ዚሐዋርያው፡ጳውሎስ፡መልእክት፡
ወደፊልጵስዩስ፡ሰዎቜ።

(ክለሳ.1.20020507)

_______________ፊልጵስዩስ፥ምዕራፍ፡1።______________
ምዕራፍ፡1ፀ
1ፀዚኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡ባሪያዎቜ፡ዚኟኑ፡ጳውሎስና፡ጢሞ቎ዎስ፡በፊልጵስዩስ፡ለሚኖሩ፡ኚኀጲስ፡ቆጶሳትና፡ኚዲ ያቆናት፡ጋራ፡በክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡ላሉት፡ቅዱሳን፡ዅሉፀ
2ፀኚእግዚአብሔር፡ኚአባታቜን፡ኚጌታም፡ኚኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡ጞጋና፡ሰላም፡ለእናንተ፡ይኹን።
3-5ፀዅልጊዜ፡በጞሎ቎፡ዅሉ፡ስለ፡እናንተ፡ዅሉ፡በደስታ፡እዚጞለይኹ፥ኚፊተኛው፡ቀን፡እስኚ፡ዛሬ፡ድሚስ፡ወንጌ ልን፡በመስበክ፡ዐብራቜኹ፡ስለ፡ሠራቜኹ፥ባሰብዃቜኹ፡ጊዜ፡ዅሉ፡አምላኬን፡አመሰግናለኹ።
6ፀበእናንተ፡መልካምን፡ሥራ፡ዚዠመሚው፡እስኚኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡ቀን፡ድሚስ፡እንዲፈጜመው፡ይህን፡ተሚድቻለኹ ናፀ
7ፀበእስራ቎ም፡ወንጌልንም፡መመኚቻና፡መጜኛ፡በማድሚግ፡ዅላቜኹ፡ኚእኔ፡ጋራ፡በጞጋ፡ተካፋዮቜ፡ስለ፡ኟናቜኹ፥ በልቀ፡ትኖራላቜኹና፡ስለ፡ዅላቜኹ፡ይህን፡ላስብ፡ይገ፟ባ፟ኛል።
8ፀበክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡ፍቅር፡ዅላቜኹን፡እንዎት፡እንድናፍቃቜኹ፡እግዚአብሔር፡ምስክሬ፡ነውና።
9-11ፀለእግዚአብሔርም፡ክብርና፡ምስጋና፡ኚኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡ዚሚገኝ፡ዚጜድቅ፡ፍሬ፡ሞልቶባቜኹ፥ለክርስቶስ ፡ቀን፡ተዘጋጅታቜኹ፡ቅኖቜና፡አለ፡ነውር፡እንድትኟኑ፡ዚሚሻለውን፡ነገር፡ፈትናቜኹ፡ትወዱ፡ዘንድ፥ፍቅራቜኹ ፡በዕውቀትና፡በማስተዋል፡ዅሉ፡ኚፊት፡ይልቅ፡እያደገ፡እንዲበዛ፡ይህን፡እጞልያለኹ።
12ፀነገር፡ግን፥ወንድሞቜ፡ሆይ፥ይህ፡ዚደሚሰብኝ፡በእውነት፡ወንጌልን፡ለማስፋት፡እንደ፡ኟነ፡ታውቁ፡ዘንድ፡ እወዳለኹ።
13ፀስለዚህም፡እስራ቎፡ስለ፡ክርስቶስ፡እንዲኟን፡በንጉሥ፡ዘበኛዎቜ፡ዅሉና፡በሌላዎቜ፡ዅሉ፡ዘንድ፡ተገልጧል ፥
14ፀበጌታም፡ካሉት፡ወንድሞቜ፡ዚሚበዙት፡ስለ፡እስራ቎፡ታምነው፡ዚእግዚአብሔርን፡ቃል፡እንዲነግሩ፡ያለፍርሀ ት፡ኚፊት፡ይልቅ፡ይደፍራሉ።
15ፀአንዳንዶቜ፡ኚቅንአትና፡ኚክርክር፡እንኳ፡ሌላዎቜ፡ግን፡ኚበጎ፡ፈቃድ፡ዚተነሣ፡ክርስቶስን፡ይሰብኩታልፀ
16ፀእነዚህ፡ወንጌልን፡መመኚቻ፡ለማድሚግ፡እንደ፡ተሟምኹ፡ዐውቀው፡በፍቅር፡ይሰብካሉ፥
17ፀእነዚያ፡ግን፡በእስራ቎፡ላይ፡መኚራን፡ሊያመጡብኝ፡መስሏ቞ው፥ለወገና቞ው፡ዚሚጠቅም፡ፈልገው፡በቅን፡ዐሳ ብ፡ሳይኟኑ፡ስለ፡ክርስቶስ፡ያወራሉ።
18ፀምን፡አለ፧ቢኟንም፡በዅሉ፡ጐዳና፥በማመካኘት፡ቢኟን፡ወይም፡በቅንነት፡ቢኟን፥ክርስቶስ፡ይሰበካል፡ስለዚ ህም፡ደስ፡ብሎኛል።
19ፀወደ፡ፊትም፡ደግሞ፡ደስ፡ይለኛልፀይህ፡በጞሎታቜኹና፡በኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡መንፈስ፡መሰጠት፡ለመዳኔ፡እን ዲኟንልኝ፡ዐውቃለኹና፥
20ፀይህ፡ናፍቆ቎፡ተስፋዬም፡ነውናፀባንድ፡ነገር፡እንኳ፡አላፍርም፥ነገር፡ግን፥በሕይወት፡ብኖር፡ወይም፡ብሞ ት፥ክርስቶስ፡በግልጥነት፡ዅሉ፡እንደ፡ወትሮው፡አኹን፡ደግሞ፡በሥጋዬ፡ይኚብራል።
21ፀለእኔ፡ሕይወት፡ክርስቶስ፥ሞትም፡ጥቅም፡ነውና።
22ፀነገር፡ግን፥በሥጋ፡መኖር፡ለእኔ፡ዚሥራ፡ፍሬ፡ቢኟን፥ምን፡እንድመርጥ፡አላስታውቅም።
23ፀበእነዚህም፡በኹለቱ፡እጚነቃለኹፀልኌድ፡ኚክርስቶስም፡ጋራ፡ልኖር፡እናፍቃለኹ፥ኚዅሉ፡ይልቅ፡እጅግ፡ዚሚ ሻል፡ነውናፀ
24ፀነገር፡ግን፥በሥጋ፡መኖሬ፡ስለ፡እናንተ፡እጅግ፡ዚሚያስፈልግ፡ነው።
25-26ፀይህንንም፡ተሚድቌ፥በእናንተ፡ዘንድ፡እንደ፡ገና፡ስለ፡መኟኔ፥በእኔ፡መመካታቜኹ፡በክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡ ይበዛ፡ዘንድ፥በእምነት፡ታድጉና፡ደስ፡ይላቜኹ፡ዘንድ፡እንድኖር፡ኚዅላቜኹም፡ጋራ፡እንድቈይ፡ዐውቃለኹ።
27ፀይኹን፡እንጂ፥መጥቌ፡ባያቜኹ፡ወይም፡ብርቅ፥ባንድ፡ልብ፡ስለወንጌል፡ሃይማኖት፡ዐብራቜኹ፡እዚተጋደላቜኹ ፥ባንድ፡መንፈስ፡እንድትቆሙ፡ስለ፡ኑሯቜኹ፡እሰማ፡ዘንድ፥ለክርስቶስ፡ወንጌል፡እንደሚገ፟ባ፟፡ኑሩ።
28ፀበአንድም፡ነገር፡እንኳ፡በተቃዋሚዎቜ፡አትደንግጡፀይህም፡ለእነርሱ፡ዚጥፋት፥ለእናንተ፡ግን፡ዚመዳን፡ም ልክት፡ነው፥ይህም፡ኚእግዚአብሔር፡ነውፀ
29ፀይህ፡ስለ፡ክርስቶስ፡ተሰጥቷቜዃልናፀስለርሱ፡መኚራ፡ደግሞ፡ልትቀበሉ፡እንጂ፡በርሱ፡ልታምኑ፡ብቻ፡አይደ ለምፀ
30ፀበእኔ፡ያያቜኹት፡አኹንም፡በእኔ፡እንዳለ፡ዚምትሰሙት፥ያው፡መጋደል፡ደርሶባቜዃልና።
_______________ፊልጵስዩስ፥ምዕራፍ፡2።______________
ምዕራፍ፡2ፀ
1ፀበክርስቶስም፡አንዳቜ፡ምክር፡ቢኟን፥ዚፍቅር፡መጜናናት፡ቢኟን፥ዚመንፈስ፡ኅብሚት፡ቢኟን፥ምሕሚትና፡ርኅራ ኄ፡ቢኟኑ፥ደስታዬን፡ፈጜሙልኝፀ
2ፀባንድ፡ዐሳብ፡ተስማሙ፥አንድ፡ፍቅር፡አንድም፡ልብ፡አንድም፡ዐሳብ፡ይኹንላቜኹፀ
3ፀለወገኔ፡ይጠቅማል፡በማለት፡ወይም፡በኚንቱ፡ውዳሎ፡ምክንያት፡አንድ፡እንኳ፡አታድርጉ፥ነገር፡ግን፥እያንዳ ንዱ፡ባልንጀራው፡ኚራሱ፡ይልቅ፡እንዲሻል፡በትሕትና፡ይቍጠርፀ
4ፀእያንዳንዱ፡ለራሱ፡ዚሚጠቅመውን፡አይመልኚት፥ለባልንጀራው፡ደግሞ፡እንጂ።
5ፀበክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡ዚነበሚ፡ይህ፡ዐሳብ፡በእናንተ፡ዘንድ፡ደግሞ፡ይኹን።
6ፀርሱ፡በእግዚአብሔር፡መልክ፡ሲኖር፡ሳለ፡ኚእግዚአብሔር፡ጋራ፡መተካኚልን፡መቀማት፡እንደሚገ፟ባ፟፡ነገር፡ አልቈጠሚውም፥
7ፀነገር፡ግን፥ዚባሪያን፡መልክ፡ይዞ፡በሰውም፡ምሳሌ፡ኟኖ፡ራሱን፡ባዶ፡አደሚገ፥
8ፀበምስሉም፡እንደ፡ሰው፡ተገኝቶ፡ራሱን፡አዋሚደ፥ለሞትም፡ይኞውም፡ዚመስቀል፡ሞት፡እንኳ፡ዚታዘዘ፡ኟነ።
9ፀበዚህ፡ምክንያት፡ደግሞ፡እግዚአብሔር፡ያለልክ፡ኚፍ፡ኚፍ፡አደሚገው፥ኚስምም፡ዅሉ፡በላይ፡ያለውን፡ስም፡ሰ ጠውፀ
10ፀይህም፡በሰማይና፡በምድር፡ኚምድርም፡በታቜ፡ያሉት፡ዅሉ፡በኢዚሱስ፡ስም፡ይንበሚኚኩ፡ዘንድ፥
11ፀምላስም፡ዅሉ፡ለእግዚአብሔር፡አብ፡ክብር፡ኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡ጌታ፡እንደ፡ኟነ፡ይመሰክር፡ዘንድ፡ነው።
12ፀስለዚህ፥ወዳጆቌ፡ሆይ፥ዅልጊዜ፡እንደ፡ታዘዛቜኹ፥በእናንተ፡ዘንድ፡በመኖሬ፡ብቻ፡ሳይኟን፡ይልቁን፡አኹን ፡ስርቅ፥በፍርሀትና፡በመንቀጥቀጥ፡ዚራሳቜኹን፡መዳን፡ፈጜሙፀ
13ፀስለ፡በጎ፡ፈቃዱ፡መፈለግንም፡ማድሚግንም፡በእናንተ፡ዚሚሠራ፡እግዚአብሔር፡ነውና።
14-15ፀበመጥፎና፡በጠማማ፡ትውልድ፡መካኚል፡ያለነቀፋ፡ዚዋሆቜም፡ነውርም፡ዚሌለባ቞ው፡ዚእግዚአብሔር፡ልጆቜ፡ እንድትኟኑ፡ሳታንጐራጕሩ፡ክፉም፡ሳታስቡ፡ዅሉን፡አድርጉፀ
16ፀበእነርሱም፡መካኚል፡ዚሕይወትን፡ቃል፡እያቀሚባቜኹ፡በዓለም፡እንደ፡ብርሃን፡ትታያላቜኹ፥ስለዚህም፡በኚ ንቱ፡እንዳልሮጥኹ፡በኚንቱም፡እንዳልደኚምኹ፡በክርስቶስ፡ቀን፡ዚምመካበት፡ይኟንልኛል።
17ፀነገር፡ግን፥በእምነታቜኹ፡መሥዋዕትና፡አገልግሎት፡ተጚምሬ፡ሕይወ቎፡እንኳ፡ቢፈስ፥ደስ፡ብሎኛልፀኚዅላቜ ኹም፡ጋራ፡ዐብሬ፡ደስ፡ብሎኛልፀ
18ፀእናንተም፡ደግሞ፡እንዲሁ፡ደስ፡ይበላቜኹ፥ኚእኔም፡ጋራ፡ዐብራቜኹ፡ደስ፡ይበላቜኹ።
19ፀነገር፡ግን፥ኑሯቜኹን፡ሳውቅ፡እኔ፡ደግሞ፡ደስ፡እንዲለኝ፡ፈጥኜ፡ጢሞ቎ዎስን፡ልልክላቜኹ፡በጌታ፡በኢዚሱ ስ፡ተስፋ፡አደርጋለኹ።
20ፀእንደ፡ርሱ፡ያለ፥ስለ፡ኑሯቜኹ፡በቅንነት፡ዚሚጚነቅ፥ማንም፡ዚለኝምናፀ
21ፀዅሉ፡ዚራሳ቞ውን፡ይፈልጋሉና፥ዚክርስቶስ፡ኢዚሱስን፡አይደለም።
22ፀነገር፡ግን፥ልጅ፡ለአባቱ፡እንደሚያገለግል፡ኚእኔ፡ጋራ፡ኟኖ፡ለወንጌል፡እንደ፡አገለገለ፡መፈተኑን፡ታው ቃላቜኹ።
23ፀእንግዲህ፡እንዎት፡እንደምኟን፡ባዚኹ፡ጊዜ፥ርሱን፡ቶሎ፡እንድልክ፡ተስፋ፡አደርጋለኹፀ
24ፀራሎ፡ደግሞ፡ግን፡ፈጥኜ፡እንድመጣ፡በጌታ፡ታምኛለኹ።
25ፀነገር፡ግን፥ወንድሜንና፡ኚእኔ፡ጋራ፡ዐብሮ፡ሠራተኛ፡ወታደርም፡ዚሚኟነውን፥ዚእናንተ፡ግን፡መልእክተኛ፡ ዚኟነውና፡ዚሚያስፈልገኝን፡ዚሚያገለግለውን፡አፍሮዲጡን፡እንድልክላቜኹ፡በግድ፡ዐስባለኹፀ
26ፀዅላቜኹን፡ይናፍቃልና፥እንደ፡ታመመም፡ስለ፡ሰማቜኹ፡ይተክዛል።
27ፀበእውነት፡ታሞ፡ለሞት፡እንኳ፡ቀርቊ፡ነበርናፀነገር፡ግን፥እግዚአብሔር፡ማሚው፥ሐዘን፡በሐዘን፡ላይ፡እን ዳይጚመርብኝ፡ለእኔ፡ደግሞ፡እንጂ፡ለርሱ፡ብቻ፡አይደለም።
28ፀእንግዲህ፡እንደ፡ገና፡ስታዩት፡ደስ፡እንዲላቜኹ፡ለኔም፡ሐዘኔ፡እንዲቃለል፡በብዙ፡ፍጥነት፡እልኚዋለኹ።
29ፀእንግዲህ፡በሙሉ፡ደስታ፡በጌታ፡ተቀበሉት፥ርሱን፡ዚሚመስሉትንም፡አክብሯ቞ውፀ
30ፀበእኔ፡ዘንድ፡ካላቜኹ፡አገልግሎት፡እናንተ፡ስለሌላቜኹ፡ዚጐደለኝን፡እንዲፈጜም፥በነፍሱ፡ተወራርዶ፡ኚጌ ታ፡ሥራ፡ዚተነሣ፡እስኚ፡ሞት፡ቀርቧልና።
_______________ፊልጵስዩስ፥ምዕራፍ፡3።______________
ምዕራፍ፡3ፀ
1ፀበቀሚውስ፥ወንድሞቌ፡ሆይ፥በጌታ፡ደስ፡ይበላቜኹ።ስለ፡አንድ፡ነገር፡መልሌ፡ልጜፍላቜኹ፡እኔን፡አይታክተኝ ም፡ለእናንተ፡ግን፡ደኅና፡ነው።
2ፀኚውሻዎቜ፡ተጠበቁ፥ኚክፉዎቜም፡ሠራተኛዎቜ፡ተጠበቁ፥ኚሐሰተኛም፡መገሚዝ፡ተጠበቁ።
3ፀእኛ፡በመንፈስ፡እግዚአብሔርን፡ዚምናመልክ፡በክርስቶስ፡ኢዚሱስም፡ዚምንመካ፡በሥጋም፡ዚማንታመን፡እኛ፡ዚ ተገሚዝን፡ነንና።
4ፀእኔ፡ግን፡በሥጋ፡ደግሞ፡ዚምታመንበት፡አለኝ።ሌላ፡ሰው፡ማንም፡ቢኟን፡በሥጋ፡ዚሚታመንበት፡እንዳለው፡ቢመ ስለው፥እኔ፡እበልጠዋለኹ።
5ፀበስምንተኛው፡ቀን፡ዚተገሚዝኹ፥ኚእስራኀል፡ትውልድ፥ኚብንያም፡ወገን፥ኚዕብራውያን፡ዕብራዊ፡ነኝፀስለ፡ሕ ግ፡ብትጠይቁ፥ፈሪሳዊ፡ነበርኹፀ
6ፀስለ፡ቅንአት፡ብትጠይቁ፥ቀተ፡ክርስቲያንን፡አሳዳጅ፡ነበርኹፀበሕግ፡ስለሚገኝ፡ጜድቅ፡ብትጠይቁ፥ያለነቀፋ ፡ነበርኹ።
7ፀነገር፡ግን፥ለእኔ፡ሚብ፡ዚነበሚውን፡ዅሉ፡ስለ፡ክርስቶስ፡እንደ፡ጕዳት፡ቈጥሬዋለኹ።
8-9ፀአዎን፥በእውነት፡ኚዅሉ፡ይልቅ፡ስለሚበልጥ፡ስለ፡ክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡ስለ፡ጌታዬ፡ዕውቀት፡ነገር፡ዅሉ፡ጕ ዳት፡እንዲኟን፡እቈጥራለኹፀስለ፡ርሱ፡ዅሉን፡ተጐዳኹ፥ክርስቶስንም፡አገኝ፡ዘንድ፥በክርስቶስም፡በማመን፡ያ ለው፡ጜድቅ፡ማለት፡በእምነት፡ኚእግዚአብሔር፡ዘንድ፡ያለው፡ጜድቅ፡እንጂ፡ኚሕግ፡ለእኔ፡ያለው፡ጜድቅ፡ሳይኟ ንልኝ፥በርሱ፡እገኝ፡ዘንድ፡ዅሉን፡እንደ፡ጕድፍ፡እቈጥራለኹፀ
10-11ፀርሱንና፡ዚትንሣኀውን፡ኀይል፡እንዳውቅ፥በመኚራውም፡እንድካፈል፥ወደሙታንም፡ትንሣኀ፡ልደርስ፡ቢኟንል ኝ፥በሞቱ፡እንድመስለው፡እመኛለኹ።
12ፀአኹን፡እንዳገኘኹ፡ወይም፡አኹን፡ፍጹም፡እንደ፡ኟንኹ፡አይደለም፥ነገር፡ግን፥ስለ፡ርሱ፡በክርስቶስ፡ኢዚ ሱስ፡ዚተያዝኹበትን፡ያን፡ደግሞ፡እይዛለኹ፡ብዬ፡እፈጥናለኹ።
13ፀወንድሞቜ፡ሆይ፥እኔ፡ገና፡እንዳልያዝኹት፡እቈጥራለኹፀነገር፡ግን፥አንድ፡ነገር፡አደርጋለኹፀበዃላዬ፡ያ ለውን፡እዚሚሳኹ፡በፊ቎፡ያለውን፡ለመያዝ፡እዘሚጋለኹ፥
14ፀበክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡ኚፍ፡ኚፍ፡ያለውን፡ዚእግዚአብሔርን፡መጥራት፡ዋጋ፡እንዳገኝ፡ምልክትን፡እፈጥናለኹ ።
15ፀእንግዲህ፡ፍጹማን፡ዚኟን፟፡ዅላቜን፡ይህን፡እናስብፀበአንዳቜ፡ነገርም፡ልዩ፡ዐሳብ፡ቢኖራቜኹ፥እግዚአብ ሔር፡ይህን፡ደግሞ፡ይገልጥላቜዃልፀ
16ፀኟኖም፡በደሚስንበት፡በዚያ፡እንመላለስ።
17ፀወንድሞቜ፡ሆይ፥እኔን፡ዚምትመስሉ፡ኹኑ፥እኛም፡እንደ፡ምሳሌ፡እንደምንኟንላቜኹ፥እንዲሁ፡ዚሚመላለሱትን ፡ተመልኚቱ።
18ፀብዙዎቜ፡ለክርስቶስ፡መስቀል፡ጠላቶቹ፡ኟነው፡ይመላለሳሉናፀብዙ፡ጊዜ፡ስለ፡እነርሱ፡አልዃቜኹ፥አኹንም፡ እንኳ፡እያለቀስኹ፡እላለኹፊ
19ፀመጚሚሻ቞ው፡ጥፋት፡ነው፥ሆዳ቞ው፡አምላካ቞ው፡ነው፥ክብራ቞ው፡በነውራ቞ው፡ነው፥ዐሳባ቞ው፡ምድራዊ፡ነው።
20ፀእኛ፡አገራቜን፡በሰማይ፡ነውና፥ኚዚያም፡ደግሞ፡ዚሚመጣ፡መድኀኒትን፡ርሱንም፡ጌታን፡ኢዚሱስ፡ክርስቶስን ፡እንጠባበቃለንፀ
21ፀርሱም፡ዅሉን፡እንኳ፡ለራሱ፡ሊያስገዛ፡እንደሚቜልበት፡አሠራር፥ክቡር፡ሥጋውን፡እንዲመስል፡ዚተዋሚደውን ፡ሥጋቜንን፡ይለውጣል።
_______________ፊልጵስዩስ፥ምዕራፍ፡4።______________
ምዕራፍ፡4ፀ
1ፀስለዚህ፥ዚምወዳቜኹና፡ዚምናፍቃቜኹ፥ደስታዬና፡አክሊሌ፡ዚምትኟኑ፡ወንድሞቌ፡ሆይ፥እንዲሁ፡በጌታ፡ቁሙ፥ወ ዳጆቜ፡ሆይፊ
2ፀባንድ፡ዐሳብ፡በጌታ፡እንዲስማሙ፡ኀዎድያንን፡እመክራለኹ፡ሲንጀኪንንም፡እመክራለኹ።
3ፀአንተም፡ደግሞ፡በሥራዬ፡ዐብሚኜ፡ዚተጠመድኜ፡እውነተኛ፡ሆይ፥እንድታግዛ቞ው፡እለምንኻለኹፀስሞቻ቞ው፡በሕ ይወት፡መጜሐፍ፡ኚተጻፉት፡ኚቀሌምንጊስና፡ደግሞ፡ኚእኔ፡ጋራ፡ዐብሚው፡ኚሠሩት፡ኚሌላዎቹ፡ጋራ፡በወንጌል፡ኚ እኔ፡ጋራ፡ዐብሚው፡ተጋድለዋልና።
4ፀዅልጊዜ፡በጌታ፡ደስ፡ይበላቜኹፀደግሜ፡እላለኹ፥ደስ፡ይበላቜኹ።
5ፀገርነታቜኹ፡ለሰው፡ዅሉ፡ይታወቅ።
6ፀጌታ፡ቅርብ፡ነው።በነገር፡ዅሉ፡በጞሎትና፡በምልጃ፡ኚምስጋና፡ጋራ፡በእግዚአብሔር፡ዘንድ፡ልመናቜኹን፡አስ ታውቁ፡እንጂ፡በአንዳቜ፡አትጚነቁ።
7ፀአእምሮንም፡ዅሉ፡ዚሚያልፍ፡ዚእግዚአብሔር፡ሰላም፡ልባቜኹንና፡ዐሳባቜኹን፡በክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡ይጠብቃል ።
8ፀበቀሚውስ፥ወንድሞቜ፡ሆይ፥እውነተኛ፡ዚኟነውን፡ነገር፡ዅሉ፥ጭምትነት፡ያለበትን፡ነገር፡ዅሉ፥ጜድቅ፡ዚኟነ ውን፡ነገር፡ዅሉ፥ንጹሕ፡ዚኟነውን፡ነገር፡ዅሉ፥ፍቅር፡ያለበትን፡ነገር፡ዅሉ፥መልካም፡ወሬ፡ያለበትን፡ነገር ፡ዅሉ፥በጎነት፡ቢኟን፡ምስጋናም፡ቢኟን፥እነዚህን፡ዐስቡፀ
9ፀኚእኔ፡ዚተማራቜኹትንና፡ዚተቀበላቜኹትን፡ዚሰማቜኹትንም፡ያያቜኹትንም፡እነዚህን፡አድርጉፀዚሰላምም፡አም ላክ፡ኚእናንተ፡ጋራ፡ይኟናል።
10ፀነገር፡ግን፥አኹን፡ኚጊዜ፡በዃላ፡ስለ፡እኔ፡እንደ፡ገና፡ልታስቡ፡ስለ፡ዠመራቜኹ፥በጌታ፡እጅግ፡ደስ፡ይለ ኛልፀጊዜ፡ዐጣቜኹ፡እንጂ፥ማሰብስ፡ታስቡ፡ነበር።
11ፀይህን፡ስል፡ስለ፡ጕድለት፡አልልምፀዚምኖርበት፡ኑሮ፡ይበቃኛል፡ማለትን፡ተምሬያለኹና።
12ፀመዋሚድንም፡ዐውቃለኹ፡መብዛትንም፡ዐውቃለኹፀበያንዳንዱ፡ነገር፡በነገርም፡ዅሉ፡መጥገብንና፡መራብንም፡ መብዛትንና፡መጕደልን፡ተምሬያለኹ።
13ፀኀይልን፡በሚሰጠኝ፡በክርስቶስ፡ዅሉን፡እቜላለኹ።
14ፀኟኖም፡በመኚራዬ፡ኚእኔ፡ጋራ፡ስለ፡ተካፈላቜኹ፡መልካም፡አደሚጋቜኹ።
15ፀዚፊልጵስዩስ፡ሰዎቜ፡ሆይ፥ወንጌል፡በመዠመሪያ፡ሲሰበክ፥ኚመቄዶንያ፡በወጣኹ፡ጊዜ፥ኚእናንተ፡ብቻ፡በቀር ፡ሌላ፡ቀተ፡ክርስቲያን፡በመስጠትና፡በመቀበል፡ስሌት፡ኚእኔ፡ጋራ፡እንዳልተካፈለቜ፡እናንተ፡ደግሞ፡ታውቃላ ቜኹፀ
16ፀበተሰሎንቄ፡እንኳ፡ሳለኹ፥አንድ፡ጊዜና፡ኹለት፡ጊዜ፡ያስፈለገኝን፡ሰዳቜኹልኝ፡ነበርና።
17ፀበስሌታቜኹ፡ዚሚበዛውን፡ፍሬ፡እንጂ፡ስጊታውን፡ፈላጊ፡አይደለኹም።
18ፀነገር፡ግን፥ዅሉ፡አለኝ፡ይበዛልኝማልፀዚመዐዛ፡ሜታና፡ዚተወደደ፡መሥዋዕት፡ዚሚኟነውን፡ለእግዚአብሔርም ፡ደስ፡ዚሚያሠኘውን፡ስጊታቜኹን፡ኚአፍሮዲጡ፡ተቀብዬ፡ተሞልቻለኹ።
19ፀአምላኬም፡እንደ፡ባለጠግነቱ፡መጠን፡በክብር፡በክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡ዚሚያስፈልጋቜኹን፡ዅሉ፡ይሞላባቜዃል ።
20ፀለአምላካቜንና፡ለአባታቜንም፡እስኚ፡ዘለዓለም፡ድሚስ፡ክብር፡ይኹንፀአሜን።
21ፀለቅዱሳን፡ዅሉ፡በክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡ሰላምታ፡አቅርቡ።ኚእኔ፡ጋራ፡ያሉቱ፡ወንድሞቜ፡ሰላምታ፡ያቀርቡላቜ ዃል።
22ፀቅዱሳን፡ዅሉ፡ይልቁንም፡ኚቄሳር፡ቀት፡ዚኟኑቱ፡ሰላምታ፡ያቀርቡላቜዃል።
23ፀዚጌታቜን፡ዚኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡ጞጋ፡ኚመንፈሳቜኹ፡ጋራ፡ይኹንፀአሜንፚ

http://www.gzamargna.net