የዮሐንስ፡ራእይ።

(ክለሳ.1.20020507)

_______________የዮሐንስ፡ራእይ፥ምዕራፍ፡1።______________
ምዕራፍ፡1፤
1፤ቶሎ፡ይኾን፡ዘንድ፡የሚገ፟ባ፟ውን፡ነገር፡ለባሪያዎቹ፡ያሳይ፡ዘንድ፡እግዚአብሔር፡ለኢየሱስ፡ክርስቶስ፡የ ሰጠው፡በርሱም፡የተገለጠው፡ይህ፡ነው፥ኢየሱስም፡በመልአኩ፡ልኮ፡ለባሪያው፡ለዮሐንስ፡አመለከተ፥
2፤ርሱም፡ለእግዚአብሔር፡ቃልና፡ለኢየሱስ፡ክርስቶስ፡ምስክር፡ላየውም፡ዅሉ፡መሰከረ።
3፤ዘመኑ፡ቀርቧልና፥የሚያነበው፥የትንቢቱን፡ቃል፡የሚሰሙትና፡በውስጡ፡የተጻፈውን፡የሚጠብቁት፡ብፁዓን፡ናቸ ው።
4-5፤ዮሐንስ፡በእስያ፡ላሉት፡ለሰባቱ፡አብያተ፡ክርስቲያናት፤ካለውና፡ከነበረው፡ከሚመጣውም፥በዙፋኑም፡ፊት፡ ካሉት፡ከሰባቱ፡መናፍስት፥ከታመነውም፡ምስክር፡ከሙታንም፡በኵር፡የምድርም፡ነገሥታት፡ገዢ፡ከኾነ፡ከኢየሱስ ፡ክርስቶስ፡ጸጋና፡ሰላም፡ለእናንተ፡ይኹን።ለወደደን፡ከኀጢአታችንም፡በደሙ፡ላጠበን፥
6፤መንግሥትም፡ለአምላኩና፡ለአባቱም፡ካህናት፡እንድንኾን፡ላደረገ፥ለርሱ፡ከዘለዓለም፡እስከ፡ዘለዓለም፡ድረ ስ፡ክብርና፡ኀይል፡ይኹን፤አሜን።
7፤እንሆ፥ከደመና፡ጋራ፡ይመጣል፤ዐይንም፡ዅሉ፡የወጉትም፡ያዩታል፥የምድርም፡ወገኖች፡ዅሉ፡ስለ፡ርሱ፡ዋይ፡ዋ ይ፡ይላሉ።አዎን፥አሜን።
8፤ያለውና፡የነበረው፡የሚመጣውም፡ዅሉንም፡የሚገዛ፡ጌታ፡አምላክ፦አልፋና፡ዖሜጋ፡እኔ፡ነኝ፡ይላል።
9፤እኔ፡ወንድማችኹ፡የኾንኹ፡ከእናንተም፡ጋራ፡ዐብሬ፡መከራውንና፡መንግሥቱን፡የኢየሱስ፡ክርስቶስንም፡ትዕግ ሥት፡የምካፈል፡ዮሐንስ፡ስለእግዚአብሔር፡ቃልና፡ስለኢየሱስ፡ምስክር፡ፍጥሞ፡በምትባል፡ደሴት፡ነበርኹ።
10፤በጌታ፡ቀን፡በመንፈስ፡ነበርኹ፥በዃላዬም፡የመለከትን፡ድምፅ፡የሚመስል፡ታላቅ፡ድምፅ፡ሰማኹ፥
11፤እንዲሁም፦የምታየውን፡በመጽሐፍ፡ጽፈኽ፡ወደ፡ኤፌሶንና፡ወደ፡ሰምርኔስ፡ወደ፡ጴርጋሞንም፡ወደ፡ትያጥሮን ም፡ወደ፡ሰርዴስም፡ወደ፡ፊልድልፍያም፡ወደ፡ሎዶቅያም፡በእስያ፡ወዳሉት፡ወደ፡ሰባቱ፡አብያተ፡ክርስቲያናት፡ ላክ፡አለኝ።
12፤የሚናገረኝንም፡ድምፅ፡ለማየት፡ዘወር፡አልኹ፤ዘወርም፡ብዬ፡ሰባት፡የወርቅ፡መቅረዞች፡አየኹ፥
13፤በመቅረዞቹም፡መካከል፡የሰው፡ልጅ፡የሚመስለውን፡አየኹ፥ርሱም፡እስከ፡እግሩ፡ድረስ፡ልብስ፡የለበሰው፡ደ ረቱንም፡በወርቅ፡መታጠቂያ፡የታጠቀ፡ነበር።
14፤ራሱና፡የራሱ፡ጠጕርም፡እንደ፡ነጭ፡የበግ፡ጠጕር፡እንደ፡በረዶም፡ነጭ፡ነበሩ፥ዐይኖቹም፡እንደ፡እሳት፡ነ በልባል፡ነበሩ፤
15፤እግሮቹም፡በእቶን፡የነጠረ፡የጋለ፡ናስ፡ይመስሉ፡ነበር፥ድምፁም፡እንደ፡ብዙ፡ውሃዎች፡ድምፅ፡ነበረ።
16፤በቀኝ፡እጁም፡ሰባት፡ከዋክብት፡ነበሩት፥ከአፉም፡በኹለት፡ወገን፡የተሳለ፡ስለታም፡ሰይፍ፡ወጣ፤ፊቱም፡በ ኀይል፡እንደሚበራ፡እንደ፡ፀሓይ፡ነበረ።
17፤ባየኹትም፡ጊዜ፡እንደ፡ሞተ፡ሰው፡ኾኜ፡ከእግሩ፡በታች፡ወደቅኹ።ቀኝ፡እጁንም፡ጫነብኝ፡እንዲህም፡አለኝ፦ አትፍራ፤ፊተኛውና፡መጨረሻው፡ሕያውም፡እኔ፡ነኝ፥
18፤ሞቼም፡ነበርኹ፡እንሆም፥ከዘለዓለም፡እስከ፡ዘለዓለም፡ድረስ፡ሕያው፡ነኝ፥የሞትና፡የሲኦልም፡መክፈቻ፡አ ለኝ።
19፤እንግዲህ፡ያየኸውን፡አኹንም፡ያለውን፡ከዚህም፡በዃላ፡ይኾን፡ዘንድ፡ያለውን፡ጻፍ።
20፤በቀኝ፡እጄ፡ያየኻቸው፡የሰባቱ፡ከዋክብትና፡የሰባቱ፡የወርቅ፡መቅረዞች፡ምስጢር፡ይህ፡ነው፤ሰባቱ፡ከዋክ ብት፡የሰባቱ፡አብያተ፡ክርስቲያናት፡መላእክት፡ናቸው፥ሰባቱም፡መቅረዞች፡ሰባቱ፡አብያተ፡ክርስቲያናት፡ናቸ ው።
_______________የዮሐንስ፡ራእይ፥ምዕራፍ፡2።______________
ምዕራፍ፡2፤
1፤በኤፌሶን፡ወዳለው፡ወደ፡ቤተ፡ክርስቲያን፡መልአክ፡እንዲህ፡ብለኽ፡ጻፍ፦በቀኝ፡እጁ፡ሰባቱን፡ከዋክብት፡የ ያዘው፡በሰባቱም፡የወርቅ፡መቅረዞች፡መካከል፡የሚኼደው፡እንዲህ፡ይላል፦
2፤ሥራኽንና፡ድካምኽን፡ትዕግሥትኽንም፡ዐውቃለኹ፤ክፉዎችንም፡ልትታገሥ፡እንዳትችል፥እንዲሁም፡ሳይኾኑ።ሐዋ ርያት፡ነን፡የሚሉቱን፡መርምረኽ፡ሐሰተኛዎች፡ኾነው፡እንዳገኘኻቸው፡ዐውቃለኹ፤
3፤ታግሠኽማል፥ስለ፡ስሜም፡ብለኽ፡ጸንተኽ፡አልደከምኽም።
4፤ዳሩ፡ግን፡የምነቅፍብኽ፡ነገር፡አለኝ፡የቀደመውን፡ፍቅርኽን፡ትተኻልና።
5፤እንግዲህ፡ከወዴት፡እንደ፡ወደቅኽ፡ዐስብ፡ንስሓም፡ግባ፡የቀደመውንም፡ሥራኽን፡አድርግ፤አለዚያ፡እመጣብኻ ለኹ፡ንስሓም፡ባትገባ፡መቅረዝኽን፡ከስፍራው፡እወስዳለኹ።
6፤ነገር፡ግን፥ይህ፡አለኽ፤እኔ፡ደግሞ፡የምጠላውን፡የኒቆላውያንን፡ሥራ፡ጠልተኻልና።
7፤መንፈስ፡ለአብያተ፡ክርስቲያናት፡የሚለውን፡ዦሮ፡ያለው፡ይስማ።ድል፡ለነሣው፡በእግዚአብሔር፡ገነት፡ካለው ፡ከሕይወት፡ዛፍ፡እንዲበላ፡እሰጠዋለኹ።
8፤በሰምርኔስም፡ወዳለው፡ወደቤተ፡ክርስቲያን፡መልአክ፡እንዲህ፡ብለኽ፡ጻፍ፦ሞቶ፡የነበረው፡ሕያውም፡የኾነው ፡ፊተኛውና፡መጨረሻው፡እንዲህ፡ይላል፦
9፤መከራኽንና፡ድኽነትኽን፡ዐውቃለኹ፥ነገር፡ግን፥ባለጠጋ፡ነኽ፤የሰይጣንም፡ማኅበር፡ናቸው፡እንጂ፡አይሁድ፡ ሳይኾኑ፦አይሁድ፡ነን፡የሚሉት፡የሚሳደቡትን፡ስድብ፡ዐውቃለኹ።
10፤ልትቀበለው፡ያለኽን፡መከራ፡አትፍራ።እንሆ፥እንድትፈተኑ፡ዲያብሎስ፡ከእናንተ፡አንዳንዶቻችኹን፡በወህኒ ፡ሊያገባችኹ፡አለው፥ዐሥር፡ቀንም፡መከራን፡ትቀበላላችኹ።እስከ፡ሞት፡ድረስ፡የታመንኽ፡ኹን፡የሕይወትንም፡ አክሊል፡እሰጥኻለኹ።
11፤መንፈስ፡ለአብያተ፡ክርስቲያናት፡የሚለውን፡ዦሮ፡ያለው፡ይስማ።ድል፡የነሣው፡በኹለተኛው፡ሞት፡አይጐዳም ።
12፤በጴርጋሞንም፡ወዳለው፡ወደቤተ፡ክርስቲያን፡መልአክ፡እንዲህ፡ብለኽ፡ጻፍ፦በኹለት፡ወገን፡የተሳለ፡ስለታ ም፡ሰይፍ፡ያለው፡እንዲህ፡ይላል፦
13፤የሰይጣን፡ዙፋን፡ባለበት፡የምትኖርበትን፡ዐውቃለኹ፤ስሜንም፡ትጠብቃለኽ፥ሰይጣንም፡በሚኖርበት፥በእናን ተ፡ዘንድ፡የተገደለው፡የታመነው፡ምስክሬ፡አንቲጳስ፡በነበረበት፡ዘመን፡እንኳ፡ሃይማኖቴን፡አልካድኽም።
14፤ዳሩ፡ግን፡ለጣዖት፡የታረደውን፡እንዲበሉና፡እንዲሴስኑ፡በእስራኤል፡ልጆች፡ፊት፡ማሰናከያን፡ሊያኖርባቸ ው፡ባላቅን፡ያስተማረ፡የበልዓምን፡ትምህርት፡የሚጠብቁ፡በዚያ፡ከአንተ፡ጋራ፡ስለ፡አሉ፥የምነቅፍብኽ፡ጥቂት ፡ነገር፡አለኝ።
15፤እንዲሁ፡የኒቆላውያንን፡ትምህርት፡እንደ፡እነዚህ፡የሚጠብቁ፡ሰዎች፡ከአንተ፡ጋራ፡ደግሞ፡አሉ።
16፤እንግዲህ፡ንስሓ፡ግባ፤አለዚያ፡ፈጥኜ፡እመጣብኻለኹ፥በአፌም፡ሰይፍ፡እዋጋቸዋለኹ።
17፤መንፈስ፡ለአብያተ፡ክርስቲያናት፡የሚለውን፡ዦሮ፡ያለው፡ይስማ።ድል፡ለነሣው፡ከተሰወረ፡መና፟፡እሰጠዋለ ኹ፥ነጭ፡ድንጋይንም፡እሰጠዋለኹ፥በድንጋዩም፡ላይ፡ከተቀበለው፡በቀር፡አንድ፡ስንኳ፡የሚያውቀው፡የሌለ፡ዐዲ ስ፡ስም፡ተጽፏል።
18፤በትያጥሮንም፡ወዳለው፡ወደቤተ፡ክርስቲያን፡መልአክ፡እንዲህ፡ብለኽ፡ጻፍ፦እንደ፡እሳት፡ነበልባል፡የኾኑ ፡ዐይኖች፡ያሉት፡በእቶንም፡የነጠረ፡የጋለ፡ናስ፡የሚመስሉ፡እግሮች፡ያሉት፡የእግዚአብሔር፡ልጅ፡እንዲህ፡ይ ላል፦
19፤ሥራኽንና፡ፍቅርኽን፡እምነትኽንም፡አገልግሎትኽንም፡ትዕግሥትኽንም፡ከፊተኛውም፡ሥራኽ፡ይልቅ፡የዃለኛው ፡እንዲበዛ፡ዐውቃለኹ።
20፤ዳሩ፡ግን፦ነቢይ፡ነኝ፡የምትለውን፡ባሪያዎቼንም፡እንዲሴስኑና፡ለጣዖት፡የታረደውን፡እንዲበሉ፡የምታስተ ምረውንና፡የምታስተውን፡ያችን፡ሴት፡ኤልዛቤልን፡ስለምትተዋት፡የምነቅፍብኽ፡ነገር፡አለኝ፤
21፤ንስሓም፡እንድትገባ፡ጊዜ፡ሰጠዃት፡ከዝሙቷም፡ንስሓ፡እንድትገባ፡አልወደደችም።
22፤እንሆ፥በዐልጋ፡ላይ፡እጥላታለኹ፥ከርሷም፡ጋራ፡የሚያመነዝሩትን፡ከሥራዋ፡ንስሓ፡ባይገቡ፡በታላቅ፡መከራ ፡እጥላቸዋለኹ፤
23፤ልጆቿንም፡በሞት፡እገድላቸዋለኹ፤አብያተ፡ክርስቲያናትም፡ዅሉ፡ኵላሊትንና፡ልብን፡የምመረምር፡እኔ፡እን ደ፡ኾንኹ፡ያውቃሉ፥ለያንዳንዳችኹም፡እንደ፡ሥራችኹ፡እሰጣችዃለኹ።
24፤ዳሩ፡ግን፡ይህን፡ትምህርት፡ለማትይዙ፡ዅሉ፡የሰይጣንንም፡ጥልቅ፡ነገር፡እነርሱ፡እንደሚሉት፡ለማታውቁ፡ ለእናንተ፡በትያጥሮን፡ለቀራችኹት፡እላለኹ፤ሌላ፡ሸክም፡አልጭንባችኹም፥
25፤ነገር፡ግን፥እስክመጣ፡ድረስ፡ያላችኹን፡ጠብቁ።
26-27፤ድል፡ለነሣውና፡እስከ፡መጨረሻም፡ሥራዬን፡ለጠበቀው፡እኔ፡ደግሞ፡ከአባቴ፡እንደ፡ተቀበልኹ፡በአሕዛብ፡ ላይ፡ሥልጣንን፡እሰጠዋለኹ፥በብረትም፡በትር፡ይገዛቸዋል፥እንደ፡ሸክላ፡ዕቃም፡ይቀጠቀጣሉ፤
28፤የንጋትንም፡ኮከብ፡እሰጠዋለኹ።
29፤መንፈስ፡ለአብያተ፡ክርስቲያናት፡የሚለውን፡ዦሮ፡ያለው፡ይስማ።
_______________የዮሐንስ፡ራእይ፥ምዕራፍ፡3።______________
ምዕራፍ፡3፤
1፤በሰርዴስም፡ወዳለው፡ወደቤተ፡ክርስቲያን፡መልአክ፡እንዲህ፡ብለኽ፡ጻፍ፦ሰባቱ፡የእግዚአብሔር፡መናፍስትና ፡ሰባቱ፡ከዋክብት፡ያሉት፡እንዲህ፡ይላል፦ሥራኽን፡ዐውቃለኹ፡ሕያው፡እንደ፡መኾንኽ፡ስም፡አለኽ፥ሞተኽማል።
2፤ሥራኽን፡በአምላኬ፡ፊት፡ፍጹም፡ኾኖ፡አላገኘኹትምና፡የነቃኽ፡ኹን፥ሊሞቱም፡ያላቸውን፡የቀሩትን፡ነገሮች፡ አጽና።
3፤እንግዲህ፡እንዴት፡እንደ፡ተቀበልኽና፡እንደ፡ሰማኽ፡ዐስብ፥ጠብቀውም፡ንስሓም፡ግባ።እንግዲያስ፡ባትነቃ፡ እንደ፡ሌባ፡እመጣብኻለኹ፡በማናቸውም፡ሰዓት፡እንድመጣብኽ፡ከቶ፡አታውቅም።
4፤ነገር፡ግን፥ልብሳቸውን፡ያላረከሱ፡በሰርዴስ፡ጥቂት፡ሰዎች፡ከአንተ፡ጋራ፡አሉ፥የተገባቸውም፡ስለ፡ኾኑ፡ነ ጭ፡ልብስ፡ለብሰው፡ከእኔ፡ጋራ፡ይኼዳሉ።
5፤ድል፡የነሣው፡እንዲሁ፡በነጭ፡ልብስ፡ይጐናጸፋል፥ስሙንም፡ከሕይወት፡መጽሐፍ፡አልደመስስም፥በአባቴና፡በመ ላእክቱም፡ፊት፡ለስሙ፡እመሰክርለታለኹ።
6፤መንፈስ፡ለአብያተ፡ክርስቲያናት፡የሚለውን፡ዦሮ፡ያለው፡ይስማ።
7፤በፊልድልፍያም፡ወዳለው፡ወደቤተ፡ክርስቲያን፡መልአክ፡እንዲህ፡ብለኽ፡ጻፍ፦የዳዊት፡መክፈቻ፡ያለው፤የሚከ ፍት፥የሚዘጋም፡የሌለ፤የሚዘጋ፥የሚከፍትም፡የሌለ፤ቅዱስና፡እውነተኛ፡የኾነው፡ርሱ፡እንዲህ፡ይላል፦
8፤ሥራኽን፡ዐውቃለኹ፤እንሆ፥ባንተ፡ፊት፡የተከፈተ፡በር፡ሰጥቻለኹ፡ማንምም፡ሊዘጋው፡አይችልም፤ኀይልኽ፡ምን ም፡ትንሽ፡ቢኾን፡ቃሌን፡ጠብቀኻልና፥ስሜንም፡አልካድኽምና።
9፤እንሆ፥አይሁድ፡ሳይኾኑ፦አይሁድ፡ነን፡ከሚሉ፥ነገር፡ግን፥ከሚዋሹ፡ከሰይጣን፡ማኅበር፡አንዳንዶችን፡እሰጥ ኻለኹ፤እንሆ፥መጥተው፡በእግሮችኽ፡ፊት፡ይሰግዱ፡ዘንድ፡እኔም፡እንደ፡ወደድኹኽ፡ያውቁ፡ዘንድ፡አደርጋቸዋለ ኹ።
10፤የትዕግሥቴን፡ቃል፡ስለ፡ጠበቅኽ፡እኔ፡ደግሞ፡በምድር፡የሚኖሩትን፡ይፈትናቸው፡ዘንድ፡በዓለም፡ዅሉ፡ላይ ፡ሊመጣ፡ካለው፡ከፈተናው፡ሰዓት፡እጠብቅኻለኹ።
11፤እንሆ፥ቶሎ፡ብዬ፡እመጣለኹ፤ማንም፡አክሊልኽን፡እንዳይወስድብኽ፡ያለኽን፡አጽንተኽ፡ያዝ።
12፤ድል፡የነሣው፡በአምላኬ፡መቅደስ፡ዐምድ፡እንዲኾን፡አደርገዋለኹ፥ወደ፡ፊትም፡ከዚያ፡ከቶ፡አይወጣም፤የአ ምላኬን፡ስምና፡የአምላኬን፡ከተማ፡ስም፥ማለት፡ከሰማይ፡ከአምላኬ፡ዘንድ፡የምትወርደውን፡ዐዲሲቱን፡ኢየሩሳ ሌምን፥ዐዲሱንም፡ስሜን፡በርሱ፡ላይ፡እጽፋለኹ።
13፤መንፈስ፡ለአብያተ፡ክርስቲያናት፡የሚለውን፡ዦሮ፡ያለው፡ይስማ።
14፤በሎዶቅያም፡ወዳለው፡ወደቤተ፡ክርስቲያን፡መልአክ፡እንዲህ፡ብለኽ፡ጻፍ፦አሜን፡የኾነው፥የታመነውና፡እው ነተኛው፡ምስክር፥በእግዚአብሔርም፡ፍጥረት፡መዠመሪያ፡የነበረው፡እንዲህ፡ይላል፦
15፤በራድ፡ወይም፡ትኵስ፡እንዳይደለኽ፡ሥራኽን፡ዐውቃለኹ።በራድ፡ወይም፡ትኵስ፡ብትኾንስ፡መልካም፡በኾነ፡ነ በር።
16፤እንዲሁ፡ለብ፡ስላልኽ፡በራድም፡ወይም፡ትኵስ፡ስላልኾንኽ፡ከአፌ፡ልተፋኽ፡ነው።
17፤ሀብታም፡ነኝና፡ባለጠጋ፡ኾኛለኹ፡አንድም፡ስንኳ፡አያስፈልገኝም፡የምትል፡ስለ፡ኾንኽ፥ጐስቋላና፡ምስኪን ም፡ድኻም፡ዕውርም፡የተራቈትኽም፡መኾንኽን፡ስለማታውቅ፥
18፤ባለጠጋ፡እንድትኾን፡በእሳት፡የነጠረውን፡ወርቅ፥ተጐናጽፈኽም፡የራቍትነትኽ፡ኀፍረት፡እንዳይገለጥ፡ነጭ ፡ልብስን፥እንድታይም፡ዐይኖችኽን፡የምትኳለውን፡ኵል፡ከእኔ፡ትገዛ፡ዘንድ፡እመክርኻለኹ።
19፤እኔ፡የምወዳ፟ቸውን፡ዅሉ፡እገሥጻቸዋለኹ፡እቀጣቸውማለኹ፤እንግዲህ፡ቅና፡ንስሓም፡ግባ።
20፤እንሆ፥በደጅ፡ቆሜ፡አንኳኳለኹ፤ማንም፡ድምፄን፡ቢሰማ፡ደጁንም፡ቢከፍትልኝ፥ወደ፡ርሱ፡እገባለኹ፡ከርሱም ፡ጋራ፡እራት፡እበላለኹ፡ርሱም፡ከእኔ፡ጋራ፡ይበላል።
21፤እኔ፡ደግሞ፡ድል፡እንደ፡ነሣኹ፡ከአባቴም፡ጋራ፡በዙፋኑ፡ላይ፡እንደተቀመጥኹ፥ድል፡ለነሣው፡ከእኔ፡ጋራ፡ በዙፋኔ፡ላይ፡ይቀመጥ፡ዘንድ፡እሰጠዋለኹ።
22፤መንፈስ፡ለአብያተ፡ክርስቲያናት፡የሚለውን፡ዦሮ፡ያለው፡ይስማ።
_______________የዮሐንስ፡ራእይ፥ምዕራፍ፡4።______________
ምዕራፍ፡4፤
1፤ከዚያ፡በዃላም፡አየኹ፥እንሆም፡በሰማይ፡የተከፈተ፡ደጅ፥እንደ፡መለከትም፡ኾኖ፡ሲናገረኝ፡የሰማኹት፡ፊተኛ ው፡ድምፅ፦ወደዚህ፡ውጣና፡ከዚህ፡በዃላ፡ሊኾን፡የሚያስፈልገውን፡ነገር፡አሳይኻለኹ፡አለ።
2፤ወዲያው፡በመንፈስ፡ነበርኹ፤እንሆም፥ዙፋን፡በሰማይ፡ቆሟል፡በዙፋኑም፡ላይ፡ተቀማጭ፡ነበረ፤
3፤ተቀምጦም፡የነበረው፡በመልኩ፡የኢያስጲድንና፡የሰርዲኖን፡ዕንቍ፡ይመስል፡ነበር።በመልኩም፡መረግድን፡የመ ሰለ፡ቀስተ፡ደመና፡በዙፋኑ፡ዙሪያ፡ነበረ።
4፤በዙፋኑ፡ዙሪያም፡ኻያ፡አራት፡ዙፋኖች፡ነበሩ፥በዙፋኖቹም፡ላይ፡ነጭ፡ልብስ፡ለብሰው፡በራሳቸውም፡የወርቅ፡ አክሊል፡ደፍተው፡ኻያ፡አራት፡ሽማግሌዎች፡ተቀምጠው፡ነበር።
5፤ከዙፋኑም፡መብረቅና፡ድምፅ፡ነጐድጓድም፡ይወጣል፤በዙፋኑም፡ፊት፡ሰባት፡የእሳት፡መብራቶች፡ይበሩ፡ነበር፥ እነርሱም፡ሰባቱ፡የእግዚአብሔር፡መናፍስት፡ናቸው።
6፤በዙፋኑም፡ፊት፡ብርሌ፡የሚመስል፡የብርጭቆ፡ባሕር፡ነበረ።በዙፋኑም፡መካከል፡በዙፋኑም፡ዙሪያ፥በፊትና፡በ ዃላ፡ዐይኖች፡የሞሏቸው፡አራት፡እንስሳዎች፡ነበሩ።
7፤ፊተኛውም፡እንስሳ፡አንበሳን፡ይመስላል፥ኹለተኛውም፡እንስሳ፡ጥጃን፡ይመስላል፥ሦስተኛውም፡እንስሳ፡እንደ ፡ሰው፡ፊት፡ነበረው፥አራተኛውም፡እንስሳ፡የሚበረውን፡ንስር፡ይመስላል።
8፤አራቱም፡እንስሳዎች፡እያንዳንዳቸው፡ስድስት፡ክንፎች፡አሏቸው፥በዙሪያቸውና፡በውስጣቸውም፡ዐይኖች፡ሞልተ ውባቸዋል፤ቅዱስ፥ቅዱስ፥ቅዱስ፥የነበረውና፡ያለ፡የሚመጣውም፡ዅሉንም፡የሚገዛ፡ጌታ፡አምላክ፡እያሉ፡ቀንና፡ ሌሊት፡አያርፉም።
9፤እንስሳዎቹም፡በዙፋን፡ላይ፡ለተቀመጠው፡ከዘለዓለምም፡እስከ፡ዘለዓለም፡በሕይወት፡ለሚኖረው፡ለርሱ፡ክብር ና፡ውዳሴ፡ምስጋናም፡በሰጡት፡ጊዜ፥
10-11፤ኻያ፡አራቱ፡ሽማግሌዎች፡በዙፋን፡ላይ፡በተቀመጠው፡ፊት፡ወድቀው፥ከዘለዓለም፡እስከ፡ዘለዓለም፡በሕይወ ት፡ለሚኖረው፡እየሰገዱ፦ጌታችንና፡አምላካችን፡ሆይ፥አንተ፡ዅሉን፡ፈጥረኻልና፥ስለ፡ፈቃድኽም፡ኾነዋልና፥ተ ፈጥረውማልና፥ክብር፣ውዳሴ፣ኀይልም፡ልትቀበል፡ይገ፟ባ፟ኻል፡እያሉ፥በዙፋኑ፡ፊት፡አክሊላቸውን፡ያኖራሉ።
_______________የዮሐንስ፡ራእይ፥ምዕራፍ፡5።______________
ምዕራፍ፡5፤
1፤በዙፋኑ፡ላይም፡በተቀመጠው፡በቀኝ፡እጁ፡ላይ፡በውስጥና፡በዃላ፡የተጻፈበት፡በሰባትም፡ማኅተም፡የተዘጋ፡መ ጽሐፍን፡አየኹ።
2፤ብርቱም፡መልአክ፦መጽሐፉን፡ይዘረጋ፡ዘንድ፡ማኅተሞቹንም፡ይፈታ፡ዘንድ፡የሚገ፟ባ፟ው፡ማን፡ነው፧ብሎ፡በታ ላቅ፡ድምፅ፡ሲያውጅ፡አየኹ።
3፤በሰማይም፡ቢኾን፡በምድርም፡ላይ፡ቢኾን፡ከምድርም፡በታች፡ቢኾን፡መጽሐፉን፡ሊዘረጋ፡ወይም፡ሊመለከተው፡ማ ንም፡አልተቻለውም።
4፤መጽሐፉን፡ሊዘረጋ፡ወይም፡ሊመለከተው፡የሚገ፟ባ፟ው፡ማንም፡ስላልተገኘ፡እጅግ፡አለቀስኹ።
5፤ከሽማግሌዎቹም፡አንዱ፦አታልቅስ፤እንሆ፥ከይሁዳ፡ነገድ፡የኾነው፡አንበሳ፡ርሱም፡የዳዊት፡ሥር፡መጽሐፉን፡ ይዘረጋ፡ዘንድ፡ሰባቱንም፡ማኅተም፡ይፈታ፡ዘንድ፡ድል፡ነሥቷል፡አለኝ።
6፤በዙፋኑና፡ባራቱ፡እንስሳዎች፡መካከልም፡በሽማግሌዎችም፡መካከል፡እንደ፡ታረደ፡በግ፡ቆሞ፡አየኹ፥ሰባትም፡ ቀንዶችና፡ሰባት፡ዐይኖች፡ነበሩት፡እነርሱም፡ወደ፡ምድር፡ዅሉ፡የተላኩ፡የእግዚአብሔር፡መናፍስት፡ናቸው።
7፤መጥቶም፡በዙፋን፡ላይ፡ከተቀመጠ፡ከዚያ፡ከቀኝ፡እጁ፡መጽሐፉን፡ወሰደው።
8፤መጽሐፉንም፡በወሰደ፡ጊዜ፡አራቱ፡እንስሳዎችና፡ኻያ፡አራቱ፡ሽማግሌዎች፡በበጉ፡ፊት፡ወደቁ፥እያንዳንዳቸው ም፡በገናንና፡የቅዱሳን፡ጸሎት፡የኾነ፡ዕጣን፡የሞላበትን፡የወርቅ፡ዕቃ፡ያዙ።
9-10፤መጽሐፉን፡ትወስድ፡ዘንድ፡ማኅተሞቹንም፡ትፈታ፡ዘንድ፡ይገ፟ባ፟ኻል፥ታርደኻልና፥በደምኽም፡ለእግዚአብ ሔር፡ከነገድ፡ዅሉ፡ከቋንቋም፡ዅሉ፡ከወገንም፡ዅሉ፡ከሕዝብም፡ዅሉ፡ሰዎችን፡ዋጅተኽ፡ለአምላካችን፡መንግሥት ና፡ካህናት፡ይኾኑ፡ዘንድ፡አደረግኻቸው፥በምድርም፡ላይ፡ይነግሣሉ፡እያሉ፡ዐዲስን፡ቅኔ፡ይዘምራሉ።
11፤አየኹም፥በዙፋኑም፡በእንስሳዎቹም፡በሽማግሌዎቹም፡ዙሪያ፡የብዙ፡መላእክትን፡ድምፅ፡ሰማኹ፤ቍጥራቸውም፡ አእላፋት፡ጊዜ፡አእላፋትና፡ሺሕ፡ጊዜ፡ሺሕ፡ነበር፥
12፤በታላቅም፡ድምፅ፦የታረደው፡በግ፡ኀይልና፡ባለጠግነት፡ጥበብም፡ብርታትም፡ክብርም፡ምስጋናም፡በረከትም፡ ሊቀበል፡ይገ፟ባ፟ዋል፡አሉ።
13፤በሰማይና፡በምድርም፡ከምድርም፡በታች፡በባሕርም፡ላይ፡ያለ፡ፍጥረት፡ዅሉ፡በእነርሱም፡ውስጥ፡ያለ፡ዅሉ፦ በረከትና፡ክብር፡ምስጋናም፡ኀይልም፡ከዘለዓለም፡እስከ፡ዘለዓለም፡በዙፋኑ፡ላይ፡ለተቀመጠው፥ለበጉም፡ይኹን ፡ሲሉ፡ሰማኹ።
14፤አራቱም፡እንስሳዎች፦አሜን፡አሉ፥ሽማግሌዎቹም፡ወድቀው፡ሰገዱ።
_______________የዮሐንስ፡ራእይ፥ምዕራፍ፡6።______________
ምዕራፍ፡6፤
1፤በጉም፡ከሰባቱ፡ማኅተም፡አንዱን፡በፈታ፡ጊዜ፥አየኹ፤ከአራቱም፡እንስሳዎች፡አንዱ፡ነጐድጓድ፡በሚመስል፡ድ ምፅ፦መጥተኽ፡እይ፡ሲል፡ሰማኹ።
2፤አየኹም፥እንሆም፥ዐምባላይ፡ፈረስ፡ወጣ፥በርሱም፡ላይ፡የተቀመጠው፡ቀስት፡ነበረው፥አክሊልም፡ተሰጠው፥ድል ም፡እየነሣ፡ወጣ፡ድል፡ለመንሣት።
3፤ኹለተኛውንም፡ማኅተም፡በፈታ፡ጊዜ፥ኹለተኛው፡እንስሳ፦መጥተኽ፡እይ፡ሲል፡ሰማኹ።
4፤ሌላም፡ዳማ፡ፈረስ፡ወጣ፥በርሱም፡ላይ፡ለተቀመጠው፡ሰላምን፡ከምድር፡ይወስድ፡ዘንድ፡ሰዎችም፡ርስ፡በርሳቸ ው፡እንዲተራረዱ፡ሥልጣን፡ተሰጠው፥ታላቅም፡ሰይፍ፡ተሰጠው።
5፤ሦስተኛውንም፡ማኅተም፡በፈታ፡ጊዜ፡ሦስተኛው፡እንስሳ፦መጥተኽ፡እይ፡ሲል፡ሰማኹ።አየኹም፥እንሆም፥ጕራቻ፡ ፈረስ፡ወጣ፥በርሱም፡ላይ፡የተቀመጠው፡በእጁ፡ሚዛን፡ያዘ።
6፤ባራቱም፡እንስሳዎች፡መካከል፡ድምፅ፦አንድ፡ርቦ፡ስንዴ፡በዲናር፡ሦስት፡ርቦ፡ገብስም፡በዲናር፥ዘይትንና፡ ወይንንም፡አትጕዳ፡ሲል፡ሰማኹ።
7፤አራተኛውንም፡ማኅተም፡በፈታ፡ጊዜ፡የአራተኛው፡እንስሳ፡ድምፅ፦መጥተኽ፡እይ፡ሲል፡ሰማኹ።
8፤አየኹም፥እንሆም፥ሐመር፡ፈረስ፡ወጣ፥በርሱም፡ላይ፡የተቀመጠው፡ስሙ፡ሞት፡ነበረ።ሲኦልም፡ተከተለው፤በሰይ ፍና፡በራብም፡በሞትም፡በምድርም፡አራዊት፡ይገድሉ፡ዘንድ፡ከምድር፡ባራተኛዋ፡እጅ፡ላይ፡ሥልጣን፡ተሰጣቸው።
9፤ዐምስተኛውንም፡ማኅተም፡በፈታ፡ጊዜ፥ስለእግዚአብሔር፡ቃልና፡ስለጠበቁት፡ምስክር፡የታረዱትን፡የሰዎች፡ነ ፍሳት፡ከመሠዊያ፡በታች፡አየኹ።
10፤በታላቅ፡ድምፅም፡እየጮኹ፦ቅዱስና፡እውነተኛ፡ጌታ፡ሆይ፥እስከ፡መቼ፡ድረስ፡አትፈርድም፥ደማችንንስ፡በም ድር፡በሚኖሩት፡ላይ፡እስከ፡መቼ፡አትበቀልም፧አሉ።
11፤ለያንዳንዳቸውም፡ነጭ፡ልብስ፡ተሰጣቸው፥እንደ፡እነርሱም፡ደግሞ፡ይገደሉ፡ዘንድ፡ያላቸው፡የባሪያዎች፡ባ ልንጀራዎቻቸውና፡የወንድሞቻቸው፡ቍጥር፡እስኪፈጸም፡ድረስ፥ገና፡ጥቂት፡ዘመን፡እንዲያርፉ፡ተባለላቸው።
12፤ስድስተኛውንም፡ማኅተም፡በፈታ፡ጊዜ፡አየኹ፥ታላቅም፡የምድር፡መናወጥ፡ኾነ፥ፀሓይም፡እንደ፡ማቅ፡ጠጕር፡ ጥቍር፡ኾነ፥ጨረቃም፡በሞላው፡እንደ፡ደም፡ኾነ፥
13፤በለስም፡በብርቱ፡ነፋስ፡ተናውጣ፡ቃርያዋን፡ፍሬ፡እንደምትጥል፥የሰማይ፡ከዋክብት፡ወደ፡ምድር፡ወደቁ፥
14፤ሰማይም፡እንደ፡መጽሐፍ፡ተጠቅሎ፟፡ዐለፈ፥ተራራዎችና፡ደሴቶችም፡ዅሉ፡ከስፍራቸው፡ተወሰዱ።
15፤የምድርም፡ነገሥታትና፡መኳንንት፥ሻለቃዎችም፣ባለጠጋዎችም፣ኀይለኛዎችም፣ባሪያዎችም፣ጌታዎችም፡ዅሉ፡በ ዋሾችና፡በተራራዎች፡አለቶች፡ተሰወሩ፤
16፤ተራራዎችንና፡አለቶችንም፦በላያችን፡ውደቁ፥በዙፋንም፡ከተቀመጠው፡ፊት፡ከበጉም፡ቍጣ፡ሰውሩን፤
17፤ታላቁ፡የቍጣው፡ቀን፡መጥቷልና፥ማንስ፡ሊቆም፡ይችላል፧አሏቸው።
_______________የዮሐንስ፡ራእይ፥ምዕራፍ፡7።______________
ምዕራፍ፡7፤
1፤ከዚህም፡በዃላ፡ባራቱ፡በምድር፡ማእዘን፡ቆመው፡አራት፡መላእክት፡አየኹ፥እነርሱም፡ነፋስ፡በምድር፡ቢኾን፡ ወይም፡በባሕር፡ወይም፡በማንም፡ዛፍ፡እንዳይነፍስ፡አራቱን፡የምድር፡ነፋሳት፡ያዙ።
2፤የሕያው፡አምላክ፡ማኅተም፡ያለውም፡ሌላ፡መልአክ፡ከፀሓይ፡መውጫ፡ሲወጣ፡አየኹ፥ምድርንና፡ባሕርንም፡ሊጐዱ ፡ለተሰጣቸው፡ለአራቱ፡መላእክት፡በታላቅ፡ድምፅ፡እየጮኸ፦
3፤የአምላካችንን፡ባሪያዎች፡ግንባራቸውን፡እስክናትማቸው፡ድረስ፡ምድርን፡ቢኾን፡ወይም፡ባሕርን፡ወይም፡ዛፎ ችን፡አትጕዱ፡አላቸው።
4፤የታተሙትንም፡ቍጥር፡ሰማኹ፤ከእስራኤል፡ልጆች፡ነገድ፡ዅሉ፡የታተሙት፡መቶ፡አርባ፡አራት፡ሺሕ፡ነበሩ።
5፤ከይሁዳ፡ነገድ፡ዐሥራ፡ኹለት፡ሺሕ፡ታተሙ፥ከሮቤል፡ነገድ፡ዐሥራ፡ኹለት፡ሺሕ፥ከጋድ፡ነገድ፡ዐሥራ፡ኹለት፡ ሺሕ፥
6፤ከአሴር፡ነገድ፡ዐሥራ፡ኹለት፡ሺሕ፥ከንፍታሌም፡ነገድ፡ዐሥራ፡ኹለት፡ሺሕ፥
7፤ከምናሴ፡ነገድ፡ዐሥራ፡ኹለት፡ሺሕ፥ከስምዖን፡ነገድ፡ዐሥራ፡ኹለት፡ሺሕ፥ከሌዊ፡ነገድ፡ዐሥራ፡ኹለት፡ሺሕ፥ ከይሳኮር፡ነገድ፡ዐሥራ፡ኹለት፡ሺሕ፥
8፤ከዛብሎን፡ነገድ፡ዐሥራ፡ኹለት፡ሺሕ፥ከዮሴፍ፡ነገድ፡ዐሥራ፡ኹለት፡ሺሕ፥ከብንያም፡ነገድ፡ዐሥራ፡ኹለት፡ሺ ሕ፡ታተሙ።
9፤ከዚህ፡በዃላ፡አየኹ፥እንሆም፥አንድ፡እንኳ፡ሊቈጥራቸው፡የማይችል፡ከሕዝብና፡ከነገድ፡ከወገንም፡ከቋንቋም ፡ዅሉ፡እጅግ፡ብዙ፡ሰዎች፡ነበሩ፤ነጭ፡ልብስም፡ለብሰው፡የዘንባባንም፡ዝንጣፊዎች፡በእጆቻቸው፡ይዘው፡በዙፋ ኑና፡በበጉ፡ፊት፡ቆሙ፤
10፤በታላቅም፡ድምፅ፡እየጮኹ፦በዙፋኑ፡ላይ፡ለተቀመጠው፡ለአምላካችንና፡ለበጉ፡ማዳን፡ነው፡አሉ።
11፤መላእክቱም፡ዅሉ፡በዙፋኑና፡በሽማግሌዎቹ፡ባራቱም፡እንስሳዎቹ፡ዙሪያ፡ቆመው፡ነበር፤በዙፋኑም፡ፊት፡በግ ንባራቸው፡ተደፉ፥ለእግዚአብሔርም፡እየሰገዱ፦
12፤አሜን፥በረከትና፡ክብር፡ጥበብም፡ምስጋናም፡ውዳሴም፡ኀይልም፡ብርታትም፡ከዘለዓለም፡እስከ፡ዘለዓለም፡ድ ረስ፡ለአምላካችን፡ይኹን፤አሜን፡አሉ።
13፤ከሽማግሌዎቹም፡አንዱ፡ተመልሶ፦እነዚህ፡ነጩን፡ልብስ፡የለበሱ፡እነማን፡ናቸው፧ከወዴትስ፡መጡ፧አለኝ።
14፤እኔም፦ጌታ፡ሆይ፥አንተ፡ታውቃለኽ፡አልኹት።አለኝም፦እነዚህ፡ከታላቁ፡መከራ፡የመጡ፡ናቸው፥ልብሳቸውንም ፡ዐጥበው፡በበጉ፡ደም፡አነጹ።
15፤ስለዚህ፥በእግዚአብሔር፡ዙፋን፡ፊት፡አሉ፥ሌሊትና፡ቀንም፡በመቅደሱ፡ያመልኩታል፥በዙፋኑም፡ላይ፡የተቀመ ጠው፡በእነርሱ፡ላይ፡ያድርባቸዋል።
16፤ከእንግዲህ፡ወዲህ፡አይራቡም፥ከእንግዲህም፡ወዲህ፡አይጠሙም፥ፀሓይም፡ትኵሳትም፡ዅሉ፡ከቶ፡አይወርድባቸ ውም፤
17፤በዙፋኑ፡መካከል፡ያለው፡በጉ፡እረኛቸው፡ይኾናልና፥ወደ፡ሕይወትም፡ውሃ፡ምንጭ፡ይመራቸዋልና፤እግዚአብሔ ርም፡እንባዎችን፡ዅሉ፡ከዐይናቸው፡ያብሳል።
_______________የዮሐንስ፡ራእይ፥ምዕራፍ፡8።______________
ምዕራፍ፡8፤
1፤ሰባተኛውንም፡ማኅተም፡በፈታ፡ጊዜ፡እኵል፡ሰዓት፡የሚያኽል፡ዝምታ፡በሰማይ፡ኾነ።
2፤በእግዚአብሔርም፡ፊት፡የሚቆሙትን፡ሰባቱን፡መላእክት፡አየኹ፥ሰባትም፡መለከት፡ተሰጣቸው።
3፤ሌላም፡መልአክ፡መጣና፡የወርቅ፡ጥና፡ይዞ፡በመሠዊያው፡አጠገብ፡ቆመ፤በዙፋኑም፡ፊት፡ባለው፡በወርቅ፡መሠዊ ያ፡ላይ፡ለቅዱሳን፡ዅሉ፡ጸሎት፡እንዲጨምረው፡ብዙ፡ዕጣን፡ተሰጠው።
4፤የዕጣኑም፡ጢስ፡ከቅዱሳን፡ጸሎት፡ጋራ፡ከመልአኩ፡እጅ፡በእግዚአብሔር፡ፊት፡ወጣ።
5፤መልአኩም፡ጥናውን፡ይዞ፡የመሠዊያውን፡እሳት፡ሞላበት፡ወደ፡ምድርም፡ጣለው፤ነጐድጓድና፡ድምፅም፡መብረቅም ፡መናወጥም፡ኾነ።
6፤ሰባቱንም፡መለከት፡የያዙ፡ሰባቱ፡መላእክት፡ሊነፉ፡ተዘጋጁ።
7፤ፊተኛውም፡መልአክ፡ነፋ፤ደምም፡የተቀላቀለበት፡በረዶና፡እሳት፡ኾነ፥ወደ፡ምድርም፡ተጣለ፤የምድርም፡ሢሶው ፡ተቃጠለ፡የዛፎችም፡ሢሶው፡ተቃጠለ፡የለመለመም፡ሣር፡ዅሉ፡ተቃጠለ።
8፤ኹለተኛውም፡መልአክ፡ነፋ፤በእሳት፡የሚቃጠል፡ታላቅ፡ተራራን፡የሚመስል፡ነገር፡በባሕር፡ተጣለ፤የባሕርም፡ ሢሶው፡ደም፡ኾነ፡
9፤በባሕርም፡ከሚኖሩ፡ሕይወት፡ካላቸው፡ፍጥረቶች፡ሢሶው፡ሞተ፡የመርከቦችም፡ሢሶው፡ጠፋ።
10፤ሦስተኛውም፡መልአክ፡ነፋ፤እንደ፡ችቦም፡የሚቃጠል፡ታላቅ፡ኮከብ፡ከሰማይ፡ወደቀ፥በወንዞችና፡በውሃም፡ም ንጮች፡ሢሶ፡ላይ፡ወደቀ።የኮከቡም፡ስም፡ሬቶ፡ይባላል።
11፤የውሃውም፡ሢሶ፡መራራ፡ኾነ፥መራራም፡ስለተደረገ፡በውሃው፡ጠንቅ፡ብዙ፡ሰዎች፡ሞቱ።
12፤አራተኛውም፡መልአክ፡ነፋ፤የፀሓይ፡ሢሶና፡የጨረቃ፡ሢሶ፡የከዋክብትም፡ሢሶ፡ተመታ፥የእነዚህ፡ሢሶ፡ይጨል ም፡ዘንድ፥የቀንም፡ሢሶው፡እንዳያበራ፥እንዲሁም፡የሌሊት።
13፤አየኹም፥አንድም፡ንስር፡በሰማይ፡መካከል፡እየበረረ፡በታላቅ፡ድምፅ፦ሊነፉ፡ያላቸው፡የሦስቱ፡መላእክት፡ መለከት፡ስለሚቀረው፡ድምፅ፡በምድር፡ላይ፡ለሚኖሩት፡ወዮላቸው፥ወዮላቸው፥ወዮላቸው፡ሲል፡ሰማኹ።
_______________የዮሐንስ፡ራእይ፥ምዕራፍ፡9።______________
ምዕራፍ፡9፤
1፤ዐምስተኛውም፡መልአክ፡ነፋ፤ከሰማይም፡ወደ፡ምድር፡ወድቆ፡የነበረ፡ኮከብ፡አየኹ፥የጥልቁም፡ጕድጓድ፡መክፈ ቻ፡ተሰጠው።
2፤የጥልቁንም፡ጕድጓድ፡ከፈተው፤ጢስም፡ከታላቅ፡እቶን፡እንደሚወጣ፡ጢስ፡ኾኖ፡ከጕድጓዱ፡ወጣ፤ፀሓይና፡አየር ም፡በጕድጓዱ፡ጢስ፡ጨለሙ።
3፤ከጢሱም፡አንበጣዎች፡ወደ፡ምድር፡ወጡ፥የምድርም፡ጊንጦች፡ሥልጣን፡እንዳላቸው፡ሥልጣን፡ተሰጣቸው።
4፤የእግዚአብሔርም፡ማኅተም፡በግንባራቸው፡ከሌለባቸው፡ሰዎች፡በቀር፡በምድር፡ያለውን፡ሣር፡ቢኾንም፡ወይም፡ ማናቸውንም፡የለመለመ፡ነገር፡ወይም፡ማናቸውንም፡ዛፍ፡እንዳይጐዱ፡ተባለላቸው።
5፤ዐምስትም፡ወር፡ሊሣቅይዋቸው፡ተሰጣቸው፡እንጂ፡ሊገድሏቸው፡አይደለም፤እነርሱም፡የሚሣቅዩት፡ሥቃይ፡ጊንጥ ፡ሰውን፡ነድፎ፡እንደሚሣቅይ፡ነው።
6፤በዚያም፡ወራት፡ሰዎች፡ሞትን፡ይፈልጋሉ፥አያገኙትምም፤ሊሞቱም፡ይመኛሉ፥ሞትም፡ከነርሱ፡ይሸሻል።
7፤የአንበጣዎቹም፡መልክ፡ለጦርነት፡እንደተዘጋጁ፡ፈረሶች፡ነው፥በራሳቸውም፡ላይ፡ወርቅ፡እንደሚመስሉ፡አክሊ ሎች፡ነበሯቸው፥ፊታቸውም፡እንደ፡ሰው፡ፊት፡ነበረ፤
8፤የሴቶችን፡ጠጕር፡የሚመስል፡ጠጕር፡ነበራቸው፥ጥርሳቸውም፡እንደ፡አንበሳ፡ጥርስ፡ነበረ፤
9፤የብረት፡ጥሩር፡የሚመስልም፡ጥሩር፡ነበራቸው፤የክንፋቸውም፡ድምፅ፡ወደ፡ጦርነት፡እንደሚጋልቡ፡እንደ፡ብዙ ፡ፈረሶች፡ሠረገላዎች፡ድምፅ፡ነበረ።
10፤እንደ፡ጊንጥም፡ዥራት፡ያለ፡ዥራት፡አላቸው፤በዥራታቸውም፡መውጊያ፡አለ፥ሰዎችንም፡ዐምስት፡ወር፡እንዲጐ ዱ፡ሥልጣን፡አላቸው።
11፤በእነርሱም፡ላይ፡ንጉሥ፡አላቸው፤ርሱም፡የጥልቅ፡መልአክ፡ነው፥ስሙም፡በዕብራይስጥ፡አብዶን፡በግሪክም፡ አጶልዮን፡ይባላል።
12፤ፊተኛው፡ወዮ፡ዐልፏል፤እንሆ፥ከዚህ፡በዃላ፡ገና፡ኹለት፡ወዮ፡ይመጣል።
13፤ስድስተኛውም፡መልአክ፡ነፋ፤በእግዚአብሔርም፡ፊት፡ካለ፡በወርቅ፡ከተሠራ፡መሠዊያ፡ቀንዶች፡አንድ፡ድምፅ ፡ሰማኹ፥
14፤መለከትም፡ያለውን፡ስድስተኛውን፡መልአክ፦በታላቁ፡ወንዝ፡በኤፍራጥስ፡የታሰሩትን፡አራቱን፡መላእክት፡ፍ ታቸው፡አለው።
15፤የሰዎችንም፡ሢሶ፡እንዲገድሉ፥ለሰዓቱና፡ለቀኑ፣ለወሩም፣ለዓመቱም፡ተዘጋጅተው፡የነበሩ፡አራቱ፡መላእክት ፡ተፈቱ።
16፤የፈረሰኛዎችም፡ጭፍራ፡ቍጥር፡እልፍ፡ጊዜ፡እልፍ፥እልፍ፡ጊዜ፡እልፍ፡ነበረ፤ቍጥራቸውን፡ሰማኹ።
17፤ፈረሶቹንና፡በእነርሱም፡ላይ፡የተቀመጡትን፡እንዲሁ፡በራእይ፡አየኹ፤እሳትና፡ያክንት፣ዲንም፡የሚመስል፡ ጥሩር፡ነበራቸው፤የፈረሶቹም፡ራስ፡እንደ፡አንበሳ፡ራስ፡ነበረ፥ከአፋቸውም፡እሳትና፡ጢስ፣ዲንም፡ወጣ።
18፤ከአፋቸውም፡በወጡት፡በእሳቱና፡በጢሱ፣በዲኑም፥በእነዚህ፡ሦስት፡መቅሠፍቶች፡የሰዎቹ፡ሢሶ፡ተገደለ።
19፤የፈረሶቹ፡ሥልጣን፡በአፋቸውና፡በዥራታቸው፡ነውና፤ዥራታቸው፡እባብን፡ይመስላልና፥ራስም፡አላቸው፥በርሱ ም፡ይጐዳሉ።
20፤በእነዚህም፡መቅሠፍቶች፡ያልተገደሉት፡የቀሩቱ፡ሰዎች፥ለአጋንንትና፡ያዩ፡ወይም፡ይሰሙ፡ወይም፡ይኼዱ፡ዘ ንድ፡ለማይችሉ፥ከወርቅና፡ከብር፣ከናስም፣ከድንጋይም፣ከዕንጨትም፡ለተሠሩ፡ለጣዖቶች፡እንዳይሰግዱ፡ስለእጃ ቸው፡ሥራ፡ንስሓ፡አልገቡም፤
21፤ስለ፡መግደላቸውም፡ቢኾን፡ወይም፡ስለ፡አስማታቸው፡ወይም፡ስለ፡ዝሙታቸው፡ወይም፡ስለ፡ስርቆታቸው፡ንስሓ ፡አልገቡም።
_______________የዮሐንስ፡ራእይ፥ምዕራፍ፡10።______________
ምዕራፍ፡10፤
1፤ሌላም፡ብርቱ፡መልአክ፡ደመና፡ተጐናጽፎ፡ከሰማይ፡ሲወርድ፡አየኹ፤በራሱም፡ላይ፡ቀስተ፡ደመና፡ነበረ፥ፊቱም ፡እንደ፡ፀሓይ፡እግሮቹም፡እንደ፡እሳት፡ዐምዶች፡ነበሩ፥
2፤የተከፈተችንም፡ታናሽ፡መጽሐፍ፡በእጁ፡ያዘ።ቀኝ፡እግሩንም፡በባሕር፡ላይ፡ግራውንም፡በምድር፡ላይ፡አኖረ፥ እንደሚያገሣም፡አንበሳ፡በታላቅ፡ድምፅ፡ጮኸ።
3፤በጮኸም፡ጊዜ፥ሰባቱ፡ነጐድጓድ፡በየድምፃቸው፡ተናገሩ።
4፤ሰባቱ፡ነጐድጓድ፡በተናገሩ፡ጊዜ፡ልጽፍ፡ዐሰብኹ፤ከሰማይም፦ሰባቱ፡ነጐድጓድ፡የተናገሩትን፡ነገር፡በማኅተ ም፡ዝጋው፥አትጻፈውም፡የሚል፡ድምፅ፡ሰማኹ።
5፤በባሕርና፡በምድርም፡ላይ፡ሲቆም፡ያየኹት፡መልአክ፥ቀኝ፡እጁን፡ወደ፡ሰማይ፡አሻቅቦ፡ዘረጋ፥
6፤ሰማይንና፡በርሱም፡ያሉትን፥ምድርንና፡በርሷም፡ያሉትን፥ባሕርንና፡በርሱም፡ያሉትን፡በፈጠረው፥ከዘለዓለም ም፡እስከ፡ዘለዓለም፡ድረስ፡ሕያው፡ኾኖ፡በሚኖረው፡ምሎ፦
7፤ወደ፡ፊት፡አይዘገይም፥ዳሩ፡ግን፡ሰባተኛው፡መልአክ፡ሊነፋ፡ባለው፡ጊዜ፥ድምፁም፡በሚሰማበት፡ዘመን፥ለባሪ ያዎቹ፡ለነቢያት፡የምሥራች፡እንደ፡ሰበከላቸው፡የእግዚአብሔር፡ምስጢር፡ይፈጸማል፡አለ።
8፤ከሰማይም፡የሰማኹት፡ድምፅ፡እንደ፡ገና፡ሲናገረኝና፦ኺድና፡በባሕርና፡በምድር፡ላይ፡ከሚቆመው፡መልአክ፡በ እጁ፡ያለችውን፡የተከፈተችውን፡መጽሐፍ፡ውሰድ፡ሲል፡ሰማኹ።
9፤ወደ፡መልአኩም፡ኼጄ፦ታናሺቱን፡መጽሐፍ፡ስጠኝ፡አልኹት።ርሱም፦ውሰድና፡ብላት፥ሆድኽንም፡መራራ፡ታደርገዋ ለች፥በአፍኽ፡ግን፡እንደ፡ማር፡ትጣፍጣለች፡አለኝ።
10፤ከመልአኩም፡እጅ፡ታናሺቱን፡መጽሐፍ፡ወስጄ፡በላዃት፥በአፌም፡እንደ፡ማር፡ጣፋጭ፡ኾነች፤ከበላዃት፡በዃላ ም፡ሆዴ፡መራራ፡ኾነ።
11፤በብዙ፡ወገኖችና፡በአሕዛብም፣በቋንቋዎችም፣በነገሥታትም፡ላይ፡እንደ፡ገና፡ትንቢት፡ትናገር፡ዘንድ፡ይገ ፟ባ፟ኻል፡ተባለልኝ።
_______________የዮሐንስ፡ራእይ፥ምዕራፍ፡11።______________
ምዕራፍ፡11፤
1፤በትር፡የሚመስል፡መለኪያ፡ለእኔ፡ተሰጠኝ፥እንዲህም፡ተባለልኝ።ተነሥተኽ፡የእግዚአብሔርን፡መቅደስና፡መሠ ዊያውን፡በዚያም፡የሚሰግዱትን፡ለካ።
2፤በመቅደሱም፡ውጭ፡ያለው፡እድሞ፡ለአሕዛብ፡ተሰጥቷልና፥ተወው፥አትለካውም፤እነርሱም፡አርባ፡ኹለት፡ወር፡የ ተቀደሰችውን፡ከተማ፡ይረግጧታል።
3፤ለኹለቱም፡ምስክሮቼ፡ማቅ፡ለብሰው፡ሺሕ፡ከኹለት፡መቶ፡ስድሳ፡ቀን፡ትንቢት፡ሊናገሩ፡እሰጣለኹ።
4፤እነዚህ፡በምድር፡ጌታ፡ፊት፡የሚቆሙ፡ኹለቱ፡ወይራዎችና፡ኹለቱ፡መቅረዞች፡ናቸው።
5፤ማንምም፡ሊጐዳቸው፡ቢወድ፡እሳት፡ከአፋቸው፡ይወጣል፡ጠላቶቻቸውንም፡ይበላል፤ማንም፡ሊጐዳቸው፡ቢወድም፡እ ንዲሁ፡ሊገደል፡ይገ፟ባ፟ዋል።
6፤እነዚህ፡ትንቢት፡በሚናገሩበት፡ወራት፡ዝናብ፡እንዳይዘንብ፡ሰማይን፡ሊዘጉ፡ሥልጣን፡አላቸው፥ውሃዎችንም፡ ወደ፡ደም፡ሊለውጡ፡በሚፈልጉበትም፡ጊዜ፡ዅሉ፡በመቅሠፍት፡ዅሉ፡ምድርን፡ሊመቱ፡ሥልጣን፡አላቸው።
7፤ምስክራቸውን፡ከፈጸሙ፡በዃላ፡ከጥልቁ፡የሚወጣው፡አውሬ፡ይዋጋቸዋል፡ያሸንፋቸውማል፡ይገድላቸውማል።
8፤በድናቸውም፡በታላቂቱ፡ከተማ፡አደባባይ፡ይተኛል፡ርሷም፡በመንፈሳዊ፡ምሳሌ፡ሰዶምና፡ግብጽ፡የተባለች፡ደግ ሞ፡ጌታቸው፡የተሰቀለባት፡ናት።
9፤ከወገኖችና፡ከነገዶችም፡ከቋንቋዎችም፡ከአሕዛብም፡የኾኑ፡ሰዎች፡ሦስት፡ቀን፡ተኩል፡በድናቸውን፡ይመለከታ ሉ፥በድናቸውም፡ወደ፡መቃብር፡ሊገባ፡አይፈቅዱም።
10፤እነዚህም፡ኹለት፡ነቢያት፡በምድር፡የሚኖሩትን፡ስለ፡ሣቀዩ፡በምድር፡የሚኖሩት፡በእነርሱ፡ላይ፡ደስ፡ይላ ቸዋል፡በደስታም፡ይኖራሉ፡ርስ፡በርሳቸውም፡ስጦታ፡ይሰጣጣሉ።
11፤ከሦስቱ፡ቀን፡ተኩልም፡በዃላ፡ከእግዚአብሔር፡የወጣ፡የሕይወት፡መንፈስ፡ገባባቸው፡በእግሮቻቸውም፡ቆሙ፥ ታላቅም፡ፍርሀት፡በሚመለከቱት፡ላይ፡ወደቀባቸው።
12፤በሰማይም፦ወደዚህ፡ውጡ፡የሚላቸውን፡ታላቅ፡ድምፅ፡ሰሙ፤ጠላቶቻቸውም፡እየተመለከቷቸው፡ወደ፡ሰማይ፡በደ መና፡ወጡ።
13፤በዚያም፡ሰዓት፡ታላቅ፡የምድር፡መናወጥ፡ኾነ፥ከከተማዪቱም፡ዐሥረኛው፡እጅ፡ወደቀ፥በመናወጥም፡ሰባት፡ሺ ሕ፡ሰዎች፡ተገደሉ፥የቀሩትንም፡ፍርሀት፡ያዛቸው፥ለሰማዩም፡አምላክ፡ክብር፡ሰጡ።
14፤ኹለተኛው፡ወዮ፡ዐልፏል፤እንሆ፥ሦስተኛው፡ወዮ፡በቶሎ፡ይመጣል።
15፤ሰባተኛው፡መልአክ፡ነፋ፤በሰማይም፦የዓለም፡መንግሥት፡ለጌታችንና፡ለርሱ፡ለክርስቶስ፡ኾነች፥ለዘለዓለም ም፡እስከ፡ዘለዓለም፡ይነግሣል፡
16፤የሚሉ፡ታላላቅ፡ድምፆች፡ኾኑ።በእግዚአብሔርም፡ፊት፡በዙፋኖቻቸው፡የተቀመጡ፡ኻያ፡አራቱ፡ሽማግሌዎች፡በ ግንባራቸው፡ተደፍተው፡
17፤ለእግዚአብሔር፡እየሰገዱ፡እንዲህ፡አሉ፦ያለኽና፡የነበርኽ፡ዅሉን፡የምትገዛ፡ጌታ፡እግዚአብሔር፡ሆይ፥ት ልቁን፡ኀይልኽን፡ስለ፡ያዝኽ፡ስለ፡ነገሥኽም፡እናመሰግንኻለን፤
18፤አሕዛብም፡ተቈጡ፥ቍጣኽም፡መጣ፥በሙታንም፡ትፈርድ፡ዘንድ፡ዘመን፡መጣ፥ለባሪያዎችኽም፡ለነቢያትና፡ለቅዱ ሳን፡ስምኽንም፡ለሚፈሩት፡ለታናናሾችና፡ለታላላቆችም፡ዋጋቸውን፡ትሰጥ፡ዘንድ፥ምድርንም፡የሚያጠፉትን፡ታጠ ፋ፡ዘንድ፡ዘመን፡መጣ።
19፤በሰማይም፡ያለው፡የእግዚአብሔር፡መቅደስ፡ተከፈተ፥የኪዳኑም፡ታቦት፡በመቅደሱ፡ታየ፥መብረቅና፡ድምፅም፡ ነጐድጓድም፡የምድርም፡መናወጥ፡ታላቅም፡በረዶ፡ኾነ።
_______________የዮሐንስ፡ራእይ፥ምዕራፍ፡12።______________
ምዕራፍ፡12፤
1፤ታላቅ፡ምልክትም፡በሰማይ፡ታየ፡ፀሓይን፡ተጐናጽፋ፡ጨረቃ፡ከእግሮቿ፡በታች፡ያላት፡በራሷም፡ላይ፡የዐሥራ፡ ኹለት፡ከዋክብት፡አክሊል፡የኾነላት፡አንዲት፡ሴት፡ነበረች።
2፤ርሷም፡ፀንሳ፡ነበር፥ምጥም፡ተይዛ፡ልትወልድ፡ተጨንቃ፡ጮኸች።
3፤ሌላም፡ምልክት፡በሰማይ፡ታየ፤እንሆም፡ታላቅ፡ቀይ፡ዘንዶ፤ሰባት፡ራሶችና፡ዐሥር፡ቀንዶችም፡ነበሩት፡በራሶ ቹም፡ላይ፡ሰባት፡ዘውዶች፡ነበሩ፥
4፤ዥራቱም፡የሰማይን፡ከዋክብት፡ሢሶ፡እየሳበ፡ወደ፡ምድር፡ጣላቸው።ዘንዶውም፡ሴቲቱ፡በወለደች፡ጊዜ፡ሕፃኗን ፡እንዲበላ፡ልትወልድ፡ባላት፡ሴት፡ፊት፡ቆመ።
5፤አሕዛብንም፡ዅሉ፡በብረት፡በትር፡ይገዛቸው፡ዘንድ፡ያለውን፡ልጅ፡ወንድ፡ልጅ፡ወለደች፤ልጇም፡ወደ፡እግዚአ ብሔርና፡ወደ፡ዙፋኑ፡ተነጠቀ።
6፤ሴቲቱም፡ሺሕ፡ከኹለት፡መቶ፡ስድሳ፡ቀን፡በዚያ፡እንዲመግቧት፡በእግዚአብሔር፡ተዘጋጅቶላት፡ወደነበረው፡ስ ፍራ፡ወደ፡በረሓ፡ሸሸች።
7፤በሰማይም፡ሰልፍ፡ኾነ፤ሚካኤልና፡መላእክቱ፡ዘንዶውን፡ተዋጉ።ዘንዶውም፡ከመላእክቱ፡ጋራ፡ተዋጋ፥አልቻላቸ ውምም፥
8፤ከዚያም፡ወዲያ፡በሰማይ፡ስፍራ፡አልተገኘላቸውም።
9፤ዓለሙንም፡ዅሉ፡የሚያስተው፥ዲያብሎስና፡ሰይጣን፡የሚባለው፡ታላቁ፡ዘንዶ፡ርሱም፡የቀደመው፡እባብ፡ተጣለ፤ ወደ፡ምድር፡ተጣለ፡መላእክቱም፡ከርሱ፡ጋራ፡ተጣሉ።
10፤ታላቅም፡ድምፅ፡በሰማይ፡ሰማኹ፡እንዲህ፡ሲል፦አኹን፡የአምላካችን፡ማዳንና፡ኀይል፡መንግሥትም፡የክርስቶ ስም፡ሥልጣን፡ኾነ፥ቀንና፡ሌሊትም፡በአምላካችን፡ፊት፡የሚከሳቸው፡የወንድሞቻችን፡ከሳሽ፡ተጥሏልና።
11፤እነርሱም፡ከበጉ፡ደም፡የተነሣ፡ከምስክራቸውም፡ቃል፡የተነሣ፡ድል፡ነሡት፥ነፍሳቸውንም፡እስከ፡ሞት፡ድረ ስ፡አልወደዱም።
12፤ስለዚህ፥ሰማይና፡በውስጡ፡የምታድሩ፡ሆይ፥ደስ፡ይበላችኹ፤ለምድርና፡ለባሕር፡ወዮላቸው፥ዲያብሎስ፡ጥቂት ፡ዘመን፡እንዳለው፡ዐውቆ፡በታላቅ፡ቍጣ፡ወደ፡እናንተ፡ወርዷልና።
13፤ዘንዶውም፡ወደ፡ምድር፡እንደ፡ተጣለ፡ባየ፡ጊዜ፡ወንድ፡ልጅ፡የወለደችውን፡ሴት፡አሳደዳት።
14፤ከእባቡም፡ፊት፡ርቃ፡አንድ፡ዘመን፥ዘመናትም፥የዘመንም፡እኩሌታ፡ወደምትመገብበት፡ወደ፡ስፍራዋ፡ወደ፡በ ረሓ፡እንድትበር፡ለሴቲቱ፡ኹለት፡የታላቁ፡ንስር፡ክንፎች፡ተሰጣት።
15፤እባቡም፡ሴቲቱ፡በወንዝ፡እንድትወሰድ፡ሊያደርግ፡ወንዝ፡የሚያኽልን፡ውሃ፡ከአፉ፡በስተዃላዋ፡አፈሰሰ።
16፤ምድሪቱም፡ሴቲቱን፡ረዳቻት፥ምድሪቱም፡አፏን፡ከፍታ፡ዘንዶው፡ከአፉ፡ያፈሰሰውን፡ወንዝ፡ዋጠችው።
17፤ዘንዶውም፡በሴቲቱ፡ላይ፡ተቈጥቶ፡የእግዚአብሔርን፡ትእዛዛት፡የሚጠብቁትን፡የኢየሱስም፡ምስክር፡ያላቸው ን፡ከዘሯ፡የቀሩትን፡ሊዋጋ፡ኼደ፤
18፤በባሕርም፡አሸዋ፡ላይ፡ቆመ።
_______________የዮሐንስ፡ራእይ፥ምዕራፍ፡13።______________
ምዕራፍ፡13፤
1፤አንድም፡አውሬ፡ከባሕር፡ሲወጣ፡አየኹ፤ዐሥር፡ቀንዶችና፡ሰባት፡ራሶች፡ነበሩት፥በቀንዶቹም፡ላይ፡ዐሥር፡ዘ ውዶች፡በራሶቹም፡ላይ፡የስድብ፡ስም፡ነበረ።
2፤ያየኹትም፡አውሬ፡ነብር፡ይመስል፡ነበር፥እግሮቹም፡እንደ፡ድብ፡እግሮች፥አፉም፡እንደ፡አንበሳ፡አፍ፡ነበሩ ።ዘንዶውም፡ኀይሉንና፡ዙፋኑን፡ትልቅም፡ሥልጣን፡ሰጠው።
3፤ከራሶቹም፡ለሞት፡እንደ፡ታረደ፡ኾኖ፡አንዱን፡አየኹ፥ለሞቱ፡የኾነውም፡ቍስል፡ተፈወሰ።ምድርም፡ዅሉ፡አውሬ ውን፡እየተከተለ፡ተደነቀ፥
4፤ለዘንዶውም፡ሰገዱለት፥ለአውሬው፡ሥልጣንን፡ሰጥቶታልና፤ለአውሬውም፦አውሬውን፡ማን፡ይመስለዋል፥ርሱንስ፡ ሊዋጋ፡ማን፡ይችላል፧እያሉ፡ሰገዱለት።
5፤ታላቅንም፡ነገርና፡ስድብን፡የሚናገርበት፡አፍ፡ተሰጠው፥ባርባ፡ኹለት፡ወርም፡እንዲሠራ፡ሥልጣን፡ተሰጠው።
6፤እግዚአብሔርንም፡ለመሳደብ፡ስሙንና፡ማደሪያውንም፡በሰማይም፡የሚያድሩትን፡ሊሳደብ፡አፉን፡ከፈተ።
7፤ቅዱሳንንም፡ይዋጋ፡ዘንድ፡ድልም፡ያደርጋቸው፡ዘንድ፡ተሰጠው፥በነገድና፡በወገንም፡በቋንቋም፡በሕዝብም፡ዅ ሉ፡ላይ፡ሥልጣን፡ተሰጠው።
8፤ከዓለምም፡ፍጥረት፡ዠምሮ፡በታረደው፡በግ፡ሕይወት፡መጽሐፍ፡ስሞቻቸው፡ያልተጻፉ፡በምድር፡የሚኖሩ፡ዅሉ፡ይ ሰግዱለታል።
9፤ዦሮ፡ያለው፡ቢኖር፡ይስማ።
10፤ይማረክ፡ዘንድ፡ያለው፡ማንም፡ቢኖር፡ወደ፡ምርኮነት፡ይኼዳል፤በሰይፍ፡የሚገድል፡ማንም፡ቢኖር፡ራሱ፡በሰ ይፍ፡እንዲገደል፡ይገ፟ባ፟ዋል።የቅዱሳን፡ትዕግሥትና፡እምነት፡በዚህ፡ነው።
11፤ሌላም፡አውሬ፡ከምድር፡ሲወጣ፡አየኹ፥የበግ፡ቀንዶችን፡የሚመስሉ፡ኹለት፡ቀንዶችም፡ነበሩት፡እንደ፡ዘንዶ ም፡ይናገር፡ነበር።
12፤በፊተኛውም፡አውሬ፡ሥልጣን፡በርሱ፡ፊት፡ዅሉን፡ያደርጋል።ለሞቱ፡የኾነውም፡ቍስል፡ተፈወሰለት፡ለፊተኛው ፡አውሬ፡ምድርና፡በርሱ፡የሚኖሩት፡እንዲሰግዱለት፡ያደርጋል።
13፤እሳትንም፡እንኳ፡ከሰማይ፡ወደ፡ምድር፡በሰው፡ፊት፡እስኪያወርድ፡ድረስ፡ታላላቆችን፡ምልክቶች፡ያደርጋል ።
14፤በአውሬውም፡ፊት፡ያደርግ፡ዘንድ፡ከተሰጡት፡ምልክቶች፡የተነሣ፡በምድር፡የሚኖሩትን፡ያስታል፤የሰይፍም፡ ቍስል፡ለነበረውና፡በሕይወት፡ለኖረው፡ለአውሬው፡ምስልን፡እንዲያደርጉ፡በምድር፡የሚኖሩትን፡ይናገራል።
15፤የአውሬው፡ምስል፡ሊናገር፡እንኳ፡ለአውሬውም፡ምስል፡የማይሰግዱለትን፡ዅሉ፡ሊያስገድላቸው፥ለአውሬው፡ም ስል፡ትንፋሽ፡እንዲሰጠው፡ተሰጠው።
16፤ታናናሾችና፡ታላላቆችም፡ባለጠጋዎችና፡ድኻዎችም፡ጌታዎችና፡ባሪያዎችም፡ዅሉ፡በቀኝ፡እጃቸው፡ወይም፡በግ ንባራቸው፡ምልክትን፡እንዲቀበሉ፥
17፤የአውሬውም፡ስም፡ወይም፡የስሙ፡ቍጥር፡ያለው፡ምልክት፡የሌለበት፡ማንም፡ሊገዛ፡ወይም፡ሊሸጥ፡እንዳይችል ፡ያደርጋል።ጥበብ፡በዚህ፡አለ።
18፤አእምሮ፡ያለው፡የአውሬውን፡ቍጥር፡ይቍጠረው፤ቍጥሩ፡የሰው፡ቍጥር፡ነውና፥ቍጥሩም፡ስድስት፡መቶ፡ስድሳ፡ ስድስት፡ነው።
_______________የዮሐንስ፡ራእይ፥ምዕራፍ፡14።______________
ምዕራፍ፡14፤
1፤አየኹም፥እንሆም፥በጉ፡በጽዮን፡ተራራ፡ቆሞ፡ነበር፥ከርሱም፡ጋራ፡ስሙና፡የአባቱ፡ስም፡በግንባራቸው፡የተጻ ፈላቸው፡መቶ፡አርባ፡አራት፡ሺሕ፡ነበሩ።
2፤እንደ፡ብዙ፡ውሃም፡ድምፅና፡እንደ፡ታላቅ፡ነጐድጓድ፡ድምፅ፡ያለ፡ከሰማይ፡ድምፅን፡ሰማኹ፥ደርዳሪዎችም፡በ ገና፡እንደሚደረድሩ፡ያለ፡ድምፅ፡ሰማኹ።
3፤በዙፋኑም፡ፊት፡ባራቱም፡እንስሳዎችና፡በሽማግሌዎቹ፡ፊት፡ዐዲስ፡ቅኔ፡ዘመሩ፤ከምድርም፡ከተዋጁት፡ከመቶ፡ አርባ፡አራት፡ሺሕ፡በቀር፡ያን፡ቅኔ፡ሊማር፡ለማንም፡አልተቻለውም።
4፤ከሴቶች፡ጋራ፡ያልረከሱ፡እነዚህ፡ናቸው፥ድንግሎች፡ናቸውና።በጉ፡ወደሚኼድበት፡የሚከተሉት፡እነዚህ፡ናቸው ።ለእግዚአብሔርና፡ለበጉ፡በኵራት፡እንዲኾኑ፡ከሰዎች፡የተዋጁ፡እነዚህ፡ናቸው።
5፤በአፋቸውም፡ውሸት፡አልተገኘም፤ነውር፡የለባቸውም።
6፤በምድርም፡ለሚኖሩ፡ለሕዝብም፡ለነገድም፡ለቋንቋም፡ለወገንም፡ዅሉ፡ይሰብክ፡ዘንድ፡የዘለዓለም፡ወንጌል፡ያ ለው፡ሌላ፡መልአክ፡ከሰማይ፡መካከል፡ሲበር፡አየኹ፤
7፤በታላቅ፡ድምፅም፦የፍርዱ፡ሰዓት፡ደርሷልና፥እግዚአብሔርን፡ፍሩ፥ክብርንም፡ስጡት፤ሰማይንና፡ምድርንም፡ባ ሕርንም፡የውሃንም፡ምንጮች፡ለሠራው፡ስገዱለት፡አለ።
8፤ሌላም፡ኹለተኛ፡መልአክ፦አሕዛብን፡ዅሉ፡የዝሙቷን፡ቍጣ፡ወይን፡ጠጅ፡ያጠጣች፡ታላቂቱ፡ባቢሎን፡ወደቀች፥ወ ደቀች፡እያለ፡ተከተለው።
9፤ሦስተኛም፡መልአክ፡ተከተላቸው፥በታላቅ፡ድምፅ፡እንዲህ፡እያለ።ለአውሬውና፡ለምስሉ፡የሚሰግድ፡በግንባሩም ፡ወይም፡በእጁ፡ምልክቱን፡የሚቀበል፡ማንም፡ቢኖር፥
10፤ርሱ፡ደግሞ፡በቍጣው፡ጽዋ፡ሳይቀላቅል፡ከተዘጋጀው፡ከእግዚአብሔር፡ቍጣ፡ወይን፡ጠጅ፡ይጠጣል፥በቅዱሳንም ፡መላእክትና፡በበጉ፡ፊት፡በእሳትና፡በዲን፡ይሳቀያል።
11፤የሥቃያቸውም፡ጢስ፡ለዘለዓለም፡እስከ፡ዘለዓለም፡ድረስ፡ይወጣል፥ለአውሬውና፡ለምስሉም፡የሚሰግዱ፡የስሙ ንም፡ምልክት፡የሚቀበል፡ዅሉ፡ቀንና፡ሌሊት፡ዕረፍት፡የላቸውም።
12፤የእግዚአብሔርን፡ትእዛዛት፡የሚጠብቁት፡ኢየሱስንም፡በማመን፡የሚጸኑት፡ቅዱሳን፡ትዕግሥታቸው፡በዚህ፡ነ ው።
13፤ከሰማይም፦ከእንግዲህ፡ወዲህ፡በጌታ፡የሚሞቱ፡ሙታን፡ብፁዓን፡ናቸው።መንፈስ።አዎን፥ከድካማቸው፡ያርፉ፡ ዘንድ፥ሥራቸውም፡ይከተላቸዋል፡ይላል፡ብለኽ፡ጻፍ፡የሚል፡ድምፅ፡ሰማኹ።
14፤አየኹም፥እንሆም፡ነጭ፡ደመና፥በደመናውም፡ላይ፡የሰውን፡ልጅ፡የሚመስል፡ተቀምጧል፥በራሱም፡ላይ፡የወርቅ ፡አክሊል፡በእጁም፡ስለታም፡ማጭድ፡ነበረው።
15፤ሌላ፡መልአክም፡ከመቅደሱ፡ወጥቶ፡በደመናው፡ላይ፡ለተቀመጠው፦የማጨድ፡ሰዓት፡ስለ፡ደረሰ፡ማጭድኽን፡ስደ ድና፡ዕጨድ፥የምድሪቱ፡መከር፡ጠውልጓልና፥ብሎ፡በታላቅ፡ድምፅ፡ጮኸ።
16፤በደመናውም፡ላይ፡የተቀመጠው፡ማጭዱን፡ወደ፡ምድር፡ጣለው፡ምድርም፡ታጨደች።
17፤ሌላ፡መልአክም፡በሰማይ፡ካለው፡መቅደስ፡ወጣ፥ርሱም፡ደግሞ፡ስለታም፡ማጭድ፡ነበረው።
18፤በእሳትም፡ላይ፡ሥልጣን፡ያለው፡ሌላ፡መልአክ፡ከመሠዊያው፡ወጥቶ፡ስለታም፡ማጭድ፡ያለውን፦ዘለላዎቹ፡ፈጽ መው፡በስለዋልና፥ስለታሙን፡ማጭድኽን፡ስደድና፡በምድር፡ያለውን፡የወይን፡ዛፍ፡ዘለላዎች፡ቍረጥ፡ብሎ፡በታላ ቅ፡ድምፅ፡ጠራ።
19፤መልአኩም፡ማጭዱን፡ወደ፡ምድር፡ጣለው፥በምድርም፡ካለው፡ከወይን፡ዛፍ፡ቈርጦ፡ወደ፡ታላቁ፡ወደእግዚአብሔ ር፡ቍጣ፡መጥመቂያ፡ጣለ።
20፤የወይኑም፡መጥመቂያ፡ከከተማ፡ውጭ፡ተረገጠ፥እስከፈረሶች፡ልጓምም፡የሚደርስ፡ደም፡ርቀቱ፡ሺሕ፡ስድስት፡ መቶ፡ምዕራፍ፡ኾኖ፡ከመጥመቂያው፡ወጣ።
_______________የዮሐንስ፡ራእይ፥ምዕራፍ፡15።______________
ምዕራፍ፡15፤
1፤ሌላም፡ታላቅና፡ድንቅ፡ምልክት፡በሰማይ፡አየኹ፤የእግዚአብሔር፡ቍጣ፡በእነርሱ፡ስለሚፈጸም፡ዃለኛዎቹን፡ሰ ባት፡መቅሠፍቶች፡የያዙ፡ሰባት፡መላእክት፡ታዩ።
2፤በእሳትም፡የተቀላቀለውን፡የብርጭቆ፡ባሕር፡የሚመስለውን፡አየኹ፥በአውሬውና፡በምስሉም፡በስሙም፡ቍጥር፡ላ ይ፡ድል፡ነሥተው፡የነበሩት፡የእግዚአብሔርን፡በገና፡ይዘው፡በብርጭቆ፡ባሕር፡ላይ፡ሲቆሙ፡አየኹ።
3-4፤ዅሉን፡የምትገዛ፡ጌታ፡አምላክ፡ሆይ፥ሥራኽ፡ታላቅና፡ድንቅ፡ነው፤የአሕዛብ፡ንጉሥ፡ሆይ፥መንገድኽ፡ጻድቅ ና፡እውነተኛ፡ነው፤ጌታ፡ሆይ፥የማይፈራኽና፡ስምኽን፡የማያከብር፡ማን፡ነው፧አንተ፡ብቻ፡ቅዱስ፡ነኽና፥የጽድ ቅም፡ሥራኽ፡ስለ፡ተገለጠ፡አሕዛብ፡ዅሉ፡ይመጣሉ፡በፊትኽም፡ይሰግዳሉ፡እያሉ፡የእግዚአብሔርን፡ባሪያ፡የሙሴ ን፡ቅኔና፡የበጉን፡ቅኔ፡ይዘምራሉ።
5፤ከዚህም፡በዃላ፡አየኹ፥የምስክርም፡ድንኳን፡መቅደስ፡በሰማይ፡ተከፈተ፥
6፤ሰባቱንም፡መቅሠፍት፡የያዙ፡ሰባቱ፡መላእክት፡ከመቅደሱ፡ወጡ፤ከተልባ፡እግርም፡የተሠራ፡ጥሩ፡የጌጥ፡ልብስ ፡ለበሱ፡ደረታቸውንም፡በወርቅ፡መታጠቂያ፡ታጠቁ።
7፤ከአራቱም፡እንስሳዎች፡አንዱ፡ከዘለዓለም፡እስከ፡ዘለዓለም፡ድረስ፡የሚኖር፡የእግዚአብሔር፡ቍጣ፡የሞላባቸ ውን፡ሰባት፡የወርቅ፡ጽዋዎች፡ለሰባቱ፡መላእክት፡ሰጣቸው።
8፤ከእግዚአብሔርም፡ክብርና፡ከኀይሉ፡ጢስ፡በመቅደሱ፡ሞላበት፥የሰባቱ፡መላእክት፡ሰባቱ፡መቅሠፍት፡እስኪፈጸ ሙ፡ድረስ፡አንድ፡እንኳ፡ወደ፡መቅደሱ፡ይገባ፡ዘንድ፡አልቻለም።
_______________የዮሐንስ፡ራእይ፥ምዕራፍ፡16።______________
ምዕራፍ፡16፤
1፤ለሰባቱም፡መላእክት፦ኼዳችኹ፡የእግዚአብሔርን፡ቍጣ፡ጽዋዎች፡በምድር፡ውስጥ፡አፍሱ፟፡የሚል፡ታላቅ፡ድምፅ ፡ከመቅደሱ፡ሰማኹ።
2፤ፊተኛውም፡ኼዶ፡ጽዋውን፡በምድር፡ውስጥ፡አፈሰሰ፤የአውሬውም፡ምልክት፡ባለባቸው፡ለምስሉም፡በሚሰግዱ፡ሰዎ ች፡ክፉኛ፡የሚነዘንዝ፡ቍስል፡ኾነባቸው።
3፤ኹለተኛውም፡ጽዋውን፡በባሕር፡ውስጥ፡አፈሰሰ፤እንደ፡ሞተም፡ሰው፡ደም፡ኾነ፥በባሕርም፡ከሚኖሩት፡ሕይወት፡ ያለበት፡ነፍስ፡ዅሉ፡ሞተ።
4፤ሦስተኛውም፡ጽዋውን፡በወንዞችና፡በውሃ፡ምንጮች፡ውስጥ፡አፈሰሰ፤እነርሱም፡ደም፡ኾኑ።
5፤የውሃውም፡መልአክ፦ያለኽና፡የነበርኽ፡ጌታ፡ሆይ፥ቅዱስ፡ሆይ፥እንዲህ፡ስለፈረድኽ፡ጻድቅ፡ነኽ፤
6፤የቅዱሳንና፡የነቢያትን፡ደም፡ስላፈሰሱ፡ደምን፡ደግሞ፡አጠጥተኻቸዋል፥የሚገ፟ባ፟ቸው፡ነውና፥ብሎ፡ሲናገር ፡ሰማኹ።
7፤ከመሠዊያውም፦አዎን፥ዅሉን፡የምትገዛ፡ጌታ፡አምላክ፡ሆይ፥ፍርዶችኽ፡እውነትና፡ጽድቅ፡ናቸው፡ብሎ፡ሲናገር ፡ሰማኹ።
8፤አራተኛውም፡ጽዋውን፡በፀሓይ፡ላይ፡አፈሰሰ፤ሰዎችንም፡በእሳት፡ልታቃጥል፡ተሰጣት።
9፤ሰዎችም፡በታላቅ፡ትኵሳት፡ተቃጠሉ፥በነዚህም፡መቅሠፍቶች፡ላይ፡ሥልጣን፡ያለውን፡የእግዚአብሔርን፡ስም፡ተ ሳደቡ፥ክብርንም፡እንዲሰጡት፡ንስሓ፡አልገቡም።
10፤ዐምስተኛውም፡ጽዋውን፡በአውሬው፡ዙፋን፡ላይ፡አፈሰሰ፤መንግሥቱም፡ጨለማ፡ኾነች፡ከሥቃይም፡የተነሣ፡ምላ ሶቻቸውን፡ያኝኩ፡ነበር፥
11፤ከሥቃያቸውና፡ከቍስላቸውም፡የተነሣ፡የሰማይን፡አምላክ፡ተሳደቡ፥ከሥራቸውም፡ንስሓ፡አልገቡም።
12፤ስድስተኛውም፡ጽዋውን፡በታላቁ፡ወንዝ፡በኤፍራጥስ፡ላይ፡አፈሰሰ፤ከፀሓይም፡መውጫ፡ለሚመጡ፡ነገሥታት፡መ ንገድ፡እንዲሰናዳላቸው፡ውሃው፡ደረቀ።
13፤ከዘንዶውም፡አፍና፡ከአውሬው፡አፍ፥ከሐሰተኛውም፡ነቢይ፡አፍ፡ጓጕንቸሮች፡የሚመስሉ፡ሦስት፡ርኩሳን፡መና ፍስት፡ሲወጡ፡አየኹ፤
14፤ምልክት፡እያደረጉ፡የአጋንንት፡መናፍስት፡ናቸውና፥በታላቁም፡ዅሉን፡በሚገዛ፡በእግዚአብሔር፡ቀን፡ወደሚ ኾነው፡ጦር፡እንዲያስከትቷቸው፡ወደዓለም፡ዅሉ፡ነገሥታት፡ይወጣሉ።
15፤እንሆ፥እንደ፡ሌባ፡ኾኜ፡እመጣለኹ፤ዕራቍቱን፡እንዳይኼድ፡ዕፍረቱንም፡እንዳያዩ፡ነቅቶ፡ልብሱን፡የሚጠብ ቅ፡ብፁዕ፡ነው።
16፤በዕብራይስጥም፡አርማጌዶን፡ወደሚባል፡ስፍራ፡አስከተቷቸው።
17፤ሰባተኛውም፡ጽዋውን፡በአየር፡ውስጥ፡አፈሰሰ፤ከመቅደሱም፡ውስጥ።ተፈጽሟል፡የሚል፡ታላቅ፡ድምፅ፡ከዙፋኑ ፡ወጣ።
18፤መብረቅና፡ድምፅም፡ነጐድጓድም፡ኾኑ፥ትልቅም፡የምድር፡መናወጥ፡ኾነ፤ሰው፡በምድር፡ከተፈጠረ፡ዠምሮ፡እን ዲህ፡ያለ፡ታላቅ፡መናወጥ፡ከቶ፡አልነበረም፤ከዅሉ፡በለጠ።
19፤ታላቂቱም፡ከተማ፡በሦስት፡ተከፋፈለች፥የአሕዛብም፡ከተማዎች፡ወደቁ።ታላቂቱም፡ባቢሎን፡የብርቱ፡ቍጣው፡ ወይን፡ጠጅ፡የሞላበትን፡ጽዋ፡እንዲሰጣት፡በእግዚአብሔር፡ፊት፡ታሰበች።
20፤ደሴቶችም፡ዅሉ፡ሸሹ፡ተራራዎችም፡አልተገኙም።
21፤በሚዛንም፡አንድ፡ታላንት፡[*]፡የሚያኽል፡ታላቅ፡በረዶ፡በሰዎች፡ላይ፡ከሰማይ፡ወረደባቸው፤ሰዎቹም፡ከበረዶው፡መቅሠፍት፡የተነሣ፡እግዚአ ብሔርን፡ተሳደቡ፥መቅሠፍቱ፡እጅግ፡ታላቅ፡ነውና።
[*]፤አንድ፡ታላንት፡ሦስት፡ፈረሱላ፡የሚያኽል፡ነው።
_______________የዮሐንስ፡ራእይ፥ምዕራፍ፡17።______________
ምዕራፍ፡17፤
1፤ሰባቱንም፡ጽዋዎች፡ከያዙ፡ከሰባቱ፡መላእክት፡አንዱ፡መጥቶ፦ና፡በብዙም፡ውሃዎች፡ላይ፡የተቀመጠችውን፡የታ ላቂቱን፡ጋለሞታ፡ፍርድ፡አሳይኻለኹ፤
2፤የምድርም፡ነገሥታት፡ከርሷ፡ጋራ፡ሴሰኑ፡በምድርም፡የሚኖሩ፡ከዝሙቷ፡ወይን፡ጠጅ፡ሰከሩ፡ብሎ፡ተናገረኝ።
3፤በመንፈስም፡ወደ፡በረሓ፡ወሰደኝ፤የስድብም፡ስሞች፡በሞሉበት፥ሰባት፡ራሶችና፡ዐሥር፡ቀንዶችም፡ባሉበት፡በ ቀይ፡አውሬ፡ላይ፡አንዲት፡ሴት፡ተቀምጣ፡አየኹ።
4፤ሴቲቱም፡በቀይና፡በሐምራዊ፡ልብስ፡ተጐናጽፋ፡በወርቅና፡በከበሩ፡ድንጋዮች፡በዕንቍዎችም፡ተሸልማ፡ነበር፥ በእጇም፡የሚያስጸይፍ፡ነገር፡የዝሙቷም፡ርኵሰት፡የሞላባትን፡የወርቅ፡ጽዋ፡ያዘች፤
5፤በግንባሯም፡ምስጢር፡የኾነ፡ስም፦ታላቂቱ፡ባቢሎን፥የጋለሞታዎችና፡የምድር፡ርኵሰት፡እናት፡ተብሎ፡ተጻፈ።
6፤ሴቲቱም፡በቅዱሳን፡ደምና፡በኢየሱስ፡ምስክሮች፡ደም፡ሰክራ፡አየዃት።ባየዃትም፡ጊዜ፡እጅግ፡ታላቅ፡ድንቅ፡ አደነቅኹ።
7፤መልአኩም፡አለኝ፦የምትደነቅ፡ስለ፡ምንድር፡ነው፧የሴቲቱን፡ምስጢርና፡የሚሸከማትን፥ሰባት፡ራሶችና፡አስር ፡ቀንዶች፡ያሉትን፡የአውሬውን፡ምስጢር፡እኔ፡እነግርኻለኹ።
8፤ያየኸው፡አውሬ፡አስቀድሞ፡ነበረ፥አኹንም፡የለም፥ከጥልቁም፡ይወጣ፡ዘንድ፡አለው፥ወደ፡ጥፋትም፡ይኼዳል፤ስ ሞቻቸውም፡ከዓለም፡ፍጥረት፡ዠምሮ፡በሕይወት፡መጽሐፍ፡ያልተጻፉ፡በምድር፡የሚኖሩ፡አውሬው፡አስቀድሞ፡እንደ ነበረ፡አኹንም፡እንደሌለ፥ነገር፡ግን፥እንዳለ፡ሲያዩ፡ያደንቃሉ።
9፤ጥበብ፡ያለው፡አእምሮ፡በዚህ፡ነው።ሰባቱ፡ራሶች፡ሴቲቱ፡የተቀመጠችባቸው፡ሰባት፡ተራራዎች፡ናቸው፥
10፤ሰባት፡ነገሥታት፡ደግሞ፡ናቸው፤ዐምስቱ፡ወድቀዋል፡አንዱም፡አለ፥የቀረውም፡ገና፡አልመጣም፤ሲመጣም፥ጥቂ ት፡ጊዜ፡ሊቈይ፡ይገ፟ባ፟ዋል።
11፤የነበረውና፡የሌለውም፡አውሬ፡ራሱ፡ደግሞ፡ስምንተኛው፡ነው፥ከሰባቱም፡አንዱ፡ነው፥ወደ፡ጥፋትም፡ይኼዳል ።
12፤ያየኻቸውም፡አስሩ፡ቀንዶች፡ገና፡መንግሥትን፡ያልተቀበሉ፡አስር፡ነገሥታት፡ናቸው፥ዳሩ፡ግን፡ከአውሬው፡ ጋራ፡ላንድ፡ሰዓት፡እንደ፡ነገሥታት፡ሥልጣንን፡ይቀበላሉ።
13፤እነዚህ፡አንድ፡ዐሳብ፡አላቸው፥ኀይላቸውንና፡ሥልጣናቸውንም፡ለአውሬው፡ይሰጣሉ።
14፤እነዚህ፡በጉን፡ይወጋሉ፤በጉም፡የጌታዎች፡ጌታና፡የነገሥታት፡ንጉሥ፡ስለ፡ኾነ፡እነርሱን፡ድል፡ይነሣል፥ ከርሱም፡ጋራ፡ያሉ፡የተጠሩና፡የተመረጡ፡የታመኑም፡ደግሞ፡ድል፡ይነሣሉ።
15፤አለኝም፦ጋለሞታዪቱ፡የተቀመጠችባቸው፡ያየኻቸው፡ውሃዎች፥ወገኖችና፡ብዙ፡ሰዎች፡አሕዛብም፡ቋንቋዎችም፡ ናቸው።
16፤ያየኻቸውም፡አስር፡ቀንዶችና፡አውሬው፡ጋለሞታዪቱን፡ይጣላሉ፤ባዶዋንና፡ዕራቍቷንም፡ያደርጓታል፥ሥጋዋን ም፡ይበላሉ፥በእሳትም፡ያቃጥሏታል።
17፤እግዚአብሔር፡ዐሳቡን፡እንዲያደርጉ፡አንድንም፡ዐሳብ፡እንዲያደርጉ፡የእግዚአብሔርም፡ቃል፡እስኪፈጸም፡ ድረስ፡መንግሥታቸውን፡ለአውሬው፡እንዲሰጡ፡በልባቸው፡አግብቷልና።
18፤ያየኻትም፡ሴት፡በምድር፡ነገሥታት፡ላይ፡የምትነግሥ፡ታላቂቱ፡ከተማ፡ናት።
_______________የዮሐንስ፡ራእይ፥ምዕራፍ፡18።______________
ምዕራፍ፡18፤
1፤ከዚህ፡በዃላ፡ታላቅ፡ሥልጣን፡ያለው፡ሌላ፡መልአክ፡ከሰማይ፡ሲወርድ፡አየኹ፥ከክብሩም፡የተነሣ፡ምድር፡በራ ች።
2፤በብርቱም፡ድምፅ፦ታላቂቱ፡ባቢሎን፡ወደቀች፥ወደቀች፥የአጋንንትም፡ማደሪያ፡ኾነች፥የርኩሳንም፡መናፍስት፡ ዅሉ፡መጠጊያ፥የርኩሳንና፡የተጠሉም፡ወፎች፡ዅሉ፡መጠጊያ፡ኾነች፤
3፤አሕዛብ፡ዅሉ፡ከዝሙቷ፡ቍጣ፡ወይን፡ጠጅ፡የተነሣ፡ወድቀዋልና፥የምድርም፡ነገሥታት፡ከርሷ፡ጋራ፡ሴሰኑ፡የም ድርም፡ነጋዴዎች፡ከቅምጥልነቷ፡ኀይል፡የተነሣ፡ባለጠጋዎች፡ኾኑ፡ብሎ፡ጮኸ።
4፤ከሰማይም፡ሌላ፡ድምፅ፡ሰማኹ፡እንዲህ፡ሲል፦ሕዝቤ፡ሆይ፥በኀጢአቷ፡እንዳትተባበሩ፡ከመቅሠፍቷም፡እንዳትቀ በሉ፡ከርሷ፡ዘንድ፡ውጡ፤
5፤ኀጢአቷ፡እስከ፡ሰማይ፡ድረስ፡ደርሷልና፥እግዚአብሔርም፡ዐመፃዋን፡ዐሰበ።
6፤ርሷ፡እንደ፡ሰጠች፡መጠን፡ብድራት፡መልሱላት፥እንደ፡ሥራዋም፡ኹለት፡ዕጥፍ፡ደርቡባት፤በቀላቀለችው፡ጽዋ፡ ኹለት፡ዕጥፍ፡አድርጋችኹ፡ቀላቅሉባት፤
7፤ራሷን፡እንደ፡አከበረችና፡እንደ፡ተቀማጠለች፡ልክ፡ሥቃይና፡ሐዘን፡ስጧት።በልቧ፦ንግሥት፡ኾኜ፡እቀመጣለኹ ፡ባልቴትም፡አልኾንም፡ሐዘንም፡ከቶ፡አላይም፡ስለ፡አለች፥
8፤ስለዚህ፥ባንድ፡ቀን፡ሞትና፡ሐዘን፣ራብም፡የኾኑ፡መቅሠፍቶቿ፡ይመጣሉ፥በእሳትም፡ትቃጠላለች፤የሚፈርድባት ፡እግዚአብሔር፡ብርቱ፡ነውና።
9፤ከርሷም፡ጋራ፡የሴሰኑና፡የተቀማጠሉ፡የምድር፡ነገሥታት፡የመቃጠሏን፡ጢስ፡ሲያዩ፡ስለ፡ርሷ፡ዋይ፡ዋይ፡እያ ሉ፡ያለቅሳሉ፤
10፤ሥቃይዋንም፡ከመፍራት፡የተነሣ፡በሩቅ፡ቆመው።አንቺ፡ታላቂቱ፡ከተማ፥ብርቱዪቱ፡ከተማ፡ባቢሎን፥ወዮልሽ፥ ወዮልሽ፥ባንድ፡ሰዓት፡ፍርድሽ፡ደርሷልና፥እያሉ፡ይናገራሉ።
11፤የመርከባቸውንም፡ጭነት፡ከእንግዲህ፡ወዲህ፡የሚገዛ፡የለምና፡የምድር፡ነጋዴዎች፡ያለቅሱላታል፥ያዝኑላት ማል፤
12፤ጭነትም፡ወርቅና፡ብር፡የከበረም፡ድንጋይ፡ዕንቍም፥ቀጭንም፡ተልባ፡እግር፡ቀይም፡ሐርም፡ሐምራዊም፡ልብስ ፡የሚሸትም፡ዕንጨት፡ዅሉ፥ከዝኆን፡ጥርስም፡የተሠራ፡ዕቃ፡ዅሉ፥እጅግም፡ከከበረ፡ዕንጨት፡ከናስም፡ከብረትም ፡ከእብነ፡በረድም፡የተሠራ፡ዕቃ፡ዅሉ፥
13፤ቀረፋም፡ቅመምም፡የሚቃጠልም፡ሽቱ፡ቅባትም፡ዕጣንም፡የወይን፡ጠጅም፡ዘይትም፡የተሰለቀ፡ዱቄትም፡ስንዴም ፡ከብትም፡በግም፡ፈረስም፡ሠረገላም፡ባሪያዎችም፡የሰዎችም፡ነፍሳት፡ነው።
14፤ነፍስሽም፡የጐመዠችው፡ፍሬ፡ከአንቺ፡ዘንድ፡ዐልፏል፥የሚቀማጠልና፡የሚያጌጥም፡ነገር፡ዅሉ፡ጠፍቶብሻል፥ ሰዎችም፡ከእንግዲህ፡ወዲህ፡ከቶ፡አያገኟቸውም።
15-17፤እነዚህን፡የነገዱ፡በርሷም፡ባለጠጋዎች፡የኾኑት፡እያለቀሱና፡እያዘኑ፦በቀጭን፡ተልባ፡እግርና፡በቀይ፡ ሐምራዊም፡ልብስ፡ለተጐናጸፈች፡በወርቅና፡በከበረ፡ድንጋይም፡በዕንቍም፡ለተሸለመች፡ለታላቂቱ፡ከተማ፡ወዮላ ት፥ወዮላት፥ይህን፡የሚያኽል፡ታላቅ፡ባለጠግነት፡ባንድ፡ሰዓት፡ጠፍቷልና፥እያሉ፡ሥቃይዋን፡ከመፍራት፡የተነ ሣ፡በሩቅ፡ይቆማሉ።የመርከብም፡መሪ፡ዅሉ፡በመርከብም፡ወደ፡ማናቸውም፡ስፍራ፡የሚኼድ፡ዅሉ፡መርከበኛዎችም፡ ከባሕርም፡የሚጠቀሙ፡ዅሉ፡በሩቅ፡ቆሙ፥
18፤የመቃጠሏንም፡ጢስ፡ባዩ፡ጊዜ፦ታላቂቱን፡ከተማ፡የምትመስላት፡ምን፡ከተማ፡ነበረች፧እያሉ፡ጮኹ።
19፤በራሳቸውም፡ላይ፡ትቢያ፡ነስንሰው፡እያለቀሱና፡እያዘኑ፦በባሕር፡መርከቦች፡ያሏቸውን፡ዅሉ፡ከባለጠግነቷ ፡የተነሣ፡ባለጠጋዎች፡ላደረገች፡ለታላቂቱ፡ከተማ፡ወዮላት፥ወዮላት፥ባንድ፡ሰዓት፡ጠፍታለችና፡እያሉ፡ጮኹ።
20፤ሰማይ፡ሆይ፥ቅዱሳን፡ሐዋርያት፡ነቢያትም፡ሆይ፥በርሷ፡ላይ፡ደስ፡ይበላችኹ፥እግዚአብሔር፡ፈርዶላችዃልና ።
21፤አንድም፡ብርቱ፡መልአክ፡ትልቅን፡ወፍጮ፡የሚመስልን፡ድንጋይ፡አንሥቶ፡ወደ፡ባሕር፡ወረወረው፡እንዲህ፡ሲ ል፦ታላቂቱ፡ከተማ፡ባቢሎን፡እንዲህ፡ተገፍታ፡ትወድቃለች፡ከእንግዲህም፡ወዲህ፡ከቶ፡አትገኝም።
22፤በገና፡የሚመቱና፡የሚዘምሩም፡ድምፅ፡እንቢልታንና፡መለከትንም፡የሚነፉ፡ድምፅ፡ከእንግዲህ፡ወዲህ፡ባንቺ ፡ውስጥ፡ከቶ፡አይሰማም፥የእጅ፡ጥበብም፡ዅሉ፡አንድ፡ብልኀተኛ፡እንኳ፡ከእንግዲህ፡ወዲህ፡ባንቺ፡ውስጥ፡ከቶ ፡አይገኝም፥የወፍጮ፡ድምፅም፡ከእንግዲህ፡ወዲህ፡ባንቺ፡ውስጥ፡ከቶ፡አይሰማም፥
23፤የመብራትም፡ብርሃን፡ከእንግዲህ፡ወዲህ፡ባንቺ፡ውስጥ፡ከቶ፡አይበራም፥የሙሽራና፡የሙሽራዪቱም፡ድምፅ፡ከ እንግዲህ፡ወዲህ፡ባንቺ፡ውስጥ፡ከቶ፡አይሰማም፤ነጋዴዎችሽ፡የምድር፡መኳንንት፡ነበሩና፥በአስማትሽም፡አሕዛ ብ፡ዅሉ፡ስተዋልና።
24፤በርሷም፡ውስጥ፡የነቢያትና፡የቅዱሳን፡ደም፡በምድርም፡የታረዱ፡ዅሉ፡ደም፡ተገኘባት።
_______________የዮሐንስ፡ራእይ፥ምዕራፍ፡19።______________
ምዕራፍ፡19፤
1-2፤ከዚህ፡በዃላ፡በሰማይ፦ሃሌ፡ሉያ፤በዝሙቷ፡ምድርን፡ያጠፋችዪቱን፡ታላቂቱን፡ጋለሞታ፡ስለ፡ፈረደባት፥የባ ሪያዎቹንም፡ደም፡ከእጇ፡ስለ፡ተበቀለ፥ፍርዶቹ፡እውነትና፡ጽድቅ፡ናቸውና፥ማዳንና፡ክብር፡ኀይልም፡የአምላካ ችን፡ነው፡ብሎ፡ሲናገር፡እንደ፡ብዙ፡ሕዝብ፡ታላቅ፡ድምፅ፡ያለ፡ድምፅን፡ሰማኹ።
3፤ደግመውም፦ሃሌ፡ሉያ፡አሉ፤ጢሷም፡ለዘለዓለም፡እስከ፡ዘለዓለም፡ይወጣል።
4፤ኻያ፡አራቱም፡ሽማግሌዎችና፡አራቱ፡እንስሳዎች፡በፊታቸው፡ተደፍተው፡በዙፋኑ፡ላይ፡ለተቀመጠው፡ለእግዚአብ ሔር፦አሜን፥ሃሌ፡ሉያ፡እያሉ፡ሰገዱለት።
5፤ድምፅም፦ባሪያዎቹ፡ዅሉ፡ርሱንም፡የምትፈሩት፡ታናናሾችና፡ታላላቆች፡ሆይ፥አምላካችንን፡አመስግኑ፡
6፤ሲል፡ከዙፋኑ፡ወጣ።እንደ፡ብዙ፡ሕዝብም፡ድምፅ፥እንደ፡ብዙ፡ውሃዎችም፡ድምፅ፥እንደ፡ብርቱም፡ነጐድጓድ፡ድ ምፅ፡ያለ፡ድምፅ፡ሰማኹ፡እንዲህ፡ሲል፦ሃሌ፡ሉያ፤ዅሉን፡የሚገዛ፡ጌታ፡አምላካችን፡ነግሧልና።
7፤የበጉ፡ሰርግ፡ስለ፡ደረሰ፡ሚስቱም፡ራሷን፡ስላዘጋጀች፡ደስ፡ይበለን፡ሐሤትም፡እናድርግ፡ክብርንም፡ለርሱ፡ እናቅርብ።
8፤ያጌጠና፡የተጣራ፡ቀጭን፡የተልባ፡እግር፡ልብስ፡እንድትጐናጸፍ፡ተሰጥቷታል።ቀጭኑ፡የተልባ፡እግር፡የቅዱሳ ን፡ጽድቅ፡ሥራ፡ነውና።
9፤ርሱም፦ወደበጉ፡ሰርግ፡እራት፡የተጠሩ፡ብፁዓን፡ናቸው፡ብለኽ፡ጻፍ፡አለኝ።ደግሞም፦ይህ፡የእግዚአብሔር፡እ ውነተኛ፡ቃል፡ነው፡አለኝ።
10፤ልሰግድለትም፡በእግሩ፡ፊት፡ተደፋኹ።ርሱም፦እንዳታደርገው፡ተጠንቀቅ፤ከአንተ፡ጋራ፡የኢየሱስም፡ምስክር ፡ካላቸው፡ከወንድሞችኽ፡ጋራ፡ዐብሬ፡ባሪያ፡ነኝ፤ለእግዚአብሔር፡ስገድ፤የኢየሱስ፡ምስክር፡የትንቢት፡መንፈ ስ፡ነውና፥አለኝ።
11፤ሰማይም፡ተከፍቶ፡አየኹ፥እንሆም፡ዐምባላይ፡ፈረስ፥የተቀመጠበትም፡የታመነና፡እውነተኛ፡ይባላል፥በጽድቅ ም፡ይፈርዳል፡ይዋጋልም።
12፤ዐይኖቹም፡እንደ፡እሳት፡ነበልባል፡ናቸው፥በራሱ፡ላይም፡ብዙ፡ዘውዶች፡አሉ፥ከርሱም፡በቀር፡አንድ፡እንኳ ፡የማያውቀው፡የተጻፈ፡ስም፡አለው፤
13፤በደምም፡የተረጨ፡ልብስ፡ተጐናጽፏል፥ስሙም፡የእግዚአብሔር፡ቃል፡ተብሏል።
14፤በሰማይም፡ያሉት፡ጭፍራዎች፡ነጭና፡ጥሩ፡ቀጭን፡የተልባ፡እግር፡ልብስ፡ለብሰው፡በዐምባላዮች፡ፈረሶች፡ተ ቀምጠው፡ይከተሉት፡ነበር።
15፤አሕዛብንም፡ይመታበት፡ዘንድ፡ስለታም፡ሰይፍ፡ከአፉ፡ይወጣል፤ርሱም፡በብረት፡በትር፡ይገዛቸዋል፤ርሱም፡ ዅሉን፡የሚገዛ፡የእግዚአብሔርን፡የብርቱ፡ቍጣውን፡ወይን፡መጥመቂያ፡ይረግጣል።
16፤በልብሱና፡በጭኑም፡የተጻፈበት፦የነገሥታት፡ንጉሥና፡የጌታዎች፡ጌታ፡የሚል፡ስም፡አለው።
17-18፤አንድም፡መልአክ፡በፀሓይ፡ውስጥ፡ቆሞ፡አየኹ፥በሰማይም፡መካከል፡ለሚበሩ፡ወፎች፡ዅሉ፦መጥታችኹ፡የነገ ሥታትን፡ሥጋና፡የሻለቃዎችን፡ሥጋ፡የብርቱዎችንም፡ሥጋ፡የፈረሶችንም፡በእነርሱም፡የተቀመጡትን፡ሥጋ፡የጌታ ዎችንና፡የባሪያዎችንም፡የታናናሾችንና፡የታላላቆችንም፡ዅሉ፡ሥጋ፡እንድትበሉ፡ወደ፡ታላቁ፡ወደእግዚአብሔር ፡እራት፡ተከማቹ፡ብሎ፡በታላቅ፡ድምፅ፡ጮኸ።
19፤በፈረሱም፡የተቀመጠውን፡ጭፍራዎቹንም፡ይወጉ፡ዘንድ፡አውሬውና፡የምድር፡ነገሥታት፡ጭፍራዎቻቸውም፡ተከማ ችተው፡አየኹ።
20፤አውሬውም፡ተያዘ፡በርሱም፡ፊት፡ተኣምራትን፡እያደረገ፡የአውሬውን፡ምልክት፡የተቀበሉትን፡ለምስሉም፡የሰ ገዱትን፡ያሳተ፡ሐሰተኛው፡ነቢይ፡ከርሱ፡ጋራ፡ተያዘ፤ኹለቱም፡በሕይወት፡ሳሉ፡በዲን፡ወደሚቃጠል፡ወደእሳት፡ ባሕር፡ተጣሉ።
21፤የቀሩትም፡በፈረስ፡ላይ፡ከተቀመጠው፡ከአፉ፡በሚወጣው፡ሰይፍ፡ተገደሉ፤ወፎችም፡ዅሉ፡ከሥጋቸው፡ጠገቡ።
_______________የዮሐንስ፡ራእይ፥ምዕራፍ፡20።______________
ምዕራፍ፡20፤
1፤የጥልቁንም፡መክፈቻና፡ታላቁን፡ሰንሰለት፡በእጁ፡የያዘ፡መልአክ፡ከሰማይ፡ሲወርድ፡አየኹ።
2፤የቀደመውንም፡እባብ፡ዘንዶውን፡ርሱም፡ዲያብሎስና፡ሰይጣን፡የተባለውን፡ያዘው፥
3፤ሺሕ፡ዓመትም፡አሰረው፥ወደ፡ጥልቅም፡ጣለው፡አሕዛብንም፡ወደ፡ፊት፡እንዳያስት፡ሺሕ፡ዓመት፡እስኪፈጸም፡ድ ረስ፡በርሱ፡ላይ፡ዘግቶ፡ማኅተም፡አደረገበት፤ከዚያም፡በዃላ፡ለጥቂት፡ጊዜ፡ይፈታ፡ዘንድ፡ይገ፟ባ፟ዋል።
4፤ዙፋኖችንም፡አየኹ፥በእነርሱም፡ላይ፡ለተቀመጡት፡ዳኝነት፡ተሰጣቸው፤ስለኢየሱስም፡ምስክርና፡ስለእግዚአብ ሔር፡ቃል፡ራሶቻቸው፡የተቈረጡባቸውን፡ሰዎች፡ነፍሳት፥ለአውሬውና፡ለምስሉም፡ያልሰገዱትን፡ምልክቱንም፡በግ ንባራቸው፡በእጆቻቸውም፡ላይ፡ያልተቀበሉትን፡አየኹ፤ከክርስቶስም፡ጋራ፡ሺሕ፡ዓመት፡ኖሩና፡ነገሡ።
5፤የቀሩቱ፡ሙታን፡ግን፡ይህ፡ሺሕ፡ዓመት፡እስኪፈጸም፡ድረስ፡በሕይወት፡አልኖሩም።ይህ፡የፊተኛው፡ትንሣኤ፡ነ ው።
6፤በፊተኛው፡ትንሣኤ፡ዕድል፡ያለው፡ብፁዕና፡ቅዱስ፡ነው፤ኹለተኛው፡ሞት፡በእነርሱ፡ላይ፡ሥልጣን፡የለውም፥ዳ ሩ፡ግን፡የእግዚአብሔርና፡የክርስቶስ፡ካህናት፡ይኾናሉ፥ከርሱም፡ጋራ፡ይህን፡ሺሕ፡ዓመት፡ይነግሣሉ።
7፤ሺሑም፡ዓመት፡ሲፈጸም፡ሰይጣን፡ከእስራቱ፡ይፈታል፥
8፤በአራቱም፡በምድር፡ማእዘን፡ያሉትን፡አሕዛብ፥ጎግንና፡ማጎግን፥እንዲያስታቸው፡ለሰልፍም፡እንዲያስከትታቸ ው፡ይወጣል፤ቍጥራቸውም፡እንደ፡ባሕር፡አሸዋ፡የሚያኽል፡ነው።
9፤ወደምድርም፡ስፋት፡ወጡ፡የቅዱሳንንም፡ሰፈርና፡የተወደደችውን፡ከተማ፡ከበቡ፤እሳትም፡ከሰማይ፡ከእግዚአብ ሔር፡ዘንድ፡ወርዳ፡በላቻቸው።
10፤ያሳታቸውም፡ዲያብሎስ፡አውሬውና፡ሐሰተኛው፡ነቢይ፡ወዳሉበት፡ወደእሳቱና፡ወደዲኑ፡ባሕር፡ተጣለ፥ለዘለዓ ለምም፡እስከ፡ዘለዓለም፡ቀንና፡ሌሊት፡ይሣቀያሉ።
11፤ታላቅና፡ነጭ፡ዙፋንን፡በርሱም፡ላይ፡የተቀመጠውን፡አየኹ፥ምድርና፡ሰማይም፡ከፊቱ፡ሸሹ፡ስፍራም፡አልተገ ኘላቸውም።
12፤ሙታንንም፡ታናናሾችንና፡ታላላቆችን፡በዙፋኑ፡ፊት፡ቆመው፡አየኹ፥መጻሕፍትም፡ተከፈቱ፤ሌላ፡መጽሐፍም፡ተ ከፈተ፡ርሱም፡የሕይወት፡መጽሐፍ፡ነው፤ሙታንም፡በመጻሕፍት፡ተጽፎ፡እንደ፡ነበረ፡እንደ፡ሥራቸው፡መጠን፡ተከ ፈሉ።
13፤ባሕርም፡በርሱ፡ውስጥ፡ያሉትን፡ሙታን፡ሰጠ፥ሞትና፡ሲኦልም፡በእነርሱ፡ዘንድ፡ያሉትን፡ሙታን፡ሰጡ፥እያን ዳንዱም፡እንደ፡ሥራው፡መጠን፡ተከፈለ።
14፤ሞትና፡ሲኦልም፡በእሳት፡ባሕር፡ውስጥ፡ተጣሉ።ይህም፡የእሳት፡ባሕር፡ኹለተኛው፡ሞት፡ነው።
15፤በሕይወትም፡መጽሐፍ፡ተጽፎ፡ያልተገኘው፡ማንኛውም፡በእሳት፡ባሕር፡ውስጥ፡ተጣለ።
_______________የዮሐንስ፡ራእይ፥ምዕራፍ፡21።______________
ምዕራፍ፡21፤
1፤ዐዲስ፡ሰማይንና፡ዐዲስ፡ምድርንም፡አየኹ፥ፊተኛው፡ሰማይና፡ፊተኛዪቱ፡ምድር፡ዐልፈዋልና፥ባሕርም፡ወደ፡ፊ ት፡የለም።
2፤ቅድስቲቱም፡ከተማ፡ዐዲሲቱ፡ኢየሩሳሌም፥ለባሏ፡እንደተሸለመች፡ሙሽራ፡ተዘጋጅታ፥ከሰማይ፡ከእግዚአብሔር፡ ዘንድ፡ስትወርድ፡አየኹ።
3፤ታላቅም፡ድምፅ፡ከሰማይ፦እንሆ፥የእግዚአብሔር፡ድንኳን፡በሰዎች፡መካከል፡ነው፥ከነርሱም፡ጋራ፡ያድራል፥እ ነርሱም፡ሕዝቡ፡ይኾናሉ፡እግዚአብሔርም፡ርሱ፡ራሱ፡ከነርሱ፡ጋራ፡ኾኖ፡አምላካቸው፡ይኾናል፤
4፤እንባዎችንም፡ዅሉ፡ከዐይኖቻቸው፡ያብሳል፥ሞትም፡ከእንግዲህ፡ወዲህ፡አይኾንም፥ሐዘንም፡ቢኾን፡ወይም፡ጩኸ ት፡ወይም፡ሥቃይ፡ከእንግዲህ፡ወዲህ፡አይኾንም፥የቀደመው፡ሥርዐት፡ዐልፏልና፥ብሎ፡ሲናገር፡ሰማኹ።
5፤በዙፋንም፡የተቀመጠው፦እንሆ፥ዅሉን፡ዐዲስ፡አደርጋለኹ፡አለ።ለኔም፦እነዚህ፡ቃሎች፡የታመኑና፡እውነተኛዎ ች፡ናቸውና፥ጻፍ፡አለኝ።
6፤አለኝም፦ተፈጽሟል።አልፋና፡ዖሜጋ፥መዠመሪያውና፡መጨረሻው፡እኔ፡ነኝ።ለተጠማ፡ከሕይወት፡ውሃ፡ምንጭ፡እን ዲያው፡እኔ፡እሰጣለኹ።
7፤ድል፡የሚነሣ፡ይህን፡ይወርሳል፡አምላክም፡እኾነዋለኹ፡ርሱም፡ልጅ፡ይኾነኛል።
8፤ዳሩ፡ግን፡የሚፈሩና፡የማያምኑ፡የርኩሳንም፡የነፍሰ፡ገዳዮችም፡የሴሰኛዎችም፡የአስማተኛዎችም፡ጣዖትንም፡ የሚያመልኩ፡የሐሰተኛዎችም፡ዅሉ፡ዕድላቸው፡በዲንና፡በእሳት፡በሚቃጠል፡ባሕር፡ነው፤ይኸውም፡ኹለተኛው፡ሞት ፡ነው።
9፤ሰባቱም፡ዃለኛዎች፡መቅሠፍቶች፡የሞሉባቸውን፡ሰባቱን፡ጽዋዎች፡ከያዙት፡ከሰባቱ፡መላእክት፡አንዱ፡መጥቶ፦ ወደዚህ፡ና፥የበጉንም፡ሚስት፡ሙሽራዪቱን፡አሳይኻለኹ፡ብሎ፡ተናገረኝ።
10-11፤በመንፈስም፡ወደ፡ታላቅና፡ወደ፡ረዥም፡ተራራ፡ወሰደኝ፥የእግዚአብሔርም፡ክብር፡ያለባትን፡ቅድስቲቱን፡ ከተማ፡ኢየሩሳሌምን፡ከሰማይ፡ከእግዚአብሔር፡ዘንድ፡ስትወርድ፡አሳየኝ፤ብርሃኗም፡እጅግ፡እንደ፡ከበረ፡ድን ጋይ፡እንደ፡ኢያሰጲድ፡ድንጋይ፡ኾኖ፡እንደ፡ብርሌ፡የጠራ፡ነበረ፤
12፤ታላቅና፡ረዥም፡ቅጥር፡ነበራት፥ዐሥራ፡ኹለትም፡ደጆች፡ነበሯት፡በደጆቹም፡ዐሥራ፡ኹለት፡መላእክት፡ቆሙ፥ የዐሥራ፡ኹለቱም፡የእስራኤል፡ልጆች፡ነገዶች፡ስሞች፡ተጽፈውባቸው፡ነበር።
13፤በምሥራቅ፡ሦስት፡ደጆች፥በሰሜንም፡ሦስት፡ደጆች፥በደቡብም፡ሦስት፡ደጆች፥በምዕራብም፡ሦስት፡ደጆች፡ነበ ሩ።
14፤ለከተማዪቱም፡ቅጥር፡ዐሥራ፡ኹለት፡መሠረቶች፡ነበሯት፥በእነርሱም፡ውስጥ፡የዐሥራ፡ኹለቱ፡የበጉ፡ሐዋርያ ት፡ስሞች፡ተጽፈው፡ነበር።
15፤የተናገረኝም፡ከተማዪቱንና፡ደጆቿን፡ቅጥሯንም፡ይለካ፡ዘንድ፡የወርቅ፡ዘንግ፡ነበረው።
16፤ከተማዪቱም፡አራት፡ማእዘን፡ነበራት፥ርዝመቷም፡እንደ፡ስፋቷ፡ልክ፡ነበረ።ከተማዪቱንም፡በዘንግ፡ለካት፡ ዐሥራ፡ኹለትም፡ሺሕ፡ምዕራፍ፡ኾነች፤ርዝመቷና፡ስፋቷ፡ከፍታዋም፡ትክክል፡ነው።
17፤ቅጥሯንም፡ለካ፥መቶ፡አርባ፡አራት፡ክንድ፡በሰው፡ልክ፥ርሱም፡በመልአክ፡ልክ።
18፤ቅጥሯም፡ከኢያሰጲድ፡የተሠራ፡ነበረ፥ከተማዪቱም፡ጥሩ፡ብርጭቆ፡የሚመስል፡ጥሩ፡ወርቅ፡ነበረች።
19፤የከተማዪቱም፡ቅጥር፡መሠረት፡በከበረ፡ድንጋይ፡ዅሉ፡ተጌጦ፡ነበር፤ፊተኛው፡መሠረት፡ኢያሰጲድ፥ኹለተኛው ፡ሰንፔር፥ሦስተኛው፡ኬልቄዶን፥አራተኛው፡መረግድ፥
20፤ዐምስተኛው፡ሰርዶንክስ፥ስድስተኛው፡ሰርድዮን፥ሰባተኛው፡ክርስቲሎቤ፥ስምንተኛው፡ቢረሌ፥ዘጠነኛው፡ወራ ውሬ፥ዐሥረኛው፡ክርስጵራስስ፥ዐሥራ፡አንደኛው፡ያክንት፥ዐሥራ፡ኹለተኛው፡አሜቴስጢኖስ፡ነበረ።
21፤ዐሥራ፡ኹለቱም፡ደጆች፡ዐሥራ፡ኹለት፡ዕንቍዎች፡ነበሩ፤እያንዳንዱ፡ደጅ፡ካንድ፡ዕንቍ፡የተሠራ፡ነበረ።የ ከተማዪቱም፡አደባባይ፡ጥሩ፡ብርጭቆ፡የሚመስል፡ጥሩ፡ወርቅ፡ነበረ።
22፤ዅሉንም፡የሚገዛ፡ጌታ፡አምላክና፡በጉ፡መቅደሷ፡ናቸውና፥መቅደስ፡በርሷ፡ዘንድ፡አላየኹም።
23፤ለከተማዪቱም፡የእግዚአብሔር፡ክብር፡ስለሚያበራላት፡መብራቷም፡በጉ፡ስለ፡ኾነ፥ፀሓይ፡ወይም፡ጨረቃ፡እን ዲያበሩላት፡አያስፈልጓትም፡ነበር።
24፤አሕዛብም፡በብርሃኗ፡ይመላለሳሉ፥የምድርም፡ነገሥታት፡ክብራቸውን፡ወደ፡ርሷ፡ያመጣሉ፤
25፤በዚያም፡ሌሊት፡ስለሌለ፡ደጆቿ፡በቀን፡ከቶ፡አይዘጉም፥
26፤የአሕዛብንም፡ግርማና፡ክብር፡ወደ፡ርሷ፡ያመጣሉ።
27፤ለበጉም፡በኾነው፡በሕይወት፡መጽሐፍ፡ከተጻፉት፡በቀር፥ጸያፍ፡ነገር፡ዅሉ፡ርኵሰትና፡ውሸትም፡የሚያደርግ ፡ወደ፡ርሷ፡ከቶ፡አይገባም።
_______________የዮሐንስ፡ራእይ፥ምዕራፍ፡22።______________
ምዕራፍ፡22፤
1፤በአደባባይዋም፡መካከል፡ከእግዚአብሔርና፡ከበጉ፡ዙፋን፡የሚወጣውን፡እንደ፡ብርሌ፡የሚያንጸባርቀውን፡የሕ ይወትን፡ውሃ፡ወንዝ፡አሳየኝ።
2፤በወንዙም፡ወዲያና፡ወዲህ፡በየወሩ፡እያፈራ፡ዐሥራ፡ኹለት፡ፍሬ፡የሚሰጥ፡የሕይወት፡ዛፍ፡ነበረ፥የዛፉም፡ቅ ጠሎች፡ለሕዝብ፡መፈወሻ፡ነበሩ።
3፤ከእንግዲህም፡ወዲህ፡መርገም፡ከቶ፡አይኾንም።የእግዚአብሔርና፡የበጉም፡ዙፋን፡በርሷ፡ውስጥ፡ይኾናል፥ባሪ ያዎቹም፡ያመልኩታል፥ፊቱንም፡ያያሉ፥
4፤ስሙም፡በግንባሮቻቸው፡ይኾናል።
5፤ከእንግዲህም፡ወዲህ፡ሌሊት፡አይኾንም፥ጌታ፡አምላክም፡በእነርሱ፡ላይ፡ያበራላቸዋልና፥የመብራት፡ብርሃንና ፡የፀሓይ፡ብርሃን፡አያስፈልጋቸውም፤ለዘለዓለምም፡እስከ፡ዘለዓለም፡ይነግሣሉ።
6፤ርሱም፦እነዚህ፡ቃሎች፡የታመኑና፡እውነተኛዎች፡ናቸው፥የነቢያትም፡መናፍስት፡ጌታ፡አምላክ፡በቶሎ፡ሊኾን፡ የሚገ፟ባ፟ውን፡ነገር፡ለባሪያዎቹ፡እንዲያሳይ፡መልአኩን፡ሰደደ።
7፤እንሆም፥በቶሎ፡እመጣለኹ።የዚህን፡መጽሐፍ፡ትንቢት፡ቃል፡የሚጠብቅ፡ብፁዕ፡ነው፡አለኝ።
8፤ይህንም፡ያየኹትና፡የሰማኹት፡እኔ፡ዮሐንስ፡ነኝ።በሰማኹትና፡ባየኹትም፡ጊዜ፡ይህን፡ባሳየኝ፡በመልአኩ፡እ ግር፡ፊት፡እሰግድ፡ዘንድ፡ተደፋኹ።
9፤ርሱም፦እንዳታደርገው፡ተጠንቀቅ፤ከአንተ፡ጋራ፡ከወንድሞችኽም፡ከነቢያት፡ጋራ፡የዚህንም፡መጽሐፍ፡ቃል፡ከ ሚጠብቁ፡ጋራ፡ዐብሬ፡ባሪያ፡ነኝ፤ለእግዚአብሔር፡ስገድ፡አለኝ።
10፤ለኔም፦ዘመኑ፡ቀርቧልና፥የዚህን፡መጽሐፍ፡ትንቢት፡ቃል፡በማኅተም፡አትዝጋው።
11፤ዐመፀኛው፡ወደ፡ፊት፡ያምፅ፥ርኩሱም፡ወደ፡ፊት፡ይርከስ፥ጻድቁም፡ወደ፡ፊት፡ጽድቅ፡ያድርግ፥ቅዱሱም፡ወደ ፡ፊት፡ይቀደስ፡አለ።
12፤እንሆ፥በቶሎ፡እመጣለኹ፥ለያንዳንዱም፡እንደ፡ሥራው፡መጠን፡እከፍል፡ዘንድ፡ዋጋዬ፡ከእኔ፡ጋራ፡አለ።
13፤አልፋና፡ዖሜጋ፥ፊተኛውና፡ዃለኛው፥መዠመሪያውና፡መጨረሻው፡እኔ፡ነኝ።
14፤ወደሕይወት፡ዛፍ፡ለመድረስ፡ሥልጣን፡እንዲኖራቸው፡በደጆቿም፡ወደ፡ከተማዪቱም፡እንዲገቡ፡ልብሳቸውን፡የ ሚያጥቡ፡ብፁዓን፡ናቸው።
15፤ውሻዎችና፡አስማተኛዎች፡ሴሰኛዎችም፡ነፍሰ፡ገዳዮችም፡ጣዖትንም፡የሚያመልኩት፡ውሸትንም፡የሚወዱና፡የሚ ያደርጉ፡ዅሉ፡በውጭ፡አሉ።
16፤እኔ፡ኢየሱስ፡በአብያተ፡ክርስቲያናት፡ዘንድ፡ይህን፡እንዲመሰክርላችኹ፡መልአኬን፡ላክኹ።እኔ፡የዳዊት፡ ሥርና፡ዘር፡ነኝ፥የሚያበራም፡የንጋት፡ኮከብ፡ነኝ።
17፤መንፈሱና፡ሙሽራዪቱም፦ና፡ይላሉ።የሚሰማም፦ና፡ይበል።የተጠማም፡ይምጣ፥የወደደም፡የሕይወትን፡ውሃ፡እን ዲያው፡ይውሰድ።
18፤በዚህ፡መጽሐፍ፡የተጻፈውን፡የትንቢት፡ቃል፡ለሚሰማ፡ዅሉ፡እኔ፡እመሰክራለኹ፤ማንም፡በዚህ፡ላይ፡አንዳች ፡ቢጨምር፡እግዚአብሔር፡በዚህ፡መጽሐፍ፡የተጻፉትን፡መቅሠፍቶች፡ይጨምርበታል፤
19፤ማንምም፡በዚህ፡በትንቢት፡መጽሐፍ፡ከተጻፉት፡ቃሎች፡አንዳች፡ቢያጐድል፥በዚህ፡መጽሐፍ፡ከተጻፉት፡ከሕይ ወት፡ዛፍና፡ከቅድስቲቱ፡ከተማ፡እግዚአብሔር፡ዕድሉን፡ያጐድልበታል።
20፤ይህን፡የሚመሰክር፦አዎን፥በቶሎ፡እመጣለኹ፡ይላል።አሜን፥ጌታ፡ኢየሱስ፡ሆይ፥ና።
21፤የጌታችን፡የኢየሱስ፡ክርስቶስ፡ጸጋ፡ከዅላችን፡ጋራ፡ይኹን፤አሜን፨

http://www.gzamargna.net