የሐዋርያው፡የጳውሎስ፡መልእክት፡
ወደ፡ቲቶ።

(ክለሳ.1.20020507)

_______________ቲቶ፥ምዕራፍ፡1።______________
ምዕራፍ፡1፤
1-2፤የእግዚአብሔር፡ባሪያና፡የኢየሱስ፡ክርስቶስ፡ሐዋርያ፡የኾነ፡ጳውሎስ፥በእግዚአብሔር፡ለተመረጡት፡እምነ ት፡እንዲኾንላቸው፡በዘለዓለምም፡ሕይወት፡ተስፋ፡እንደ፡አምልኮት፡ያለውን፡እውነት፡እንዲያውቁ፡የተላከ፤ስ ለዚህም፡ሕይወት፡የማይዋሽ፡እግዚአብሔር፡ከዘለዓለም፡ዘመናት፡በፊት፡ተስፋ፡ሰጠ፥
3፤በዘመኑም፡ጊዜ፥መድኀኒታችን፡እግዚአብሔር፡እንዳዘዘ፥ለእኔ፡ዐደራ፡በተሰጠኝ፡ስብከት፡ቃሉን፡ገለጠ፤
4፤በሃይማኖት፡ኅብረት፡እውነተኛ፡ልጄ፡ለሚኾን፡ለቲቶ፤ከእግዚአብሔር፡አብ፡ከመድኀኒታችንም፡ከጌታ፡ከኢየሱ ስ፡ክርስቶስ፡ጸጋና፡ምሕረት፡ሰላምም፡ይኹን።
5፤ስለዚህ፡ምክንያት፡የቀረውን፡እንድታደራጅ፡በየከተማውም፥እኔ፡አንተን፡እንዳዘዝኹ፥ሽማግሌዎችን፡እንድት ሾም፡በቀርጤስ፡ተውኹኽ፤
6፤የማይነቀፍና፡የአንዲት፡ሚስት፡ባል፡የሚኾን፥የሚያምኑም፡ልጆች፡ያሉት፥ስለ፡መዳራትም፡ወይም፡ስለ፡አለመ ታዘዝ፡የማይከሰስ፡ማንም፡ቢኖር፥ሹመው።
7፤ኤጲስ፡ቆጶስ፥እንደእግዚአብሔር፡መጋቢ፥የማይነቀፍ፡ሊኾን፡ይገ፟ባ፟ዋልና፤የማይኰራ፥የማይቈጣ፥የማይሰክ ር፥የማይጨቃጨቅ፥ነውረኛ፡ረብ፡የማይወድ፥
8፤ነገር፡ግን፥እንግዳ፡ተቀባይ፥በጎ፡የኾነውን፡ነገር፡የሚወድ፥ጠንቃቃ፥ጻድቅ፥ቅዱስ፥ራሱን፡የሚገዛ፡ይኹን ፤
9፤ሕይወት፡በሚገኝበት፡ትምህርት፡ደግሞ፡ሊመክር፡ተቃዋሚዎቹንም፡ሊወቅስ፡ይችል፡ዘንድ፥እንደተማረው፡በታመ ነ፡ቃል፡ይጽና።
10፤የማይታዘዙና፡ከንቱ፡የሚናገሩ፡የሚያታልሉ፡ይልቁንም፡ከተገረዙት፡ወገን፡የሚኾኑ፡ብዙ፡ናቸውና፤
11፤እነዚህም፡ስለ፡ነውረኛ፡ረብ፡የማይገ፟ባ፟ውን፡እያስተማሩ፡ቤቶችን፡በሞላው፡ስለሚገለብጡ፥አፋቸውን፡መ ዝጋት፡ይገ፟ባ፟ል።
12፤የገዛ፡ራሳቸው፡ነቢይ፡የኾነ፡ከነርሱ፡አንዱ፦የቀርጤስ፡ሰዎች፡ዘወትር፡ውሸተኛዎች፥ክፉዎች፡አራዊት፥በ ላተኛዎች፥ሥራ፡ፈቶች፡ናቸው፡ብሏል።
13-14፤ይህ፡ምስክር፡እውነተኛ፡ነው።ስለዚህ፡ምክንያት፡የአይሁድን፡ተረትና፡ከእውነት፡ፈቀቅ፡የሚሉትን፡ሰዎ ች፡ትእዛዝ፡ሳያዳምጡ፥በሃይማኖት፡ጤናማዎች፡እንዲኾኑ፡በብርቱ፡ውቀሳቸው።
15፤ዅሉ፡ለንጹሖች፡ንጹሕ፡ነው፤ለርኩሳንና፡ለማያምኑ፡ግን፡ንጹሕ፡የኾነ፡ምንም፡የለም፥ነገር፡ግን፥አእምሯ ቸውም፡ኅሊናቸውም፡ረክሷል።
16፤እግዚአብሔርን፡እንዲያውቁ፡በግልጥ፡ይናገራሉ፥ዳሩ፡ግን፡የሚያስጸይፉና፡የማይታዘዙ፡ለበጎ፡ሥራም፡ዅሉ ፡የማይበቁ፡ስለ፡ኾኑ፥በሥራቸው፡ይክዱታል።
_______________ቲቶ፥ምዕራፍ፡2።______________
ምዕራፍ፡2፤
1፤አንተ፡ግን፡ሕይወት፡ለሚገኝበት፡ትምህርት፡የሚገ፟ባ፟ውን፡ተናገር።
2፤ሽማግሌዎች፡ልከኛዎች፥ጭምቶች፥ራሳቸውን፡የሚገዙ፥በእምነትና፡በፍቅር፡በመጽናትም፡ጤናማዎች፡እንዲኾኑ፡ ምከራቸው፤
3፤እንዲሁም፡አሮጊቶች፡ሴቶች፡አካኼዳቸው፡ለቅዱስ፡አገልግሎት፡የሚገ፟ባ፟፥የማያሙ፥ለብዙ፡ወይን፡ጠጅ፡የማ ይገዙ፥በጎ፡የኾነውን፡ነገር፡የሚያስተምሩ፡ይኹኑ፤
4-5፤ቈነዣዥትም፡የእግዚአብሔር፡ቃል፡እንዳይሰደብ፥ባሎቻቸውን፡የሚወዱ፥ልጆቻቸውን፡የሚወዱ፥ራሳቸውን፡የሚ ገዙ፥ንጹሖች፥በቤት፡የሚሠሩ፥በጎዎች፥ለባሎቻቸው፡የሚታዘዙ፡እንዲኾኑ፡ይምከሯቸው።
6፤ጐበዞችም፡እንዲሁ፡ራሳቸውን፡እንዲገዙ፡ምከራቸው።
7-8፤የሚቃወም፡ሰው፡ስለ፡እኛ፡የሚናገረውን፡መጥፎ፡ነገር፡ሲያጣ፡እንዲያፍር፥በነገር፡ዅሉ፡መልካምን፡በማድ ረግኽ፡ምሳሌ፡የሚኾን፡ራስኽን፡አሳይ፤በትምህርትኽም፡ደኅንነትን፥ጭምትነትን፥ጤናማና፡የማይነቀፍ፡ንግግር ን፡ግለጥ።
9-10፤ባሪያዎች፡ስለ፡መድኀኒታችን፡ስለ፡እግዚአብሔር፡የሚኾነውን፡ትምህርት፡በዅሉ፡ነገር፡ያስመሰግኑ፡ዘን ድ፥ለገዛ፡ጌታዎቻቸው፡እንዲገዙ፡በዅሉም፡ደስ፡እንዲያሠኙ፥ሳይቃወሙና፡ሳይሰርቁም፡በጎ፡ታማኝነትን፡ዅሉ፡ እንዲያሳዩ፡ምከራቸው።
11፤ሰዎችን፡ዅሉ፡የሚያድን፡የእግዚአብሔር፡ጸጋ፡ተገልጧልና፤
12-13፤ይህም፡ጸጋ፥ኀጢአተኝነትንና፡ዓለማዊን፡ምኞት፡ክደን፥የተባረከውን፡ተስፋችንን፡ርሱም፡የታላቁን፡የአ ምላካችንንና፡የመድኀኒታችንን፡የኢየሱስ፡ክርስቶስን፡ክብር፡መገለጥ፡እየጠበቅን፥ራሳችንን፡በመግዛትና፡በ ጽድቅ፡እግዚአብሔርንም፡በመምሰል፡ባኹኑ፡ዘመን፡እንድንኖር፡ያስተምረናል፤
14፤መድኀኒታችንም፡ከዐመፅ፡ዅሉ፡እንዲቤዠን፥መልካሙንም፡ለማድረግ፡የሚቀናውን፡ገንዘቡም፡የሚኾነውን፡ሕዝ ብ፡ለራሱ፡እንዲያነጻ፥ስለ፡እኛ፡ነፍሱን፡ሰጥቷል።
15፤ይህን፡በሙሉ፡ሥልጣን፡ተናገርና፡ምከር፡ገሥጽም፤ማንም፡አይናቅኽ።
_______________ቲቶ፥ምዕራፍ፡3።______________
ምዕራፍ፡3፤
1-2፤ለገዢዎችና፡ለባለ፡ሥልጣኖች፡የሚገዙና፡የሚታዘዙ፥ለበጎ፡ሥራ፡ዅሉ፡የተዘጋጁ፥ማንንም፡የማይሰድቡ፥የማ ይከራከሩ፥ገሮች፥ለሰው፡ዅሉ፡የዋህነትን፡ዅሉ፡የሚያሳዩ፡እንዲኾኑ፡አሳስባቸው።
3፤እኛ፡ደግሞ፡አስቀድመን፡የማናስተውል፡ነበርንና፤የማንታዘዝ፥የምንስት፥ለምኞትና፡ለልዩ፡ልዩ፡ተድላ፡እን ደ፡ባሪያዎች፡የምንገዛ፥በክፋትና፡በምቀኝነት፡የምንኖር፥የምንጣላ፥ርስ፡በርሳችን፡የምንጠላላ፡ነበርን።
4፤ነገር፡ግን፥የመድኀኒታችን፡የእግዚአብሔር፡ቸርነትና፡ሰውን፡መውደዱ፡በተገለጠ፡ጊዜ፥
5፤እንደ፡ምሕረቱ፡መጠን፡ለዐዲስ፡ልደት፡በሚኾነው፡መታጠብና፡በመንፈስ፡ቅዱስ፡በመታደስ፡አዳነን፡እንጂ፥እ ኛ፡ስላደረግነው፡በጽድቅ፡ስለ፡ነበረው፡ሥራ፡አይደለም፤
6-7፤ያን፡መንፈስም፥በጸጋው፡ጸድቀን፡በዘለዓለም፡ሕይወት፡ተስፋ፡ወራሾች፡እንድንኾን፥በመድኀኒታችን፡በኢየ ሱስ፡ክርስቶስ፡በእኛ፡ላይ፡አትርፎ፡አፈሰሰው።
8፤ቃሉ፡የታመነ፡ነው።እግዚአብሔርንም፡የሚያምኑት፡በመልካም፡ሥራ፡በጥንቃቄ፡እንዲጸኑ፥እነዚህን፡አስረግጠ ኽ፡እንድትናገር፡እፈቅዳለኹ።ይህ፡መልካምና፡ለሰዎች፡የሚጠቅም፡ነው፤
9፤ነገር፡ግን፥ሞኝነት፡ካለው፡ምርመራና፡ከትውልዶች፡ታሪክ፡ከክርክርም፡ስለ፡ሕግም፡ከሚኾን፡ጠብ፡ራቅ፤የማ ይጠቅሙና፡ከንቱዎች፡ናቸውና፤
10-11፤መለያየትን፡የሚያነሣ፡ሰው፡ጠማማ፡እንዲኾን፡በራሱም፡ላይ፡ፈርዶ፡ኀጢአትን፡እንዲያደርግ፡ዐውቀኽ፥አ ንድ፡ጊዜ፡ኹለት፡ጊዜም፡ከገሠጽኸው፡በዃላ፡እንዲህ፡ከሚመስል፡ሰው፡ራቅ።
12፤አርጢሞንን፡ወይም፡ቲኪቆስን፡ወዳንተ፡ስልክ፥ወደ፡ኒቆጵልዮን፡ወደ፡እኔ፡እንድትመጣ፡ትጋ፤በዚያ፡ልከር ም፡ቈርጫለኹና።
13፤ሕግ፡ዐዋቂውን፡ዜማስንና፡አጵሎስን፡ምንም፡እንዳይጐድልባቸው፡በጕዟቸው፡ተግተኽ፡ርዳ።
14፤ከወገናችንም፡ያሉት፡ደግሞ፡ፍሬ፡ቢሶች፡ኾነው፡እንዳይቀሩ፥የግድ፡ስለሚያስፈልገው፡ነገር፡በመልካም፡ሥ ራ፡እንዲጸኑ፡ይማሩ።
15፤ከእኔ፡ጋራ፡ያሉት፡ዅሉ፡ሰላምታ፡ያቀርቡልኻል።በእምነት፡ለሚወዱን፡ሰላምታ፡አቅርብልን።ጸጋ፡ከዅላችኹ ፡ጋራ፡ይኹን፤አሜን፨

http://www.gzamargna.net