መዠመሪያዪቱ፡ዚሐዋርያው፡ጳውሎስ፡መልእክት፡
ወደ፡ጢሞ቎ዎስ።

(ክለሳ.1.20020507)

_______________1ኛ፡ጢሞ቎ዎስ፥ምዕራፍ፡1።______________
ምዕራፍ፡1ፀ
1ፀመድኀኒታቜን፡እግዚአብሔር፡ተስፋቜንም፡ኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡እንዳዘዘው፡ትእዛዝ፡ዚኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡ሐዋ ርያ፡ዚኟነ፡ጳውሎስ፥
2ፀበእምነት፡እውነተኛ፡ልጄ፡ለኟነ፡ለጢሞ቎ዎስፀኚእግዚአብሔር፡ኚአባታቜን፡ኚክርስቶስ፡ኢዚሱስም፡ኚጌታቜን ፡ጞጋና፡ምሕሚት፡ሰላምም፡ይኹን።
3-4ፀወደ፡መቄዶንያ፡በኌድኹ፡ጊዜ፥አንዳንዶቜ፡ልዩ፡ትምህርትን፡እንዳያስተምሩና፡ወደ፡ተሚት፡መጚሚሻም፡ወደ ሌለው፡ወደትውልዶቜ፡ታሪክ፡እንዳያደምጡ፡ልታዛ቞ው፡በኀፌሶን፡ትቀመጥ፡ዘንድ፡ለመንኹኜፀእንደ፡እነዚህ፡ያ ሉ፡ነገሮቜ፡ክርክርን፡ያመጣሉና፡በእምነት፡ግን፡ላለ፡ለእግዚአብሔር፡መጋቢነት፡አይጠቅሙም።
5ፀዚትእዛዝ፡ፍጻሜ፡ግን፡ኚንጹሕ፡ልብና፡ኚበጎ፡ኅሊና፡ግብዝነትም፡ኚሌለበት፡እምነት፡ዚሚወጣ፡ፍቅር፡ነውፀ
6-7ፀኚነዚህም፡አንዳንዶቜ፡ስተው፥ዚሚሉትን፡ወይም፡ስለ፡እነርሱ፡አስሚግጠው፡ዚሚናገሩትን፡ሳያስተውሉ፥ዚሕ ግ፡አስተማሪዎቜ፡ሊኟኑ፡እዚወደዱ፥ወደ፡ኚንቱ፡ንግግር፡ፈቀቅ፡ብለዋል።
8ፀነገር፡ግን፥ሰው፡እንደሚገ፟ባ፟፡ቢሠራበት፡ሕግ፡መልካም፡እንደ፡ኟነ፡እናውቃለንፀ
9-11ፀይኞውም፥ለበደለኛዎቜና፡ለማይታዘዙ፥ለዐመፀኛዎቜና፡ለኀጢአተኛዎቜ፥ቅድስና፡ለሌላ቞ውና፡ለርኩሳን፥አ ባትና፡እናትን፡ለሚገድሉ፥ለነፍሰ፡ገዳዮቜና፡ለሎሰኛዎቜ፥ኚወንድ፡ጋራም፡ለሚተኙ፥በሰዎቜም፡ለሚነግዱ፥ለው ሞተኛዎቜም፡በውሞትም፡ለሚምሉ፥ዚቡሩክ፡እግዚአብሔርንም፡ክብር፡እንደሚገልጥ፡ለእኔ፡ዐደራ፡እንደ፡ተሰጠኝ ፡ወንጌል፡ዚኟነውን፡ደኅና፡ትምህርት፡ለሚቃወም፡ለሌላ፡ነገር፡ዅሉ፡ሕግ፡እንደ፡ተሠራ፡እንጂ፡ለጻድቅ፡እን ዳልተሠራ፡ሲያውቅ፡ነው።
12ፀለአገልግሎቱ፡ሟሞኝ፡ታማኝ፡አድርጎ፡ስለ፡ቈጠሚኝ፥ኀይል፡ዚሰጠኝን፡ክርስቶስ፡ኢዚሱስን፡ጌታቜንን፡አመ ሰግናለኹፀ
13ፀአስቀድሞ፡ተሳዳቢና፡አሳዳጅ፡አንገላቜም፡ምንም፡ብኟን፥ይህን፡አደሚገልኝፀነገር፡ግን፥ሳላውቅ፡ባለማመ ን፡ስላደሚግኹት፡ምሕሚትን፡አገኘኹ፥
14ፀዚጌታቜንም፡ጞጋ፡በክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡ካሉ፡ኚእምነትና፡ኚፍቅር፡ጋራ፡አብልጊ፡በዛ።
15ፀኀጢአተኛዎቜን፡ሊያድን፡ክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡ወደ፡ዓለም፡መጣ፡ዚሚለው፡ቃል፡ዚታመነና፡ዅሉ፡እንዲቀበሉት ፡ዚተገባ፡ነውፀኚኀጢአተኛዎቜም፡ዋና፡እኔ፡ነኝፀ
16ፀስለዚህ፡ግን፥ዚዘለዓለምን፡ሕይወት፡ለማግኘት፡በርሱ፡ያምኑ፡ዘንድ፡ላላ቞ው፡ሰዎቜ፡ምሳሌ፡እንድኟን፥ኢ ዚሱስ፡ክርስቶስ፡ዋና፡በምኟን፡በእኔ፡ላይ፡ትዕግሥቱን፡ዅሉ፡ያሳይ፡ዘንድ፥ምሕሚትን፡አገኘኹ።
17ፀብቻውን፡አምላክ፡ለሚኟን፡ለማይጠፋው፡ለማይታዚውም፡ለዘመናት፡ንጉሥ፡ምስጋናና፡ክብር፡እስኚ፡ዘለዓለም ፡ድሚስ፡ይኹንፀአሜን።
18ፀጢሞ቎ዎስ፡ልጄ፡ሆይ፥አስቀድሞ፡ስለ፡አንተ፡እንደተነገሚው፡ትንቢት፥በርሱ፡መልካም፡ጊርነት፡ትዋጋ፡ዘን ድ፡ይህቜን፡ትእዛዝ፡ዐደራ፡እሰጥኻለኹፀ
19ፀእምነትና፡በጎ፡ኅሊና፡ይኑርኜ፥አንዳንዶቜ፡ኅሊናን፡ጥለው፥መርኚብ፡አለ፡መሪ፡እንደሚጠፋ፥በእምነት፡ነ ገር፡ጠፍተዋልናፀ
20ፀኚነዚያም፥እንዳይሳደቡ፡ይማሩ፡ዘንድ፡ለሰይጣን፡አሳልፌ፡ዚሰጠዃ቞ው፥ሄሜኔዎስና፡እስክንድሮስ፡ና቞ው።
_______________1ኛ፡ጢሞ቎ዎስ፥ምዕራፍ፡2።______________
ምዕራፍ፡2ፀ
1-2ፀእንግዲህ፡እግዚአብሔርን፡በመምሰልና፡በጭምትነት፡ዅሉ፡ጞጥና፡ዝግ፡ብለን፡እንድንኖር፥ልመናና፡ጞሎት፡ ምልጃም፡ምስጋናም፡ስለ፡ሰዎቜ፡ዅሉ፡ስለ፡ነገሥታትና፡ስለ፡መኳንንትም፡ዅሉ፡እንዲደሚጉ፡ኚዅሉ፡በፊት፡እመ ክራለኹ።
3-4ፀሰዎቜ፡ዅሉ፡ሊድኑና፡እውነቱን፡ወደ፡ማወቅ፡ሊደርሱ፡በሚወድ፡በእግዚአብሔር፡በመድኀኒታቜን፡ፊት፡መልካ ምና፡ደስ፡ዚሚያሠኝ፡ይህ፡ነው።
5ፀአንድ፡እግዚአብሔር፡አለና፥በእግዚአብሔርና፡በሰውም፡መካኚል፡ያለው፡መካኚለኛው፡ደግሞ፡አንድ፡አለ፥ርሱ ም፡ሰው፡ዚኟነ፡ክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡ነውፀ
6ፀራሱንም፡ለዅሉ፡ቀዛ፡ሰጠ፥ይህም፡በገዛ፡ዘመኑ፡ምስክርነቱ፡ነበሚፀ
7ፀእኔም፡ለዚህ፡ነገር፡ዐዋጅ፡ነጋሪና፡ሐዋርያ፡በእምነትና፡በእውነትም፡ዚአሕዛብ፡አስተማሪ፡ለመኟን፡ተሟም ኹፀእውነት፡እናገራለኹፀአልዋሜም።
8ፀእንግዲህ፡ወንዶቜ፡በስፍራ፡ዅሉ፡አለ፡ቍጣና፡አለ፡ክፉ፡ዐሳብ፡ዚተቀደሱትን፡እጆቜ፡እያነሡ፡እንዲጞልዩ፡ እፈቅዳለኹ።
9-10ፀእንዲሁም፡ደግሞ፡ሎቶቜ፡በሚገ፟ባ፟፡ልብስ፡ኚዕፍሚትና፡ራሳ቞ውን፡ኚመግዛት፡ጋራ፡ሰውነታ቞ውን፡ይሞል ሙፀእግዚአብሔርን፡እንፈራለን፡ለሚሉት፡ሎቶቜ፡እንደሚገ፟ባ፟፥መልካም፡በማድሚግ፡እንጂ፡በሜሩባና፡በወርቅ ፡ወይም፡በዕንቍ፡ወይም፡ዋጋው፡እጅግ፡በኚበሚ፡ልብስ፡አይሞለሙ።
11ፀሎት፡በነገር፡ዅሉ፡እዚተገዛቜ፡በዝግታ፡ትማርፀ
12ፀሎት፡ግን፡በዝግታ፡ትኑር፡እንጂ፡ልታስተምር፡ወይም፡በወንድ፡ላይ፡ልትሠለጥን፡አልፈቅድም።
13ፀአዳም፡ቀድሞ፡ተፈጥሯልና፥በዃላም፡ሔዋን፡ተፈጠሚቜ።
14ፀዚተታለለም፡አዳም፡አይደለም፥ሎቲቱ፡ግን፡ተታላ፟፡በመተላለፍ፡ወደቀቜፀ
15ፀነገር፡ግን፥በእምነትና፡በፍቅር፡በቅድስናም፡ራሳ቞ውን፡እዚገዙ፡ቢኖሩ፡በመውለድ፡ትድናለቜ።
_______________1ኛ፡ጢሞ቎ዎስ፥ምዕራፍ፡3።______________
ምዕራፍ፡3ፀ
1ፀማንም፡ኀጲስ፡ቆጶስነትን፡ቢፈልግ፡መልካምን፡ሥራ፡ይመኛል፡ዚሚለው፡ቃል፡ዚታመነ፡ነው።
2ፀእንግዲህ፡ኀጲስ፡ቆጶስ፡እንዲህ፡ሊኟን፡ይገ፟ባ፟ዋልፀዚማይነቀፍ፥ዚአንዲት፡ሚስት፡ባል፥ልኚኛ፥ራሱን፡ዚ ሚገዛ፥እንደሚገ፟ባ፟ው፡ዚሚሠራ፥እንግዳ፡ተቀባይ፥ለማስተማር፡ዚሚበቃ፥
3ፀዚማይሰክር፥ዚማይጚቃጚቅ፥ነገር፡ግን፥ገር፡ዚኟነ፥ዚማይኚራኚር፥ገንዘብን፡ዚማይወድ፥
4ፀልጆቹን፡በጭምትነት፡ዅሉ፡እዚገዛ፡ዚራሱን፡ቀት፡በመልካም፡ዚሚያስተዳድርፀ
5ፀሰው፡ግን፡ዚራሱን፡ቀት፡እንዲያስተዳድር፡ባያውቅ፥ዚእግዚአብሔርን፡ቀተ፡ክርስቲያን፡እንዎት፡ይጠብቃታል ፧
6ፀበትዕቢት፡ተነፍቶ፡በዲያብሎስ፡ፍርድ፡እንዳይወድቅ፥ዐዲስ፡ክርስቲያን፡አይኹን።
7ፀበዲያብሎስ፡ነቀፋና፡ወጥመድም፡እንዳይወድቅ፥በውጭ፡ካሉት፡ሰዎቜ፡ደግሞ፡መልካም፡ምስክር፡ሊኖሚው፡ይገ፟ ባ፟ዋል።
8ፀእንዲሁም፡ዲያቆናት፡ጭምቶቜ፥በኹለት፡ቃል፡ዚማይናገሩ፥ለብዙ፡ወይን፡ጠጅ፡ዚማይጐመዡ፥
9ፀነውሚኛ፡ሚብ፡ዚማይወዱ፥በንጹሕ፡ኅሊና፡ዚሃይማኖትን፡ምስጢር፡ዚሚይዙ፡ሊኟኑ፡ይገ፟ባ፟቞ዋል።
10ፀእነዚህም፡ደግሞ፡አስቀድሞ፡ይፈተኑ፥ኚዚያም፡በዃላ፡ያለነቀፋ፡ቢኟኑ፡በዲቁና፡ሥራ፡ያገልግሉ።
11ፀእንዲሁም፡ሎቶቜ፡ጭምቶቜ፥ዚማያሙ፥ልኚኛዎቜ፥በነገር፡ዅሉ፡ዚታመኑ፡ሊኟኑ፡ይገ፟ባ፟቞ዋል።
12ፀዲያቆናት፡ልጆቻ቞ውንና፡ዚራሳ቞ውን፡ቀቶቜ፡በመልካም፡እዚገዙ፡እያንዳንዳ቞ው፡ዚአንዲት፡ሎት፡ባሎቜ፡ይ ኹኑ።
13ፀበዲቁና፡ሥራ፡በመልካም፡ያገለገሉ፡ለራሳ቞ው፡ትልቅ፡ማዕርግና፡በክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡ባለው፡እምነት፡ብዙ ፡ድፍሚት፡ያገኛሉ።
14ፀፈጥኜ፡ወዳንተ፡እንድመጣ፡ተስፋ፡አድርጌ፡ይህን፡እጜፍልኻለኹ።
15ፀብዘገይ፡ግን፥በእግዚአብሔር፡ማደሪያ፡ቀት፡መኖር፡እንዎት፡እንደሚገ፟ባ፟፡ታውቅ፡ዘንድ፡እጜፍልኻለኹፀ ቀቱም፡ዚእውነት፡ዐምድና፡መሠሚት፥ዚሕያው፡እግዚአብሔር፡ቀተ፡ክርስቲያን፡ነው።
16ፀእግዚአብሔርንም፡ዚመምሰል፡ምስጢር፡ያለጥርጥር፡ታላቅ፡ነውፀበሥጋ፡ዚተገለጠ፥በመንፈስ፡ዚጞደቀ፥ለመላ እክት፡ዚታዚ፥በአሕዛብ፡ዚተሰበኚ፥በዓለም፡ዚታመነ፥በክብር፡ያሚገ።
_______________1ኛ፡ጢሞ቎ዎስ፥ምዕራፍ፡4።______________
ምዕራፍ፡4ፀ
1-2ፀመንፈስ፡ግን፡በግልጥፊበዃለኛዎቜ፡ዘመናት፡አንዳንዶቜ፡ዚሚያስቱ፡መናፍስትንና፡በውሞተኛዎቜ፡ግብዝነት ፡ዚተሰጠውን፡ዚአጋንንትን፡ትምህርት፡እያደመጡ፥ሃይማኖትን፡ይክዳሉ፡ይላልፀበገዛ፡ኅሊና቞ው፡እንደሚቃጠሉ ፡ደንዝዘው፥
3ፀእነዚህ፡ውሞተኛዎቜ፡መጋባትን፡ይኚለክላሉ፥አምነውም፡እውነትን፡ዚሚያውቁ፡ኚምስጋና፡ጋራ፡ይቀበሉ፡ዘንድ ፡እግዚአብሔር፡ኚፈጠሚው፡መብል፡እንዲርቁ፡ያዛ፟ሉ።
4ፀእግዚአብሔር፡ዚፈጠሚው፡ዅሉ፡መልካም፡ነውና፥ኚምስጋናም፡ጋራ፡ቢቀበሉት፡ዚሚጣል፡ምንም፡ዚለምፀ
5ፀበእግዚአብሔር፡ቃልና፡በጞሎት፡ዚተቀደሰ፡ነውና።
6ፀስለዚህ፥ወንድሞቜን፡ብታሳስብ፥በእምነትና፡በተኚተልኞው፡በመልካም፡ትምህርት፡ቃል፡ዚምትመገብ፡ዚኢዚሱስ ፡ክርስቶስ፡መልካም፡አገልጋይ፡ትኟናለኜ።
7ፀነገር፡ግን፥ለዚህ፡ዓለም፡ኚሚመቜና፡ዚአሮጊቶቜን፡ሎቶቜ፡ጚዋታ፡ኚሚመስለው፡ተሚት፡ራቅ።እግዚአብሔርን፡ ለመምሰል፡ግን፡ራስኜን፡አስለምድ።
8ፀሰውነትን፡ለሥጋዊ፡ነገር፡ማስለመድ፡ለጥቂት፡ይጠቅማልናፀእግዚአብሔርን፡መምሰል፡ግን፡ዚአኹንና፡ዚሚመጣ ው፡ሕይወት፡ተስፋ፡ስላለው፥ለነገር፡ዅሉ፡ይጠቅማል።
9ፀይህ፡ቃል፡ዚታመነ፥ዅሉም፡እንዲቀበሉት፡ዚተገባ፡ነውፀ
10ፀይህን፡ለማግኘት፡እንደክማለንና፥ስለዚህም፡እንሰደባለንፀይህም፡ሰውን፡ዅሉ፡ይልቁንም፡ዚሚያምኑትን፡በ ሚያድን፡በሕያው፡አምላክ፡ተስፋ፡ስለምናደርግ፡ነው።
11-12ፀይህን፡እዘዝና፡አስተምር።በቃልና፡በኑሮ፡በፍቅርም፡በእምነትም፡በንጜሕናም፡ለሚያምኑቱ፡ምሳሌ፡ኹን፡ እንጂ፥ማንም፡ታናሜነትኜን፡አይናቀው።
13ፀእስክመጣ፡ድሚስ፡ለማንበብና፡ለመምኚር፡ለማስተማርም፡ተጠንቀቅ።
14ፀበትንቢት፡ኚሜማግሌዎቜ፡እጅ፡መጫን፡ጋራ፡ዚተሰጠኜን፥ባንተ፡ያለውን፡ዚጞጋ፡ስጊታ፡቞ል፡አትበል።
15ፀማደግኜ፡በነገር፡ዅሉ፡እንዲገለጥ፡ይህን፡ዐስብ፥ይህንም፡አዘውትር።
16ፀለራስኜና፡ለትምህርትኜ፡ተጠንቀቅ፥በእነዚህም፡ጜናፀይህን፡ብታደርግ፥ራስኜንም፡ዚሚሰሙኜንም፡ታድናለኜ ና።
_______________1ኛ፡ጢሞ቎ዎስ፥ምዕራፍ፡5።______________
ምዕራፍ፡5ፀ
1-2ፀሜማግሌ፡ዚኟነውን፡አትገሥጞው፥ርሱን፡ግን፡እንደ፡አባት፥ጐበዞቜን፡እንደ፡ወንድሞቜ፥ዚሞመገሉትን፡ሎቶ ቜ፡እንደ፡እናቶቜ፥ቈነዣዥቱን፡እንደ፡እኅቶቜ፡በፍጹም፡ንጜሕና፡ለምና቞ው።
3ፀበእውነት፡ባል቎ቶቜ፡ዚኟኑትን፡ባል቎ቶቜ፡አክብር።
4ፀማንም፡ባል቎ት፡ግን፡ልጆቜ፡ወይም፡ዚልጅ፡ልጆቜ፡ቢኖሯት፥እነርሱ፡አስቀድመው፡ለገዛ፡ቀተ፡ሰዎቻ቞ው፡እግ ዚአብሔርን፡መምሰል፡ያሳዩ፡ዘንድ፥ለወላጆቻ቞ውም፡ብድራትን፡ይመልሱላ቞ው፡ዘንድ፡ይማሩፀይህ፡በእግዚአብሔ ር፡ፊት፡መልካምና፡ዚተወደደ፡ነውና።
5ፀብቻዋንም፡ኖራ፡በእውነት፡ባል቎ት፡ዚምትኟን፡በእግዚአብሔር፡ተስፋ፡ታደርጋለቜ፥ሌትና፡ቀንም፡በልመና፡በ ጞሎትም፡ጞንታ፡ትኖራለቜፀ
6ፀቅምጥሊቱ፡ግን፡በሕይወቷ፡ሳለቜ፡ዚሞተቜ፡ናት።
7ፀያለነቀፋ፡እንዲኟኑ፡ይህን፡ደግሞ፡እዘዝ።
8ፀነገር፡ግን፥ለርሱ፡ስለኟኑት፡ይልቁንም፡ስለ፡ቀተ፡ሰዎቹ፡ዚማያስብ፡ማንም፡ቢኟን፥ሃይማኖትን፡ዚካደ፡ኚማ ያምንም፡ሰው፡ይልቅ፡ዚሚኚፋ፡ነው።
9ፀባል቎ት፡በመዝገብ፡ብትጻፍ፡ዕድሜዋ፡ኚስድሳ፡ዓመት፡እንዳያንስ፥ዚአንድም፡ባል፡ሚስት፡ዚነበሚቜ፡እንድት ኟን፡ያስፈልጋልፀ
10ፀልጆቜን፡በማሳደግ፡እንግዳዎቜንም፡በመቀበል፥ዚቅዱሳንንም፡እግሮቜ፡በማጠብ፥ዚተጚነቁትንም፡በመርዳት፡ በጎንም፡ሥራ፡ዅሉ፡በመኚተል፥ይህን፡መልካም፡ሥራ፡በማድሚግ፡ዚተመሰኚሚላት፡ልትኟን፡ይገ፟ባ፟ል።
11ፀባል፡ዚሞተባ቞ውን፡ቈነዣዥት፡ግን፡አትቀበልፀበክርስቶስ፡ላይ፡ተነሥተው፡ሲቀማጠሉ፡ሊያገቡ፡ይወዳሉናፀ
12ፀዚፊተኛውንም፡እምነታ቞ውን፡ስለ፡ናቁ፡ይፈሚድባ቞ዋልፀ
13ፀኚዚህም፡ጋራ፡ቀት፡ለቀት፡እዚዞሩ፡ሥራን፡መፍታት፡ደግሞ፡ይማራሉ፥ዚማይገ፟ባ፟ውንም፡እዚተናገሩ፡ለፍላ ፊዎቜና፡በነገር፡ገቢዎቜ፡ይኟናሉ፡እንጂ፥ሥራ፡ፈቶቜ፡ብቻ፡አይደሉም።
14ፀእንግዲህ፡ቈነዣዥት፡ሊያገቡ፥ልጆቜንም፡ሊወልዱ፥ቀቶቻ቞ውንም፡ሊያስተዳድሩ፥ተቃዋሚውም፡ዚሚሳደብበትን ፡አንድን፡ምክንያት፡ስንኳ፡እንዳይሰጡ፡እፈቅዳለኹፀ
15ፀካኹን፡በፊት፡አንዳንዶቜ፡ሰይጣንን፡እንዲኚተሉ፡ፈቀቅ፡ብለዋልና።
16ፀባል቎ቶቜ፡ያሉት፡ዚሚያምን፡ቢኟን፡ወይም፡ዚምታምን፡ብትኟን፥ይርዷ቞ው፥ቀተ፡ክርስቲያንም፡እውነተኛዎቜ ን፡ባል቎ቶቜ፡እንድትሚዳ፡አይክበዱባት።
17ፀበመልካም፡ዚሚያስተዳድሩ፡ሜማግሌዎቜ፥ይልቁንም፡በመስበክና፡በማስተማር፡ዚሚደክሙት፥ዕጥፍ፡ክብር፡ይገ ፟ባ፟቞ዋል።
18ፀመጜሐፍፊዚሚያበራዚውን፡በሬ፡አፉን፡አትሰር፥ደግሞፊለሠራተኛ፡ደመ፡ወዙ፡ይገ፟ባ፟ዋል፡ይላልና።
19ፀኚኹለት፡ወይም፡ኚሊስት፡ምስክር፡በቀር፡በሜማግሌ፡ላይ፡ክስ፡አትቀበል።
20ፀሌላዎቹ፡ደግሞ፡እንዲፈሩ፥ኀጢአት፡ዚሚሠሩትን፡በዅሉ፡ፊት፡ገሥጻ቞ው።
21ፀአንድን፡እንኳ፡በአድልዎ፡ሳታደርግ፥እነዚህን፡ያለመዘንበል፡እንድትጠብቅ፡በእግዚአብሔርና፡በጌታ፡በኢ ዚሱስ፡ክርስቶስ፡በተመሚጡትም፡መላእክት፡ፊት፡እመክርኻለኹ።
22ፀበማንም፡ላይ፡ፈጥነኜ፡እጆቜኜን፡አትጫን፥በሌላዎቜም፡ኀጢአት፡አትተባበርፀራስኜን፡በንጜሕና፡ጠብቅ።
23ፀስለ፡ሆድኜና፡ስለ፡በሜታኜ፡ብዛት፡ጥቂት፡ዚወይን፡ጠጅ፡ጠጣ፡እንጂ፥ወደ፡ፊት፡ውሃ፡ብቻ፡አትጠጣ።
24ፀዚአንዳንዶቜ፡ሰዎቜ፡ኀጢአት፡ዚተገለጠ፡ነው፥ፍርድንም፡ያመለክታል፥ሌላዎቜን፡ግን፡ይኚተላ቞ዋልፀ
25ፀእንዲሁ፡መልካም፡ሥራ፡ደግሞ፡ዚተገለጠ፡ነው፥ያልተገለጠም፡ኚኟነ፡ሊሰወር፡አይቜልም።
_______________1ኛ፡ጢሞ቎ዎስ፥ምዕራፍ፡6።______________
ምዕራፍ፡6ፀ
1ፀዚእግዚአብሔር፡ስምና፡ትምህርቱ፡እንዳይሰደብ፥ኚቀንበር፡በታቜ፡ያሉቱ፡ባሪያዎቜ፡ዅሉ፡ለገዟ቞ው፡ጌታዎቜ ፡ክብር፡ዅሉ፡እንደተገባ቞ው፡ይቍጠሯ቞ው።
2ፀዚሚያምኑም፡ጌታዎቜ፡ያሏ቞ው፥ወንድሞቜ፡ስለ፡ኟኑ፡አይናቋ቞ው፥ነገር፡ግን፥በመልካም፡ሥራ቞ው፡ዚሚጠቅሙ፡ ዚሚያምኑና፡ዚተወደዱ፡ስለ፡ኟኑ፥ኚፊት፡ይልቅ፡ያገልግሉ።
3ፀእነዚህን፡አስተምርና፡ምኚር።ማንም፡ልዩ፡ትምህርት፡ዚሚያስተምር፡ኚጌታቜንም፡ኚኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡በኟነ ው፡ጀናማ፡ቃልና፡እግዚአብሔርን፡ለመምሰል፡በሚስማማ፡ትምህርት፡ዚማይጠጋ፡ቢኟን፥
4-5ፀበትዕቢት፡ተነፍቷል፡አንዳቜም፡አያውቅም፥ነገር፡ግን፥ምርመራን፡በቃልም፡መዋጋትን፡እንደ፡በሜተኛ፡ይና ፍቃልፀኚነዚህም፡ቅንአትና፡ክርክር፡ስድብም፡ክፉ፡ዐሳብም፡ርስ፡በርስ፡መናደድም፡ይወጣሉ፥አእምሯ቞ውም፡በ ጠፋባ቞ው፡እውነትንም፡በተቀሙ፥እግዚአብሔርን፡መምሰል፡ማትሚፊያ፡ዚሚኟን፡በመሰላ቞ው፡ሰዎቜ፡ይገኛሉ።እን ደነዚህ፡ካሉት፡ራቅ።
6ፀኑሮዬ፡ይበቃኛል፡ለሚለው፡ግን፡እግዚአብሔርን፡መምሰል፡እጅግ፡ማትሚፊያ፡ነውፀ
7ፀወደ፡ዓለም፡ምንም፡እንኳ፡አላመጣንምና፥
8ፀአንዳቜንም፡ልንወስድ፡አይቻለንምፀምግብና፡ልብስ፡ኚኖሚን፡ግን፥ርሱ፡ይበቃናል።
9ፀዳሩ፡ግን፡ባለጠጋዎቜ፡ሊኟኑ፡ዚሚፈልጉ፡በጥፋትና፡በመፍሚስ፡ሰዎቜን፡በሚያሰጥምና፡በሚያሰንፍ፡በሚጐዳም ፡በብዙ፡ምኞትና፡በፈተና፡በወጥመድም፡ይወድቃሉ።
10ፀገንዘብን፡መውደድ፡ዚክፋት፡ዅሉ፡ሥር፡ነውና፥አንዳንዶቜ፡ይህን፡ሲመኙ፥ኚሃይማኖት፡ተሳስተው፡በብዙ፡ሥ ቃይ፡ራሳ቞ውን፡ወጉ።
11ፀአንተ፡ግን፥ዚእግዚአብሔር፡ሰው፡ሆይ፥ኚዚህ፡ሜሜፀጜድቅንና፡እግዚአብሔርን፡መምሰል፡እምነትንም፡ፍቅር ንም፡መጜናትንም፡ዚዋህነትንም፡ተኚታተል።
12ፀመልካሙን፡ዚእምነት፡ገድል፡ተጋደል፥ዚተጠራኜለትንም፡በብዙም፡ምስክሮቜ፡ፊት፡በመልካም፡መታመን፡ዚታመ ንኜለትን፡ዚዘለዓለምን፡ሕይወት፡ያዝ።
13ፀዅሉን፡በሕይወት፡በሚጠብቅ፡በእግዚአብሔር፡ፊት፥በጰንጀናዊውም፡በጲላጊስ፡ዘንድ፡መልካሙን፡መታመን፡በ መሰኚሚ፡በክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡ፊት፡አዝኻለኹፀ
14ፀጌታቜን፡ኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡እስኪገለጥ፡ድሚስ፡ያለእድፍና፡ያለነቀፋ፡ኟነኜ፡ትእዛዙን፡ጠብቅፀ
15ፀያንም፡መገለጡን፡በራሱ፡ጊዜ፡ብፁዕና፡ብቻውን፡ዚኟነ፡ገዢ፥ዚነገሥታት፡ንጉሥና፡ዚጌታዎቜ፡ጌታ፥ያሳያል ።
16ፀርሱ፡ብቻ፡ዚማይሞት፡ነውፀማንም፡ሊቀርበው፡በማይቜል፡ብርሃን፡ይኖራልፀአንድ፡ሰው፡እንኳ፡አላዚውም፡ሊ ያይም፡አይቻለውምፀለርሱ፡ክብርና፡ዚዘለዓለም፡ኀይል፡ይኹንፀአሜን።
17ፀባኹኑ፡ዘመን፡ባለጠጋዎቜ፡ዚኟኑት፡ዚትዕቢትን፡ነገር፡እንዳያስቡ፥ደስም፡እንዲለን፡ዅሉን፡አትርፎ፡በሚ ሰጠን፡በሕያው፡እግዚአብሔር፡እንጂ፡በሚያልፍ፡ባለጠግነት፡ተስፋ፡እንዳያደርጉ፡እዘዛ቞ው።
18-19ፀእውነተኛውን፡ሕይወት፡ይይዙ፡ዘንድ፥ለሚመጣው፡ዘመን፡ለራሳ቞ው፡መልካም፡መሠሚት፡ዚሚኟንላ቞ውን፡መዝ ገብ፡እዚሰበሰቡ፥መልካምን፡እንዲያደርጉ፡በበጎም፡ሥራ፡ባለጠጋዎቜ፡እንዲኟኑ፥ሊሚዱና፡ሊያካፍሉም፡ዚተዘጋ ጁ፡እንዲኟኑ፡ምኚራ቞ው።
20ፀጢሞ቎ዎስ፡ሆይ፥በውሞት፡ዕውቀት፡ኚተባለ፡ለዓለም፡ኚሚመቜ፡ኚኚንቱ፡መለፍለፍና፡መኚራኚር፡እዚራቅኜ፥ዚ ተሰጠኜን፡ዐደራ፡ጠብቅፀ
21ፀይህ፡ዕውቀት፡አለን፡ብለው፥አንዳንዶቜ፡ስለ፡እምነት፡ስተዋልና።ጞጋ፡ኚአንተ፡ጋራ፡ይኹንፚ

http://www.gzamargna.net