ግእዝ ዐማር ኛ

ዋዜማ፡ሥርዐት

ቅጂ

ዜና

ግስ

ስሌት

ግእዝ-ዐማርኛ

ቀለም፡ቀንድ

ዋዜማ፡ሥርዐት•Wazéma System•Wazéma Système

ኢትዮጵያዊ፡የማስሊያ፡መጻፊያ፡ሥርዐት•Ethiopian Computer Writing System•système d'écriture informatique éthiopien

(to view the Amharic text, install the Wazéma Unicode fonts and set your browser’s default Ethiopic font)

ዘመድኹን፡ይግለጡ

(ከ"ክቡር፡ደጃዝማች፡ዘውዴ፡አስፋው፡ዳርጌ፥ተዝካር"፥ዐዲስ፡አበባ፥፲፱፻፷፬፡ዓ.ም.፥የተቀዳ)

•••

 

ደጃዝማች፡ዘውዴ፡አስፋው፡ዳርጌ

"አባ፡በላይ"

(፲፰፻፹፬-፲፱፻፷፬፡ዓ.፡ም.)

 

የኢትዮጵያ፡ዠግኖች፡ስማችኹ፡ይጻፍ፥

ሥጋማ፡በስባሽ፡ነው፤ስም፡ነው፡የማያልፍ።

እስቲ፡እናነሣሣው፡ዘውዴ፡አስፋው፡ዳርጌን፥

አስቀድሞ፡በፊት፡የተዋጋውን።

ተዋግቶና፡አዋግቶ፡ሐበሻን፡ያስነሣ፥

ጻፉት፡በልባችኹ፡ዘውዴ፡እንዳይረሳ።

አባ፡በላይ፡ዘውዴ፥ያስፋው፡ዳርጌ፡ልጅ፥

አስራቀው፡ውቃቢ፡የሮማን፡ፈረንጅ።

ዘውዴ፡መኻል፡ሸዋን፡ቢበጠብጠው፥

አበሻ፡ተነሣ፡ዅሉም፡ሊጠጣው።

ደንግጦ፡ነበረ፡አስቀድሞ፡አበሻ፤

ዅሉም፡ልብ፡ገዛ፡ባባ፡በላይ፡ጋሻ።

እንደ፡ጫካ፡አንበሳ፡ግርማው፡የሚያስፈራ፤

አያወላውልም፡ዘውዴ፡አስፋው፡ሲሠራ።

አልናገረውም፥እዚያው፡ይቀመጥ፤

ዐምስት፡የገደለ፡በቀለሕ፡ሽጕጥ።

ባሥራ፡ዘጠኝ፡መቶ፡በኻያ፡ስምንት፥

ጣሊያን፡ሙሎ፡ወጥቶ፡ሲመለምል፡ከብት፥

ዘውዴ፡አስፋው፡ዐረደው፡የሐምሌ፡አቦ፡ለት፤

አበላው፡ለዠግና፡ምልምሉንም፡ከብት።

ይኸን፡ሰምቶ፡መጣ፡ብዙ፡መኳንንት፥

የሚያስፈራ፡ቢኾን፡የዘውዴ፡ጥይት።

ዘውዴ፡አስፋው፡ቢነሣ፡በሜታ፡ፈረስ፥

ብዙ፡ሰው፡ጠገበ፡ተርቦ፡የሚያለቅስ።

በዝርዝር፡ተጽፎ፡ሲታይ፡በደብተር፥

ስማቸው፡ነኝ፡ይላል፡ቈራጡ፡ወታደር።

ሥራ፡የሚሠሩ፡ከዘውዴ፡አስፋው፡ጋር፥

ከጃንሜዳ፡ወጥቶ፡የይትረፍ፡አሽከር።

መልካም፡ነው፡እንግዴህ፡ስማቸው፡ቢጠራ፤

ታፈሰ፡ጠብቄ፥ታምራት፡አበራ፥

ዘመድኹን፡ይግለጡ፥አግዜም፡አይቀራ።

እጽፍለታለኹ፡ሥራውን፡በውነት፥

የመትረየሱ፡ቄስ፡ተክለ፡ሃይማኖት።

ጻፈኝ፡ጻፈኝ፡አለ፡ሥራቸው፡በግድ፥

መንግሥቱ፡ዓለማየኹ፥ደባሽ፡ወንድራድ።

ግቻ፡እሚያስነክሰው፡ጣሊያንን፡በተኵስ፥

ጠመንጃው፡ተማች፡ነው፥ፈረሱ፡ትራስ፥

ያባ፡ጠቅል፡አሽከር፡ወልደ፡ዮሐንስ።

መትረየስ፡ሲተኰስ፡ልቡ፡የማይባባ፥

ዘውዴ፡አስፋው፡ያወጣው፡ባሻ፡አርጋው፡አባባ።

የሮማን፡ፋሺስት፡ወቃው፡እያስተኛ፥

አባ፡በላይ፡ዘውዴ፡ያስነሣው፡ዐርበኛ።

መንገዱ፡ሲዘጋ፥ዥግኖች፡ሲያቅታቸው፥

የዘውዴ፡አስፋው፡ስም፡ነው፡የሚያሳልፋቸው።

መርሐቤቴ፡ሞተ፡እንደ፡እስጢፋኖስ፥

ያማሴን፡ባላባት፥ልጅ፡ቆስጠንጢኖስ፥

ለሰው፡ሲል፡ዘውዴ፡አስፋው፡እያለው፡ደስ፡ደስ።

አስቈፍሮ፡ይምጣ፡ጣሊያን፡መቃብር፤

አይስትም፡ተኵሶ፡መስፍን፡በመውዜር።

ዘውዴ፡አስፋው፡መጣና፡በይትኖራ፡ላይ፥

ጅሩን፡ጠቀለለው፡አበበ፡አረጋይ።

ዘውዴን፡ይመርቃል፡ጠግቦ፡ወታደር፥

እንጀራ፡ቢያበላው፡መርቶ፡ከመንደር፥

የመርሐቤቴን፡ጤፍ፥የጋላውን፡ማር።

ኢጣሊያ፡ሊገባ፡ወዲያው፡በግንቦት፥

ፋሺስትን፡ተለመው፡ያበበ፡ጥይት።

እግዚአብሔር፡ይወዳል፡የውነት፡ምስክር፤

የሣህለ፡ሥላሴ፡ያስፋው፡ወሰን፡ዘር፤

መንገድ፡ያስከፍታል፡የዘውዴ፡ግንባር፤

ባላገር፡ያመጣል፡ሳያዙት፡ግብር።

ከጣርማ፡በር፡ይዞ፡ጐዣም፡እስከ፡ቡሬ፥

ያስፈራል፡ዘውዴ፡አስፋው፡የደገላው፡አውሬ።

አባ፡በላይ፡ዘውዴን፡ይሉታል፡አንድ፡ሰው፥

ሽጕጥ፡አነባብሮ፡አንጐል፡የሚያፈርሰው።

የክፉ፡ቀን፡ሥራው፡አይረሳም፡እኮ፤

ብዙ፡ሰው፡ከበረ፡በዘውዴ፡ሥር፡ታኮ።

ፋሺስት፡ሲገባ፡በጨለማው፡ቀን፥

አባ፡በላይ፡ዘውዴ፡የዠግናው፡ብርሃን።

•••

የጃዝማች፡ዘውዴ፡አስፋው፡(አባ፡በላይ)፡ፉከራ፤

 

ወጣኒ፡ጐበዝ፥ገና፡ዠማሪ፥

በረዥም፡ጥይት፡አነባባሪ።

ኰሰሰ፡ብለው፡ዘውዴን፡አይንቁም፤

እንደ፡ደረሰ፡ያሸናል፡በቁም።

እግረ፡ቀጭን፥ልበ፡ተራራ፥

ቁሞ፡እሚቈየው፡ከነዚያ፡ጋራ።

ዘውዴ፡አባ፡ዘው፡ዘው፥

አይመለስም፡አንዱን፡ሳይነብዘው።

ትንሽ፡እንደ፡መድኀኒት፥

ገሥግሦ፡ገዳይ፡ቀንና፡ሌሊት።

ዘውዴ፡የቀጭን፡ሥራ፥

ልቡ፡እማይካክም፥ሆዱ፡እማይፈራ።

አባቱ፡ታላቅ፡ታዋቂ፥

ልጁ፡በረዥም፡ጥይት፡አስተናናቂ።

ምቀኛው፡ብዙ፥ጠቃሚው፡ጥቂት፤

አቀዣባሪ፡በመውዜር፡ጥይት።

ዘውዴ፡የበላይ፡ጌታ፥

ለብጤው፡ቤዛ፥ላገር፡መከታ፥

በሞት፡አላትሞ፡ጦር፡የሚፈታ፥

እኛ፡ሲመጡ፡አይመርጥም፡ቦታ፤

አያፈገፍግ፥አያመነታ፤

የትም፡ይይዛል፡እንደ፡በሽታ።

 

http://www.gzamargna.net

Wazéma System•Wazéma Système
s_t_qq3

ግጥም
ድርሰት
ቅኔ፡ዜማ
ተረትና፡ምሳሌ፡(ይዘጋጃል)

ግጥም፤