ፊደልና፡ፊደላዋሪያ፥የልጆች፡አፍ፡መፍቻ።(ኪዳነ፡ወልድ፡ክፍሌ።)

ሽፋን-ፊት አ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ሽፋን-ዠርባ

n_tq_gzAmargna_WSKWK02