መዠመሪያዪቱ፡ዚሐዋርያው፡ዚጎጥሮስ፡መልእክት።

(ክለሳ.1.20020507)

_______________1ኛ፡ጎጥሮስ፥ምዕራፍ፡1።______________
ምዕራፍ፡1ፀ
1-2ፀዚኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡ሐዋርያ፡ጎጥሮስ፥እግዚአብሔር፡አብ፡አስቀድሞ፡እንዳወቃ቞ው፡በመንፈስም፡እንደሚቀ ደሱ፥ይታዘዙና፡በኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡ደም፡ይሚጩ፡ዘንድ፡ለተመሚጡት፡በጳንጊስና፡በገላትያ፡በቀጰዶቅያም፡በ እስያም፡በቢታንያም፡ለተበተኑ፡መጻተኛዎቜፀጞጋና፡ሰላም፡ይብዛላቜኹ።
3-5ፀኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡ኚሙታን፡በመነሣቱ፡ለሕያው፡ተስፋና፡ለማይጠፋ፥እድፈትም፡ለሌለበት፥ለማያልፍም፡ርስ ት፡እንደ፡ምሕሚቱ፡ብዛት፡ኹለተኛ፡ዚወለደን፡ዚጌታቜን፡ዚኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡አምላክና፡አባት፡ይባሚክፀይህ ም፡ርስት፡በመጚሚሻው፡ዘመን፡ይገለጥ፡ዘንድ፡ለተዘጋጀ፡መዳን፡በእምነት፡በእግዚአብሔር፡ኀይል፡ለተጠበቃቜ ኹ፡ለእናንተ፡በሰማይ፡ቀርቶላቜዃል።
6-7ፀበዚህም፡እጅግ፡ደስ፡ይላቜዃል፥ነገር፡ግን፥በእሳት፡ምንም፡ቢፈተን፡ኚሚጠፋው፡ወርቅ፡ይልቅ፡አብልጊ፡ዚ ሚኚብር፡ዚተፈተነ፡እምነታቜኹ፥ኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡ሲገለጥ፥ለምስጋናና፡ለክብር፡ለውዳሎም፡ይገኝ፡ዘንድ፡አ ኹን፡ለጥቂት፡ጊዜ፡ቢያስፈልግ፡በልዩ፡ልዩ፡ፈተና፡ዐዝናቜዃል።
8-9ፀርሱንም፡ሳታዩት፡ትወዱታላቜኹፀአኹንም፡ምንም፡ባታዩት፡በርሱ፡አምናቜኹ፥ዚእምነታቜኹን፡ፍጻሜ፡ርሱም፡ ዚነፍሳቜኹን፡መዳን፡እዚተቀበላቜኹ፥በማይነገርና፡ክብር፡በሞላበት፡ሐሀት፡ደስ፡ይላቜዃል።
10ፀለእናንተም፡ስለሚሰጠው፡ጞጋ፡ትንቢት፡ዚተናገሩት፡ነቢያት፡ስለዚህ፡መዳን፡ተግተው፡እዚፈለጉ፡መሚመሩት ፀ
11ፀበእነርሱም፡ዚነበሚ፡ዚክርስቶስ፡መንፈስ፥ስለክርስቶስ፡መኚራ፡ኚርሱም፡በዃላ፡ስለሚመጣው፡ክብር፡አስቀ ድሞ፡እዚመሰኚሚ፥በምን፡ወይም፡እንዎት፡ባለ፡ዘመን፡እንዳመለኚተ፡ይመሚምሩ፡ነበር።
12ፀለእነርሱም፡ኚሰማይ፡በተላኚ፡በመንፈስ፡ቅዱስ፡ወንጌልን፡ዚሰበኩላቜኹ፡ሰዎቜ፡አኹን፡ባወሩላቜኹ፡ነገር ፡እናንተን፡እንጂ፡ራሳ቞ውን፡እንዳላገለገሉ፡ተገለጠላ቞ውፀይህንም፡ነገር፡መላእክቱ፡ሊመለኚቱ፡ይመኛሉ።
13ፀስለዚህ፥ዚልቡናቜኹን፡ወገብ፡ታጥቃቜኹና፡በመጠን፡ኖራቜኹ፥ኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡ሲገለጥ፡ዚምታገኙትን፡ጞ ጋ፡ፈጜማቜኹ፡ተስፋ፡አድርጉ።
14ፀእንደሚታዘዙ፡ልጆቜ፡ባለማወቃቜኹ፡አስቀድሞ፡ዚኖራቜኹበትን፡ምኞት፡አትኚተሉ።
15-16ፀዳሩ፡ግንፊእኔ፡ቅዱስ፡ነኝና፡ቅዱሳን፡ኹኑ፡ተብሎ፡ስለ፡ተጻፈ፡ዚጠራቜኹ፡ቅዱስ፡እንደ፡ኟነ፡እናንተ፡ ደግሞ፡በኑሯቜኹ፡ዅሉ፡ቅዱሳን፡ኹኑ።
17ፀለሰው፡ፊትም፡ሳያደላ፡በያንዳንዱ፡ላይ፡እንደ፡ሥራው፡ዚሚፈርደውን፡አባት፡ብላቜኹ፡ብትጠሩ፡በእንግድነ ታቜኹ፡ዘመን፡በፍርሀት፡ኑሩ።
18-19ፀኚአባቶቻቜኹ፡ኚወሚሳቜኹት፡ኚኚንቱ፡ኑሯቜኹ፡በሚያልፍ፡ነገር፡በብር፡ወይም፡በወርቅ፡ሳይኟን፥ነውርና ፡እድፍ፡እንደ፡ሌለው፡እንደ፡በግ፡ደም፡በክቡር፡ዚክርስቶስ፡ደም፡እንደ፡ተዋጃቜኹ፡ታውቃላቜኹ።
20-21ፀዓለም፡ሳይፈጠር፡እንኳ፡አስቀድሞ፡ታወቀ፥ነገር፡ግን፥እምነታቜኹና፡ተስፋቜኹ፡በእግዚአብሔር፡ይኟን፡ ዘንድ፥ኚሙታን፡ባስነሣው፡ክብርንም፡በሰጠው፡በእግዚአብሔር፡በርሱ፡ስለምታምኑ፡ስለ፡እናንተ፡በዘመኑ፡መጚ ሚሻ፡ተገለጠ።
22ፀለእውነት፡እዚታዘዛቜኹ፡ግብዝነት፡ለሌለበት፡ለወንድማማቜ፡መዋደድ፡ነፍሳቜኹን፡አንጜታቜኹ፡ርስ፡በርሳ ቜኹ፡ኚልባቜኹ፡አጥብቃቜኹ፡ተዋደዱ።
23ፀዳግመኛ፡ዚተወለዳቜኹት፡ኚሚጠፋ፡ዘር፡አይደለም፥በሕያውና፡ለዘለዓለም፡በሚኖር፡በእግዚአብሔር፡ቃል፡ኚ ማይጠፋ፡ዘር፡ነው፡እንጂ።
24ፀሥጋ፡ዅሉ፡እንደ፡ሣር፡ክብሩም፡ዅሉ፡እንደ፡ሣር፡አበባ፡ነውናፀሣሩ፡ይጠወልጋል፡አበባውም፡ይሚግፋልፀ
25ፀዚጌታ፡ቃል፡ግን፡ለዘለዓለም፡ይኖራል።በወንጌልም፡ዚተሰበኚላቜኹ፡ቃል፡ይህ፡ነው።
_______________1ኛ፡ጎጥሮስ፥ምዕራፍ፡2።______________
ምዕራፍ፡2ፀ
1ፀእንግዲህ፡ክፋትን፡ዅሉ፡ተንኰልንም፡ዅሉ፡ግብዝነትንም፡ቅንአትንም፡ሐሜትንም፡ዅሉ፡አስወግዳቜኹ፥
2-3ፀጌታ፡቞ር፡መኟኑን፡ቀምሳቜኹ፡እንደ፡ኟነ፥ለመዳን፡በርሱ፡እንድታድጉ፡አኹን፡እንደ፡ተወለዱ፡ሕፃናት፡ተ ንኰል፡ዚሌለበትን፡ዚቃልን፡ወተት፡ተመኙ።
4ፀበሰውም፡ወደተጣለ፡በእግዚአብሔር፡ዘንድ፡ግን፡ወደተመሚጠና፡ክቡር፡ወደኟነው፡ወደ፡ሕያው፡ድንጋይ፡ወደ፡ ርሱ፡እዚቀሚባቜኹ፥
5ፀእናንተ፡ደግሞ፡እንደ፡ሕያዋን፡ድንጋዮቜ፡ኟናቜኹ፥በኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡ለእግዚአብሔር፡ደስ፡ዚሚያሠኝ፡መ ንፈሳዊ፡መሥዋዕትን፡ታቀርቡ፡ዘንድ፡ቅዱሳን፡ካህናት፡እንድትኟኑ፡መንፈሳዊ፡ቀት፡ለመኟን፡ተሠሩ።
6ፀበመጜሐፍፊእንሆ፥ዚተመሚጠና፡ዚኚበሚን፡ዚማእዘን፡ራስ፡ድንጋይ፡በጜዮን፡አኖራለኹ፥በርሱም፡ዚሚያምን፡አ ያፍርም፡ተብሎ፡ተጜፏልና።
7ፀእንግዲህ፡ክብሩ፡ለእናንተ፡ለምታምኑት፡ነውፀለማያምኑ፡ግን፡ዐናጢዎቜ፡ዚጣሉት፡ድንጋይ፡ርሱ፡ዚማእዘን፡ ራስ፡ዚዕንቅፋትም፡ድንጋይ፡ዚማሰናኚያም፡አለት፡ኟነፀ
8ፀዚማያምኑ፡ስለ፡ኟኑ፡በቃሉ፡ይሰናኚሉበታልናፀለዚህ፡ደግሞ፡ዚተመደቡ፡ና቞ው።
9ፀእናንተ፡ግን፡ኚጚለማ፡ወደሚደነቅ፡ብርሃኑ፡ዚጠራቜኹን፡ዚርሱን፡በጎነት፡እንድትናገሩ፡ዚተመሚጠ፡ትውልድ ፥ዚንጉሥ፡ካህናት፥ቅዱስ፡ሕዝብ፥ለርስቱ፡ዚተለዚ፡ወገን፡ናቜኹፀ
10ፀእናንተ፡ቀድሞ፡ወገን፡አልነበራቜኹም፡አኹን፡ግን፡ዚእግዚአብሔር፡ወገን፡ናቜኹፀእናንተ፡ምሕሚት፡ያገኛ ቜኹ፡አልነበራቜኹም፡አኹን፡ግን፡ምሕሚትን፡አግኝታቜዃል።
11ፀወዳጆቜ፡ሆይ፥ነፍስን፡ኚሚዋጋ፡ሥጋዊ፡ምኞት፡ትርቁ፡ዘንድ፡እንግዳዎቜና፡መጻተኛዎቜ፡እንደ፡መኟናቜኹ፡ እለምናቜዃለኹፀ
12ፀስለሚመለኚቱት፡ስለ፡መልካም፡ሥራቜኹ፥ክፉ፡እንደምታደርጉ፡በዚያ፡እናንተን፡በሚያሙበት፡ነገር፥በሚጐበ ኝበት፡ቀን፡እግዚአብሔርን፡ያኚብሩት፡ዘንድ፡በአሕዛብ፡መካኚል፡ኑሯቜኹ፡መልካም፡ይኹን።
13ፀስለ፡ጌታ፡ብላቜኹ፡ለሰው፡ሥርዐት፡ዅሉ፡ተገዙፀለንጉሥም፡ቢኟን፥ኚዅሉ፡በላይ፡ነውናፀ
14ፀለመኳንንትም፡ቢኟን፥ክፉ፡ዚሚያደርጉትን፡ለመቅጣት፡በጎም፡ዚሚያደርጉትን፡ለማመስገን፡ኚርሱ፡ተልኚዋል ና፥ተገዙ።
15ፀበጎ፡እያደሚጋቜኹ፥ዚማያውቁትን፡ሞኞቜ፡ዝም፡ታሠኙ፡ዘንድ፡እንዲህ፡ዚእግዚአብሔር፡ፈቃድ፡ነውናፀ
16ፀሐራነት፡ወጥታቜኹ፡እንደእግዚአብሔር፡ባሪያዎቜ፡ኹኑ፡እንጂ፡ያ፡ሐራነት፡ለክፋት፡መሞፈኛ፡እንዲኟን፡አ ታድርጉ።
17ፀዅሉን፡አክብሩ፥ወንድሞቜን፡ውደዱ፥እግዚአብሔርን፡ፍሩ፥ንጉሥን፡አክብሩ።
18ፀሎሌዎቜ፡ሆይ፥ለበጎዎቜና፡ለገሮቜ፡ጌታዎቻቜኹ፡ብቻ፡ሳይኟን፡ለጠማማዎቜ፡ደግሞ፡በፍርሀት፡ዅሉ፡ተገዙ።
19ፀበግፍ፡መኚራን፡ዚሚቀበል፡ሰው፡እግዚአብሔርን፡እያሰበ፡ሐዘንን፡ቢታገሥ፡ምስጋና፡ይገ፟ባ፟ዋልና።
20ፀኀጢአት፡አድርጋቜኹ፡ስትጐሰሙ፡ብትታገሡ፥ምን፡ክብር፡አለበት፧ነገር፡ግን፡መልካም፡አድርጋቜኹ፡መኚራን ፡ስትቀበሉ፡ብትታገሡ፥ይህ፡ነገር፡በእግዚአብሔር፡ዘንድ፡ምስጋና፡ይገ፟ባ፟ዋል።
21ፀዚተጠራቜኹለት፡ለዚህ፡ነውናፀክርስቶስ፡ደግሞ፡ፍለጋውን፡እንድትኚተሉ፡ምሳሌ፡ትቶላቜኹ፡ስለ፡እናንተ፡ መኚራን፡ተቀብሏልና።
22ፀርሱም፡ኀጢአት፡አላደሚገም፥ተንኰልም፡በአፉ፡አልተገኘበትምፀ
23ፀሲሰድቡት፡መልሶ፡አልተሳደበም፥መኚራንም፡ሲቀበል፡አልዛተምፀነገር፡ግን፥በጜድቅ፡ለሚፈርደው፡ራሱን፡አ ሳልፎ፡ሰጠፀ
24ፀለኀጢአት፡ሞተን፡ለጜድቅ፡እንድንኖር፥ርሱ፡ራሱ፡በሥጋው፡ኀጢአታቜንን፡በዕንጚት፡ላይ፡ተሞኚመፀ[*]፡
25ፀበመገሚፉ፡ቍስል፡ተፈወሳቜኹ።እንደ፡በጎቜ፡ትቅበዘበዙ፡ነበርና፥አኹን፡ግን፡ወደነፍሳቜኹ፡እሚኛና፡ጠባ ቂ፡ተመልሳቜዃል።
[*]ፀበግእዝ፡እንዲህ፡ተጜፏል።ወበእንተ፡ኃጥኣዊነ፡ውእቱ፡ተሰቅለ፡ዲበ፡ዕፅ፡በሥጋሁ፡ኚመ፡ያውፅአነ፡እምኃጥ ኣዊነ፡ወበጜድቁ፡ያሕይወነ።
_______________1ኛ፡ጎጥሮስ፥ምዕራፍ፡3።______________
ምዕራፍ፡3ፀ
1-2ፀእንዲሁም፥እናንተ፡ሚስቶቜ፡ሆይ፥ኚባሎቻቜኹ፡አንዳንዱ፡ለትምህርት፡ዚማይታዘዙ፡ቢኖሩ፥በፍርሀት፡ያለው ን፡ንጹሑን፡ኑሯቜኹን፡እዚተመለኚቱ፡ያለትምህርት፡በሚስቶቻ቞ው፡ኑሮ፡እንዲገኙ፡ተገዙላ቞ው።
3ፀለእናንተም፡ጠጕርን፡በመሞሚብና፡ወርቅን፡በማንጠልጠል፡ወይም፡ልብስን፡በመጐናጞፍ፡በውጭ፡ዚኟነ፡ሜልማት ፡አይኹንላቜኹ፥
4ፀነገር፡ግን፥በእግዚአብሔር፡ፊት፡ዋጋው፡እጅግ፡ዚኚበሚ፡ዚዋህና፡ዝግተኛ፡መንፈስ፡ያለውን፡ዚማይጠፋውን፡ ልብስ፡ለብሶ፡ዚተሰወሚ፡ዚልብ፡ሰው፡ይኹንላቜኹ።
5ፀእንዲህ፡በቀድሞ፡ዘመን፡በእግዚአብሔር፡ተስፋ፡ያደሚጉት፡ቅዱሳት፡ሎቶቜ፡ደግሞ፡ለባሎቻ቞ው፡ሲገዙ፡ተሞል መው፡ነበርናፀ
6ፀእንዲሁም፡ሳራ፡ለአብርሃምፊጌታ፡ብላ፡እዚጠራቜው፡ታዘዘቜለትፀእናንተም፡ኚሚያስደነግጥ፡ነገር፡አንዳቜ፡ እንኳ፡ሳትፈሩ፡መልካም፡ብታደርጉ፥ልጆቿ፡ናቜኹ።
7ፀእንዲሁም፥እናንተ፡ባሎቜ፡ሆይ፥ደካማ፡ፍጥሚት፡ስለ፡ኟኑ፡ኚሚስቶቻቜኹ፡ጋራ፡በማስተዋል፡ዐብራቜኹ፡ኑሩፀ ጞሎታቜኹ፡እንዳይኚለኚል፥ዐብሚው፡ደግሞ፡ዚሕይወትን፡ጞጋ፡እንደሚወርሱ፡አድርጋቜኹ፡አክብሯ቞ው።
8ፀበመጚሚሻው፡ዅላቜኹ፡ባንድ፡ልብ፡ኹኑ፥ዚሌላው፡መኚራ፡ለእናንተ፡እንደሚኟን፡አድርጉ፥እንደ፡ወንድሞቜ፡ተ ዋደዱ፥ርኅሩኆቜና፡ትሑታን፡ኹኑፀ
9ፀክፉን፡በክፉ፡ፈንታ፡ወይም፡ስድብን፡በስድብ፡ፈንታ፡አትመልሱ፥በዚህ፡ፈንታ፡ባርኩ፡እንጂፀበሚኚትን፡ልት ወርሱ፡ለዚህ፡ተጠርታቜዃልና።
10ፀሕይወትን፡ሊወድ፡መልካሞቜንም፡ቀኖቜ፡ሊያይ፡ዚሚፈልግ፡ሰው፥ምላሱን፡ኚክፉ፡ኚንፈሮቹንም፡ተንኰልን፡ኚ መናገር፡ይኚልክልፀ
11ፀኚክፉ፡ፈቀቅ፡ይበል፥መልካምንም፡ያድርግ፥ሰላምን፡ይሻ፡ይኚተለውምፀ
12ፀዚጌታ፡ዐይኖቜ፡ወደ፡ጻድቃን፡ና቞ውና፥ዊሮዎቹም፡ለጞሎታ቞ው፡ተኚፍተዋል፥ዚጌታ፡ፊት፡ግን፡ክፉ፡ነገርን ፡በሚያደርጉ፡ላይ፡ነው።
13ፀበጎንም፡ለማድሚግ፡ብትቀኑ፡ዚሚያስጚንቃቜኹ፡ማን፡ነው፧
14ፀነገር፡ግን፥ስለ፡ጜድቅ፡እንኳ፡መኚራን፡ብትቀበሉ፡ብፁዓን፡ናቜኹ።ማስፈራራታ቞ውንም፡አትፍሩ፡አትናወጡ ም፥
15ፀዳሩ፡ግን፡ጌታን፡ርሱም፡ክርስቶስ፡በልባቜኹ፡ቀድሱት።በእናንተ፡ስላለ፡ተስፋ፡ምክንያትን፡ለሚጠይቋቜኹ ፡ዅሉ፡መልስ፡ለመስጠት፡ዘወትር፡ዚተዘጋጃቜኹ፡ኹኑ፥ነገር፡ግን፥በዚዋህነትና፡በፍርሀት፡ይኹን።
16ፀበክርስቶስ፡ያለውን፡መልካሙን፡ኑሯቜኹን፡ዚሚሳደቡ፡ሰዎቜ፡ክፉን፡እንደምታደርጉ፡በሚያሙበት፡ነገር፡እ ንዲያፍሩ፡በጎ፡ኅሊና፡ይኑራቜኹ።
17ፀዚእግዚአብሔር፡ፈቃድ፡እንዲህ፡ቢኟን፥ክፉ፡ስለ፡ማድሚግ፡ሳይኟን፡በጎ፡ስለ፡ማድሚግ፡መኚራን፡ብትቀበሉ ፡ይሻላቜዃልና።
18ፀክርስቶስ፡ደግሞ፡ወደ፡እግዚአብሔር፡እንዲያቀርበን፡ርሱ፡ጻድቅ፡ኟኖ፡ስለ፡ዐመፀኛዎቜ፡አንድ፡ጊዜ፡በኀ ጢአት፡ምክንያት፡ሞቷልናፀበሥጋ፡ሞተ፡በመንፈስ፡ግን፡ሕያው፡ኟነ፥
19ፀበርሱም፡ደግሞ፡ኌዶ፡በወህኒ፡ለነበሩ፡ነፍሳት፡ሰበኚላ቞ውፀ
20ፀጥቂቶቜ፡ማለት፡ስምንት፡ነፍስ፡በውሃ፡ዚዳኑበት፡መርኚብ፡ሲዘጋጅ፥ዚእግዚአብሔር፡ትዕግሥት፡በኖኅ፡ዘመ ን፡በቈዚ፡ጊዜ፡ቀድሞ፡አልታዘዙም።
21ፀይህም፡ውሃ፡ደግሞ፡ማለት፡ጥምቅት፡ምሳሌው፡ኟኖ፡አኹን፡ያድነናል፥ዚሰውነትን፡እድፍ፡ማስወገድ፡አይደለ ም፥ለእግዚአብሔር፡ዚበጎ፡ኅሊና፡ልመና፡ነው፡እንጂ፥ይህም፡በኢዚሱስ፡ክርስቶስ፡ትንሣኀ፡ነውፀ
22ፀርሱም፡መላእክትና፡ሥልጣናት፡ኀይላትም፡ኚተገዙለት፡በዃላ፡ወደ፡ሰማይ፡ኌዶ፡በእግዚአብሔር፡ቀኝ፡አለ።
_______________1ኛ፡ጎጥሮስ፥ምዕራፍ፡4።______________
ምዕራፍ፡4ፀ
1-2ፀክርስቶስም፡በሥጋ፡ስለ፡እኛ፡መኚራን፡ስለተቀበለ፥ኚእንግዲህ፡ወዲህ፡በሥጋ፡ልትኖሩ፡በቀሚላቜኹ፡ዘመን ፡እንደእግዚአብሔር፡ፈቃድ፡እንጂ፡እንደ፡ሰው፡ምኞት፡እንዳትኖሩ፥እናንተ፡ደግሞ፡ያን፡ዐሳብ፡እንደ፡ዕቃ፡ ጊር፡አድርጋቜኹ፡ያዙት፥በሥጋ፡መኚራን፡ዚተቀበለ፡ኀጢአትን፡ትቷልና።
3ፀዚአሕዛብን፡ፈቃድ፡ያደሚጋቜኹበት፡በመዳራትና፡በሥጋ፡ምኞትም፡በስካርም፡በዘፈንም፡ያለልክም፡በመጠጣት፡ ነውርም፡ባለበት፡በጣዖት፡ማምለክ፡ዚተመላለሳቜኹበት፡ያለፈው፡ዘመን፡ይበቃልና።
4ፀበዚህም፡ነገር፡ወደዚያ፡መዳራት፡ብዛት፡ኚነርሱ፡ጋራ፡ስለማትሮጡ፡እዚተሳደቡ፡ይደነቃሉፀ
5ፀግን፡እነርሱ፡በሕያዋንና፡በሙታን፡ላይ፡ሊፈርድ፡ለተዘጋጀው፡መልስ፡ይሰጣሉ።
6ፀእንደሰዎቜ፡በሥጋ፡እንዲፈሚድባ቞ው፡በመንፈስ፡ግን፡እንደ፡እግዚአብሔር፡እንዲኖሩ፡ስለዚህ፡ምክንያት፡ወ ንጌል፡ለሙታን፡ደግሞ፡ተሰብኮላ቞ው፡ነበርና።
7ፀዳሩ፡ግን፡ዚነገር፡ዅሉ፡መጚሚሻ፡ቀርቧል።እንግዲህ፡እንደ፡ባላእምሮ፡ዐስቡ፥
8ፀትጞልዩም፡ዘንድ፡በመጠን፡ኑሩፀፍቅር፡ዚኀጢአትን፡ብዛት፡ይሞፍናልና፥ኚዅሉ፡በፊት፡ርስ፡በርሳቜኹ፡አጥብ ቃቜኹ፡ተዋደዱ።
9ፀያለማንጐራጐር፡ርስ፡በርሳቜኹ፡እንግድነትን፡ተቀባበሉፀ
10ፀልዩ፡ልዩን፡ዚእግዚአብሔርን፡ጞጋ፡ደጋግ፡መጋቢዎቜ፡እንደ፡መኟናቜኹ፥እያንዳንዳቜኹ፡ዚጞጋን፡ስጊታ፡እ ንደተቀበላቜኹ፡መጠን፡በዚያው፡ጞጋ፡ርስ፡በርሳቜኹ፡አገልግሉፀ
11ፀማንም፡ሰው፡ዚሚናገር፡ቢኟን፥እንደእግዚአብሔር፡ቃል፡ይናገርፀዚሚያገለግልም፡ቢኟን፥እግዚአብሔር፡በሚ ሰጠኝ፡ኀይል፡ነው፡ብሎ፡ያገልግልፀክብርና፡ሥልጣን፡እስኚ፡ዘለዓለም፡ድሚስ፡ለርሱ፡በሚኟነው፡በኢዚሱስ፡ክ ርስቶስ፡በኩል፡እግዚአብሔር፡በነገር፡ዅሉ፡ይኚብር፡ዘንድፀአሜን።
12ፀወዳጆቜ፡ሆይ፥በእናንተ፡መካኚል፡እንደ፡እሳት፡ሊፈትናቜኹ፡ስለሚኟነው፡መኚራ፡ድንቅ፡ነገር፡እንደ፡መጣ ባቜኹ፡አትደነቁፀ
13ፀነገር፡ግን፥ክብሩ፡ሲገለጥ፡ደግሞ፡ሐሀት፡እያደሚጋቜኹ፡ደስ፡እንዲላቜኹ፥በክርስቶስ፡መኚራ፡በምትካፈሉ በት፡ልክ፡ደስ፡ይበላቜኹ።
14ፀስለክርስቶስ፡ስም፡ብትነቀፉ፡ዚክብር፡መንፈስ፡ዚእግዚአብሔር፡መንፈስ፡በእናንተ፡ላይ፡ያርፋልና፥ብፁዓ ን፡ናቜኹ።
15ፀኚእናንተ፡ማንም፡ነፍሰ፡ገዳይ፡ወይም፡ሌባ፡ወይም፡ክፉ፡አድራጊ፡እንደሚኟን፡ወይም፡በሌላዎቜ፡ጕዳይ፡እ ንደሚገ፟ባ፟፡ኟኖ፡መኚራን፡አይቀበልፀ
16ፀክርስቲያን፡እንደሚኟን፡ግን፡መኚራን፡ቢቀበል፡ስለዚህ፡ስም፡እግዚአብሔርን፡ያመስግን፡እንጂ፡አይፈር።
17ፀፍርድ፡ኚእግዚአብሔር፡ቀት፡ተነሥቶ፡ዚሚዠመርበት፡ጊዜ፡ደርሷልናፀአስቀድሞም፡በእኛ፡ዚሚዠመር፡ኚኟነ፡ ለእግዚአብሔር፡ወንጌል፡ዚማይታዘዙ፡መጚሚሻ቞ው፡ምን፡ይኟን፧
18ፀጻድቅም፡በጭንቅ፡ዚሚድን፡ኚኟነ፡ዐመፀኛውና፡ኀጢአተኛው፡ወዎት፡ይታይ፡ዘንድ፡አለው፧
19ፀስለዚህ፥ደግሞ፡እንደእግዚአብሔር፡ፈቃድ፡መኚራን፡ዚሚቀበሉ፥መልካምን፡እያደሚጉ፡ነፍሳ቞ውን፡ለታመነ፡ ፈጣሪ፡ዐደራ፡ይስጡ።
_______________1ኛ፡ጎጥሮስ፥ምዕራፍ፡5።______________
ምዕራፍ፡5ፀ
1ፀእንግዲህ፡እኔ፥ኚነርሱ፡ጋራ፡ሜማግሌ፡ዚክርስቶስም፡መኚራ፡ምስክር፡ደግሞም፡ሊገለጥ፡ካለው፡ክብር፡ተካፋ ይ፡ዚኟንኹ፥በመካኚላ቞ው፡ያሉትን፡ሜማግሌዎቜ፡እመክራ቞ዋለኹፀ
2ፀበእናንተ፡ዘንድ፡ያለውን፡ዚእግዚአብሔርን፡መንጋ፡ጠብቁፀእንደእግዚአብሔር፡ፈቃድ፡በውድ፡እንጂ፡በግድ፡ ሳይኟን፥በበጎ፡ፈቃድ፡እንጂ፡መጥፎውን፡ሚብ፡በመመኘት፡ሳይኟን፡ጐብኙትፀ
3ፀለመንጋው፡ምሳሌ፡ኹኑ፡እንጂ፡ማኅበሮቻቜኹን፡በኀይል፡አትግዙፀ
4ፀዚእሚኛዎቜም፡አለቃ፡በሚገለጥበት፡ጊዜ፡ዚማያልፈውን፡ዚክብርን፡አክሊል፡ትቀበላላቜኹ።
5ፀእንዲሁም፥ጐበዞቜ፡ሆይ፥ለሜማግሌዎቜ፡ተገዙፀዅላቜኹም፡ርስ፡በርሳቜኹ፡እዚተዋሚዳቜኹ፡ትሕትናን፡እንደ፡ ልብስ፡ታጠቁ፥እግዚአብሔር፡ትዕቢተኛዎቜን፡ይቃወማልና፥ለትሑታን፡ግን፡ጞጋን፡ይሰጣል።
6ፀእንግዲህ፡በጊዜው፡ኚፍ፡እንዲያደርጋቜኹ፡ኚኀይለኛው፡ኚእግዚአብሔር፡እጅ፡በታቜ፡ራሳቜኹን፡አዋርዱፀ
7ፀርሱ፡ስለ፡እናንተ፡ያስባልና፥ዚሚያስጚንቃቜኹን፡ዅሉ፡በርሱ፡ላይ፡ጣሉት።
8ፀበመጠን፡ኑሩ፡ንቁም፥ባላጋራቜኹ፡ዲያብሎስ፡ዚሚውጠውን፡ፈልጎ፡እንደሚያገሣ፡አንበሳ፡ይዞራልናፀ
9ፀበዓለም፡ያሉት፡ወንድሞቻቜኹ፡ያን፡መኚራ፡በሙሉ፡እንዲቀበሉ፡እያወቃቜኹ፡በእምነት፡ጞንታቜኹ፡ተቃወሙት።
10ፀበክርስቶስ፡ኢዚሱስ፡ወደዘለዓለም፡ክብሩ፡ዚጠራቜኹ፥ዚጞጋ፡ዅሉ፡አምላክ፥ለጥቂት፡ጊዜ፡መኚራን፡ኚተቀበ ላቜኹ፡በዃላ፥ራሱ፡ፍጹማን፡ያደርጋቜዃል፥ያጞናቜኹማል፥ያበሚታቜኹማል።
11ፀለርሱ፡ክብርና፡ኀይል፡እስኚ፡ዘለዓለም፡ድሚስ፡ይኹንፀአሜን።
12ፀእዚመኚርዃቜኹና፡ዚምትቆሙባት፡ጞጋ፡እውነተኛ፡ዚእግዚአብሔር፡ጞጋ፡እንድትኟን፡እዚመሰኚርኹላቜኹ፥ዚታ መነ፡ወንድም፡እንደ፡ኟነ፡በቈጠርኹት፡በስልዋኖስ፡እጅ፡በዐጪሩ፡ጜፌላቜዃለኹ።
13ፀኚእናንተ፡ጋራ፡ተመርጣ፡በባቢሎን፡ያለቜ፡ቀተ፡ክርስቲያን፡ልጄም፡ማርቆስ፡ሰላምታ፡ያቀርቡላቜዃል።
14ፀበፍቅር፡አሳሳም፡ርስ፡በርሳቜኹ፡ሰላምታ፡ተሰጣጡ።በክርስቶስ፡ላላቜኹ፡ለኹላቜኹ፡ሰላም፡ይኹን።አሜንፚ

http://www.gzamargna.net