሚታቜን፡ዚቍጣ፡ልጆቜ፡ነበርን።
4ፀነገር፡ግን፥እግዚአብሔር፡በምሕሚቱ፡ባለጠጋ፡ስለ፡ኟነ፥
5ፀኚወደደን፡ኚትልቅ፡ፍቅሩ፡ዚተነሣ፡በበደላቜን፡ሙታን፡እንኳ፡በኟን፟፡ጊዜ፡ኚክርስቶስ፡ጋራ፡ሕይወት፡ሰጠ ን፥በጞጋ፡ድናቜዃልና፥
6-7ፀበሚመጡ፡ዘመናትም፡በክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡ለእኛ፡ባለው፡቞ርነት፡ኚዅሉ፡ዚሚበልጠውን፡ዚጞጋውን፡ባለጠግነ ት፡ያሳይ፡ዘንድ፥ኚርሱ፡ጋራ፡አስነሣን፡በክርስቶስ፡ኢዚሱስም፡በሰማያዊ፡ስፍራ፡ኚርሱ፡ጋራ፡አስቀመጠን።
8ፀጞጋው፡በእምነት፡አድኗቜዃልናፀይህም፡ዚእግዚአብሔር፡ስጊታ፡ነው፡እንጂ፡ኚእናንተ፡አይደለምፀ
9ፀማንም፡እንዳይመካ፡ኚሥራ፡አይደለም።
10ፀእኛ፡ፍጥሚቱ፡ነንናፀእንመላለስበት፡ዘንድ፡እግዚአብሔር፡አስቀድሞ፡ያዘጋጀውን፡መልካሙን፡ሥራ፡ለማድሚ ግ፡በክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡ተፈጠርን።
11ፀስለዚህ፥እናንተ፡አስቀድሞ፡በሥጋ፡አሕዛብ፡ዚነበራቜኹ፥በሥጋ፡በእጅ፡ዚተገሚዙ፡በተባሉት፡ያልተገሚዙ፡ ዚተባላቜኹ፥ይህን፡ዐስቡፀ
12ፀበዚያ፡ዘመን፡ኚእስራኀል፡መንግሥት፡ርቃቜኹ፥ለተስፋውም፡ቃል፡ኪዳን፡እንግዳዎቜ፡ኟናቜኹ፥በዚህም፡ዓለ ም፡ተስፋን፡ዐጥታቜኹ፥ኚእግዚአብሔርም፡ተለይታቜኹ፥ያለክርስቶስ፡ነበራቜኹ።
13ፀአኹን፡ግን፡እናንተ፡በፊት፡ርቃቜኹ፡ዚነበራቜኹ፡በክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡ኟናቜኹ፡በክርስቶስ፡ደም፡ቀርባቜ ዃል።
14-15ፀርሱ፡ሰላማቜን፡ነውናፀኹለቱን፡ያዋሐደ፡በዐዋጅ፡ዚተነገሩትንም፡ዚትእዛዛትን፡ሕግ፡ሜሮ፡በመካኚል፡ያ ለውን፡ዚጥል፡ግድግዳን፡በሥጋው፡ያፈሚሰፀይህም፡ኚኹለታ቞ው፡አንድን፡ዐዲስን፡ሰው፡በራሱ፡ይፈጥር፡ዘንድ፡ ሰላምንም፡ያደርግ፡ዘንድ፥
16ፀጥልንም፡በመስቀሉ፡ገድሎ፡በርሱ፡ኹለታ቞ውን፡ባንድ፡አካል፡ኚእግዚአብሔር፡ጋራ፡ያስታርቅ፡ዘንድ፡ነው።
17ፀመጥቶም፡ርቃቜኹ፡ለነበራቜኹ፡ለእናንተ፡ሰላምን፥ቀርበው፡ለነበሩትም፡ሰላምን፡ዚምሥራቜ፡ብሎ፡ሰበኚፀ
18ፀበርሱ፡ሥራ፡ዅላቜን፡ባንድ፡መንፈስ፡ወደ፡አብ፡መግባት፡አለንና።
19ፀእንግዲያስ፡ኚእንግዲህ፡ወዲህ፡ኚቅዱሳን፡ጋራ፡ባላገሮቜና፡ዚእግዚአብሔር፡ቀተ፡ሰዎቜ፡ናቜኹ፡እንጂ፡እ ንግዳዎቜና፡መጻተኛዎቜ፡አይደላቜኹም።
20ፀበሐዋርያትና፡በነቢያት፡መሠሚት፡ላይ፡ታንጻቜዃል፥ዚማእዘኑም፡ራስ፡ድንጋይ፡ክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡ነውፀ
21ፀበርሱም፡ሕንጻ፡ዅሉ፡እዚተጋጠመ፡በጌታ፡ቅዱስ፡ቀተ፡መቅደስ፡እንዲኟን፡ያድጋልፀ
22ፀበርሱም፡እናንተ፡ደግሞ፡ለእግዚአብሔር፡መኖሪያ፡ለመኟን፡በመንፈስ፡ዐብራቜኹ፡ትሠራላቜኹ።
_______________ኀፌሶን፥ምዕራፍ፡3።______________
ምዕራፍ፡3ፀ
1ፀስለዚህም፡አሕዛብ፡ስለኟናቜኹ፡ስለ፡እናንተ፡ዚክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡እስር፡ዚኟንኹ፡እኔ፡ጳውሎስ፡ለእግዚአ ብሔር፡እንበሚኚካለኹ።
2ፀለእናንተ፡ስለተሰጠኝ፡ስለእግዚአብሔር፡ጞጋ፡መጋቢነት፡በርግጥ፡ሰምታቜዃልፀ
3ፀአስቀድሜ፡በዐጪሩ፡እንደ፡ጻፍኹ፥ይህን፡ምስጢር፡በመግለጥ፡አስታወቀኝፀ
4ፀይህንም፡ስታነቡ፡ዚክርስቶስን፡ምስጢር፡እንዎት፡እንደማስተውል፡ልትመለኚቱ፡ትቜላላቜኹፀ
5-6ፀይህም፥አሕዛብ፡ዐብሚው፡እንዲወርሱ፥ባንድ፡አካልም፡ዐብሚው፡እንዲኟኑ፥በወንጌልም፡መስበክ፡በክርስቶስ ፡ኢዚሱስ፡በኟነ፡ዚተስፋ፡ቃል፡ዐብሚው፡እንዲካፈሉ፥ለቅዱሳን፡ሐዋርያትና፡ለነቢያት፡በመንፈስ፡አኹን፡እን ደ፡ተገለጠ፡በሌላዎቹ፡ትውልዶቜ፡ዘንድ፡ለሰው፡ልጆቜ፡አልታወቀም።
7ፀእንደ፡ኀይሉ፡ሥራ፡እንደተሰጠኝም፡እንደእግዚአብሔር፡ጞጋ፡ስጊታ፡መጠን፡ዚወንጌል፡አገልጋይ፡ኟንኹለት።
8-9ፀፍለጋ፡ዚሌለውን፡ዚክርስቶስን፡ባለጠግነት፡ለአሕዛብ፡እሰብክ፡ዘንድ፥ዅሉንም፡በፈጠሚው፡በእግዚአብሔር ፡ኚዘለዓለም፡ዚተሰወሚው፡ዚምስጢር፡ሥርዐት፡ምን፡እንደ፡ኟነ፡ለዅሉ፡እገልጥ፡ዘንድ፡ይህ፡ጞጋ፡ኚቅዱሳን፡ ዅሉ፡ይልቅ፡ለማንስ፡ለእኔ፡ተሰጠፀ
10ፀብዙ፡ልዩ፡ልዩ፡ዚእግዚአብሔር፡ጥበብ፡አኹን፡በቀተ፡ክርስቲያን፡በኩል፡በሰማያዊ፡ስፍራ፡ውስጥ፡ላሉት፡ አለቃዎቜና፡ሥልጣናት፡ትታወቅ፡ዘንድፀ
11ፀይህም፡በክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡በጌታቜን፡ዚፈጞመው፡ዚዘለዓለም፡ዐሳብ፡ነበሚ፥
12ፀበርሱም፡ዘንድ፡ባለ፡እምነታቜን፡በኩል፡በመታመን፡ድፍሚትና፡መግባት፡በርሱ፡አለን።
13ፀስለዚህ፥ስለ፡እናንተ፡ስላለ፡መኚራዬ፡እንዳትታክቱ፡እለምናቜዃለኹ፥ክብራቜኹ፡ነውና።
14-15ፀስለዚህ፡ምክንያት፡በሰማይና፡በምድር፡ያለ፡አባትነት፡ዅሉ፡ኚሚሰዚምበት፡ኚአብ፡ፊት፡እንበሚኚካለኹፀ
16-17ፀበመንፈሱ፡በውስጥ፡ሰውነታቜኹ፡በኀይል፡እንድትጠነክሩ፥ክርስቶስም፡በልባቜኹ፡በእምነት፡እንዲኖር፡እ ንደ፡ክብሩ፡ባለጠግነት፡መጠን፡ይስጣቜኹፀዚእናንተ፡ሥርና፡መሠሚት፡በፍቅር፡ይጞና፡ዘንድ፥
18-19ፀኚቅዱሳን፡ዅሉ፡ጋራ፡ስፋቱና፡ርዝመቱ፣ኚፍታውም፡ጥልቅነቱም፡ምን፡ያኜል፡መኟኑን፡ለማስተዋል፥ኚመታወ ቅም፡ዚሚያልፈውን፡ዚክርስቶስን፡ፍቅር፡ለማወቅ፡ትበሚቱ፡ዘንድ፥እስኚ፡እግዚአብሔርም፡ፍጹም፡ሙላት፡ደርሳ ቜኹ፡ትሞሉ፡ዘንድ።
20ፀእንግዲህ፡በእኛ፡እንደሚሠራው፡ኀይል፡መጠን፡ኚምንለምነው፡ወይም፡ኚምናስበው፡ዅሉ፡ይልቅ፡እጅግ፡አብል ጊ፡ሊያደርግ፡ለሚቻለው፥
21ፀለርሱ፡በቀተ፡ክርስቲያን፡በክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡እስኚ፡ትውልዶቜ፡ዅሉ፡ኚዘለዓለም፡እስኚ፡ዘለዓለም፡ክብ ር፡ይኹንፀአሜን።
_______________ኀፌሶን፥ምዕራፍ፡4።______________
ምዕራፍ፡4ፀ
1ፀእንግዲህ፡በጌታ፡እስር፡ዚኟንኹ፡እኔ፡በተጠራቜኹበት፡መጠራታቜኹ፡እንደሚገ፟ባ፟፡ትመላለሱ፡ዘንድ፡እለም ናቜዃለኹፀ
2ፀበትሕትና፡ዅሉና፡በዚዋህነት፡በትዕግሥትምፀርስ፡በርሳቜኹ፡በፍቅር፡ታገሡፀ
3ፀበሰላም፡ማሰሪያ፡ዚመንፈስን፡አንድነት፡ለመጠበቅ፡ትጉ።
4ፀበመጠራታቜኹ፡ባንድ፡ተስፋ፡እንደ፡ተጠራቜኹ፡አንድ፡አካልና፡አንድ፡መንፈስ፡አለፀ
5ፀአንድ፡ጌታ፡አንድ፡ሃይማኖት፡አንዲት፡ጥምቀትፀ
6ፀኚዅሉ፡በላይ፡ዚሚኟን፡በዅሉም፡ዚሚሠራ፡በዅሉም፡ዚሚኖር፡አንድ፡አምላክ፡ዚዅሉም፡አባት፡አለ።
7ፀነገር፡ግን፥እንደክርስቶስ፡ስጊታ፡መጠን፡ለያንዳንዳቜን፡ጞጋ፡ተሰጠን።
8ፀስለዚህፊወደ፡ላይ፡በወጣ፡ጊዜ፡ምርኮን፡ማሚኚ፡ለሰዎቜም፡ስጊታን፡ሰጠ፡ይላል።
9ፀወደምድር፡ታቜኛ፡ክፍል፡ደግሞ፡ወሚደ፡ማለት፡ካልኟነ፥ይህ፡ወጣ፡ማለትስ፡ምን፡ማለት፡ነው፧
10ፀይህ፡ዚወሚደው፡ዅሉን፡ይሞላ፡ዘንድ፡ኚሰማያት፡ዅሉ፡በላይ፡ዚወጣው፡ደግሞ፡ያው፡ነው።
11ፀርሱም፡አንዳንዶቹ፡ሐዋርያት፥ሌላዎቹም፡ነቢያት፥ሌላዎቹም፡ወንጌልን፡ሰባኪዎቜ፥ሌላዎቹም፡እሚኛዎቜና፡ አስተማሪዎቜ፡እንዲኟኑ፡ሰጠፀ
12-13ፀዅላቜን፡ዚእግዚአብሔርን፡ልጅ፡በማመንና፡በማወቅ፡ወደሚገኝ፡አንድነት፥ሙሉ፡ሰውም፡ወደ፡መኟን፥ዚክር ስቶስም፡ሙላቱ፡ወደሚኟን፡ወደ፡ሙላቱ፡ልክ፡እስክንደርስ፡ድሚስ፥ቅዱሳን፡አገልግሎትን፡ለመሥራትና፡ለክርስ ቶስ፡አካል፡ሕንጻ፡ፍጹማን፡ይኟኑ፡ዘንድ።
14ፀእንደ፡ስሕተት፡ሜንገላ፡ባለ፡ተንኰል፡በሰዎቜም፡ማታለል፡ምክንያት፡በትምህርት፡ነፋስ፡ዅሉ፡እዚተፍገመ ገምን፡ወዲያና፡ወዲህም፡እዚተንሳፈፍን፡ሕፃናት፡መኟን፡ወደ፡ፊት፡አይገ፟ባ፟ንም፥
15ፀነገር፡ግን፥እውነትን፡በፍቅር፡እዚያዝን፡በነገር፡ዅሉ፡ወደርሱ፡ራስ፡ወደሚኟን፡ወደ፡ክርስቶስ፡እንደግ ፀ
16ፀኚርሱም፡ዚተነሣ፡አካል፡ዅሉ፡እያንዳንዱ፡ክፍል፡በልክ፡እንደሚሠራ፥በተሰጠለት፡በዥማት፡ዅሉ፡እዚተጋጠ መና፡እዚተያያዘ፥ራሱን፡በፍቅር፡ለማነጜ፡አካሉን፡ያሳድጋል።
17ፀእንግዲህ፡አሕዛብ፡ደግሞ፡በአእምሯ቞ው፡ኚንቱነት፡እንደሚመላለሱ፡ኚእንግዲህ፡ወዲህ፡እንዳትመላለሱ፡እ ላለኹ፡በጌታም፡ኟኜ፡እመሰክራለኹ።
18ፀእነርሱ፥ባለማወቃ቞ው፡ጠንቅ፥በልባ቞ውም፡ደንዳናነት፡ጠንቅ፡ልቡና቞ው፡ጚለመ፥ኚእግዚአብሔርም፡ሕይወት ፡ራቁፀ
19ፀደንዝዘውም፡በመመኘት፡ርኵሰትን፡ዅሉ፡ለማድሚግ፡ራሳ቞ውን፡ወደ፡ሎሰኝነት፡አሳልፈው፡ሰጡ።
20ፀእናንተ፡ግን፡ክርስቶስን፡እንደዚህ፡አልተማራቜኹምፀ
21ፀበርግጥ፡ሰምታቜኹታልና፥እውነትም፡በኢዚሱስ፡እንዳለ፡በርሱ፡ተምራቜዃልፀ
22ፀፊተኛ፡ኑሯቜኹን፡እያሰባቜኹ፡እንደሚያታልል፡ምኞት፡ዚሚጠፋውን፡አሮጌውን፡ሰው፡አስወግዱ፥
23ፀበአእምሯቜኹም፡መንፈስ፡ታደሱ፥
24ፀለእውነትም፡በሚኟኑ፡ጜድቅና፡ቅድስና፡እንደእግዚአብሔር፡ምሳሌ፡ዚተፈጠሚውን፡ዐዲሱን፡ሰው፡ልበሱ።
25ፀስለዚህ፥ውሞትን፡አስወግዳቜኹ፥ርስ፡በርሳቜን፡ብልቶቜ፡ኟነናልና፥እያንዳንዳቜኹ፡ኚባልንጀራዎቻቜኹ፡ጋ ራ፡እውነትን፡ተነጋገሩ።
26ፀተቈጡ፡ኀጢአትንም፡አታድርጉፀ
27ፀበቍጣቜኹ፡ላይ፡ፀሓይ፡አይግባ፥ለዲያብሎስም፡ፈንታ፡አትስጡት።
28ፀዚሰሚቀ፡ኚእንግዲህ፡ወዲህ፡አይስሚቅ፥ነገር፡ግን፥በዚያ፡ፈንታ፡ለጐደለው፡ዚሚያካፍለው፡እንዲኖርለት፡ በገዛ፡እጆቹ፡መልካምን፡እዚሠራ፡ይድኚም።
29ፀለሚሰሙት፡ጞጋን፡ይሰጥ፡ዘንድ፥እንደሚያስፈልግ፡ለማነጜ፡ዚሚጠቅም፡ማና቞ውም፡በጎ፡ቃል፡እንጂ፡ክፉ፡ቃ ል፡ኚአፋቜኹ፡ኚቶ፡አይውጣ።
30ፀለቀዛም፡ቀን፡ዚታተማቜኹበትን፡ቅዱሱን፡ዚእግዚአብሔርን፡መንፈስ፡አታሳዝኑ።
31ፀመራርነትና፡ንዎት፡ቍጣም፡ጩኞትም፡መሳደብም፡ዅሉ፡ኚክፋት፡ዅሉ፡ጋራ፡ኚእናንተ፡ዘንድ፡ይወገድ።
32ፀርስ፡በርሳቜኹም፡቞ሮቜና፡ርኅሩኆቜ፡ኹኑ፥እግዚአብሔርም፡ደግሞ፡በክርስቶስ፡ይቅር፡እንዳላቜኹ፡ይቅር፡ ተባባሉ።
_______________ኀፌሶን፥ምዕራፍ፡5።______________
ምዕራፍ፡5ፀ
1ፀእንግዲህ፡እንደተወደዱ፡ልጆቜ፡እግዚአብሔርን፡ዚምትኚተሉ፡ኹኑ፥
2ፀክርስቶስም፡ደግሞ፡እንደ፡ወደዳቜኹ፡ለእግዚአብሔርም፡ዚመዐዛ፡ሜታ፡ዚሚኟንን፡መባንና፡መሥዋዕትን፡አድር ጎ፡ስለ፡እናንተ፡ራሱን፡አሳልፎ፡እንደ፡ሰጠ፡በፍቅር፡ተመላለሱ።
3ፀለቅዱሳን፡እንደሚገ፟ባ፟፡ግን፡ዝሙትና፡ርኵሰት፡ዅሉ፡ወይም፡መመኘት፡በእናንተ፡ዘንድ፡ኚቶ፡አይሰማፀ
4ፀዚሚያሳፍር፡ነገርም፡ዚስንፍና፡ንግግርም፡ወይም፡ዋዛ፡ዚማይገቡ፡ና቞ውና፥አይኹኑ፥ይልቁን፡ምስጋና፡እንጂ ።
5ፀይህን፡ዕወቁፀአመንዝራም፡ቢኟን፡ወይም፡ርኩስ፡ወይም፡ዚሚመኝ፡ርሱም፡ጣዖትን፡ዚሚያመልክ፡በክርስቶስና፡ በእግዚአብሔር፡መንግሥት፡ርስት፡ዚለውም።
6ፀኚዚህ፡ዚተነሣ፡በማይታዘዙት፡ልጆቜ፡ላይ፡ዚእግዚአብሔር፡ቍጣ፡ይመጣልና፥ማንም፡በኚንቱ፡ንግግር፡አያታላ ፟ቜኹ።
7ፀእንግዲህ፡ኚነርሱ፡ጋራ፡ተካፋዮቜ፡አትኹኑፀ
8ፀቀድሞ፡ጚለማ፡ነበራቜኹና፥አኹን፡ግን፡በጌታ፡ብርሃን፡ናቜኹፀ
9-10ፀዚብርሃኑ፡ፍሬ፡በበጎነትና፡በጜድቅ፡በእውነትም፡ዅሉ፡ነውና፥ለጌታ፡ደስ፡ዚሚያሠኘውን፡እዚመሚመራቜኹ ፥እንደ፡ብርሃን፡ልጆቜ፡ተመላለሱፀ
11ፀፍሬም፡ኚሌለው፡ኚጚለማ፡ሥራ፡ጋራ፡አትተባበሩ፥ይልቁን፡ግለጡት፡እንጂ፥
12ፀእነርሱ፡በስውር፡ስለሚያደርጉት፡መናገር፡እንኳ፡ነውር፡ነውናፀ
13ፀዅሉ፡ግን፡በብርሃን፡ሲገለጥ፡ይታያልፀዚሚታዚው፡ዅሉ፡ብርሃን፡ነውና።
14ፀስለዚህፊአንተ፡ዚምትተኛ፡ንቃ፡ኚሙታንም፡ተነሣ፡ክርስቶስም፡ያበራልኻል፡ይላል።
15ፀእንግዲህ፡እንደ፡ጥበበኛዎቜ፡እንጂ፡ጥበብ፡እንደሌላ቞ው፡ሳይኟን፡እንዎት፡እንድትመላለሱ፡በጥንቃቄ፡ተ ጠበቁፀ
16ፀቀኖቹ፡ክፉዎቜ፡ና቞ውና፥ዘመኑን፡ዋጁ።
17ፀስለዚህ፥ዚጌታ፡ፈቃድ፡ምን፡እንደ፡ኟነ፡አስተውሉ፡እንጂ፡ሞኞቜ፡አትኹኑ።
18ፀመንፈስ፡ይሙላባቜኹ፡እንጂ፡በወይን፡ጠጅ፡አትስኚሩ፡ይህ፡ማባኚን፡ነውናፀ
19ፀበመዝሙርና፡በዝማሬ፡በመንፈሳዊም፡ቅኔ፡ርስ፡በርሳቜኹ፡ተነጋገሩፀለጌታ፡በልባቜኹ፡ተቀኙና፡ዘምሩፀ
20ፀዅልጊዜ፡ስለ፡ዅሉ፡በጌታቜን፡በኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡ስም፡አምላካቜንንና፡አባታቜንን፡ስለ፡ዅሉ፡አመስግኑ ።
21ፀለያንዳንዳቜኹ፡በክርስቶስ፡ፍርሀት፡ዚተገዛቜኹ፡ኹኑ።
22ፀሚስቶቜ፡ሆይ፥ለጌታ፡እንደምትገዙ፡ለባሎቻቜኹ፡ተገዙፀ
23ፀክርስቶስ፡ደግሞ፡ዚቀተ፡ክርስቲያን፡ራስ፡እንደ፡ኟነ፡ርሱም፡አካሉን፡ዚሚያድን፡እንደ፡ኟነ፡ባል፡ዚሚስ ት፡ራስ፡ነውና።
24ፀዳሩ፡ግን፡ቀተ፡ክርስቲያን፡ለክርስቶስ፡እንደምትገዛ፡እንዲሁ፡ሚስቶቜ፡ደግሞ፡በዅሉ፡ለባሎቻ቞ው፡ይገዙ ።
25-26ፀባሎቜ፡ሆይ፥ክርስቶስ፡ደግሞ፡ቀተ፡ክርስቲያንን፡እንደ፡ወደዳት፡ሚስቶቻቜኹን፡ውደዱፀበውሃ፡መታጠብና ፡ኚቃሉ፡ጋራ፡አንጜቶ፡እንዲቀድሳት፡ስለ፡ርሷ፡ራሱን፡አሳልፎ፡ሰጠፀ
27ፀእድፈት፡ወይም፡ዚፊት፡መጚማደድ፡ወይም፡እንዲህ፡ያለ፡ነገር፡ሳይኟንባት፡ቅድስትና፡ያለነውር፡ትኟን፡ዘ ንድ፡ክብርት፡ዚኟነቜን፡ቀተ፡ክርስቲያን፡ለራሱ፡እንዲያቀርብ፡ፈለገ።
28ፀእንዲሁም፡ባሎቜ፡ደግሞ፡እንደ፡ገዛ፡ሥጋ቞ው፡አድርገው፡ዚገዛ፡ሚስቶቻ቞ውን፡ሊወዷ፟቞ው፡ይገ፟ባ፟቞ዋል ።ዚገዛ፡ሚስቱን፡ዚሚወድ፡ራሱን፡ይወዳልፀ
29-30ፀማንም፡ዚገዛ፡ሥጋውን፡ዚሚጠላ፡ኚቶ፡ዚለምና፥ነገር፡ግን፥ዚአካሉ፡ብልቶቜ፡ስለ፡ኟን፟፥ክርስቶስ፡ደግ ሞ፡ለቀተ፡ክርስቲያን፡እንዳደሚገላት፥ይመግበዋል፡ይኚባኚበውማል።
31ፀስለዚህ፥ሰው፡አባቱንና፡እናቱን፡ይተዋል፥ኚሚስቱም፡ጋራ፡ይተባበራልፀኹለቱም፡አንድ፡ሥጋ፡ይኟናሉ።
32ፀይህ፡ምስጢር፡ታላቅ፡ነው፥እኔ፡ግን፡ይህን፡ስለ፡ክርስቶስና፡ስለ፡ቀተ፡ክርስቲያን፡እላለኹ።
33ፀኟኖም፡ኚእናንተ፡ደግሞ፡እያንዳንዱ፡ዚገዛ፡ሚስቱን፡እንዲህ፡እንደ፡ራሱ፡አድርጎ፡ይውደዳት፥ሚስቱም፡ባ ሏን፡ትፍራ።
_______________ኀፌሶን፥ምዕራፍ፡6።______________
ምዕራፍ፡6ፀ
1ፀልጆቜ፡ሆይ፥ለወላጆቻቜኹ፡በጌታ፡ታዘዙ፥ይህ፡ዚሚገ፟ባ፟፡ነውና።
2-3ፀመልካም፡እንዲኟንልኜ፡ዕድሜኜም፡በምድር፡ላይ፡እንዲሚዝም፡አባትኜንና፡እናትኜን፡አክብርፀርሷም፡ዚተስ ፋ፡ቃል፡ያላት፡ፊተኛዪቱ፡ትእዛዝ፡ናት።
4ፀእናንተም፡አባቶቜ፡ሆይ፥ልጆቻቜኹን፡በጌታ፡ምክርና፡በተግሣጜ፡አሳድጓ቞ው፡እንጂ፡አታስቈጧ቞ው።
5ፀባሪያዎቜ፡ሆይ፥ለክርስቶስ፡እንደምትታዘዙ፡በፍርሀትና፡በመንቀጥቀጥ፡በልባቜኹ፡ቅንነት፡በሥጋ፡ጌታዎቻቜ ኹ፡ለኟኑ፡ታዘዙፀ
6ፀዚእግዚአብሔርን፡ፈቃድ፡እንደሚያደርጉ፡እንደክርስቶስ፡ባሪያዎቜ፡እንጂ፡ለሰው፡ደስ፡እንደምታሠኙ፡ለታይ ታ፡ዚምትገዙ፡አትኹኑ።
7ፀለሰው፡ሳይኟን፡ለጌታ፡እንደምትገዙ፡በትጋትና፡በበጎ፡ፈቃድ፡ተገዙፀ
8ፀባሪያ፡ቢኟን፡ወይም፡ጚዋ፡ሰው፥እያንዳንዱ፡ዚሚያደርገውን፡መልካም፡ነገር፡ዅሉ፡ኚጌታ፡በብድራት፡እንዲቀ በለው፡ታውቃላቜኹና።
9ፀእናንተም፡ጌታዎቜ፡ሆይ፥ዛቻውን፡ትታቜኹ፡እንዲሁ፡አድርጉላ቞ው፥በእነርሱና፡በእናንተ፡ላይ፡ዚሚገዛው፡ጌ ታ፡በሰማይ፡እንዳለ፡ለሰው፡ፊትም፡እንዳያደላ፡ታውቃላቜኹና።
10ፀበቀሚውስ፡በጌታና፡በኀይሉ፡ቜሎት፡ዚበሚታቜኹ፡ኹኑ።
11ፀዚዲያብሎስን፡ሜንገላ፡ትቃወሙ፡ዘንድ፡እንዲቻላቜኹ፡ዚእግዚአብሔርን፡ዕቃ፡ጊር፡ዅሉ፡ልበሱ።
12ፀመጋደላቜን፡ኚደምና፡ኚሥጋ፡ጋራ፡አይደለምና፥ኚአለቃዎቜና፡ኚሥልጣናት፡ጋራ፡ኚዚህም፡ኚጚለማ፡ዓለም፡ገ ዢዎቜ፡ጋራ፡በሰማያዊም፡ስፍራ፡ካለ፡ኚክፋት፡መንፈሳውያን፡ሰራዊት፡ጋራ፡ነው፡እንጂ።
13ፀስለዚህ፥በክፉው፡ቀን፡ለመቃወም፥ዅሉንም፡ፈጜማቜኹ፡ለመቆም፡እንድትቜሉ፥ዚእግዚአብሔርን፡ዕቃ፡ጊር፡ዅ ሉ፡አንሡ።
14-15ፀእንግዲህ፡ወገባቜኹን፡በእውነት፡ታጥቃቜኹ፥ዚጜድቅንም፡ጥሩር፡ለብሳቜኹ፥በሰላም፡ወንጌልም፡በመዘጋጀ ት፡እግሮቻቜኹ፡ተጫምተው፡ቁሙፀ
16ፀበዅሉም፡ላይ፡ጚምራቜኹ፡ዚሚንበለበሉትን፡ዚክፉውን፡ፍላጻዎቜ፡ዅሉ፡ልታጠፉ፡ዚምትቜሉበትን፡ዚእምነትን ፡ጋሻ፡አንሡፀ
17ፀዚመዳንንም፡ራስ፡ቍር፡ዚመንፈስንም፡ሰይፍ፡ያዙ፡ርሱም፡ዚእግዚአብሔር፡ቃል፡ነው።
18ፀበጞሎትና፡በልመናም፡ዅሉ፡ዘወትር፡በመንፈስ፡ጞልዩፀበዚህም፡ዐሳብ፡ስለ፡ቅዱሳን፡ዅሉ፡እዚለመናቜኹ፡በ መጜናት፡ዅሉ፡ትጉፀ
19ፀደግሞ፡ዚወንጌልን፡ምስጢር፡በግልጥ፡እንዳስታውቅ፡አፌን፡በመክፈት፡ቃል፡ይሰጠኝ፡ዘንድ፡ስለ፡እኔ፡ለም ኑፀ
20ፀስለ፡ወንጌልም፡በሰንሰለት፡መልእክተኛ፡ዚኟንኹ፥መናገር፡እንደሚገ፟ባ፟ኝ፡ስለ፡ርሱ፡በግልጥ፡እናገር፡ ዘንድ፡ለምኑ።
21ፀነገር፡ግን፥እናንተ፡ደግሞ፡እንዎት፡እንዳለኹ፡ኑሮዬን፡እንድታውቁ፡ዚተወደደ፡ወንድምና፡በጌታ፡ዚታመነ ፡አገልጋይ፡ቲኪቆስ፡ዅሉን፡ያስታውቃቜዃልፀ
22ፀወሬያቜንን፡እንድታውቁና፡ልባቜኹን፡እንዲያጜናና፡ወደ፡እናንተ፡ዚምልኚው፡ስለዚህ፡ምክንያት፡ነው።
23ፀኚእግዚአብሔር፡አብ፡ኚጌታም፡ኚኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡ሰላምና፡ፍቅር፡ኚእምነት፡ጋራ፡ለወንድሞቜ፡ይኹን።
24ፀጌታቜንን፡ኢዚሱስ፡ክርስቶስን፡ባለመጥፋት፡ኚሚወዱ፡ዅሉ፡ጋራ፡ጞጋ፡ይኹንፀአሜንፚ

http://www.gzamargna.net