ግእዝ ዐማር ኛ

ዋዜማ፡ሥርዐት

ቅጂ

ዜና

ግስ

ስሌት

ግእዝ-ዐማርኛ

ቀለም፡ቀንድ

ዋዜማ፡ሥርዐት•Wazéma System•Wazéma Système

ኢትዮጵያዊ፡የማስሊያ፡መጻፊያ፡ሥርዐት•Ethiopian Computer Writing System•système d'écriture informatique éthiopien

(to view the Amharic text, install the Wazéma Unicode fonts and set your browser’s default Ethiopic font)

Wazéma System•Wazéma Système

ዓለማየኹ፡ሞገስ
•••
("የግእዝ፡ቅኔ፡ዜማ"፥ዓለማየኹ፡ሞገስ፥ትንሣኤ፡ዘጉባኤ፡ማተሚያ፡ቤት፥ዐዲስ፡አበባ፥መጋቢት፡፲፱፻፷፯፡ዓ.፡ም።)
•••

መቅድም
በብዙ፡አህጉርና፡ዘመን፥ሥርዐተ፡ትምህርት፡ከጊዜ፡ወደ፡ጊዜ፡እየተሻሻለ፡ስለሚኼድ፥በዘመኑ፡የሚኖረው፡ሰ ው፡ይህን፡ያኽል፡አይቸገርም፤ለውጡም፡በጣም፡አይሰማውም።በሀገራችንና፡በዘመናችን፡ግን፥ሥርዐተ፡ትምህር ቱ፡ባንድ፡ጊዜ፥ባንድ፡ትውልድ፥ከቤተ፡ክህነት፡ወደ፡ቤተ፡መንግሥት፥ከኢትዮጵያዊነት፡ወደ፡ምዕራባዊነት፡ ተመለሰ።ይህ፥ለውጥ፡እንጂ፡መሻሻል፡እንዳልኾነ፡ማንም፡አስተዋይ፡ይገነዘበዋል።የቅኔ፡ጓደኞች፥እነዜማ፣ እነትርጓሜ፡መጻሕፍት፣እናቡሻኽር፥ከዩኒቨርስቲ፡ቅጥር፡ውጭ፡ቀሩ።ዘመናዊው፣ምዕራባዊው፡ሥርዐተ፡ትምህር ት፡ቦታ፡አልሰጣቸውም፤በገዛ፡ሀገራቸውና፡ቤታቸው፡አላስተናገዳቸውም።ስለዚህ፥ተማሪው፡ለውጪው፡ሥልጣኔ፡ ባለሟል፥ለሀገሩ፡ግን፡እንግዳ፡በመኾኑ፥ቅኔን፡ለመማር፡የሚያስፈልጉት፡ቀዳምያን፡ትምህርቶች፡ቀሩበትና፥' እዚህ፡ላይ፡ሰበረ፤እዚያ፡አከከ'፡ሲባል፥ግር፡ሲለው፡ጊዜ፥'ጠነነኝ፤አልተረዳኹትም'፡ይል፡ዠመር።በዚህ፡ጊ ዜ፥'እንደ፡ቀድሞው፥ተመልሰኽ፥ጾመ፡ድጓ፡ጮኸኽ፥ምዕራፍ፡አጥንተኽ፥ድጓ፡ዘልቀኽ፡ና'፡አይባል።የመጣበት፡መ ንገድ፡ሌላ፡ኾነ።ቢፈልግስ፡የት፡አግኝቶት።በዚህ፡ምክንያት፡የቅኔን፡ዜማ፡እየቈጠሩ፡ማስተማር፡ግድ፡ኾነ ብንና፥በእጃችን፡የሚገኘውን፡የራሳችንን፡ዐዋጅ፡ከብዙ፡መምህራን፡ቅኔ፡ጋራ፡ካስተያየን፡በዃላ፥የዋሸራ፣ የጎንጅ፣የጎንደር፣የዋድላ፡ወኪል፡የሚኾኑ፡መምህራንን፡ጠየቅን፤ልዩ፡ልዩ፡ዐዋጅም፡ከየቤቱ፡ሰበሰብን።በ መጠይቃችንም፡መሠረት፥የሚለያዩበት፡ዐልፎ፡ዐልፎ፡በጥቂት፡ነው፡እንጂ፥የዚህን፡ያኽል፡አይደለም።ዅሉም፡ እየቤቱ፡መንገድ፡አለው፤ዅሉም፡እየቤቱ፡እንዲያው፡ጥሎት፡አይኼድም፤ይጮኸዋል።ስለዚህ፥እኛም፥ከሰደደ፡ብ ለን፥የቅኔን፡ዜማ፡ዐይነት፡ዅሉ፥አንደኛ፣ኹለተኛ፡እያልን፡ጽፈነዋል።
ይህ፡የቀለም፡ዐዋጅ፡መሥራቱንና፡አለመሥራቱን፡ለማወቅ፥
1ኛ፤በቃል፡የምናውቃቸውን፡ቅኔዎች፡ዅሉ፡ከዐዋጁ፡ጋራ፡አስተያይተናል።
2ኛ፤ሀ)፡ብላቴን፡ጌታ፡ኅሩይ፡የጻፏቸውን፡1100፤
ለ)፡የዩኒቨርስቲው፡የየኢትዮጵያ፡ጥናትና፡ምርመራ፡ክፍል፡ከ1957-60፡ዓ.ም.፡የሰበሰባቸውን፡1750፤
ሐ)፡ራሳችን፡በ'Survey of Language Use and Teaching in Eastern Africa'፡ርዳታ፡በ1960፡ዓ.ም.፥ክረምቱን፡ዋሸራ፡ኺደን፥ሰብስበን፡አምጥተን፥እስካኹን፡በገንዘብ፡ምክንያት፡ያልታተሙትን፡24733፤
መ)፡በመጨረሻም፥መልአከ፡ብርሃን፡አድማሱ፡ያሳተሟቸውን፡16019፤በጠቅላላ፥43602፡ቅኔዎችን፡ከዐዋጃችን፡ጋ ራ፡እያስተያየን፡አንብበናል፤
ሠ)፡እንደዚህ፡በሙሉ፡ቅጹ፡አይኹን፡እንጂ፥እየተባዛ፡ከክፍል፡በከፊል፡4፡ዓመት፡በሥራ፡ላይ፡ታይቷል።
በዚህ፡ርእስ፥ለዚህ፡ትምህርት፡ከዚህ፡በፊት፡የታተመ፡ነገር፡ስለሌለ፥ከብዙ፡ድካም፡በዃላ፥ጥናቱን፡ለወገ ናችን፡ስናበረክት፥ይህን፡መነሻ፡አድርጎ፡አሻሽሎ፥ተከታዩ፡ይጽፋል፡በሚል፡ሙሉ፡ተስፋ፡ነው።
ደራሲው።

[...]

ቀለማትና፡ንባባት

ክፍል፡አንድ

ሆሄና፡ቀለም

የግእዝን፡ንባባት፡ከመስጠታችን፡በፊት፥ማስተማሩ፡እንዲቃለል፥በቅድሚያ፡ሆሄና፡ቀለምን፡እናስረዳለን።በ ቃል፡ውስጥ፡የሚገኘው፡የፊደል፡ቅንጣት፡ዅሉ፡ሆሄ፡ነው።ቀለም፡ግን፥አንድ፡ሆሄ፡ከነአናባቢ፥ወይም፡ብቻው ን፡ነው።በግእዝ፡ሰባት፡አናባቢዎች፡አሉ።እነሱም፡ሰባት፡ስልት፡ይባላሉ።

ስልቶች፡ሲነበቡም፤

ለ፡ግእዝ፥

ሉ፡ካዕብ፥

ሊ፡ሣልስ፥

ላ፡ራብዕ፥

ሌ፡ኃምስ፥

ል፡ሳድስ፥

ሎ፡ሳብዕ፥

ይባላሉ።

ባናባቢ፡ድምፅ፡ሲጻፉም፤

አ፡(ኧ)፡ኡ፡ኢ፡ኣ፡ኤ፡እ፡ኦ፡

ናቸው።አናባቢንና፡ተናባቢን፡ለይተው፡የሚያሳዩ፡ልዩ፡ልዩ፡ምልክቶች፡በፊደላችን፡ስለሌሉን፥ተማሪ፡ይደጋ ራል።ከሳድስ፡በቀር፥ዅሉም፡ራሳቸውን፡የቻሉ፡ቀለማት፡ናቸው።ሳድስ፡ግን፥አናባቢ፡ሲኖረው፡ይቈጠራል፤የሌ ለው፡እንደ፡ኾነ፡ግን፥ይጠቀለላል።ጥምር፡ሳድስ፥በግእዝ፥በስተመድረሻ፡ያለ፡ይመስላል፤ድጓ፡ግን፥ከኹለት ፡አንዱን፡ስለሚይዝ፥ጥምር፡ወይም፡ጥንድ፡ሳድስ፡በግእዝ፡ዜማ፡አለ፡ለማለት፡የሚቻል፡አይመስልም።ጥምር፡ ማለትም፥አናባቢ፡የሌላቸው፡ኹለት፡ሆሄያት፡ሲከታተሉ፡ነው።ሳድስ፡ሆሄ፡ባይኖረው፡ኑሮ፥በግእዝ፡አነባበብ ፥ቃሉ፡በሚጻፍበት፡ሆሄ፡ልክ፡የቀለሙ፡ቍጥር፡ይመሠረት፡ነበር።ይህን፡ችግር፡ለማቃለል፥የሚከተሉትን፡ሕግ ጋት፡መመልከት፡ይጠቅማል።

ዐዋጅ፡1፤በስተመነሻ፡የሚገኝ፡ሳድስ፡የግእዝ፡ቃል፡ከኾነ፥ዅልጊዜም፡አናባቢ፡አለው።

አስረጅ፡1፤"ምሕረት"፥"ምክር"፥"ቍጥር"፥"ትምህርት"፥"ልብስ"።

ከዚህ፡በላይ፡ከተጠቀሱት፡ቃላት፡ውስጥ፡ያሉት፡የመነሻ፡ሳድስ፡ሆሄያት፡ዅሉ፡አናባቢ፡ስላላቸው፥እያንዳን ዳቸው፡ቀለማት፡አሏቸው።

ዐዋጅ፡2፤ሳድስ፥በመድረሻ፡ጥምር፡ኾኖ፡ሲመጣ፥በንባብ፡ባይያዝም፥በዜማ፡ተይዞ፡ይጮኻል።

አስረጅ፡2፤"ምክር"፥"ቍጥር"፥"ልብስ"፡እንዳንድ፡ቀለማት፡ሲኾኑ፥በዜማ፡ግን፡እንደ፡ኹለት፡ይቈጠራሉ።

ዐዋጅ፡3፤ሳድስ፡ከኹለት፡በላይ፡ተከታትሎ፡ከመጣ፥ያለ፡ምንም፡ሕገ፡ወጥ፡አልፎቢች፡ይነበባል።

አስረጅ፡3፤"ትምህርት"፥"መንግሥት"፥"መምህር"።

ዐዋጅ፡4፤ዐጸፋ፥ተውላጠ፡ስም፡ካልኾነ፡በቀር፥ባዕድ፡ቅንጣት፡የተከተለው፡ሳድስ፡ሆሄ፡ዅሉ፡ቀለም፡ኾኖ፡ ይነበባል፤ቀለም፡ኾኖ፡ይቈጠራል።

አስረጅ፡4፤ልብስ፥ልብስከ፤ግብር፥ግብርኪ፤ቤት፥ቤትየ፤ሀገር፥ሀገርክሙ፤ዐይን፥ዐይንሰ፤ከዚህ፡በላይ፡የ ተሠመረባቸው፡ሆሄያት፡ባዕድ፡ቅንጣት፡ስለ፡ተከተላቸው፥እንደ፡ቀለም፡ተነበው፡ተቈጥረዋል።

ዐዋጅ፡5፤የተገብሮው፡ምልክት፡"ተ"፡"ት"፡ኹኖ፡እሱን፡ደግሞ፡ከአሥራው፡አንዱ፡ቀድሞት፡የመጣ፡እንደ፡ኾነ፥ እንደ፡ቀለም፡ተቈጥሮ፡አይነበብም።

አስረጅ፡5፤"እትነገር"፡"ትትነገር"፡"ይትነገር"፡"ንትነገር"፤ከዚህ፡ላይ፡ከአሥራው፡በኋላ፡ያለው፡"ት"፡ቀለ ም፡አለመኾኑን፡ይመለከቷል።

ከዚህ፡በላይ፡በተሰጠው፡ዐዋጅ፡መሠረት፥የሚከተሉት፡ቃላት፡ሆህያትና፡ቀለማት፡እንዲህ፡ይኾናሉ፤

 

ቃላት

ሆሄ

ቀለም

 

ቃላት

ሆሄ

ቀለም

ሑር

2

1

 

መንግሥት

5

2

ልብስ

3

1

 

ቀተለ

3

3

ምክር

3

1

 

ባረከ

3

3

ቃል

2

1

 

ቀተለት

4

3

ስም

2

1

 

ቀተልነ

4

3

ሑሪ

2

2

 

ይትባረክ

5

3

ነዐ

2

2

 

ንመጽእ

4

3

ቁሙ

2

2

 

ውስተ፡ቤተ፡መንግሥት

10

6

ቆማ

2

2

 

ሀገረ፡ደማስቆ

7

7

መምህር

4

2

 

ኢትዮጵያ

5

5

በዚህ፡ዐዋጅና፡ሰንጠረዥ፡መሠረት፥የመሰለውን፡ዅሉ፡ይመለከቷል።

http://www.gzamargna.net

s_t_qq3

ግጥም
ድርሰት
ቅኔ፡ዜማ
ተረትና፡ምሳሌ

ቅኔ፡ዜማ

አድማሱ፡ጀንበሬ
አፈ፡ወርቅ፡ዘውዴ
ገላነሽ፡ሐዲስ
ጥዑመ፡ልሳን፡ካሳ
መርስዔ፡ሐዘን፡ወልደ፡ቂርቆስ
ዓለማየኹ፡ሞገስ
ተገኝ፡ታምሩ