ግእዝ ዐማር ኛ

ዋዜማ፡ሥርዐት

ቅጂ

ዜና

ግስ

ስሌት

ግእዝ-ዐማርኛ

ቀለም፡ቀንድ

ዋዜማ፡ሥርዐት•Wazéma System•Wazéma Système

ኢትዮጵያዊ፡የማስሊያ፡መጻፊያ፡ሥርዐት•Ethiopian Computer Writing System•système d'écriture informatique éthiopien

(to view the Amharic text, install the Wazéma Unicode fonts and set your browser’s default Ethiopic font)

Wazéma System•Wazéma Système

ማንኩልኽ፡ሞረሽ

«ኑ፡ተሸጋገሩ፡ከገነት፡እገነት»

("ስለ፡ገነት፡ሆሎታ፡የቀዳማዊ፡ኀይለ፡ሥላሴ፡ጦር፡ትምህርት፡ቤት፡መመሥረት፡ብሩራዊ፡ኢዮቤልዩ፡መታሰቢያ"፥ተስፋ፡ማተሚያ፡ቤት፥ዐ ዲስ፡አበባ፥፲፱፻፶፪፡ዓ.ም.፥ገጽ፡36-38)

•••

የገነት፡መኰንኖች፡የሞታችኹ፡ላገር፥

ኢዮቤልዮአችኹ፡በዓላችኹ፡ሲከበር

ዐፈር፡ገላልጣችኹ፡ውጡ፡ከመቃብር፤

በትዝታ፡መንገድ፥ኑ፡በሰልፍ፡በግር፤

በእውን፡ተሰብሰቡ፡ዐብሩ፡ከኛ፡ጋር፤

እንለፍ፡በርምጃ፥በንጉሣችን፡ግንባር።

ኑ፡ተሸጋገሩ፡ከገነት፡እገነት፤

በትዝታ፡መንገድ፥በመንፈስ፡ሰውነት።

ተነሡ፡በመንፈስ፤ተከሠቱ፡ባካል፤

ኑ፡ተቀላቀሉ፡በደስታው፡መኻል።

ሆ!፡በሉ፥ጨፍሩ፤ሰልፉ፡ይደባለቅ፤

የኢዮቤልያችኹ፡ፈንጠዝያው፡ይድመቅ።

ትፈንድቅ፡ቀያችኹ፥መኖሪያችኹ፡ገነት፤

በዝናችኹ፡ትኵራ፥ታጊጥ፡በወንድነት።

ኑ፡ተሸጋገሩ፡ከገነት፡እገነት፤

በትዝታ፡መንገድ፥በመንፈስ፡ሰውነት።

አቅራሩ፤ፎክሩ፤ወኒአችኹ፡ይገልምጥ፤

ጎራዴአችኹ፡ያብራ፤ግርማችኹ፡ያስደንግጥ።

ኢዮቤልዩአችኹ፡ሲከበር፡ይህ፡በዓል፥

ተንጓደን፡ተዋዥበን፡በዠግንነት፡ባህል፥

ይውጣልን፡ናፍቆቱ፥የፍቅሩ፡ሰቀቀን፤

ገነቶች፡ብቅ፡በሉ፤ዝለቁ፡በዚህ፡ቀን።

ኑ፡ተሸጋገሩ፡ከገነት፡እገነት፤

በትዝታ፡መንገድ፥በመንፈስ፡ሰውነት።

ግቡ፤ተሰብሰቡ፤እንኹን፡አንድ፡ላይ፡

በፈለማችኹት፡ግቢና፡አደባባይ።

ተከታዮቻችኹ፡ስንሠየም፡እኛ፤

ሰንደቅ፡ዓላማችኹ፥ቀዳሚው፡ዐርበኛ

በክብር፡ሲሸለም፥ሲቀደስ፥ሲታደስ፥

ሕያው፡ታዛቢዎች፡ኹኑን፡ግርማ፡ሞገስ።

ኑ፡ተሸጋገሩ፡ከገነት፡እገነት፤

በትዝታ፡መንገድ፥በመንፈስ፡ሰውነት።

ኺዱ፡ተላለፉ፡ከገነት፡ለገነት

ኑ፡በሰልፍ፡ግቡ፡ባላማችኹ፡ዙሪያ፥

በንጉሣችኹና፡በኢትዮጵያ።

ያጣጣማችዃት፡መሪር፡የሞት፡ጽዋ፡

ዋጅታለች፡አገርን፡ከጕይ፡ምፅዋዕ።

እንግዲህ፡ዕረፉ፡ደማችኹ፡ካፈራ፤

ሟያችኹ፡ይቀዳጅ፡የነጻነት፡ጌራ።

ኺዱ፡ተላለፉ፡ከገነት፡ለገነት፥

በጽድቅ፡ጐዳና፥በሰማዕትነት።

ዕረፉ፡በሰላም፤ኑሩ፡በነጻነት፤

ተመለሱ፥ግቡ፡እዘላለሙ፡ቤት፥

በኢትዮጵያ፡ሕፅን፥በምትወዷት፡መሬት።

ኑሩ፡በጽድቅ፡ጸጋ፡በሰማዕትነት፥

በትውልድ፡ልቦና፥በታሪክ፡አንደበት፤

ይህ፡ነው፡መደምደሚያው፥ክብሩ፡ላገር፡መሞት።

ኺዱ፡ተላለፉ፡ከገነት፡ለገነት፥

በጽድቅ፡ጐዳና፥በሰማዕትነት።

ዕረፉ፡በሰላም፤ይገባችዃል፡ክብር፤

አይደመደምም፡የናንተ፡መቃብር፤

አይረመረምም፡የዠግና፡ገላችኹ፤

አይረጋገጥም፡የወጣት፡ዐፅማችኹ፤

በምትኮቻችኹ፡ይጠበቃል፡በኛ፥

በኢትዮጵያ፡ተስፋ፥በክብራ፡ዘበኛ።

ኺዱ፡ተላለፉ፡ከገነት፡ለገነት፥

በጽድቅ፡ጐዳና፥በሰማዕትነት።

ዕረፉ፡በሰላም፤ዕረፉ፡በሐሴት፥

በመርሳት፡ከተማ፥በዘላለሙ፡ቤት፤

በቤተሰብ፡እንባ፥በተወላጅ፡ጸሎት

ነፍሳችኹ፡ትቀደስ፥ትለቀስ፡ዘወትር።

በኢትዮጵያ፡ሕዝብ፡ስማችኹ፡ይከበር፤

ይህ፡ይገባችዃል፡የሞታችኹ፡ላገር።

ኺዱ፡ተላለፉ፡ከገነት፡ለገነት፥

በጽድቅ፡ጐዳና፥በሰማዕትነት።

ማንኩልኽ፡ሞረሽ

•••

የገነት፡ሆሎታ፡የጦር፡ትምህርት፡ቤት፡የመዠመሪያ፡ዕጩ፡መኰንኖች፡የስም፡ዝርዝር፤

፲፱፻፳፯፡ዓ.ም.።

 

መታወቂያ፡ቍጥር

ስም

1

ማቴዎስ፡በቀለ

2

መክብብ፡ወልደ፡ሕይወት

3

ሳባ፡ጨነቶ

4

መሰለ፡ተስፋው

5

ጌታነኽ፡ሀብተ፡ወልድ

6

አሰፋ፡ወሰኔ

7

አማረ፡ከፋይ

8

ዝናኽ፡ብዙ፡መሳይ

9

ከበደ፡እሸቴ

10

ተሾመ፡ዘለለው

11

ታደሰ፡ነጋሽ

12

በቀለ፡ፍሬው

13

ተፈራ፡ፋንታ

14

ተስፋዬ፡ጌታኹን

15

ውልደ፡ዮሐንስ፡ሽታ

16

ብርሃነ፡ሥላሴ፡ሣህሌ

17

መሸሻ፡ገብሩ

18

ታምራት፡ይገዙ

19

ዐቢይ፡አበበ

20

ማሞ፡ሣህለ፡ማርያም

21

በኵረ፡ጽዮን፡ወልደ፡ትንሣይ

22

ባዩ፡ገብረ፡ሥላሴ

23

ገብረ፡አምላክ፡የምሩ

24

ለማ፡ማሞ

25

ንዋይ፡አፈ፡ወርቅ

26

በቀለ፡አበጋዝ

27

ፍቅሩ፡ወልደ፡ዮሐንስ

28

ጥግነኽ፡ወልደ፡ዐማኑኤል

29

ብርሃነ፡መስቀል፡ወልደ፡ሥላሴ

30

ኀይለ፡ሥላሴ፡በላይነኽ

31

ክብረት፡ሣህሌ

32

ንጉሤ፡አስፈዳይ

33

ላቀው፡ኀይለ፡ሥላሴ

34

ጽጌ፡ገዝሙ

35

መኰንን፡አብርሃ

36

አስፋው፡ፍቅረ፡ሥላሴ

37

ዮሴፍ፡ግደይ

38

ደስታ፡ወልደ፡የሱስ

39

ብሩ፡ስብሐት

40

ነዲ፡በዻዻ

41

ታምራት፡ዘገየ

42

ማሩ፡ጋተው

43

ወሰኔ፡ወልደ፡ኪሮስ

44

ላቀው፡ይፍሩ

45

ጥጋሻው፡ፀምሩ

46

መኰንን፡ደንባው

47

ደስታ፡ጠና

48

ኀይሉ፡ቀንአ

49

አባተ፡ዓሊ

50

ተፈሪ፡ያዘው

51

ወርቅ፡አለማኹ፡ተክለ፡ሃይማኖት

52

ከበደ፡ገብሬ

53

ኢሳይያስ፡ገብረ፡ሥላሴ

54

ዳዊት፡ዐብዲ

55

ገብራይ፡ገብረ፡እግዚእ

56

ሰሎሞን፡ኀይሉ

57

ሳሙኤል፡ይገዙ

58

ለገሰ፡ወልደ፡ሃና

59

ማሞ፡ያረጋል

60

ሀብተ፡ሥላሴ፡እንዳበርታ

61

ከበደ፡ወልደ፡ሰማዕት

62

ዘውዴ፡ታችበሌ

63

በዛብኽ፡ጨፍቄ

64

ማርቆስ፡በቀለ

65

ኀይለ፡ማርያም፡ብሩ

66

ወርቁ፡ጐበና

67

ብዙነኽ፡ኀይሌ

68

አበበ፡ይፍሩ

69

መኰንን፡መንገሻ

70

ሥዩም፡ሀብተ፡ማርያም

71

ጥግነኽ፡አድማሱ

72

ዮሐንስ፡ራስ፡ወርቅ

73

ተድላ፡ደስታ

74

ተረፈ፡ገብረ፡ሕይወት

75

አሰፋ፡አድማሱ

76

ክንፈ፡ሚካኤል፡አባ፡ውቃው

77

አክሊሉ፡ዳዲ

78

ከተማ፡በሻኽ

79

ነጋ፡ኀይለ፡ሥላሴ

80

ጌታ፡ብቻ፡ፀምሩ

81

ዋቅጂራ፡ኤጀታ

82

ሙሉጌታ፡ቡሊ

83

አበበ፡ተፈሪ

84

ዘውድነኽ፡ኀይሌ

85

ጽጌ፡በሻኽ

86

መኵሪያ፡ወልደ፡ሚካኤል

87

ለማ፡ገኖ

88

ላቀው፡ሀብተ፡ሚካኤል

89

ከበደ፡አካለ፡ሕይወት

90

መንግሥቱ፡ንዋይ

91

ዘውዴ፡ዘረፋ

92

ጣሰው፡አይችሉኽም

93

ማትያስ፡ገመዳ

94

ጌታቸው፡በላይነኽ

95

ቀጸላ፡ወልደ፡ሐዋርያት

96

አሰፋ፡ዐየነ

97

ጳውሎስ፡ገብረ፡የሱስ

98

ክፍሌ፡ነሲቡ

99

ለማ፡አባ፡ይሬ

100

ደምሴ፡ካሳዬ

101

ምትኬ፡ደስታ

102

በለጠ፡አበበ

103

ዘገየ፡ወልደ፡ጊዮርጊስ

104

በላይ፡ኀይለ፡አብ

105

አበበ፡ተፈራ

106

አንበርብር፡አበበ

107

አሰፋ፡ተድላ

108

ታደሰ፡ሺበሺ

109

ዳንኤል፡ዘውገ

110

አንበሶ፡ሀብተ፡ሥላሴ

111

አስፋው፡ወልደ፡ሰማያት

112

ከበደ፡ሀብተ፡ሥላሴ

113

ተክለ፡ብርሃን፡ደሳለኝ

114

ከበደ፡ዘለቀ

115

ጌታነኽ፡ወልደ፡ሰማዕት

116

ብርሃኑ፡ቸኰል

117

ዐየለ፡ዳኘ

118

ውብሸት፡አስፋው

119

አሰፋ፡ሰሎሞን

120

ከበደ፡ደስታ

121

አክሊሉ፡በረደድ

122

በዛብኽ፡አሽኔ

123

አማረ፡አስታጥቄ

124

ወርቁ፡መታፈሪያ

125

ሠምረ፡ንጋቱ

126

ማሞ፡ደሳለኝ

127

ወልደ፡ሩፋኤል፡ዓሥራት

128

አበበ፡ገዝሙ

 

http://www.gzamargna.net

s_t_qq3

ግጥም
ድርሰት
ቅኔ፡ዜማ
ተረትና፡ምሳሌ፡(ይዘጋጃል)

ግጥም፤