ኹለተኛዪቱ፡ዚሐዋርያው፡ዚጳውሎስ፡መልእክት፡
ወደ፡ጢሞ቎ዎስ።

(ክለሳ.1.20020507)

_______________2ኛ፡ጢሞ቎ዎስ፥ምዕራፍ፡1።______________
ምዕራፍ፡1ፀ
1ፀበክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡እንደሚኟን፡ዚሕይወት፡ተስፋ፥በእግዚአብሔር፡ፈቃድ፡ዚኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡ሐዋርያ፡ዚ ኟነ፡ጳውሎስ፥
2ፀለተወደደው፡ልጄ፡ለጢሞ቎ዎስፀኚእግዚአብሔር፡አብ፡ኚጌታቜንም፡ኚክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡ጞጋና፡ምሕሚት፡ሰላም ም፡ይኹን።
3ፀሌትና፡ቀን፡በልመናዬ፡ሳላቋርጥ፡ስለማስብኜ፡እንደ፡አባቶቌ፡አድርጌ፡በንጹሕ፡ኅሊና፡ዚማመልኚውን፡እግዚ አብሔርን፡አመሰግናለኹፀ
4ፀእንባኜን፡እያሰብኹ፡በደስታ፡እሞላ፡ዘንድ፡ላይኜ፡እናፍቃለኹ።
5ፀባንተ፡ያለውን፡ግብዝነት፡ዚሌለበትን፡እምነትኜን፡ዐስባለኹፀይህም፡እምነት፡ቀድሞ፡ባያትኜ፡በሎይድ፡በእ ናትኜም፡በኀውንቄ፡ነበሚባ቞ው፥ባንተም፡ደግሞ፡እንዳለ፡ተሚድቻለኹ።
6ፀስለዚህ፡ምክንያት፥እሳት፡እንደሚያቀጣጥል፡ሰው፥እጆቌን፡በመጫኔ፡ባንተ፡ያለውን፡ዚእግዚአብሔርን፡ስጊታ ፡እንድታነሣሣ፡አሳስብኻለኹ።
7ፀእግዚአብሔር፡ዚኀይልና፡ዚፍቅር፡ራስንም፡ዚመግዛት፡መንፈስ፡እንጂ፡ዚፍርሀት፡መንፈስ፡አልሰጠንምና።
8ፀእንግዲህ፡በጌታቜን፡ምስክርነት፡ወይም፡በእስሚኛው፡በእኔ፡አትፈር፥ነገር፡ግን፥እንደእግዚአብሔር፡ኀይል ፡መጠን፡ስለ፡ወንጌል፡ዐብሚኞኝ፡መኚራን፡ተቀበልፀ
9ፀያዳነን፡በቅዱስም፡አጠራር፡ዚጠራን፡እግዚአብሔር፡ነውና፥ይህም፡እንደ፡ራሱ፡ዐሳብና፡ጞጋ፡መጠን፡ነው፡እ ንጂ፡እንደ፡ሥራቜን፡መጠን፡አይደለምፀይህም፡ጞጋ፡ኚዘለዓለም፡ዘመናት፡በፊት፡በክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡ተሰጠን ፥
10-11ፀአኹን፡ግን፡በመድኀኒታቜን፡በኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡መገለጥ፡ታይቷል።ርሱ፡ሞትን፡ሜሯልና፥እኔ፡ሰባኪና፡ ሐዋርያ፥አሕዛብንም፡አስተማሪ፡እንድኟን፡በተሟምኹበት፡በወንጌል፡ሕይወትንና፡አለመጥፋትን፡ወደ፡ብርሃን፡ አውጥቷል።
12ፀስለዚህም፡ምክንያት፡ይህን፡መኚራ፡ደግሞ፡ተቀብያለኹ፥ነገር፡ግን፥አላፍርበትምፀያመንኹትን፡ዐውቃለኹና ፥ዚሰጠኹትንም፡ዐደራ፡እስኚዚያ፡ቀን፡ድሚስ፡ሊጠብቅ፡እንዲቜል፡ተሚድቻለኹ።
13ፀበክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡ባለ፡እምነትና፡ፍቅር፡አድርገኜ፥ኚእኔ፡ዚሰማኞውን፡ጀናማ፡ቃል፡ምሳሌ፡ያዝፀ
14ፀመልካሙን፡ዐደራ፡በእኛ፡በሚኖሚው፡በመንፈስ፡ቅዱስ፡ጠብቅ።
15ፀበእስያ፡ያሉቱ፡ዅሉ፡ኚእኔ፡ፈቀቅ፡እንዳሉ፡ታውቃለኜ፥ኚነርሱም፡ፊሎጎስና፡ሄርዋጌኔስ፡ና቞ው።
16ፀጌታ፡ልሄኔሲፎሩ፡ቀተ፡ሰዎቜ፡ምሕሚትን፡ይስጥ፥ብዙ፡ጊዜ፡አሳርፎኛልናፀ
17ፀበሰንሰለ቎ም፡አላፈሚበትም፥ነገር፡ግን፥በሮሜ፡ባደሚ፡ጊዜ፡ፈልጎ፡ፈልጎ፡አገኘኝፀ
18ፀበዚያን፡ቀን፡ኚጌታ፡ምሕሚትን፡እንዲያገኝ፡ጌታ፡ይስጠውፀበኀፌሶንም፡እንዎት፡እንዳገለገለኝ፡አንተ፡በ ደኅና፡ታውቃለኜ።
_______________2ኛ፡ጢሞ቎ዎስ፥ምዕራፍ፡2።______________
ምዕራፍ፡2ፀ
1ፀእንግዲህ፥ልጄ፡ሆይ፥አንተ፡በክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡ባለው፡ጞጋ፡በርታ።
2ፀብዙ፡ሰዎቜ፡ዚመሰኚሩለትን፥ኚእኔም፡ዚሰማኞውን፥ሌላዎቜን፡ደግሞ፡ሊያስተምሩ፡ለሚቜሉ፣ለታመኑ፡ሰዎቜ፡ዐ ደራ፡ስጥ።
3ፀእንደኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡በጎ፡ወታደር፡ኟነኜ፥ዐብሚኞኝ፡መኚራ፡ተቀበል።
4ፀዚሚዘምተው፡ዅሉ፡ለጊር፡ያስኚተተውን፡ደስ፡ያሠኝ፡ዘንድ፡ትዳር፡በሚገኝበት፡ንግድ፡ራሱን፡አያጠላልፍም።
5ፀደግሞም፡በጚዋታ፡ዚሚታገል፡ማንም፡ቢኟን፥እንደሚገ፟ባ፟፡አድርጎ፡ባይታገል፥ዚድሉን፡አክሊል፡አያገኝም።
6ፀዚሚደክመው፡ገበሬ፡ፍሬውን፡ኚሚበሉት፡መዠመሪያ፡እንዲኟን፡ይገ፟ባ፟ዋል።
7ፀዚምለውን፡ተመልኚትፀጌታም፡በነገር፡ዅሉ፡ማስተዋልን፡ይስጥኜ።
8ፀበወንጌል፡እንደምሰብኚው፥ኚሙታን፡ዚተነሣውን፥ኚዳዊት፡ዘርም፡ዚኟነውን፡ኢዚሱስ፡ክርስቶስን፡ዐስብፀ
9ፀይህንም፡በመስበክ፡እንደ፡ክፉ፡አድራጊ፡እስክታሰር፡ድሚስ፡መኚራ፡እቀበላለኹ፥ዚእግዚአብሔር፡ቃል፡ግን፡ አይታሰርም።
10ፀስለዚህ፥እነርሱ፡ደግሞ፡በክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡ያለውን፡መዳን፡ኚዘለዓለም፡ክብር፡ጋራ፡እንዲያገኙ፡ስለተ መሚጡት፡በነገር፡ዅሉ፡እጞናለኹ።
11ፀቃሉ፡ዚታመነ፡ነው፡እንዲህ፡ዚሚለውፊኚርሱ፡ጋራ፡ኚሞትን፥ኚርሱ፡ጋራ፡ደግሞ፡በሕይወት፡እንኖራለንፀ
12ፀብንጞና፥ኚርሱ፡ጋራ፡ደግሞ፡እንነግሣለንፀብንክደው፥ርሱ፡ደግሞ፡ይክደናልፀ
13ፀባናምነው፥ርሱ፡ዚታመነ፡ኟኖ፡ይኖራልፀራሱን፡ሊክድ፡አይቜልምና።
14ፀይህን፡አሳስባ቞ው፥በቃልም፡እንዳይጣሉ፡በእግዚአብሔር፡ፊት፡ምኚራ቞ው፥ይህ፡ምንም፡ዚማይሚባ፡ዚሚሰሙት ንም፡ዚሚያፈርስ፡ነውና።
15ፀዚእውነትን፡ቃል፡በቅንነት፡ዚሚናገር፡ዚማያሳፍርም፡ሠራተኛ፡ኟነኜ፥ዚተፈተነውን፡ራስኜን፡ለእግዚአብሔ ር፡ልታቀርብ፡ትጋ።
16ፀነገር፡ግን፥ለዓለም፡ኚሚመቜ፡ኚኚንቱ፡መለፍለፍ፡ራቅፀኀጢአተኝነታ቞ውን፡ኚፊት፡ይልቅ፡ይጚምራሉና፥ቃላ ቞ውም፡እንደ፡ጭንቍር፡ይባላልፀ
17ፀኚነርሱም፡ሄሜኔዎስና፡ፊሊጊስ፡ና቞ውፀ
18ፀእነዚህምፊትንሣኀ፡ካኹን፡በፊት፡ኟኗል፡እያሉ፥ስለ፡እውነት፡ስተው፥ዚአንዳንዶቜን፡እምነት፡ይገለብጣሉ ።
19ፀኟኖምፊጌታ፡ለርሱ፡ዚኟኑትን፡ያውቃል፥ደግሞምፊዚጌታን፡ስም፡ዚሚጠራ፡ዅሉ፡ኚዐመፅ፡ይራቅ፡ዚሚለው፡ማኅ ተም፡ያለበት፡ዚተደላደለ፡ዚእግዚአብሔር፡መሠሚት፡ቆሟል።
20ፀበትልቅም፡ቀት፡ዚዕንጚትና፡ዚሞክላ፡ዕቃ፡ደግሞ፡አለ፡እንጂ፡ዚወርቅና፡ዚብር፡ዕቃ፡ብቻ፡አይደለም፥እኩ ሌቶቹም፡ለክብር፥እኩሌቶቹም፡ለውርደት፡ይኟናሉፀ
21ፀእንግዲህ፡ማንም፡ራሱን፡ኚነዚህ፡ቢያነጻ፥ለክብር፡ዚሚኟን፡ዚተቀደሰም፡ለጌታውም፡ዚሚጠቅም፡ለበጎም፡ሥ ራ፡ዅሉ፡ዚተዘጋጀ፡ዕቃ፡ይኟናል።
22ፀኚክፉ፡ዚጕልማሳነት፡ምኞት፡ግን፡ሜሜ፥በንጹሕም፡ልብ፡ጌታን፡ኚሚጠሩ፡ጋራ፡ጜድቅን፡እምነትን፡ፍቅርን፡ ሰላምን፡አጥብቀኜ፡ተኚተል።
23ፀነገር፡ግን፥ጠብን፡እንዲያመጣ፡ዐውቀኜ፡ኚሰነፎቜና፡ካልተማሩ፡ምርመራ፡ራቅፀ
24ፀዚጌታም፡ባሪያ፡ለሰው፡ዅሉ፡ገር፡ለማስተማርም፡ዚሚበቃ፡ለትዕግሥትም፡ዚሚጞና፡ሊኟን፡እንጂ፡ሊጣላ፡አይ ገ፟ባ፟ውም።
25-26ፀደግሞምፊምናልባት፡እግዚአብሔር፡እውነትን፡ያውቁ፡ዘንድ፡ንስሓን፡ይሰጣ቞ዋልና፥ፈቃዱን፡ለማድሚግ፡በ ዲያብሎስ፡ሕያዋን፡ኟነው፡ኚተያዙበት፡ወጥመድ፡ወጥተው፥ወደ፡አእምሮ፡ይመለሳሉ፡ብሎ፡ዚሚቃወሙትን፡በዚዋህ ነት፡ይቅጣ።
_______________2ኛ፡ጢሞ቎ዎስ፥ምዕራፍ፡3።______________
ምዕራፍ፡3ፀ
1ፀነገር፡ግን፥በመጚሚሻው፡ቀን፡ዚሚያስጚንቅ፡ዘመን፡እንዲመጣ፡ይህን፡ዕወቅ።
2ፀሰዎቜ፡ራሳ቞ውን፡ዚሚወዱ፡ይኟናሉና፥ገንዘብን፡ዚሚወዱ፥ትምክሕተኛዎቜ፥ትዕቢተኛዎቜ፥ተሳዳቢዎቜ፥ለወላጆ ቻ቞ው፡ዚማይታዘዙ፥ዚማያመሰግኑ፥
3ፀቅድስና፡ዚሌላ቞ው፥ፍቅር፡ዚሌላ቞ው፥ዕርቅን፡ዚማይሰሙ፥ሐሜተኛዎቜ፥ራሳ቞ውን፡ዚማይገዙ፥ጚካኞቜ፥መልካም ፡ዚኟነውን፡ዚማይወዱ፥
4ፀኚዳ፟ተኛዎቜ፥ቜኵሎቜ፥በትዕቢት፡ዚተነፉ፥ኚእግዚአብሔር፡ይልቅ፡ተድላን፡ዚሚወዱ፡ይኟናሉፀ
5ፀዚአምልኮት፡መልክ፡አላ቞ው፡ኀይሉን፡ግን፡ክደዋልፀኚነዚህ፡ደግሞ፡ራቅ።
6-7ፀወደ፡ቀቶቜ፡ሟልኚው፡እዚገቡ፥ኀጢአታ቞ው፡ዚተኚመሚባ቞ውን፡በልዩ፡ልዩ፡ምኞትንም፡ዚሚወሰዱትን፡ዅልጊዜ ም፡እዚተማሩ፡እውነትን፡ወደ፡ማወቅ፡ሊደርሱ፡ኚቶ፡ዚማይቜሉትን፡ሞኞቜን፡ሎቶቜ፡ዚሚማርኩ፥ኚነዚህ፡ዘንድ፡ ና቞ውና።
8ፀኢያኔስና፡ኢያንበሬስም፡ሙሎን፡እንደ፡ተቃወሙት፥እንዲሁ፡እነዚህ፡ደግሞ፡አእምሯ቞ው፡ዚጠፋባ቞ው፡ስለ፡እ ምነትም፡ዚተጣሉ፡ሰዎቜ፡ኟነው፥እውነትን፡ይቃወማሉ።
9ፀዳሩ፡ግን፡ዚእነዚያ፡ሞኝነት፡ደግሞ፡ግልጥ፡እንደ፡ኟነ፥ሞኝነታ቞ው፡ለዅሉ፡ይገለጣልና፥ኚፊት፡ይልቅ፡አይ ቀናላ቞ውም።
10ፀአንተ፡ግን፡ትምህር቎ንና፡አካኌዎን፡ዐሳቀንም፡እምነ቎ንም፡ትዕግሥ቎ንም፡ፍቅሬንም፡መጜና቎ንም፡ስደ቎ን ም፡መኚራዬንም፡ተኚተልኜፀ
11ፀበአንጟኪያና፡በኢቆንዮን፡በልስጥራንም፡ዚኟነብኝን፡ዚታገሥኹትንም፡ስደት፡ታውቃለኜፀጌታም፡ኚዅሉ፡አዳ ነኝ።
12ፀበእውነትም፡በክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡እግዚአብሔርን፡እዚመሰሉ፡ሊኖሩ፡ዚሚወዱ፡ዅሉ፡ይሰደዳሉ።
13ፀነገር፡ግን፥ክፉዎቜ፡ሰዎቜና፡አታላዮቜ፥እያሳቱና፡እዚሳቱ፥በክፋት፡እዚባሱ፡ይኌዳሉ።
14ፀአንተ፡ግን፡በተማርኜበትና፡በተሚዳኜበት፡ነገር፡ጞንተኜ፡ኑር፥ኚማን፡እንደ፡ተማርኞው፡ታውቃለኜናፀ
15ፀኚሕፃንነትኜም፡ዠምሚኜ፡ክርስቶስ፡ኢዚሱስን፡በማመን፥መዳን፡ዚሚገኝበትን፡ጥበብ፡ሊሰጡኜ፡ዚሚቜሉትን፡ ቅዱሳን፡መጻሕፍትን፡ዐውቀኻል።
16-17ፀዚእግዚአብሔር፡ሰው፡ፍጹምና፡ለበጎ፡ሥራ፡ዅሉ፡ዚተዘጋጀ፡ይኟን፡ዘንድ፥ዚእግዚአብሔር፡መንፈስ፡ያለበ ት፡መጜሐፍ፡ዅሉ፡ለትምህርትና፡ለተግሣጜ፥ልብንም፡ለማቅናት፥በጜድቅም፡ላለው፡ምክር፡ደግሞ፡ይጠቅማል።
_______________2ኛ፡ጢሞ቎ዎስ፥ምዕራፍ፡4።______________
ምዕራፍ፡4ፀ
1ፀበእግዚአብሔር፡ፊት፡በሕያዋንና፡በሙታንም፡ሊፈርድ፡ባለው፡በጌታ፡በኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡ፊት፥በመገለጡና፡ በመንግሥቱም፡እመክርኻለኹፀ
2ፀቃሉን፡ስበክ፥በጊዜውም፡አለጊዜውም፡ጜና፥ፈጜመኜ፡እዚታገሥኜና፡እያስተማርኜ፥ዝለፍና፡ገሥጜ፡ምኚርም።
3ፀሕይወት፡ዚሚገኝበትን፡ትምህርት፡ዚማይታገሡበት፡ዘመን፡ይመጣልናፀነገር፡ግን፥ዊሮዎቻ቞ውን፡ዚሚያሳክክ፡ ስለ፡ኟነ፥እንደ፡ገዛ፡ምኞታ቞ው፡ለራሳ቞ው፡አስተማሪዎቜን፡ያኚማቻሉ።
4ፀእውነትንም፡ኚመስማት፡ዊሮዎቻ቞ውን፡ይመልሳሉ፥ወደ፡ተሚትም፡ፈቀቅ፡ይላሉ።
5ፀአንተ፡ግን፡ነገርን፡ዅሉ፡በልክ፡አድርግ፥መኚራን፡ተቀበል፥ዚወንጌል፡ሰባኪነትን፡ሥራ፡አድርግ፥አገልግሎ ትኜን፡ፈጜም።
6ፀበመሥዋዕት፡እንደሚደሚግ፥ዚእኔ፡ሕይወት፡ይሠዋልና፥ዚምኌድበትም፡ጊዜ፡ደርሷል።
7ፀመልካሙን፡ገድል፡ተጋድያለኹ፥ሩጫውን፡ጚርሻለኹ፥ሃይማኖትን፡ጠብቄያለኹፀ
8ፀወደ፡ፊት፡ዚጜድቅ፡አክሊል፡ተዘጋጅቶልኛል፥ይህንም፡ጻድቅ፡ፈራጅ፡ዚኟነው፡ጌታ፡ያን፡ቀን፡ለእኔ፡ያስሚክ ባል፥ደግሞም፡መገለጡን፡ለሚወዱት፡ዅሉ፡እንጂ፡ለእኔ፡ብቻ፡አይደለም።
9ፀበቶሎ፡ወደ፡እኔ፡እንድትመጣ፡ትጋፀ
10ፀዎማስ፡ዚአኹኑን፡ዓለም፡ወዶ፡ትቶኛልና፥ወደ፡ተሰሎንቄም፡ኌዷልፀቄርቂስም፡ወደ፡ገላትያ፡ቲቶም፡ወደ፡ድ ልማጥያ፡ኌደዋልፀ
11ፀሉቃስ፡ብቻ፡ኚእኔ፡ጋራ፡አለ።ማርቆስ፡ለአገልግሎት፡ብዙ፡ይጠቅመኛልና፥ይዘኞው፡ኚአንተ፡ጋራ፡አምጣው።
12ፀቲኪቆስን፡ግን፡ወደ፡ኀፌሶን፡ላክኹት።
13ፀስትመጣ፡በጢሯዳ፡ኚአክርጳ፡ዘንድ፡ዚተውኹትን፡በርኖሱንና፡መጻሕፍቱን፡ይልቁንም፡በብራና፡ዚተጻፉትን፡ አምጣልኝ።
14ፀዚናስ፡አንጥሚኛው፡እስክንድሮስ፡እጅግ፡ኚፋብኝፀጌታ፡እንደ፡ሥራው፡ይመልስለታል።
15ፀአንተም፡ደግሞ፡ኚርሱ፡ተጠበቅ፥ዚምንናገሚውን፡እጅግ፡ተቃውሟልና።
16ፀበፊተኛው፡ሙግ቎፡አንድ፡ስንኳ፡አልደሚሰልኝም፥ዅሉም፡ተዉኝ፡እንጂፀይህንም፡አይቍጠርባ቞ውፀ
17ፀዳሩ፡ግን፡ዚስብኚቱ፡ሥራ፡በእኔ፡እንዲፈጞም፡አሕዛብም፡ዅሉ፡እንዲሰሙት፥ጌታ፡በእኔ፡አጠገብ፡ቆሞ፡አበ ሚታኝ፥ኚአንበሳ፡አፍም፡ዳንኹ።
18ፀጌታም፡ኚክፉ፡ነገር፡ዅሉ፡ያድነኛል፡ለሰማያዊውም፡መንግሥት፡ይጠብቀኛልፀለርሱ፡ኚዘለዓለም፡እስኚ፡ዘለ ዓለም፡ክብር፡ይኹንፀአሜን።
19ፀለጵርስቅላና፡ለአቂላ፡ለሄኔሲፎሩም፡ቀተ፡ሰዎቜ፡ሰላምታ፡አቅርብልኝ።
20ፀኀርስጊስ፡በቆሮንቶስ፡ቀሚ፥ጥሮፊሞስን፡ግን፡ታሞ፡በሚሊጢን፡ተውኹት።
21ፀኚክሚምት፡በፊት፡እንድትመጣ፡ትጋ።ኀውግሎስና፡ጱዎስ፥ሊኖስም፡ቅላውዲያም፥ወንድሞቜም፡ዅሉ፡ሰላምታ፡ያ ቀርቡልኻል።
22ፀጌታ፡ኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡ኚመንፈስኜ፡ጋራ፡ይኹን።ጞጋ፡ኚእናንተ፡ጋራ፡ይኹንፀአሜንፚ

http://www.gzamargna.net