የሐዋርያው፡የጳውሎስ፡መልእክት፡
ወደ፡ዕብራውያን።

(ክለሳ.1.20020507)

_______________ዕብራውያን፥ምዕራፍ፡1።______________
ምዕራፍ፡1፤
1፤ከጥንት፡ዠምሮ፡እግዚአብሔር፡በብዙ፡ዐይነትና፡በብዙ፡ጐዳና፡ለአባቶቻችን፡በነቢያት፡ተናግሮ፥
2፤ዅሉን፡ወራሽ፡ባደረገው፡ደግሞም፡ዓለማትን፡በፈጠረበት፡በልጁ፡በዚህ፡ዘመን፡መጨረሻ፡ለእኛ፡ተናገረን፤
3፤ርሱም፡የክብሩ፡መንጸባረቅና፡የባሕርዩ፡ምሳሌ፡ኾኖ፥ዅሉን፡በሥልጣኑ፡ቃል፡እየደገፈ፥ኀጢአታችንን፡በራሱ ፡ካነጻ፡በዃላ፥በሰማያት፡በግርማው፡ቀኝ፡ተቀመጠ፤
4፤ከመላእክት፡ይልቅ፡እጅግ፡የሚበልጥ፡ስምን፡በወረሰ፡መጠን፥እንዲሁ፡ከነርሱ፡አብዝቶ፡ይበልጣል።
5፤ከመላእክትስ፦አንተ፡ልጄ፡ነኽ፥እኔ፡ዛሬ፡ወልጄኻለኹ፥ደግሞም፦እኔ፡አባት፡እኾነዋለኹ፡ርሱም፡ልጅ፡ይኾነ ኛል፡
6፤ያለው፡ከቶ፡ለማን፡ነው፧ደግሞም፡በኵርን፡ወደ፡ዓለም፡ሲያገባ፦የእግዚአብሔር፡መላእክት፡ዅሉም፡ለርሱ፡ይ ስገዱ፡ይላል።
7፤ስለ፡መላእክትም፦መላእክቱን፡መናፍስት፥አገልጋዮቹንም፡የእሳት፡ነበልባል፡የሚያደርግ፡ይላል፤
8፤ስለ፡ልጁ፡ግን፦አምላክ፡ሆይ፥ዙፋንኽ፡እስከ፡ዘለዓለም፡ድረስ፡ይኖራል፤የመንግሥትኽ፡በትር፡የቅንነት፡በ ትር፡ነው።
9፤ጽድቅን፡ወደድኽ፥ዐመፅንም፡ጠላኽ፤ስለዚህ፥እግዚአብሔር፡አምላክኽ፡ከጓደኛዎችኽ፡ይልቅ፡በደስታ፡ዘይት፡ ቀባኽ፡ይላል።
10፤ደግሞ፦ጌታ፡ሆይ፥አንተ፡ከጥንት፡ምድርን፡መሠረትኽ፥ሰማዮችም፡የእጆችኽ፡ሥራ፡ናቸው፤
11፤እነርሱም፡ይጠፋሉ፡አንተ፡ግን፡ጸንተኽ፡ትኖራለኽ፤ዅሉም፡እንደ፡ልብስ፡ያረጃሉ፥
12፤እንደ፡መጐናጸፊያም፡ትጠቀልላቸዋለኽ፡ይለወጡማል፤አንተ፡ግን፡አንተ፡ነኽ፥ዓመቶችኽም፡ከቶ፡አያልቁም፡ ይላል።
13፤ነገር፡ግን፥ከመላእክት፦ጠላቶችኽን፡የእግርኽ፡መረገጫ፡እስካደርግልኽ፡ድረስ፡በቀኜ፡ተቀመጥ፡
14፤ከቶ፡ለማን፡ብሏል፧ዅሉ፡መዳንን፡ይወርሱ፡ዘንድ፡ስላላቸው፡ለማገዝ፡የሚላኩ፡የሚያገለግሉም፡መናፍስት፡ አይደሉምን፧
_______________ዕብራውያን፥ምዕራፍ፡2።______________
ምዕራፍ፡2፤
1፤ስለዚህ፥ከሰማነው፡ነገር፡ምናልባት፡እንዳንወሰድ፥ለርሱ፡አብልጠን፡ልንጠነቀቅ፡ያስፈልገናል።
2፤በመላእክት፡የተነገረው፡ቃል፡ጽኑ፡ከኾነ፥መተላለፍና፡አለመታዘዝም፡ዅሉ፡የጽድቅን፡ብድራት፡ከተቀበለ፥እ ኛስ፡እንዲህ፡ያለውን፡ታላቅ፡መዳን፡ቸል፡ብንለው፥እንዴት፡እናመልጣለን፧
3፤ይህ፡በጌታ፡በመዠመሪያ፡የተነገረ፡ነበርና፥የሰሙትም፡ለእኛ፡አጸኑት፥
4፤እግዚአብሔርም፡ርሱ፡ራሱ፡እንደ፡ፈቀደ፡በምልክትና፡በድንቅ፡ነገር፡በልዩ፡ልዩ፡ተኣምራትም፥መንፈስ፡ቅዱ ስንም፡በማደል፡ዐብሮ፡መሰከረለት።
5፤ስለ፡ርሱ፡የምንናገርበትን፡የሚመጣውን፡ዓለም፡ለመላእክት፡ያስገዛው፡አይደለምና።
6፤ነገር፡ግን፥አንዱ፡ባንድ፡ስፍራ፦ታስበው፡ዘንድ፡ሰው፡ምንድር፡ነው፧ወይስ፡ትጐበኘው፡ዘንድ፡የሰው፡ልጅ፡ ምንድር፡ነው፧
7፤ከመላእክት፡ይልቅ፡በጥቂት፡አሳነስኸው፤የክብርና፡የምስጋና፡ዘውድ፡ጫንኽለት፥በእጆችኽም፡ሥራ፡ላይ፡ሾም ኸው፤
8፤ዅሉን፡ከእግሮቹ፡በታች፡አስገዛኽለት፡ብሎ፡መሰከረ።ዅሉን፡ከርሱ፡በታች፡ባስገዛ፡ጊዜ፡ያልተገዛለት፡ምን ም፡አልተወምና።አኹን፡ግን፡ዅሉ፡እንደ፡ተገዛለት፡ገና፡አናይም፤
9፤ነገር፡ግን፥በእግዚአብሔር፡ጸጋ፡ስለ፡ሰው፡ዅሉ፡ሞትን፡ይቀምስ፡ዘንድ፥ከመላእክት፡ይልቅ፡በጥቂት፡አንሶ ፡የነበረውን፡ኢየሱስን፡ከሞት፡መከራ፡የተነሣ፡የክብርና፡የምስጋናን፡ዘውድ፡ተጭኖ፡እናየዋለን።
10፤ብዙ፡ልጆችን፡ወደ፡ክብር፡ሲያመጣ፡የመዳናቸውን፡ራስ፡በመከራ፡ይፈጽም፡ዘንድ፥ከርሱ፡የተነሣ፡ዅሉ፡በር ሱም፡ዅሉ፡ለኾነ፥ለርሱ፡ተገብቶታልና።
11-12፤የሚቀድሰውና፡የሚቀደሱት፡ዅሉ፡ካንድ፡ናቸውና፤
13፤ስለዚህም፡ምክንያት፦ስምኽን፡ለወንድሞቼ፡እነግራቸዋለኹ፡በማኅበርም፡መካከል፡በዜማ፡አመሰግንኻለኹ፤ደ ግሞም፦እኔ፡በርሱ፡እታመናለኹ፤ደግሞም፦እንሆኝ፡እኔን፡እግዚአብሔር፡የሰጠኝንም፡ልጆች፡ሲል፡ወንድሞች፡ብ ሎ፡ሊጠራቸው፡አያፍርም።
14-15፤እንግዲህ፡ልጆቹ፡በሥጋና፡በደም፡ስለሚካፈሉ፥ርሱ፡ደግሞ፡በሞት፡ላይ፡ሥልጣን፡ያለውን፡በሞት፡እንዲሽ ር፥ይኸውም፡ዲያብሎስ፡ነው፥በሕይወታቸውም፡ዅሉ፡ስለ፡ሞት፡ፍርሀት፡በባርነት፡ይታሰሩ፡የነበሩትን፡ዅሉ፡ነ ጻ፡እንዲያወጣ፥በሥጋና፡በደም፡እንዲሁ፡ተካፈለ።
16፤የአብርሃምን፡ዘር፡ይዟል፡እንጂ፡የያዘው፡የመላእክትን፡አይደለም።
17፤ስለዚህ፥የሕዝብን፡ኀጢአት፡ለማስተስረይ፥ለእግዚአብሔር፡በኾነው፡ነገር፡ዅሉ፡የሚምርና፡የታመነ፡ሊቀ፡ ካህናት፡እንዲኾን፥በነገር፡ዅሉ፡ወንድሞቹን፡ሊመስል፡ተገባው።
18፤ርሱ፡ራሱ፡ተፈትኖ፡መከራን፡ስለ፡ተቀበለ፡የሚፈተኑትን፡ሊረዳቸው፡ይችላልና።
_______________ዕብራውያን፥ምዕራፍ፡3።______________
ምዕራፍ፡3፤
1፤ስለዚህ፥ከሰማያዊው፡ጥሪ፡ተካፋዮች፡የኾናችኹ፡ቅዱሳን፡ወንድሞች፡ሆይ፥የሃይማኖታችንን፡ሐዋርያና፡ሊቀ፡ ካህናት፡ኢየሱስ፡ክርስቶስን፡ተመልከቱ፤
2፤ሙሴ፡ደግሞ፡በቤቱ፡ዅሉ፡የታመነ፡እንደ፡ኾነ፥ርሱ፡ለሾመው፡የታመነ፡ነበረ።
3፤ቤትን፡የሚያዘጋጀው፡ከቤቱ፡ይልቅ፡የሚበልጥ፡ክብር፡እንዳለው፡መጠን፥እንዲሁ፡ርሱ፡ከሙሴ፡ይልቅ፡የሚበል ጥ፡ክብር፡የተገባው፡ኾኖ፡ተቈጥሯልና።
4፤እያንዳንዱ፡ቤት፡ባንድ፡ሰው፡ተዘጋጅቷልና፥ዅሉን፡ያዘጋጀ፡ግን፡እግዚአብሔር፡ነው።
5፤ሙሴስ፡በዃላ፡ስለሚነገረው፡ነገር፡ምስክር፡ሊኾን፡በቤቱ፡ዅሉ፡እንደ፡ሎሌ፡የታመነ፡ነበረ፥ክርስቶስ፡ግን ፡እንደ፡ልጅ፡በቤቱ፡ላይ፡የታመነ፡ነው፤
6፤እኛም፡የምንደፍርበትን፡የምንመካበትንም፡ተስፋ፡እስከ፡መጨረሻው፡አጽንተን፡ብንጠብቅ፡ቤቱ፡ነን።
7፤ስለዚህ፥መንፈስ፡ቅዱስ፡እንደሚል፦
8-9፤ዛሬ፡ድምፁን፡ብትሰሙት፥አባቶቻችኹ፡እኔን፡የፈተኑበት፣የመረመሩበትም፥አርባ፡ዓመትም፡ሥራዬን፡ያዩበት ፥በምድረ፡በዳ፣በፈተና፡ቀን፡በማስመረር፡እንደ፡ኾነ፥ልባችኹን፡እልከኛ፡አታድርጉ።
10፤ስለዚህ፥ያን፡ትውልድ፡ተቈጥቼ፦ዘወትር፡በልባቸው፡ይስታሉ፡መንገዴን፡ግን፡አላወቁም፡አልኹ፤
11፤እንዲሁ፦ወደ፡ዕረፍቴ፡አይገቡም፡ብዬ፡በቍጣዬ፡ማልኹ።
12፤ወንድሞች፡ሆይ፥ምናልባት፡ሕያው፡እግዚአብሔርን፡የሚያስክዳችኹ፡ክፉና፡የማያምን፡ልብ፡ከእናንተ፡ባንዳ ችኹ፡እንዳይኖር፡ተጠንቀቁ፤
13፤ነገር፡ግን፥ከእናንተ፡ማንም፡በኀጢአት፡መታለል፡እልከኛ፡እንዳይኾን፥ዛሬ፡ተብሎ፡ሲጠራ፡ሳለ፥በያንዳን ዱ፡ቀን፡ርስ፡በርሳችኹ፡ተመካከሩ፤
14፤የመዠመሪያ፡እምነታችንን፡እስከ፡መጨረሻው፡አጽንተን፡ብንጠብቅ፥የክርስቶስ፡ተካፋዮች፡ኾነናልና፤
15፤እየተባለ፦ዛሬ፡ድምፁን፡ብትሰሙት፥በማስመረር፡እንደ፡ኾነ፡ልባችኹን፡እልከኛ፡አታድርጉ።
16፤ሰምተው፡ያስመረሩት፡እነማን፡ነበሩ፧በሙሴ፡ተመርተው፡ከግብጽ፡የወጡ፡ዅሉ፡አይደሉምን፧
17፤አርባ፡ዓመትም፡የተቈጣባቸው፡እነማን፡ነበሩ፧ሬሳቸው፡በምድረ፡በዳ፡የወደቀ፥ኀጢአትን፡ያደረጉት፡እነር ሱ፡አይደሉምን፧
18፤ካልታዘዙትም፡በቀር፡ወደ፡ዕረፍቱ፡እንዳይገቡ፡የማለባቸው፡እነማን፡ነበሩ፧
19፤ባለማመናቸውም፡ጠንቅ፡ሊገቡ፡እንዳልተቻላቸው፡እናያለን።
_______________ዕብራውያን፥ምዕራፍ፡4።______________
ምዕራፍ፡4፤
1፤እንግዲህ፡ወደ፡ዕረፍቱ፡ለመግባት፡ተስፋ፡ገና፡ቀርቶልን፡ከኾነ፥ምናልባት፡ከእናንተ፡ማንም፡የማይበቃ፡መ ስሎ፡እንዳይታይ፡እንፍራ።
2፤ለእነዚያ፡ደግሞ፡እንደ፡ተነገረ፡ለእኛ፡የምሥራች፡ተሰብኮልናልና፤ዳሩ፡ግን፡የሰሙት፡ቃል፡ከሰሚዎቹ፡ጋራ ፡በእምነት፡ስላልተዋሐደ፡አልጠቀማቸውም።
3፤ሥራው፡ዓለም፡ከተፈጠረ፡ዠምሮ፡ምንም፡እንኳ፡ቢፈጸም፦እንዲህ፦ወደ፡ዕረፍቴ፡አይገቡም፡ብዬ፡በቍጣዬ፡ማል ኹ፡እንዳለ፥እኛስ፡ያመን፟፡ወደ፡ዕረፍቱ፡እንገባለን።
4፤ስለ፡ሰባተኛው፡ቀን፡ባንድ፡ስፍራ፦እግዚአብሔርም፡በሰባተኛው፡ቀን፡ከሥራው፡ዅሉ፡ዐረፈ፡ብሏልና፤
5፤በዚህ፡ስፍራም፡ደግሞ፦ወደ፡ዕረፍቴ፡አይገቡም።
6፤እንግዲህ፡አንዳንዶች፡በዚያ፡እንዲገቡ፡ስለ፡ቀሩ፥ቀድሞም፡የምሥራች፡የተሰበከላቸው፡ባለመታዘዝ፡ጠንቅ፡ ስላልገቡ።
7፤ዛሬ፡ድምፁን፡ብትሰሙት፡ልባችኹን፡እልከኛ፡አታድርጉ፡በፊት፡እንደ፡ተባለ፥ይህን፡ከሚያኽል፡ዘመን፡በዃላ ፡በዳዊት፡ሲናገር።ዛሬ፡ብሎ፡አንድ፡ቀን፡እንደ፡ገና፡ይቀጥራል።
8፤ኢያሱ፡አሳርፏቸው፡ኖሮ፡ቢኾንስ፥ከዚያ፡በዃላ፡ስለ፡ሌላ፡ቀን፡ባልተናገረ፡ነበር።
9፤እንግዲያስ፡የሰንበት፡ዕረፍት፡ለእግዚአብሔር፡ሕዝብ፡ቀርቶላቸዋል።
10፤ወደ፡ዕረፍቱ፡የገባ፥እግዚአብሔር፡ከሥራው፡እንዳረፈ፥ርሱ፡ደግሞ፡ከሥራው፡ዐርፏልና።
11፤እንግዲህ፡እንደዚያ፡እንደ፡አለመታዘዝ፡ምሳሌ፡ማንም፡እንዳይወድቅ፡ወደዚያ፡ዕረፍት፡ለመግባት፡እንትጋ ።
12፤የእግዚአብሔር፡ቃል፡ሕያው፡ነውና፥የሚሠራም፥ኹለትም፡አፍ፡ካለው፡ሰይፍ፡ዅሉ፡ይልቅ፡የተሳለ፡ነው፥ነፍ ስንና፡መንፈስንም፡ዥማትንና፡ቅልጥምንም፡እስኪለይ፡ድረስ፡ይወጋል፥የልብንም፡ስሜትና፡ዐሳብ፡ይመረምራል፤
13፤እኛን፡በሚቈጣጠር፡በርሱ፡ዐይኖቹ፡ፊት፡ዅሉ፡ነገር፡የተራቈተና፡የተገለጠ፡ነው፡እንጂ፥በርሱ፡ፊት፡የተ ሰወረ፡ፍጥረት፡የለም።
14፤እንግዲህ፡በሰማያት፡ያለፈ፡ትልቅ፡ሊቀ፡ካህናት፡የእግዚአብሔር፡ልጅ፡ኢየሱስ፡ስላለን፥ጸንተን፡ሃይማኖ ታችንን፡እንጠብቅ።
15፤ከኀጢአት፡በቀር፡በነገር፡ዅሉ፡እንደ፡እኛ፡የተፈተነ፡ነው፡እንጂ፥በድካማችን፡ሊራራልን፡የማይችል፡ሊቀ ፡ካህናት፡የለንም።
16፤እንግዲህ፡ምሕረትን፡እንድንቀበል፡በሚያስፈልገንም፡ጊዜ፡የሚረዳንን፡ጸጋ፡እንድናገኝ፡ወደጸጋው፡ዙፋን ፡በእምነት፡እንቅረብ።
_______________ዕብራውያን፥ምዕራፍ፡5።______________
ምዕራፍ፡5፤
1፤ሊቀ፡ካህናት፡ዅሉ፡ስለ፡ኀጢአት፡መባንና፡መሥዋዕትን፡ሊያቀርብ፡ከሰው፡ተመርጦ፡ለእግዚአብሔር፡በኾነው፡ ነገር፡ዅሉ፡ስለ፡ሰው፡ይሾማልና፤
2፤ርሱ፡ራሱም፡ደግሞ፡ድካምን፡ስለሚለብስ፥ላልተማሩትና፡ለሚስቱት፡ሊራራላቸው፡ይችላል፤
3፤በዚህም፡ምክንያት፡ስለ፡ሕዝብ፡እንደሚያቀርብ፡እንዲሁ፡ስለ፡ራሱ፡ደግሞ፡መሥዋዕትን፡ስለ፡ኀጢአት፡ሊያቀ ርብ፡ይገ፟ባ፟ዋል።
4፤እንደ፡አሮንም፡በእግዚአብሔር፡ከተጠራ፡በቀር፡ማንም፡ክብሩን፡ለራሱ፡የሚወስድ፡የለም።
5፤እንዲሁ፡ክርስቶስ፡ደግሞ፡ሊቀ፡ካህናት፡ሊኾን፡ራሱን፡አላከበረም፡ነገር፡ግን፦አንተ፡ልጄ፡ነኽ፡እኔ፡ዛሬ ፡ወልጄኻለኹ፡ያለው፡ርሱ፡ነው፤
6፤እንደዚህም፡በሌላ፡ስፍራ፡ደግሞ፦አንተ፡እንደ፡መልከ፡ጼዴቅ፡ሹመት፡ለዘለዓለም፡ካህን፡ነኽ፡ይላል።
7፤ርሱም፡በሥጋው፡ወራት፡ከሞት፡ሊያድነው፡ወደሚችል፡ከብርቱ፡ጩኸትና፡ከንባ፡ጋራ፡ጸሎትንና፡ምልጃን፡አቀረ በ፥እግዚአብሔርንም፡ስለ፡መፍራቱ፡ተሰማለት፤
8፤ምንም፡ልጅ፡ቢኾን፥ከተቀበለው፡መከራ፡መታዘዝን፡ተማረ፤
9-10፤ከተፈጸመም፡በዃላ፡በእግዚአብሔር፡እንደ፡መልከ፡ጼዴቅ፡ሹመት፡ሊቀ፡ካህናት፡ተብሎ፡ስለ፡ተጠራ፥ለሚታ ዘዙለት፡ዅሉ፡የዘለዓለም፡መዳን፡ምክንያት፡ኾነላቸው።
11፤ስለ፡ርሱም፡የምንናገረው፡ብዙ፡ነገር፡አለን፥ዦሮዎቻችኹም፡ስለ፡ፈዘዙ፡በቃል፡ልንተረጕመው፡ጭንቅ፡ነው ።
12፤ከጊዜው፡የተነሣ፡አስተማሪዎች፡ልትኾኑ፡ሲገባችኹ፥አንድ፡ሰው፡ስለእግዚአብሔር፡ቃላት፡መዠመሪያ፡ያለው ን፡የሕፃንነትን፡ትምህርት፡እንዲያስተምራችኹ፡እንደ፡ገና፡ያስፈልጋችዃልና፤የሚያስፈልጋችኹም፡ወተት፡ነው ፡እንጂ፡ጠንካራ፡ምግብ፡አይደለም።
13፤ወተት፡የሚጋት፡ዅሉ፡ሕፃን፡ስለ፡ኾነ፡የጽድቅን፡ቃል፡አያውቅምና፤
14፤ጠንካራ፡ምግብ፡ግን፡መልካሙንና፡ክፉውን፡ለመለየት፡በሥራቸው፡የለመደ፡ልቡና፡ላላቸው፡ለፍጹማን፡ሰዎች ፡ነው።
_______________ዕብራውያን፥ምዕራፍ፡6።______________
ምዕራፍ፡6፤
1-2፤ስለዚህ፥የክርስቶስን፡ነገር፡መዠመሪያ፡የሚናገረውን፡ቃል፡ትተን፡ወደ፡ፍጻሜ፡እንኺድ፤መሠረትን፡ደግመ ን፡አንመሥርት፥ርሱም፡ከሞተ፡ሥራ፡ንስሓና፡በእግዚአብሔር፡እምነት፥ስለ፡ጥምቀቶችና፡እጆችንም፡ስለ፡መጫን ፡ስለሙታንም፡ትንሣኤ፡ስለዘለዓለም፡ፍርድም፡ትምህርት፡ነው።
3፤እግዚአብሔርም፡ቢፈቅድ፡ይህን፡እናደርጋለን።
4፤አንድ፡ጊዜ፡ብርሃን፡የበራላቸውን፡ሰማያዊውንም፡ስጦታ፡የቀመሱትን፡ከመንፈስ፡ቅዱስም፡ተካፋዮች፡ኾነው፡ የነበሩትን፡
5፤መልካሙንም፡የእግዚአብሔርን፡ቃልና፡ሊመጣ፡ያለውን፡የዓለም፡ኀይል፡የቀመሱትን፡
6፤በዃላም፡የካዱትን፡እንደገና፡ለንስሓ፡እነርሱን፡ማደስ፡የማይቻል፡ነው፤ለራሳቸው፡የእግዚአብሔርን፡ልጅ፡ ይሰቅሉታልና፥ያዋርዱትማልና።
7፤ብዙ፡ጊዜ፡በርሷ፡ላይ፡የሚወርደውን፡ዝናብ፡የምትጠጣ፡መሬት፥ለሚያርሷትም፡ደግሞ፡የምትጠቅምን፡አትክልት ፡የምታበቅል፥ከእግዚአብሔር፡በረከትን፡ታገኛለችና፤
8፤ሾኽና፡ኵርንችትን፡ግን፡ብታወጣ፥የተጣለች፡ናት፡ለመረገምም፡ትቀርባለች፥መጨረሻዋም፡መቃጠል፡ነው።
9፤ስለ፡እናንተ፡ግን፥ወዳጆች፡ሆይ፥ምንም፡እንኳ፡እንዲሁ፡ብንናገር፥አብልጦ፡የሚሻለውና፡ለመዳን፡የሚኾነው ፡እንዲኾንላችኹ፡ተረድተናል።
10፤እግዚአብሔር፥ቅዱሳንን፡ስላገለገላችኹ፡እስከ፡አኹንም፡ስለምታገለግሏቸው፥ያደረጋችኹትን፡ሥራ፡ለስሙም ፡ያሳያችኹትን፡ፍቅር፡ይረሳ፡ዘንድ፡ዐመፀኛ፡አይደለምና።
11-12፤በእምነትና፡በትዕግሥትም፡የተስፋውን፡ቃል፡የሚወርሱትን፡እንድትመስሉ፡እንጂ፡ዳተኛዎች፡እንዳትኾኑ፥ ተስፋ፡እስኪሞላ፡ድረስ፡እያንዳንዳችኹ፡ያን፡ትጋት፡እስከ፡መጨረሻ፡እንድታሳዩ፡እንመኛለን።
13-14፤እግዚአብሔርም፡ለአብርሃም፡ተስፋ፡በሰጠው፡ጊዜ፦በእውነት፡እየባረክኹ፡እባርክኻለኹ፡እያበዛኹም፡አበ ዛኻለኹ፡ብሎ፥ከርሱ፡በሚበልጥ፡በማንም፡ሊምል፡ስላልቻለ፥በራሱ፡ማለ፤
15፤እንዲሁም፡ርሱ፡ከታገሰ፡በዃላ፡ተስፋውን፡አገኘ።
16፤ሰዎች፡ከነርሱ፡በሚበልጠው፡ይምላሉና፥ለማስረዳትም፡የኾነው፡መሐላ፡የሙግት፡ዅሉ፡ፍጻሜ፡ይኾናል፤
17-18፤ስለዚህም፡እግዚአብሔር፥የተስፋውን፡ቃል፡ለሚወርሱ፡ፈቃዱ፡እንደማይለወጥ፡አብልጦ፡ሊያሳያቸው፡ስለ፡ ፈቀደ፥እግዚአብሔር፡ሊዋሽ፡በማይቻል፡በኹለት፡በማይለወጥ፡ነገር፥በፊታችን፡ያለውን፡ተስፋ፡ለመያዝ፡ለሸሸ ን፡ለእኛ፡ብርቱ፡መጽናናት፡ይኾንልን፡ዘንድ፥በመሐላ፡በመካከል፡ገባ፤
19፤ይህም፡ተስፋ፡እንደ፡ነፍስ፡መልሕቅ፡አለን፡ርሱም፡ርግጥና፡ጽኑ፡የኾነ፡ወደ፡መጋረጃውም፡ውስጥ፡የገባ፡ ነው፤
20፤በዚያም፡ኢየሱስ፡እንደ፡መልከ፡ጼዴቅ፡ሹመት፡ለዘለዓለም፡ሊቀ፡ካህናት፡የኾነው፥ስለ፡እኛ፡ቀዳሚ፡ኾኖ፡ ገባ።
_______________ዕብራውያን፥ምዕራፍ፡7።______________
ምዕራፍ፡7፤
1፤የሳሌም፡ንጉሥና፡የልዑል፡እግዚአብሔር፡ካህን፡የኾነ፡ይህ፡መልከ፡ጼዴቅ፡አብርሃም፡ነገሥታትን፡ገድሎ፡ሲ መለስ፡ከርሱ፡ጋራ፡ተገናኝቶ፡ባረከው፤
2፤ለርሱም፡ደግሞ፡አብርሃም፡ከዅሉ፡አስራትን፡አካፈለው።የስሙም፡ትርጓሜ፡በመዠመሪያ፡የጽድቅ፡ንጉሥ፡ነው፥ ዃላም፡ደግሞ፡የሳሌም፡ንጉሥ፡ማለት፡የሰላም፡ንጉሥ፡ነው።
3፤አባትና፡እናት፡የትውልድም፡ቍጥር፡የሉትም፥ለዘመኑም፡ጥንት፡ለሕይወቱም፡ፍጻሜ፡የለውም፥ዳሩ፡ግን፡በእግ ዚአብሔር፡ልጅ፡ተመስ፟ሎ፡ለዘለዓለም፡ካህን፡ኾኖ፡ይኖራል።
4፤የአባቶች፡አለቃ፡አብርሃም፡ከዘረፋው፡የሚሻለውን፡አስራት፡የሰጠው፡ይህ፡ሰው፡እንዴት፡ትልቅ፡እንደ፡ነበ ረ፡እስኪ፡ተመልከቱ።
5፤ከሌዊ፡ልጆችም፡ክህነትን፡የሚቀበሉት፡ከሕዝቡ፡ማለት፡ከወንድሞቻቸው፥እነርሱ፡ምንም፡ከአብርሃም፡ወገብ፡ ቢወጡ፥ከነርሱ፡ዓሥራትን፡በሕግ፡እንዲያስወጡ፡ትእዛዝ፡አላቸው፤
6፤ትውልዱ፡ከነርሱ፡የማይቈጠረው፡ግን፡ከአብርሃም፡ዓሥራትን፡አውጥቷል፥የተስፋ፡ቃል፡የነበረውንም፡ባርኳል ።
7፤ትንሹም፡በታላቁ፡እንዲባረክ፡ክርክር፡የሌለበት፡ነገር፡ነው።
8፤በዚህስ፡የሚሞቱ፡ሰዎች፡ዓሥራትን፡ያስወጣሉ፥በዚያ፡ግን፡የሚያስወጣ፡በሕይወት፡እንዲኖር፡የተመሰከረለት ፡ርሱ፡ነው።
9፤ይህንም፡ለማለት፡ሲፈቀድ፥ዓሥራትን፡የሚያስወጣ፡ሌዊ፡እንኳ፡በአብርሃም፡እጅ፡ዓሥራትን፡ሰጥቷል፤
10፤መልከ፡ጼዴቅ፡በተገናኘው፡ጊዜ፡ገና፡በአባቱ፡ወገብ፡ነበረና።
11፤እንግዲህ፡ሕዝቡ፡በሌዊ፡ክህነት፡የተመሠረተን፡ሕግ፡ተቀብለዋልና፥በዚያ፡ክህነት፡ፍጹምነት፡የተገኘ፡ቢ ኾን፥እንደ፡አሮን፡ሹመት፡የማይቈጠር፥እንደ፡መልከ፡ጼዴቅ፡ሹመት፡ግን፡የኾነ፡ሌላ፡ካህን፡ሊነሣ፡ወደ፡ፊት ፡ስለ፡ምን፡ያስፈልጋል፧
12፤ክህነቱ፡ሲለወጥ፥ሕጉ፡ደግሞ፡ሊለወጥ፡የግድ፡ነውና።
13፤ይህ፡ነገር፡የተነገረለት፡ርሱ፡በሌላ፡ወገን፡ተካፍሏልና፥ከዚያም፡መሠዊያውን፡ያገለገለ፡ማንም፡የለም፤
14፤ጌታችን፡ከይሁዳ፡ነገድ፡እንደ፡ወጣ፡የተገለጠ፡ነውና፥ስለዚህም፡ነገድ፡ሙሴ፡ምንም፡እንኳ፡ስለ፡ክህነት ፡አልተናገረም።
15-16፤በማያልፍም፡ሕይወት፡ኀይል፡እንጂ፡በሥጋ፡ትእዛዝ፡ሕግ፡ሳይኾን፡ሌላ፡ካህን፡በመልከ፡ጼዴቅ፡ምሳሌ፡ቢ ነሣ፥ይህ፡እጅግ፡አብልጦ፡የሚገለጥ፡ነው።
17፤አንተ፡እንደ፡መልከ፡ጼዴቅ፡ሹመት፡ለዘለዓለም፡ካህን፡ነኽ፡ብሎ፡ይመሰክራልና።
18-19፤ሕጉ፡ምንም፡ፍጹም፡አላደረገምና፥ስለዚህም፡የምትደክም፡የማትጠቅምም፡ስለ፡ኾነች፡የቀደመች፡ትእዛዝ፡ ተሽራለች፥ወደ፡እግዚአብሔርም፡የምንቀርብበት፡የሚሻል፡ተስፋ፡ገብቷል።
20-21፤እነርሱም፡ያለመሐላ፡ካህናት፡ኾነዋልና፤ርሱ፡ግን፦ጌታ፦አንተ፡እንደ፡መልከ፡ጼዴቅ፡ሹመት፡ለዘለዓለም ፡ካህን፡ነኽ፡ብሎ፡ማለ፡አይጸጸትም፡ብሎ፡በተናገረለት፡ከመሐላ፡ጋራ፡ካህን፡ኾኗልና፥ያለመሐላ፡ካህን፡እን ዳልኾነ፡መጠን፥
22፤እንዲሁ፡ኢየሱስ፡ለሚሻል፡ኪዳን፡ዋስ፡ኾኗል።
23፤እነርሱም፡እንዳይኖሩ፡ሞት፡ስለ፡ከለከላቸው፡ካህናት፡የኾኑት፡ብዙ፡ናቸው፤
24፤ርሱ፡ግን፡ለዘለዓለም፡የሚኖር፡ስለ፡ኾነ፡የማይለወጥ፡ክህነት፡አለው፤
25፤ስለ፡እነርሱም፡ሊያማልድ፡ዘወትር፡በሕይወት፡ይኖራልና፥ስለዚህ፡ደግሞ፡በርሱ፡ወደ፡እግዚአብሔር፡የሚመ ጡትን፡ፈጽሞ፡ሊያድናቸው፡ይችላል።
26፤ቅዱስና፡ያለተንኰል፡ነውርም፡የሌለበት፡ከኀጢአተኛዎችም፡የተለየ፡ከሰማያትም፡ከፍ፡ከፍ፡ያለ፥እንደዚህ ፡ያለ፡ሊቀ፡ካህናት፡ይገ፟ባ፟ልና፤
27፤ርሱም፡እንደነዚያ፡ሊቃነ፡ካህናት፡አስቀድሞ፡ስለራሱ፡ኀጢአት፡በዃላም፡ስለሕዝቡ፡ኀጢአት፡ዕለት፡ዕለት ፡መሥዋዕትን፡ሊያቀርብ፡አያስፈልገውም፤ራሱን፡ባቀረበ፡ጊዜ፡ይህን፡አንድ፡ጊዜ፡ፈጽሞ፡አድርጓልና።
28፤ሕጉ፡ድካም፡ያላቸውን፡ሰዎች፡ሊቀ፡ካህናት፡አድርጎ፡ይሾማልና፤ከሕግ፡በዃላ፡የመጣ፡የመሐላው፡ቃል፡ግን ፡ለዘለዓለም፡ፍጹም፡የኾነውን፡ልጅ፡ይሾማል።
_______________ዕብራውያን፥ምዕራፍ፡8።______________
ምዕራፍ፡8፤
1፤ከተናገርነውም፡ዋና፡ነገሩ፡ይህ፡ነው፤በሰማያት፡በግርማው፡ዙፋን፡ቀኝ፡የተቀመጠ፡እንዲህ፡ያለ፡ሊቀ፡ካህ ናት፡አለን፤
2፤ርሱም፡የመቅደስና፡የእውነተኛዪቱ፡ድንኳን፡አገልጋይ፡ነው፥ርሷም፡በሰው፡ሳይኾን፡በጌታ፡የተተከለች፡ናት ።
3፤ሊቀ፡ካህናት፡ዅሉ፡መባንና፡መሥዋዕትን፡ሊያቀርብ፡ይሾማልና፤ስለዚህም፡ለዚህ፡ደግሞ፡የሚያቀርበው፡አንዳ ች፡ሊኖረው፡የግድ፡ነው።
4፤እንግዲህ፡በምድር፡ቢኖርስ፥እንደ፡ሕግ፡መባን፡የሚያቀርቡት፡ስለ፡አሉ፥ካህን፡እንኳ፡ባልኾነም፤
5፤እነርሱም፡ሙሴ፡ድንኳኒቱን፡ሊሠራ፡ሳለ፡እንደ፡ተረዳ፥ለሰማያዊ፡ነገር፡ምሳሌና፡ጥላ፡የሚኾነውን፡ያገለግ ላሉ።በተራራው፡እንደተገለጠልኽ፡ምሳሌ፡ዅሉን፡ታደርግ፡ዘንድ፡ተጠንቀቅ፡ብሎት፡ነበርና።
6፤አኹን፡ግን፡በሚሻል፡ተስፋ፡ቃል፡በተመሠረተ፡በሚሻል፡ኪዳን፡ደግሞ፡መካከለኛ፡እንደሚኾን፡በዚያ፡ልክ፡እ ጅግ፡የሚሻል፡አገልግሎት፡አግኝቷል።
7፤ፊተኛው፡ኪዳን፡ነቀፋ፡ባይኖረው፥ለኹለተኛው፡ስፍራ፡ባልተፈለገም፡ነበር።
8፤እነርሱን፡እየነቀፈ፡ይላቸዋልና፦እንሆ፥ከእስራኤል፡ቤትና፡ከይሁዳ፡ቤት፡ጋራ፡ዐዲስ፡ኪዳን፡የምገባበት፡ ወራት፡ይመጣል፡ይላል፡ጌታ፤
9፤ከግብጽ፡አገር፡አወጣቸው፡ዘንድ፡እጃቸውን፡በያዝኹበት፡ቀን፡ከአባቶቻቸው፡ጋራ፡እንደገባኹት፡ኪዳን፡አይ ደለም፤እነርሱ፡በኪዳኔ፡አልጸኑምና፥እኔም፡ቸል፡አልዃቸው፡ይላል፡ጌታ።
10፤ከዚያ፡ወራት፡በዃላ፡ከእስራኤል፡ቤት፡ጋራ፡የምገባው፡ቃል፡ኪዳን፡ይህ፡ነውና፥ይላል፡ጌታ፤ሕጌን፡በልቡ ናቸው፡አኖራለኹ፡በልባቸውም፡እጽፈዋለኹ፥እኔም፡አምላክ፡እኾንላቸዋለኹ፡እነርሱም፡ሕዝብ፡ይኾኑልኛል።
11፤እያንዳንዱም፡ጎረቤቱን፡እያንዳንዱም፡ወንድሙን፦ጌታን፡ዕወቅ፡ብሎ፡አያስተምርም፤ከታናሹ፡ዠምሮ፡እስከ ፡ታላቁ፡ድረስ፡ዅሉ፡ያውቁኛልና።
12፤ዐመፃቸውን፡እምራቸዋለኹና፥ኀጢአታቸውንም፡ደግሜ፡አላስብም።
13፤ዐዲስ፡በማለቱ፡ፊተኛውን፡አስረጅቷል፤አሮጌና፡ውራጅ፡የኾነውስ፡ሊጠፋ፡ቀርቧል።
_______________ዕብራውያን፥ምዕራፍ፡9።______________
ምዕራፍ፡9፤
1፤ፊተኛዪቱም፡ደግሞ፡የአገልግሎት፡ሥርዐትና፡የዚህ፡ዓለም፡የኾነው፡መቅደስ፡ነበራት።
2፤የመዠመሪያዪቱ፡ድንኳን፡ተዘጋጅታ፡ነበርና፥በርሷም፡ቅድስት፡በምትባለው፡ውስጥ፡መቅረዙና፡ጠረጴዛው፡የመ ሥዋዕቱም፡ኅብስት፡ነበረባት፤
3፤ከኹለተኛውም፡መጋረጃ፡ወዲያ፡ቅድስተ፡ቅዱሳን፡የምትባለው፡ድንኳን፡ነበረች፥
4፤በዚያም፡ውስጥ፡የወርቅ፡ማዕጠንት፡ነበረ፥ዅለንተናዋም፡በወርቅ፡የተለበጠች፡የኪዳን፡ታቦት፤በርሷም፡ውስ ጥ፡መና፟፡ያለባት፡የወርቅ፡መሶብና፡የበቀለች፡የአሮን፡በትር፥የኪዳኑም፡ጽላት፡ነበሩ፤
5፤በላይዋም፡ማስተስረያውን፡የሚጋርዱ፡የክብር፡ኪሩቤል፡ነበሩ፤ስለ፡እነዚህም፡ስለ፡እያንዳንዳቸው፡ልንናገ ር፡አኹን፡አንችልም።
6፤ይህም፡እንደዚህ፡ተዘጋጅቶ፡ሳለ፥ካህናት፡አገልግሎታቸውን፡እየፈጸሙ፡ዘወትር፡በፊተኛዪቱ፡ድንኳን፡ይገቡ ባታል፤
7፤በኹለተኛዪቱ፡ግን፡ሊቀ፡ካህናት፡ብቻውን፡በዓመት፡አንድ፡ጊዜ፡ይገባባታል፥ርሱም፡ሰለ፡ራሱና፡ስለሕዝቡ፡ ስሕተት፡የሚያቀርበውን፡ደም፡ሳይዝ፡አይገባም፤
8፤ፊተኛዪቱም፡ድንኳን፡በዚህ፡ገና፡ቆማ፡ሳለች፥ወደ፡ቅድስት፡የሚወስደው፡መንገድ፡ገና፡እንዳልተገለጠ፡መን ፈስ፡ቅዱስ፡ያሳያል።
9-10፤ይህም፡ለአኹኑ፡ጊዜ፡ምሳሌ፡ነው፥እንደዚህም፡መባና፡መሥዋዕት፡ይቀርባሉ፤እነዚህም፡እስከመታደስ፡ዘመ ን፡ድረስ፡የተደረጉ፥ስለ፡ምግብና፡ስለ፡መጠጥም፡ስለ፡ልዩ፡ልዩ፡መታጠብም፡የሚኾኑ፡የሥጋ፡ሥርዐቶች፡ብቻ፡ ናቸውና፥የሚያመልከውን፡በኅሊና፡ፍጹም፡ሊያደርጉት፡አይችሉም።
11፤ነገር፡ግን፥ክርስቶስ፡ይመጣ፡ዘንድ፡ላለው፡መልካም፡ነገር፡ሊቀ፡ካህናት፡ኾኖ፥በምትበልጠውና፡በምትሻለ ው፡በእጆችም፡ባልተሠራች፡ማለት፡ለዚህ፡ፍጥረት፡ባልኾነች፡ድንኳን፥
12፤የዘለዓለምን፡ቤዛነት፡አግኝቶ፡አንድ፡ጊዜ፡ፈጽሞ፡ወደ፡ቅድስት፡በገዛ፡ደሙ፡ገባ፡እንጂ፡በፍየሎችና፡በ ጥጃዎች፡ደም፡አይደለም።
13፤የኰርማዎችና፡የፍየሎች፡ደም፡በረከሱትም፡ላይ፡የተረጨ፡የጊደር፡ዐመድ፡ሥጋን፡ለማንጻት፡የሚቀድሱ፡ከኾ ኑ፥
14፤ነውር፡የሌለው፡ኾኖ፡በዘለዓለም፡መንፈስ፡ራሱን፡ለእግዚአብሔር፡ያቀረበ፡የክርስቶስ፡ደም፡እንዴት፡ይል ቅ፡ሕያውን፡እግዚአብሔርን፡ልታመልኩ፡ከሞተ፡ሥራ፡ኅሊናችኹን፡ያነጻ፡ይኾን፧
15፤ስለዚህም፡የፊተኛው፡ኪዳን፡ሲጸና፡ሕግን፡የተላለፉትን፡የሚቤዥ፡ሞት፡ስለ፡ኾነ፥የተጠሩት፡የዘለዓለምን ፡ርስት፡የተስፋ፡ቃል፡እንዲቀበሉ፡ርሱ፡የዐዲስ፡ኪዳን፡መካከለኛ፡ነው።
16፤ኑዛዜ፡ያለ፡እንደ፡ኾነ፥የተናዛዡን፡ሞት፡ማርዳት፡የግድ፡ነውና፤
17፤ሰው፡ሲሞት፡ኑዛዜው፡ይጸናልና፥ተናዛዡ፡በሕይወት፡ሲኖር፡ግን፡ከቶ፡አይጠቅምም።
18፤ስለዚህም፡ፊተኛው፡ኪዳን፡እንኳ፡ያለደም፡አልተመረቀም።
19-20፤ሙሴም፡ትእዛዛትን፡ዅሉ፡እንደ፡ሕጉ፡ለሕዝቡ፡ዅሉ፡ከተናገረ፡በዃላ፥የጥጃዎችንና፡የፍየሎችን፡ደም፡ከ ውሃና፡ከቀይ፡የበግ፡ጠጕር፡ከሂሶጵም፡ጋራ፡ይዞ፦እግዚአብሔር፡ያዘዘላችኹ፡የኪዳን፡ደም፡ይህ፡ነው፥ብሎ፡በ መጽሐፉና፡በሕዝቡ፡ዅሉ፡ላይ፡ረጨው።
21፤እንዲሁም፡በድንኳኒቱና፡በማገልገያው፡ዕቃ፡ዅሉ፡ደምን፡ረጨ።
22፤እንደ፡ሕጉም፡ከጥቂቶች፡በቀር፡ነገር፡ዅሉ፡በደም፡ይነጻል፥ደምም፡ሳይፈስ፡ስርየት፡የለም።
23፤እንግዲህ፡በሰማያት፡ያሉትን፡የሚመስለው፡ነገር፡በዚህ፡ሊነጻ፡እንጂ፡በሰማያት፡ያሉቱ፡ራሳቸው፡ከርሱ፡ ይልቅ፡በሚበልጥ፡መሥዋዕት፡ሊነጹ፡የግድ፡ነበረ።
24፤ክርስቶስ፡በእጅ፡ወደተሠራች፥የእውነተኛዪቱ፡ምሳሌ፡ወደምትኾን፡ቅድስት፡አልገባምና፥ነገር፡ግን፥በእግ ዚአብሔር፡ፊት፡ስለ፡እኛ፡አኹን፡ይታይ፡ዘንድ፡ወደ፡ርሷ፡ወደ፡ሰማይ፡ገባ።
25፤ሊቀ፡ካህናትም፡በየዓመቱ፡የሌላውን፡ደም፡ይዞ፡ወደ፡ቅድስት፡እንደሚገባ፥ራሱን፡ብዙ፡ጊዜ፡ሊያቀርብ፡አ ልገባም፤
26፤እንዲህ፡ቢኾንስ፥ዓለም፡ከተፈጠረ፡ዠምሮ፡ብዙ፡ጊዜ፡መከራ፡ሊቀበል፡ባስፈለገው፡ነበር፤አኹን፡ግን፡በዓ ለም፡ፍጻሜ፡ራሱን፡በመሠዋት፡ኀጢአትን፡ሊሽር፡አንድ፡ጊዜ፡ተገልጧል።
27፤ለሰዎችም፡አንድ፡ጊዜ፡መሞት፡ከርሱ፡በዃላም፡ፍርድ፡እንደ፡ተመደበባቸው፥
28፤እንዲሁ፡ክርስቶስ፡ደግሞ፥የብዙዎችን፡ኀጢአት፡ሊሸከም፡አንድ፡ጊዜ፡ከተሠዋ፡በዃላ፥ያድናቸው፡ዘንድ፡ለ ሚጠባበቁት፡ኹለተኛ፡ጊዜ፡ያለኀጢአት፡ይታይላቸዋል።
_______________ዕብራውያን፥ምዕራፍ፡10።______________
ምዕራፍ፡10፤
1፤ሕጉ፡ሊመጣ፡ያለው፡የበጎ፡ነገር፡እውነተኛ፡አምሳል፡ሳይኾን፡የነገር፡ጥላ፡አለውና፥ስለዚህም፡በየዓመቱ፡ ዘወትር፡በሚያቀርቡት፡በዚያ፡መሥዋዕት፡የሚቀርቡትን፡ሊፈጽም፡ከቶ፡አይችልም።
2፤እንደዚህማ፡ባይኾን፥የሚያመልኩት፡አንድ፡ጊዜ፡ነጽተው፡ከዚያ፡በዃላ፡በኅሊናቸው፡ኀጢአትን፡ስላላወቁ፡ማ ቅረብን፡በተዉ፡አልነበረምን፧
3፤ነገር፡ግን፥በዚያ፡መሥዋዕት፡በየዓመቱ፡የኀጢአት፡መታሰቢያ፡አለ፤
4፤የኰርማዎችና፡የፍየሎች፡ደም፡ኀጢአትን፡እንዲያስወግድ፡የማይቻል፡ነውና።
5፤ስለዚህ፥ወደ፡ዓለም፡ሲገባ፦መሥዋዕትንና፡መባን፡አልወደድኽም፡ሥጋን፡ግን፡አዘጋጀኽልኝ፤
6፤በሙሉ፡በሚቃጠል፡መሥዋዕትና፡ሰለ፡ኀጢአት፡በሚሠዋ፡መሥዋዕት፡ደስ፡አላለኽም።
7፤በዚያን፡ጊዜ፦እንሆ፥በመጽሐፍ፡ጥቅል፟፡ስለ፡እኔ፡እንደ፡ተጻፈ፥አምላኬ፡ሆይ፥ፈቃድኽን፡ላደርግ፡መጥቻለ ኹ፡አልኹ፡ይላል።
8፤በዚህ፡ላይ፦መሥዋዕትንና፡መባን፡በሙሉ፡የሚቃጠል፡መሥዋዕትንም፡ስለ፡ኀጢአትም፡የሚሠዋ፡መሥዋዕትን፡አል ወደድኽም፡በርሱም፡ደስ፡አላለኽም፡ብሎ፥እነዚህም፡እንደ፡ሕግ፡የሚቀርቡት፡ናቸው፥
9፤ቀጥሎ፦እንሆ፥አምላኬ፡ሆይ፥ፈቃድኽን፡ላደርግ፡መጥቻለኹ፡ብሏል።ኹለተኛውንም፡ሊያቆም፡የፊተኛውን፡ይሽራ ል።
10፤በዚህም፡ፈቃድ፡የኢየሱስ፡ክርስቶስን፡ሥጋ፡አንድ፡ጊዜ፡ፈጽሞ፡በማቅረብ፡ተቀድሰናል።
11፤ሊቀ፡ካህናትም፡ዅሉ፡ዕለት፡ዕለት፡እያገለገለ፡ኀጢአትን፡ሊያስወግዱ፡ከቶ፡የማይችሉትን፡እነዚያን፡መሥ ዋዕቶች፡ብዙ፡ጊዜ፡እያቀረበ፡ቆሟል፤
12፤ርሱ፡ግን፡ስለ፡ኀጢአት፡አንድን፡መሥዋዕት፡ለዘለዓለም፡አቅርቦ፡በእግዚአብሔር፡ቀኝ፡ተቀመጠ፥
13፤ጠላቶቹም፡የእግሩ፡መረገጫ፡እስኪደረጉ፡ድረስ፡ወደ፡ፊት፡ይጠብቃል።
14፤አንድ፡ጊዜ፡በማቅረብ፡የሚቀደሱትን፡የዘለዓለም፡ፍጹማን፡አድርጓቸዋልና።
15-16፤መንፈስ፡ቅዱስም፡ደግሞ፡ስለዚህ፡ይመሰክርልናል፤ከዚያ፡ወራት፡በዃላ፡ከነርሱ፡ጋራ፡የምገባው፡ኪዳን፡ ይህ፡ነው፡ይላል፡ጌታ፤በልባቸው፡ሕጌን፡አኖራለኹ፡በልቡናቸውም፡እጽፈዋለኹ፡
17፤ብሎ፡ከተናገረ፡በዃላ፥ኀጢአታቸውንና፡ዐመፃቸውንም፡ደግሜ፡አላስብም፡ይላል።
18፤የእነዚህም፡ስርየት፡ባለበት፡ዘንድ፥ከዚህ፡ወዲህ፡ስለ፡ኀጢአት፡ማቅረብ፡የለም።
19-20፤እንግዲህ፥ወንድሞች፡ሆይ፥በመረቀልን፡ባዲስና፡በሕያው፡መንገድ፡ወደ፡ቅድስት፡በኢየሱስ፡ደም፡በመጋረ ጃው፡ማለት፡በሥጋው፡በኩል፡እንድንገባ፡ድፍረት፡ስለ፡አለን፥
21፤በእግዚአብሔርም፡ቤት፡ላይ፡የኾነ፡ታላቅ፡ካህን፡ስለ፡አለን፥
22፤ከክፉ፡ኅሊና፡ለመንጻት፡ልባችንን፡ተረጭተን፡ሰውነታችንንም፡በጥሩ፡ውሃ፡ታጥበን፡በተረዳንበት፡እምነት ፡በቅን፡ልብ፡እንቅረብ፤
23፤የተስፋን፡ቃል፡የሰጠው፡የታመነ፡ነውና፥እንዳይነቃነቅ፡የተስፋችንን፡ምስክርነት፡እንጠብቅ፤
24፤ለፍቅርና፡ለመልካምም፡ሥራ፡እንድንነቃቃ፡ርስ፡በርሳችን፡እንተያይ፤
25፤ባንዳንዶችም፡ዘንድ፡ልማድ፡እንደኾነው፥መሰብሰባችንን፡አንተው፡ርስ፡በርሳችን፡እንመካከር፡እንጂ፤ይል ቁንም፡ቀኑ፡ሲቀርብ፡እያያችኹ፡አብልጣችኹ፡ይህን፡አድርጉ።
26፤የእውነትን፡ዕውቀት፡ከተቀበልን፡በዃላ፡ወደን፡ኀጢአት፡ብናደርግ፡ከእንግዲህ፡ወዲህ፡ስለ፡ኀጢአት፡መሥ ዋዕት፡አይቀርልንምና፥
27፤የሚያስፈራ፡ግን፡የፍርድ፡መጠበቅ፡ተቃዋሚዎችንም፡ሊበላ፡ያለው፡የእሳት፡ብርታት፡አለ።
28፤የሙሴን፡ሕግ፡የናቀ፡ሰው፡ኹለት፡ወይም፡ሦስት፡ቢመሰክሩበት፡ያለርኅራኄ፡ይሞታል፤
29፤የእግዚአብሔርን፡ልጅ፡የረገጠ፡ያንንም፡የተቀደሰበትን፡የኪዳኑን፡ደም፡እንደ፡ርኩስ፡ነገር፡የቈጠረ፡የ ጸጋውንም፡መንፈስ፡ያክፋፋ፥እንዴት፡ይልቅ፡የሚብስ፡ቅጣት፡የሚገ፟ባ፟ው፡ይመስላችዃል፧
30፤በቀል፡የእኔ፡ነው፥እኔ፡ብድራትን፡እመልሳለኹ፡ያለውን፡እናውቃለንና፤ደግሞም፦ጌታ፡በሕዝቡ፡ይፈርዳል።
31፤በሕያው፡እግዚአብሔር፡እጅ፡መውደቅ፡የሚያስፈራ፡ነው።
32-33፤ነገር፡ግን፥ግማሽ፡በነቀፋና፡በጭንቅ፡እንደ፡መጫወቻ፡ስለ፡ኾናችኹ፡ግማሽም፡እንዲህ፡ካሉት፡ጋራ፡ስለ ፡ተካፈላችኹ፥ብርሃን፡ከበራላችኹ፡በዃላ፡መከራ፡በኾነበት፡በትልቅ፡ተጋድሎ፡የጸናችኹበትን፡የቀደመውን፡ዘ መን፡ዐስቡ።
34፤የሚበልጥና፡ለዘወትር፡የሚኖር፡ገንዘብ፡በሰማይ፡ራሳችኹ፡እንዳላችኹ፡ዐውቃችኹ፥በእስራቴ፡ራራችኹልኝ፡ የገንዘባችኹንም፡ንጥቂያ፡በደስታ፡ተቀበላችኹ።
35፤እንግዲህ፡ታላቅ፡ብድራት፡ያለውን፡ድፍረታችኹን፡አትጣሉ።
36፤የእግዚአብሔርን፡ፈቃድ፡አድርጋችኹ፡የተሰጣችኹን፡የተስፋ፡ቃል፡እንድታገኙ፡መጽናት፡ያስፈልጋችዃልና።
37፤ገና፡በጣም፡ጥቂት፡ጊዜ፡ነው፥ሊመጣ፡ያለውም፡ይመጣል፡አይዘገይምም፤
38፤ጻድቅ፡ግን፡በእምነት፡ይኖራል፡ወደ፡ዃላም፡ቢያፈገፍግ፥ነፍሴ፡በርሱ፡ደስ፡አይላትም።
39፤እኛ፡ግን፡ነፍሳቸውን፡ሊያድኑ፡ከሚያምኑቱ፡ነን፡እንጂ፡ወደ፡ጥፋት፡ከሚያፈገፍጉ፡አይደለንም።
_______________ዕብራውያን፥ምዕራፍ፡11።______________
ምዕራፍ፡11፤
1፤እምነትም፡ተስፋ፡ስለምናደርገው፡ነገር፡የሚያስረግጥ፥የማናየውንም፡ነገር፡የሚያስረዳ፡ነው።
2፤ለሽማግሌዎች፡የተመሰከረላቸው፡በዚህ፡ነውና።
3፤ዓለሞች፡በእግዚአብሔር፡ቃል፡እንደ፡ተዘጋጁ፥ስለዚህም፡የሚታየው፡ነገር፡ከሚታዩት፡እንዳልኾነ፡በእምነት ፡እናስተውላለን።
4፤አቤል፡ከቃየል፡ይልቅ፡የሚበልጥን፡መሥዋዕት፡ለእግዚአብሔር፡በእምነት፡አቀረበ፥በዚህም፥እግዚአብሔር፡ስ ለ፡ስጦታው፡ሲመሰክር፥ርሱ፡ጻድቅ፡እንደ፡ኾነ፡ተመሰከረለት፤ሞቶም፡ሳለ፡በመሥዋዕቱ፡እስከ፡አኹን፡ይናገራ ል።
5፤ሔኖክ፡ሞትን፡እንዳያይ፡በእምነት፡ተወሰደ፥እግዚአብሔርም፡ስለ፡ወሰደው፡አልተገኘም።ሳይወሰድ፡እግዚአብ ሔርን፡ደስ፡እንዳሠኘ፡ተመስክሮለታልና፤
6፤ያለእምነትም፡ደስ፡ማሠኘት፡አይቻልም፤ወደ፡እግዚአብሔር፡የሚደርስ፡እግዚአብሔር፡እንዳለ፡ለሚፈልጉትም፡ ዋጋ፡እንዲሰጥ፡ያምን፡ዘንድ፡ያስፈልገዋልና።
7፤ኖኅ፡ገና፡ስለማይታየው፡ነገር፡ተረድቶ፡እግዚአብሔርን፡እየፈራ፡ቤተ፡ሰዎቹን፡ለማዳን፡መርከብን፡በእምነ ት፡አዘጋጀ፥በዚህም፡ዓለምን፡ኰነነ፥በእምነትም፡የሚገኘውን፡ጽድቅ፡ወራሽ፡ኾነ።
8፤አብርሃም፡የተባለው፡ርስት፡አድርጎ፡ሊቀበለው፡ወዳለው፡ስፍራ፡ለመውጣት፡በእምነት፡ታዘዘ፥ወዴትም፡እንደ ሚኼድ፡ሳያውቅ፡ወጣ።
9፤ለእንግዳዎች፡እንደሚኾን፡በተስፋ፡ቃል፡በተሰጠው፡አገር፡በድንኳን፡ኖሮ፥ያን፡የተስፋ፡ቃል፡ዐብረውት፡ከ ሚወርሱ፡ከይሥሐቅና፡ከያዕቆብ፡ጋራ፥እንደ፡መጻተኛ፡በእምነት፡ተቀመጠ፤
10፤መሠረት፡ያላትን፥እግዚአብሔር፡የሠራትንና፡የፈጠራትን፡ከተማ፡ይጠብቅ፡ነበርና።
11፤ተስፋ፡የሰጠው፡የታመነ፡እንደ፡ኾነ፡ስለ፡ቈጠረች፥ሳራ፡ራሷ፡ደግሞ፡ዕድሜዋ፡እንኳ፡ካለፈ፡በዃላ፡ዘርን ፡ለመፅነስ፡ኀይልን፡በእምነት፡አገኘች።
12፤ስለዚህ፡ደግሞ፥በብዛታቸው፡እንደሰማይ፡ኮከብ፡እንደማይቈጠርም፡በባሕር፡ዳር፡እንዳለ፡አሸዋ፡የነበሩት ፡የሞተን፡ሰው፡እንኳ፡ከመሰለው፡ከአንዱ፡ተወለዱ።
13፤እነዚህ፡ዅሉ፡አምነው፡ሞቱ፥የተሰጣቸውን፡የተስፋ፡ቃል፡አላገኙምና፤ዳሩ፡ግን፡ከሩቅ፡ኾነው፡አዩትና፡ተ ሳለሙት፥በምድሪቱም፡እንግዳዎችና፡መጻተኛዎች፡እንዲኾኑ፡ታመኑ።
14፤እንዲህ፡የሚሉት፡ለእነርሱ፡የሚኾነውን፡አገር፡እንዲፈልጉ፡ያመለክታሉና።
15፤ያን፡የወጡበትን፡አገር፡ዐስበው፡ቢኾኑ፥ሊመለሱ፡ጊዜ፡በኾነላቸው፡ነበር፤
16፤አኹን፡ግን፡የሚበልጠውን፡ርሱም፡ሰማያዊ፡አገር፡ይናፍቃሉ።ስለዚህ፡እግዚአብሔር፡አምላካቸው፡ተብሎ፡ሊ ጠራ፡በእነርሱ፡አያፍርም፥ከተማን፡አዘጋጅቶላቸዋልና።
17-18፤አብርሃም፡በተፈተነበት፡ጊዜ፡ይሥሐቅን፡በእምነት፡አቀረበ፥የተስፋን፡ቃል፡የተቀበለው።በይሥሐቅ፡ዘር ፡ይጠራልኻል፡የተባለለት፡ርሱም፡አንድ፡ልጁን፡አቀረበ፤
19፤እግዚአብሔር፡ከሙታን፡እንኳ፡ሊያስነሣው፡እንዲቻለው፡ዐስቧልና፥ከዚያም፡ደግሞ፡በምሳሌ፡አገኘው።
20፤ይሥሐቅ፡ሊመጣ፡ስለ፡አለው፡ነገር፡ያዕቆብንና፡ዔሳውን፡በእምነት፡ባረካቸው።
21፤ያዕቆብ፡ሲሞት፡በእምነት፡የዮሴፍን፡ልጆች፡እያንዳንዳቸው፡ባረካቸው፥በዘንጉም፡ጫፍ፡ተጠግቶ፡ሰገደ።
22፤ዮሴፍ፡ወደ፡ሞት፡ቀርቦ፡ሳለ፡በእምነት፡ስለእስራኤል፡ልጆች፡መውጣት፡አስታወሰ፥ስለ፡ዐጥንቱም፡አዘዛቸ ው።
23፤ሙሴ፡ከተወለደ፡በዃላ፡ወላጆቹ፡ያማረ፡ሕፃን፡መኾኑን፡አይተው፡በእምነት፡ሦስት፡ወር፡ሸሸጉት፡የንጉሥን ም፡ዐዋጅ፡አልፈሩም።
24፤ሙሴ፡ካደገ፡በዃላ፡የፈርዖን፡የልጅ፡ልጅ፡እንዳይባል፡በእምነት፡እምቢ፡አለ፤
25-26፤ከግብጽም፡ብዙ፡ገንዘብ፡ይልቅ፡ስለ፡ክርስቶስ፡መነቀፍ፡እጅግ፡የሚበልጥ፡ባለጠግነት፡እንዲኾን፡ዐስቧ ልና፥ለጊዜው፡በኀጢአት፡ከሚገኝ፡ደስታ፡ይልቅ፡ከእግዚአብሔር፡ሕዝብ፡ጋራ፡መከራ፡መቀበልን፡መረጠ፤ብድራቱ ን፡ትኵር፡ብሎ፡ተመልክቷልና።
27፤የንጉሡን፡ቍጣ፡ሳይፈራ፡የግብጽን፡አገር፡የተወ፡በእምነት፡ነበር፤የማይታየውን፡እንደሚያየው፡አድርጎ፡ ጸንቷልና።
28፤አጥፊው፡የበኵሮችን፡ልጆች፡እንዳይነካ፡ፋሲካንና፡ደምን፡መርጨትን፡በእምነት፡አደረገ።
29፤በደረቅ፡ምድር፡እንደሚያልፉ፡በቀይ፡ባሕር፡በእምነት፡ተሻገሩ፥የግብጽ፡ሰዎች፡ግን፡ሲሞክሩ፡ተዋጡ።
30፤የኢያሪኮ፡ቅጥር፡ሰባት፡ቀን፡ከዞሩበት፡በዃላ፡በእምነት፡ወደቀ።
31፤ጋለሞታዪቱ፡ረዓብ፡ሰላዮችን፡በሰላም፡ስለ፡ተቀበለቻቸው፡ከማይታዘዙ፡ጋራ፡በእምነት፡አልጠፋችም።
32፤እንግዲህ፡ምን፡እላለኹ፧ስለ፡ጌዴዎንና፡ስለ፡ባርቅ፡ስለ፡ሶምሶንም፡ስለ፡ዮፍታሔም፡ስለ፡ዳዊትና፡ስለ፡ ሳሙኤልም፡ስለ፡ነቢያትም፡እንዳልተርክ፡ጊዜ፡ያጥርብኛልና።
33፤እነርሱ፡በእምነት፡መንግሥታትን፡ድል፡ነሡ፥ጽድቅን፡አደረጉ፥የተሰጠውን፡የተስፋ፡ቃል፡አገኙ፥
34፤የአንበሳዎችን፡አፍ፡ዘጉ፥የእሳትን፡ኀይል፡አጠፉ፥ከሰይፍ፡ስለት፡አመለጡ፥ከድካማቸው፡በረቱ፥በጦርነት ፡ኀይለኛዎች፡ኾኑ፥የባዕድ፡ጭፍራዎችን፡አባረሩ።
35፤ሴቶች፡ሙታናቸውን፡በትንሣኤ፡ተቀበሉ፤ሌላዎችም፡መዳንን፡ሳይቀበሉ፡የሚበልጠውን፡ትንሣኤ፡እንዲያገኙ፡ እስከ፡ሞት፡ድረስ፡ተደበደቡ፤
36፤ሌላዎችም፡መዘበቻ፡በመኾንና፡በመገረፍ፡ከዚህም፡በላይ፡በእስራትና፡በወህኒ፡ተፈተኑ፤
37፤በድንጋይ፡ተወግረው፡ሞቱ፥ተፈተኑ፥በመጋዝ፡ተሰነጠቁ፥በሰይፍ፡ተገድለው፡ሞቱ፥ዅሉን፡እያጡ፡መከራን፡እ የተቀበሉ፡እየተጨነቁ፡የበግና፡የፍየል፡ሌጦ፡ለብሰው፡ዞሩ፤
38፤ዓለም፡አልተገባቸውምና፡በምድረ፡በዳና፡በተራራ፥በዋሻና፡በምድር፡ጕድጓድ፡ተቅበዘበዙ።
39-40፤እነዚህም፡ዅሉ፡በእምነታቸው፡ተመስክሮላቸው፡ሳሉ፡የተሰጠውን፡የተስፋ፡ቃል፡አላገኙም፥ያለእኛ፡ፍጹማ ን፡እንዳይኾኑ፡እግዚአብሔር፡ስለ፡እኛ፡አንዳች፡የሚበልጥ፡ነገርን፡አስቀድሞ፡አይቶ፡ነበርና።
_______________ዕብራውያን፥ምዕራፍ፡12።______________
ምዕራፍ፡12፤
1-2፤እንግዲህ፡እነዚህን፡የሚያኽሉ፡ምስክሮች፡እንደ፡ደመና፡በዙሪያችን፡ካሉልን፥እኛ፡ደግሞ፡ሸክምን፡ዅሉ፡ ቶሎም፡የሚከበንን፡ኀጢአት፡አስወግደን፥የእምነታችንንም፡ራስና፡ፈጻሚውን፡ኢየሱስን፡ተመልክተን፥በፊታችን ፡ያለውን፡ሩጫ፡በትዕግሥት፡እንሩጥ፤ርሱ፡ነውርን፡ንቆ፡በፊቱም፡ስለ፡አለው፡ደስታ፡በመስቀል፡ታግሦ፡በእግ ዚአብሔር፡ዙፋን፡ቀኝ፡ተቀምጧልና።
3፤በነፍሳችኹ፡ዝላችኹ፡እንዳትደክሙ፥ከኀጢአተኛዎች፡በደረሰበት፡እንዲህ፡ባለ፡መቃወም፡የጸናውን፡ዐስቡ።
4፤ከኀጢአት፡ጋራ፡እየተጋደላችኹ፡ገና፡ደምን፡እስከ፡ማፍሰስ፡ድረስ፡አልተቃወማችኹም፤
5-6፤እንደ፡ልጆችም፡ከእናንተ፡ጋራ፦ልጄ፡ሆይ፥የጌታን፡ቅጣት፡አታቅል፟፥በሚገሥጽኽም፡ጊዜ፡አትድከም፤ጌታ፡ የሚወደ፟ውን፡ይቀጣዋልና፥የሚቀበለውንም፡ልጅ፡ዅሉ፡ይገርፈዋል፡ብሎ፡የሚነጋገረውን፡ምክር፡ረስታችዃል።
7፤ለመቀጣት፡ታገሡ፤እግዚአብሔር፡እንደ፡ልጆች፡ያደርግላችዃልና፤አባቱ፡የማይቀጣው፡ልጅ፡ማን፡ነው፧
8፤ነገር፡ግን፥ዅሉ፡የቅጣት፡ተካፋይ፡ኾኗልና፥ያለቅጣት፡ብትኖሩ፡ዲቃላዎች፡እንጂ፡ልጆች፡አይደላችኹም።
9፤ከዚህም፡በላይ፡የቀጡን፡የሥጋችን፡አባቶች፡ነበሩን፡እናፍራቸውም፡ነበር፤እንዴትስ፡ይልቅ፡ለመናፍስት፡አ ባት፡አብልጠን፡ልንገዛና፡በሕይወት፡ልንኖር፡በተገባን፧
10፤እነርሱ፡መልካም፡ኾኖ፡እንደ፡ታያቸው፡ለጥቂት፡ቀን፡ይቀጡን፡ነበርና፥ርሱ፡ግን፡ከቅድስናው፡እንድንካፈ ል፡ለጥቅማችን፡ይቀጣናል።
11፤ቅጣት፡ዅሉ፡ለጊዜው፡የሚያሳዝን፡እንጂ፡ደስ፡የሚያሠኝ፡አይመስልም፥ዳሩ፡ግን፡በዃላ፡ለለመዱት፡የሰላም ን፡ፍሬ፡ርሱም፡ጽድቅን፡ያፈራላቸዋል።
12፤ስለዚህ፥የላሉትን፡እጆች፡የሰለሉትንም፡ጕልበቶች፡አቅኑ፤
13፤ያነከሰውም፡እንዲፈወስ፡እንጂ፡እንዳይናጋ፥ለእግራችኹ፡ቅን፡መንገድ፡አድርጉ።
14፤ከሰው፡ዅሉ፡ጋራ፡ሰላምን፡ተከታተሉ፡ትቀደሱም፡ዘንድ፡ፈልጉ፥ያለርሱ፡ጌታን፡ሊያይ፡የሚችል፡የለምና።
15፤የእግዚአብሔር፡ጸጋ፡ለማንም፡እንዳይጐድለው፥ብዙዎቹም፡የሚረክሱበት፡አንድ፡መራራ፡ሥር፡ወደ፡ላይ፡በቅ ሎ፡እንዳያስጨንቅ፥ሴሰኛም፡የሚኾን፡እንዳይገኝ፥
16፤ወይም፡ስለ፡አንድ፡መብል፡በኵርነቱን፡እንደ፡ሸጠ፡እንደ፡ዔሳው፡ለዚህ፡ዓለም፡የሚመች፡ሰው፡እንዳይኾን ፡ተጠንቀቁ።
17፤ከዚያ፡በዃላ፡እንኳ፡በረከቱን፡ሊወርስ፡በወደደ፡ጊዜ፡እንደ፡ተጣለ፡ታውቃላችኹና፤በእንባ፡ተግቶ፡ምንም ፡ቢፈልገው፡ለንስሓ፡ስፍራ፡አላገኘምና።
18፤ሊዳሰስ፡ወደሚችል፡ወደሚቃጠልም፡እሳት፡ወደ፡ጭጋግም፡ወደ፡ጨለማም፡ወደ፡ዐውሎ፡ነፋስም፡ወደመለከት፡ድ ምፅም፡ወደቃሎችም፡ነገር፡አልደረሳችኹምና፤
19፤ያንም፡ነገር፡የሰሙት፡ሌላ፡ቃል፡እንዳይጨመርባቸው፡ለመኑ፤
20፤እንስሳ፡እንኳ፡ተራራውን፡ቢነካ፡ተወግሮ፡ይሙት፡የምትለውን፡ትእዛዝ፡ሊታገሡ፡አልቻሉምና፤
21፤ሙሴም፦እጅግ፡እፈራለኹ፥እንቀጠቀጥማለኹ፡እስኪል፡ድረስ፡የሚታየው፡እጅግ፡የሚያስፈራ፡ነበር፤
22፤ነገር፡ግን፥ወደጽዮን፡ተራራና፡ወደሕያው፡እግዚአብሔር፡ከተማ፡ደርሳችዃል፥ወደ፡ሰማያዊቱም፡ኢየሩሳሌም ፥በደስታም፡ወደተሰበሰቡት፡ወደ፡አእላፋት፡መላእክት፥
23፤በሰማያትም፡ወደተጻፉ፡ወደበኵራት፡ማኅበር፥የዅሉም፡ዳኛ፡ወደሚኾን፡ወደ፡እግዚአብሔር፥ፍጹማንም፡ወደኾ ኑት፡ወደጻድቃን፡መንፈሶች፥
24፤የዐዲስም፡ኪዳን፡መካከለኛ፡ወደሚኾን፡ወደ፡ኢየሱስ፥ከአቤልም፡ደም፡ይልቅ፡የሚሻለውን፡ወደሚናገር፡ወደ መርጨት፡ደም፡ደርሳችዃል።
25፤ለሚናገረው፡እምቢ፡እንዳትሉ፡ተጠንቀቁ፤እነዚያ፡በምድር፡ላስረዳቸው፡እምቢ፡ባሉ፡ጊዜ፡ካላመለጡ፥ከሰማ ይ፡ከመጣው፡ፈቀቅ፡የምንል፡እኛስ፡እንዴት፡እናመልጣለን፧
26፤በዚያም፡ጊዜ፡ድምፁ፡ምድርን፡አናወጠ፥አኹን፡ግን፦አንድ፡ጊዜ፡ደግሜ፡እኔ፡ሰማይን፡አናውጣለኹ፡እንጂ፡ ምድርን፡ብቻ፡አይደለም፡ብሎ፡ተስፋ፡ሰጥቷል።
27፤ዳሩ፡ግን፦አንድ፡ጊዜ፡ደግሜ፡የሚል፡ቃል፥የማይናወጡት፡ጸንተው፡እንዲኖሩ፥የሚናወጡት፡የተፈጠሩ፡እንደ ሚኾኑ፡ይለወጡ፡ዘንድ፡ያሳያል።
28፤ስለዚህ፥የማይናወጥን፡መንግሥት፡ስለምንቀበል፥በማክበርና፡በፍርሀት፡እግዚአብሔርን፡ደስ፡እያሠኘን፡የ ምናመልክበትን፡ጸጋ፡እንያዝ፤
29፤አምላካችን፡በእውነት፡የሚያጠፋ፡እሳት፡ነውና።
_______________ዕብራውያን፥ምዕራፍ፡13።______________
ምዕራፍ፡13፤
1-2፤የወንድማማች፡መዋደድ፡ይኑር።እንግዳዎችን፡መቀበል፡አትርሱ፤በዚህ፡አንዳንዶች፡ሳያውቁ፡መላእክትን፡እ ንግድነት፡ተቀብለዋልና።
3፤ከነርሱ፡ጋራ፡እንደ፡ታሰረ፡ኾናችኹ፡እስሮችን፡ዐስቡ፥የተጨነቁትንም፡ራሳችኹ፡ደግሞ፡በሥጋ፡እንዳለ፡ኾና ችኹ፡ዐስቡ።
4፤መጋባት፡በዅሉ፡ዘንድ፡ክቡር፡መኝታውም፡ንጹሕ፡ይኹን፤ሴሰኛዎችንና፡አመንዝራዎችን፡ግን፡እግዚአብሔር፡ይ ፈርድባቸዋል።
5፤አካኼዳችኹ፡ገንዘብን፡ያለመውደድ፡ይኹን፥ያላችኹም፡ይብቃችኹ፤ርሱ፡ራሱ።አልለቅኽም፡ከቶም፡አልተውኽም፡ ብሏልና፤
6፤ስለዚህ፥በድፍረት፦ጌታ፡ይረዳኛልና፥አልፈራም፤ሰው፡ምን፡ያደርገኛል፧እንላለን።
7፤የእግዚአብሔርን፡ቃል፡የተናገሯችኹን፡ዋኖቻችኹን፡ዐስቡ፥የኑሯቸውንም፡ፍሬ፡እየተመለከታችኹ፡በእምነታቸ ው፡ምሰሏቸው።
8፤ኢየሱስ፡ክርስቶስ፡ትናንትና፡ዛሬ፡እስከ፡ለዘለዓለምም፡ያው፡ነው።
9፤ልዩ፡ልዩ፡ዐይነት፡በኾነ፡በእንግዳ፡ትምህርት፡አትወሰዱ፤ልባችኹ፡በጸጋ፡ቢጸና፡መልካም፡ነው፡እንጂ፡በመ ብል፡አይደለም፤በዚህ፡የሚሠሩባት፡አልተጠቀሙምና።
10፤መሠዊያ፡አለን፥ከርሱም፡ሊበሉ፡ድንኳኒቱን፡የሚያገለግሉ፡መብት፡የላቸውም።
11፤ሊቀ፡ካህናት፡ስለ፡ኀጢአት፡ወደ፡ቅድስት፡የእንስሳዎችን፡ደም፡ያቀርባልና፤ሥጋቸው፡ግን፡ከሰፈሩ፡ውጭ፡ ይቃጠላል።
12፤ስለዚህ፥ኢየሱስ፡ደግሞ፡በገዛ፡ደሙ፡ሕዝቡን፡እንዲቀድስ፡ከበር፡ውጭ፡መከራን፡ተቀበለ።
13፤እንግዲህ፡ነቀፌታውን፡እየተሸከምን፡ወደ፡ርሱ፡ወደሰፈሩ፡ውጭ፡እንውጣ፤
14፤በዚህ፡የምትኖር፡ከተማ፡የለችንምና፥ነገር፡ግን፥ትመጣ፡ዘንድ፡ያላትን፡እንፈልጋለን።
15፤እንግዲህ፡ዘወትር፡ለእግዚአብሔር፡የምስጋናን፡መሥዋዕት፥ማለት፡ለስሙ፡የሚመሰክሩ፡የከንፈሮችን፡ፍሬ፥ በርሱ፡እናቅርብለት።
16፤ነገር፡ግን፥መልካም፡ማድረግን፡ለሌላዎችም፡ማካፈልን፡አትርሱ፤እንዲህ፡ያለው፡መሥዋዕት፡እግዚአብሔርን ፡ደስ፡ያሠኘዋልና።
17፤ለዋኖቻችኹ፡ታዘዙና፡ተገዙ፤እነርሱ፡ስሌትን፡እንደሚሰጡ፡አድርገው፥ይህንኑ፡በደስታ፡እንጂ፡በሐዘን፡እ ንዳያደርጉት፥ይህ፡የማይጠቅማችኹ፡ነበርና፥ስለ፡ነፍሳችኹ፡ይተጋሉ።
18፤ጸልዩልን፤በነገር፡ዅሉ፡በመልካም፡እንድንኖር፡ወደን፥መልካም፡ኅሊና፡እንዳለን፡ተረድተናልና።
19፤ይልቁንም፡ፈጥኜ፡እንድመለስላችኹ፡ይህን፡ታደርጉ፡ዘንድ፡አጥብቄ፡እለምናችዃለኹ።
20፤በዘለዓለም፡ኪዳን፡ደም፡ለበጎች፡ትልቅ፡እረኛ፡የኾነውን፡ጌታችንን፡ኢየሱስን፡ከሙታን፡ያወጣው፡የሰላም ፡አምላክ፥
21፤በኢየሱስ፡ክርስቶስ፡በኩል፡በፊቱ፡ደስ፡የሚያሠኘውን፡በእናንተ፡እያደረገ፥ፈቃዱን፡ታደርጉ፡ዘንድ፡በመ ልካም፡ሥራ፡ዅሉ፡ፍጹማን፡ያድርጋችኹ፤ለርሱ፡እስከ፡ዘለዓለም፡ድረስ፡ክብር፡ይኹን፤አሜን።
22፤ወንድሞች፡ሆይ፥የምክርን፡ቃል፡እንድትታገሡ፡እመክራችዃለኹ፥በጥቂት፡ቃል፡ጽፌላችዃለኹና።
23፤ወንድማችን፡ጢሞቴዎስ፡እንደ፡ተፈታ፡ዕወቁ፥ቶሎ፡ብሎም፡ቢመጣ፡ከርሱ፡ጋራ፡አያችዃለኹ።
24፤ለዋኖቻችኹ፡ዅሉና፡ለቅዱሳን፡ዅሉ፡ሰላምታ፡አቅርቡልኝ።ከኢጣልያ፡የኾኑቱ፡ሰላምታ፡ያቀርቡላችዃል።
25፤ጸጋ፡ከዅላችኹ፡ጋራ፡ይኹን፤አሜን፨

http://www.gzamargna.net