ግእዝ ዐማር ኛ

ዋዜማ፡ሥርዐት

ቅጂ

ዜና

ግስ

ስሌት

ግእዝ-ዐማርኛ

ቀለም፡ቀንድ

የኢትዮጵያውያን፡ሀገራዊ፡ሥልጡንሕዝባዊ፡አንድነት።

s_GA_IHaSA
s_GA_IHaSA_0

የኢትዮጵያውያን፡ሀገራዊ፡ሥልጡንሕዝባዊ፡አንድነት።

 

('ሥልጡንሕዝብና'፡መዜንው፡የኢ.ሀ.ሥ.አ.፡ዕውቅ፡አንደበት፡ነው።)

http://www.gzamargna.net